Strona główna / Miasta i zespoły budynków

Miasta i zespoły budynków

Ikona mostu i chmur

Monitorowanie mostów w nowej odsłonie.

Ikona słońca i ptaków

Miasta i zespoły budynków

Odkryj na nowo swoje cyfrowe nieruchomości

Wzmocnij zespoły, interesariuszy i łańcuch dostaw

Uzyskaj widoczność i informacje potrzebne do usprawnienia procesu podejmowania decyzji i wyników biznesowych

Zapewnij dostępność danych i możliwość podejmowania działań

Połącz świat fizyczny z wirtualnym, aby lepiej planować, projektować, budować i obsługiwać cyfrowe nieruchomości.

Łącz dane korporacyjne i zarządzaj nimi

Łącz dane i zarządzaj nimi, niezależnie od źródła, formatu, skali lub złożoności — np. chmurami punktów, modelami rzeczywistości i modelami BIM oraz danymi operacyjnymi z systemów biznesowych i urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy. Zapewnij kontekst przestrzenny i widoczność krytycznego operacyjnego majątku trwałego, proponowanych inwestycji i aktywnych projektów w czasie rzeczywistym, aby uzyskać wgląd potrzebny interesariuszom do digitalizacji procesów pracy o znaczeniu krytycznym dla działalności.

Cyfryzuj procesy pracy

Zaangażuj zespoły wizualnie za pomocą pojedynczego widoku operacyjnego majątku trwałego, proponowanych inwestycji i aktywnych projektów. Eksploruj relacje między rzeczywistymi obiektami, monitoruj postępy projektów, minimalizuj czas spędzany przez personel w niebezpiecznych lub trudno dostępnych lokalizacjach dzięki zdalnym inspekcjom i/lub optymalizuj scenariusze operacyjne bez wpływu na wydajność będących w użyciu zasobów.

Zdobądź wgląd w informacje i podejmuj lepsze decyzje

Kontroluj, analizuj i generuj raporty na podstawie wielobranżowych danych z całego okresu eksploatacji majątku trwałego. Oszczędzaj czas i wysiłek poświęcany przez zespoły i interesariuszy na szukanie i weryfikowanie informacji, zyskując wgląd w informacje potrzebne do poprawy planowania, projektowania, realizacji i podejmowania decyzji dotyczących wydajności operacyjnej.

Dzięki dyskusjom opartym na wiedzy i podejmowaniu decyzji na podstawie tych danych pomagamy zapewnić obywatelom lepsze życie.

Jarmo Suomisto, Architect
Project Manager, Helsinki 3D+,
City Executive Office, City of Helsinki

 • Miasta
 • Cyfrowe bliźniaki pozwalają odkryć miasta na nowo

  Nawiąż współpracę z właścicielami majątku trwałego i budynków, agencjami rządowymi, deweloperami i przedstawicielami społeczności. Efektywnie twórz plany i wizualizacje w skali miasta lub regionu, optymalizuj transport i rozwiązania dla pieszych, twórz strategie elastyczności, zarządzaj projektami robót publicznych i wspieraj lepszą jakość życia obywateli.

  Rozwój miast i regionów na płaszczyźnie cyfrowej

  Niezależnie od źródła, formatu lub złożoności, dane można teraz ujednolicać i integrować. Zacznij od danych, które już posiadasz, dodając więcej w zależności od zapotrzebowania lub możliwości — np. dane geoprzestrzenne, modele rzeczywistości oraz informacje CAD 2D i 3D oraz BIM, a także duże zbiory danych z urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy.

  Współpraca i gromadzenie informacji zwrotnych

  Nawiąż współpracę z właścicielami majątku trwałego i budynków, agencjami rządowymi, deweloperami i przedstawicielami społeczności. Wyniki globalnych lub lokalnych przeglądów projektów z zespołami i interesariuszami opublikujesz w Internecie, na urządzeniach mobilnych lub komputerach, co pozwoli zbierać komentarze i opinie, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

  Ilustracja dzięki uprzejmości miasta Helsinki

  Lepsze decyzje i lepsze wyniki

  Popraw komunikację, zaangażowanie i podejmowanie decyzji dotyczących planowania, inwestycji i operacji miejskich. Twórz i wykorzystuj inteligentne panele i portale projektowe, integruj informacje na żywo z czujników podłączonych do Internetu rzeczy, wprowadzając dane do map 3D lub widoków projektów, oraz wyświetlaj atrybuty i metadane w obiektach i komponentach.

  HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

  widok z góry na Helsinki, Finlandia

  Helsinki, Finlandia

  Helsinki 3D+

  Modele powierzchni i terenu utworzą siatkę rzeczywistości 3D całego miasta. W połączeniu z polityką otwartych danych Helsinki 3D+ pomaga tworzyć lepsze życie dla obywateli dzięki dyskusjom opartym na wiedzy.

  Widok na budynki w Singapurze

  Singapur

  Cyfrowy bliźniak na skalę krajową

  Cyfrowy bliźniak na skalę krajową stworzony przez Urząd ds. gruntów w Singapurze obejmuje ponad 25 terabajtów danych dotyczących dróg publicznych w kraju, a dzięki ciągłym aktualizacjom przyspiesza planowanie urbanistyczne, oszczędzając 13 milionów dolarów rocznie.

  most prowadzący do miasta Porto, Portugalia

  Porto, Portugalia

  Innowacyjna inicjatywa

  Miasto Porto sprzyja innowacjom i współpracy. Miasto służy za laboratorium testowe i dokłada ogromnych starań, aby pokazać, że sektor prywatny potrafi doskonale wykorzystać dostępne możliwości.

  „Na nowo odkrywamy sposób, w jaki interaktywne środowiska wirtualne i cyfrowe bliźniaki mogą pomagać obywatelom angażować się z domu w nowe projekty inwestycyjne w ich okolicy, ustanawiając nowy standard planowania i zaangażowania społecznego w miastach”.

  -Jamie Cudden, Smart City Program Manager – Dublin City Council

 • Kampusy
 • Cyfryzacja kampusów korporacyjnych i uniwersyteckich

  Rozpocznij współpracę z interesariuszami z kampusu, agencjami rządowymi, deweloperami i przedstawicielami społeczeństwa. Możesz efektywnie tworzyć plany i wizualizacje w skali kampusu, optymalizować transport i mobilność, opracowywać strategie elastyczności, zarządzać projektami robót budowlanych i poprawiać jakość życia na terenie kampusu.

  Połącz silosy danych

  Utwórz żyjącego cyfrowego bliźniaka na podstawie istniejących danych inżynieryjnych, przestrzennych i korporacyjnych, w tym modeli CAD, BIM i modeli rzeczywistości, informacji geoprzestrzennych i danych operacyjnych z urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy.

  Popraw widoczność danych

  Za pomocą cyfrowego bliźniaka 3D przygotujesz, zwizualizujesz i przeanalizujesz różne warianty planowania i operacji, zwiększając widoczność i zapewniając wgląd potrzebny do podejmowania optymalnych decyzji.

  Twórz inteligentniejsze przestrzenie

  Spójrz z nowej perspektywy na tradycyjne planowanie urbanistyczne, wykorzystanie przestrzeni i mobilności, modelując i symulując relacje między ludźmi, miejscami, budynkami i urządzeniami.

  HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

  mężczyzna patrzący na budynek na kampusie Royal Holloway

  Landscope Engineering

  Cyfrowy bliźniak kampusu Royal Holloway

  Pojedynczy widok naziemnego i podziemnego majątku trwałego usprawnia współpracę interesariuszy, minimalizuje powielanie pracy i obniża koszty.

  widok z góry na Milano Innovation District (MIND)

  Systematica

  Dzielnica innowacji w Mediolanie (MIND)

  Firma Systematica zbadała, w jaki sposób kampus o zróżnicowanym przeznaczeniu, który zamieszkuje ponad 60 000 ludzi, można skutecznie zintegrować z infrastrukturą transportową Mediolanu, stosując bardziej zrównoważone, multimodalne podejście.

  widok budynku na kampusie Penn State

  Penn State

  Kampus wirtualny

  W pełni zintegrowany model wirtualny umożliwia kierownikom obiektów wizualizację dokładnych lokalizacji zleceń, skrócenie czasu reakcji i poprawę wydajności w celu wydajniejszej konserwacji majątku trwałego i skuteczniejszego zarządzania kampusem.

  „Siemensstadt 2.0 nie wystartował w czasie pandemii. Miasteczko miało swoje początki dużo wcześniej, kiedy to postanowiono upamiętnić miejsce narodzin firmy Siemens, gdzie znajdują się ogromne, tradycyjne budynki, fabryki, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz centrala, poprzez otwarcie tego terenu dla miasta, a także dla partnerów. Miejsce to przybrało charakter kampusu i po raz pierwszy projekt tego typu i tej wielkości przez cały cykl życia projektu, budowy i konserwacji udało się pomieścić w jednym cyfrowym wątku”.

  — Matthias Rebellius, CEO, Smart Infrastructure — Siemens

 • Lotniska i porty
 • Cyfrowe bliźniaki pomagają budować nowoczesne porty lotnicze i morskie

  Pracuj mądrzej, aby zoptymalizować bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój oraz elastyczność majątku trwałego i powiązanych usług, a także sprostać wielu wyzwaniom, w tym zmieniającemu się popytowi, różnym warunkom eksploatacyjnym i wyższym kosztom. Uzyskaj wgląd w informacje, których potrzebuje każdy interesariusz, aby nowoczesne lotniska i porty były bardziej zrównoważone, opłacalne i dostępne.

  Cyfryzuj procesy pracy

  Łącz dane i systemy przedsiębiorstw i zarządzaj nimi niezależnie od źródła, formatu, skali i złożoności — w tym rysunkami 2D, informacjami BIM i GIS, modelami rzeczywistości i dużymi zbiorami danych, umożliwiając stworzenie cyfrowych procesów pracy w celu zwiększenia dostępu, budowania zaufania i maksymalizacji wartości.

  Informacje w zasięgu ręki

  Zapewnij zespołom realizm odbioru za pomocą jednego, osadzonego w kontekście widoku operacyjnego majątku trwałego, proponowanych inwestycji i aktywnych projektów — wykorzystując intuicyjne narzędzia internetowe, nawigację jak w grach wideo i widok z perspektywy użytkownika w celu usprawnienia współpracy i komunikacji.

  Podejmuj lepsze decyzje

  Sprawdzaj, analizuj i raportuj wielobranżowe dane w całym cyklu życia majątku trwałego danego obiektu, umożliwiając użytkownikom oszczędność czasu i ograniczenie wysiłku oraz znajdując i weryfikując wiarygodne informacje. Zdobytą wiedzę wykorzystasz do podejmowania decyzji, które przyczynią się do uzyskania lepszych wyników biznesowych.

  HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

  zrzut ekranu maps @ SYD

  Port lotniczy Sydney

  Map@SYD

  Lotnisko w Sydney rozpoczęło prace nad swoim cyfrowym bliźniakiem w Maps@SYD, co pomaga zwiększyć wydajność, poprawić jakość i obniżyć koszty.

  Budowa najdłuższej kładki dla pieszych nad czynną drogą kołowania na lotnisku

  Clark Construction

  Cyfrowy bliźniak Sea Tac

  Firma Clark Construction stworzyła cyfrowego bliźniaka sekwencji budowy, pomagając w optymalizacji instalacji najdłuższej na świecie kładki dla pieszych nad czynną drogą kołowania na lotnisku.

  Widok z góry na lotnisko Hubein International Logistics Airport

  Międzynarodowe lotnisko logistyczne Hubei

  Projekt portu lotniczego Ezhou Huahu

  Stworzenie cyfrowego bliźniaka do obsługi pochodzących z wielu źródeł modeli 3D, atrybutów i dokumentów pomogło zespołowi międzynarodowego lotniska logistycznego Hubei International Logistics Airport rozwiązać 6000 problemów, zmniejszając koszty o 200 milionów CNY i przyspieszając realizację modeli o 90 dni.

  „SYNCHRO 4D firmy Bentley, w połączeniu z wiedzą ekspertów branżowych i wiodącymi technologiami budowlanymi, pomogło nam w cyfrowym zaplanowaniu udanego zdalnego montażu, transportu i instalacji najdłuższego na świecie pomostu dla pieszych położonego nad czynną drogą kołowania na lotnisku".

  — Brian Krause. Vice President – Clark Construction Group, LLC

Cyfrowe bliźniaki pozwalają odkryć miasta na nowo

Nawiąż współpracę z właścicielami majątku trwałego i budynków, agencjami rządowymi, deweloperami i przedstawicielami społeczności. Efektywnie twórz plany i wizualizacje w skali miasta lub regionu, optymalizuj transport i rozwiązania dla pieszych, twórz strategie elastyczności, zarządzaj projektami robót publicznych i wspieraj lepszą jakość życia obywateli.

Rozwój miast i regionów na płaszczyźnie cyfrowej

Niezależnie od źródła, formatu lub złożoności, dane można teraz ujednolicać i integrować. Zacznij od danych, które już posiadasz, dodając więcej w zależności od zapotrzebowania lub możliwości — np. dane geoprzestrzenne, modele rzeczywistości oraz informacje CAD 2D i 3D oraz BIM, a także duże zbiory danych z urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy.

Współpraca i gromadzenie informacji zwrotnych

Nawiąż współpracę z właścicielami majątku trwałego i budynków, agencjami rządowymi, deweloperami i przedstawicielami społeczności. Wyniki globalnych lub lokalnych przeglądów projektów z zespołami i interesariuszami opublikujesz w Internecie, na urządzeniach mobilnych lub komputerach, co pozwoli zbierać komentarze i opinie, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

Ilustracja dzięki uprzejmości miasta Helsinki

Lepsze decyzje i lepsze wyniki

Popraw komunikację, zaangażowanie i podejmowanie decyzji dotyczących planowania, inwestycji i operacji miejskich. Twórz i wykorzystuj inteligentne panele i portale projektowe, integruj informacje na żywo z czujników podłączonych do Internetu rzeczy, wprowadzając dane do map 3D lub widoków projektów, oraz wyświetlaj atrybuty i metadane w obiektach i komponentach.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

widok z góry na Helsinki, Finlandia

Helsinki, Finlandia

Helsinki 3D+

Modele powierzchni i terenu utworzą siatkę rzeczywistości 3D całego miasta. W połączeniu z polityką otwartych danych Helsinki 3D+ pomaga tworzyć lepsze życie dla obywateli dzięki dyskusjom opartym na wiedzy.

Widok na budynki w Singapurze

Singapur

Cyfrowy bliźniak na skalę krajową

Cyfrowy bliźniak na skalę krajową stworzony przez Urząd ds. gruntów w Singapurze obejmuje ponad 25 terabajtów danych dotyczących dróg publicznych w kraju, a dzięki ciągłym aktualizacjom przyspiesza planowanie urbanistyczne, oszczędzając 13 milionów dolarów rocznie.

most prowadzący do miasta Porto, Portugalia

Porto, Portugalia

Innowacyjna inicjatywa

Miasto Porto sprzyja innowacjom i współpracy. Miasto służy za laboratorium testowe i dokłada ogromnych starań, aby pokazać, że sektor prywatny potrafi doskonale wykorzystać dostępne możliwości.

„Na nowo odkrywamy sposób, w jaki interaktywne środowiska wirtualne i cyfrowe bliźniaki mogą pomagać obywatelom angażować się z domu w nowe projekty inwestycyjne w ich okolicy, ustanawiając nowy standard planowania i zaangażowania społecznego w miastach”.

-Jamie Cudden, Smart City Program Manager – Dublin City Council

Cyfryzacja kampusów korporacyjnych i uniwersyteckich

Rozpocznij współpracę z interesariuszami z kampusu, agencjami rządowymi, deweloperami i przedstawicielami społeczeństwa. Możesz efektywnie tworzyć plany i wizualizacje w skali kampusu, optymalizować transport i mobilność, opracowywać strategie elastyczności, zarządzać projektami robót budowlanych i poprawiać jakość życia na terenie kampusu.

Połącz silosy danych

Utwórz żyjącego cyfrowego bliźniaka na podstawie istniejących danych inżynieryjnych, przestrzennych i korporacyjnych, w tym modeli CAD, BIM i modeli rzeczywistości, informacji geoprzestrzennych i danych operacyjnych z urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy.

Popraw widoczność danych

Za pomocą cyfrowego bliźniaka 3D przygotujesz, zwizualizujesz i przeanalizujesz różne warianty planowania i operacji, zwiększając widoczność i zapewniając wgląd potrzebny do podejmowania optymalnych decyzji.

Twórz inteligentniejsze przestrzenie

Spójrz z nowej perspektywy na tradycyjne planowanie urbanistyczne, wykorzystanie przestrzeni i mobilności, modelując i symulując relacje między ludźmi, miejscami, budynkami i urządzeniami.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

mężczyzna patrzący na budynek na kampusie Royal Holloway

Landscope Engineering

Cyfrowy bliźniak kampusu Royal Holloway

Pojedynczy widok naziemnego i podziemnego majątku trwałego usprawnia współpracę interesariuszy, minimalizuje powielanie pracy i obniża koszty.

widok z góry na Milano Innovation District (MIND)

Systematica

Dzielnica innowacji w Mediolanie (MIND)

Firma Systematica zbadała, w jaki sposób kampus o zróżnicowanym przeznaczeniu, który zamieszkuje ponad 60 000 ludzi, można skutecznie zintegrować z infrastrukturą transportową Mediolanu, stosując bardziej zrównoważone, multimodalne podejście.

widok budynku na kampusie Penn State

Penn State

Kampus wirtualny

W pełni zintegrowany model wirtualny umożliwia kierownikom obiektów wizualizację dokładnych lokalizacji zleceń, skrócenie czasu reakcji i poprawę wydajności w celu wydajniejszej konserwacji majątku trwałego i skuteczniejszego zarządzania kampusem.

„Siemensstadt 2.0 nie wystartował w czasie pandemii. Miasteczko miało swoje początki dużo wcześniej, kiedy to postanowiono upamiętnić miejsce narodzin firmy Siemens, gdzie znajdują się ogromne, tradycyjne budynki, fabryki, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz centrala, poprzez otwarcie tego terenu dla miasta, a także dla partnerów. Miejsce to przybrało charakter kampusu i po raz pierwszy projekt tego typu i tej wielkości przez cały cykl życia projektu, budowy i konserwacji udało się pomieścić w jednym cyfrowym wątku”.

— Matthias Rebellius, CEO, Smart Infrastructure — Siemens

Cyfrowe bliźniaki pomagają budować nowoczesne porty lotnicze i morskie

Pracuj mądrzej, aby zoptymalizować bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój oraz elastyczność majątku trwałego i powiązanych usług, a także sprostać wielu wyzwaniom, w tym zmieniającemu się popytowi, różnym warunkom eksploatacyjnym i wyższym kosztom. Uzyskaj wgląd w informacje, których potrzebuje każdy interesariusz, aby nowoczesne lotniska i porty były bardziej zrównoważone, opłacalne i dostępne.

Cyfryzuj procesy pracy

Łącz dane i systemy przedsiębiorstw i zarządzaj nimi niezależnie od źródła, formatu, skali i złożoności — w tym rysunkami 2D, informacjami BIM i GIS, modelami rzeczywistości i dużymi zbiorami danych, umożliwiając stworzenie cyfrowych procesów pracy w celu zwiększenia dostępu, budowania zaufania i maksymalizacji wartości.

Informacje w zasięgu ręki

Zapewnij zespołom realizm odbioru za pomocą jednego, osadzonego w kontekście widoku operacyjnego majątku trwałego, proponowanych inwestycji i aktywnych projektów — wykorzystując intuicyjne narzędzia internetowe, nawigację jak w grach wideo i widok z perspektywy użytkownika w celu usprawnienia współpracy i komunikacji.

Podejmuj lepsze decyzje

Sprawdzaj, analizuj i raportuj wielobranżowe dane w całym cyklu życia majątku trwałego danego obiektu, umożliwiając użytkownikom oszczędność czasu i ograniczenie wysiłku oraz znajdując i weryfikując wiarygodne informacje. Zdobytą wiedzę wykorzystasz do podejmowania decyzji, które przyczynią się do uzyskania lepszych wyników biznesowych.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

zrzut ekranu maps @ SYD

Port lotniczy Sydney

Map@SYD

Lotnisko w Sydney rozpoczęło prace nad swoim cyfrowym bliźniakiem w Maps@SYD, co pomaga zwiększyć wydajność, poprawić jakość i obniżyć koszty.

Budowa najdłuższej kładki dla pieszych nad czynną drogą kołowania na lotnisku

Clark Construction

Cyfrowy bliźniak Sea Tac

Firma Clark Construction stworzyła cyfrowego bliźniaka sekwencji budowy, pomagając w optymalizacji instalacji najdłuższej na świecie kładki dla pieszych nad czynną drogą kołowania na lotnisku.

Widok z góry na lotnisko Hubein International Logistics Airport

Międzynarodowe lotnisko logistyczne Hubei

Projekt portu lotniczego Ezhou Huahu

Stworzenie cyfrowego bliźniaka do obsługi pochodzących z wielu źródeł modeli 3D, atrybutów i dokumentów pomogło zespołowi międzynarodowego lotniska logistycznego Hubei International Logistics Airport rozwiązać 6000 problemów, zmniejszając koszty o 200 milionów CNY i przyspieszając realizację modeli o 90 dni.

„SYNCHRO 4D firmy Bentley, w połączeniu z wiedzą ekspertów branżowych i wiodącymi technologiami budowlanymi, pomogło nam w cyfrowym zaplanowaniu udanego zdalnego montażu, transportu i instalacji najdłuższego na świecie pomostu dla pieszych położonego nad czynną drogą kołowania na lotnisku".

— Brian Krause. Vice President – Clark Construction Group, LLC

Znajdź oprogramowanie

Znajdź narzędzia, których potrzebujesz: