Strona główna / iModele

iModele

Logo oprogramowania iModel

iModele

Łatwa wymiana danych

Modele bogate w informacje

Możliwość udostępniania wszystkim interesariuszom bogatych w informacje modeli w sposób bezpieczny i w odpowiednim kontekście zapewni kompletny, wielobranżowy widok projektów. Zespoły projektowe mogą gromadzić i ponownie wykorzystywać informacje w trakcie projektowania, budowy i eksploatacji. Ty korzystasz z odpowiedniego, dokładnego i szybszego dostępu do informacji ze wszystkimi szczegółami istotnymi
dla każdego interesariusza.

Co to jest iModel?

iModele pomagają udostępniać informacje o modelach i projektach. Są jak kontenery do wymiany informacji o infrastrukturze. Można ich używać do wymiany informacji w projektach związanych z cyklem życia infrastrukturalnego majątku trwałego. Dzięki nim można zapewnić łatwy, pełny i dokładny przepływ informacji w środowiskach projektowania, budowy i eksploatacji oraz między nimi. Możesz udostępniać wszystkie informacje o komponentach, w tym właściwości biznesowe, geometrię, grafiki i relacje w otwartym formacie odpowiednim do standardowych interfejsów aplikacji biznesowych, inżynieryjnych, budowlanych i operacyjnych od wielu dostawców.

Udostępnianie dowolnego modelu

Publikuj modele, aby mogły być wizualizowane i sprawdzane z maksymalną precyzją przez wszystkich uczestników, niezależnie od aplikacji źródłowej.

Dokładnie to, czego potrzeba

Dostosuj modele, aby zapewnić informacje, których potrzebuje każdy uczestnik. iModele wspomagają unikatowe procesy pracy i standardy poprzez możliwość wyboru odpowiedniego poziomu szczegółowości.

Procesy pracy

Umożliw powstanie procesów pracy, które pozwolą na przechwytywanie informacji o modelach, w tym informacji dostarczanych przez konsumentów modeli, jednocześnie dbając o to, aby oryginał pozostawał niezmieniony.

Trzy osoby patrzące na komputer

Dlaczego warto używać iModeli?

Efektywne i sprawne przekazywanie informacji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu i może zmniejszyć liczbę błędów, skrócić harmonogram projektu i obniżyć jego koszty. Pomagają w tym iModele.

Przekazywanie informacji projektowych w rozległym przedsiębiorstwie jest trudne ze względu na różnorodne źródła i formaty danych, które są wymagane do realizacji projektu. Pomagają w tym iModele.

Samowystarczalne

Nie potrzebujesz aplikacji źródłowej do dokładnego wyświetlania grafiki i odczytywania informacji.

Inteligentne

iModele pamiętają o swoim źródle. Zachowują wiedzę o nim oraz o stanie informacji w momencie ich publikacji.

Bezpieczne

iModele są bezpieczne. Są tylko do odczytu, mogą być chronione hasłem i certyfikatem, a także można im nadać datę wygaśnięcia.

Precyzyjne

iModele są geometrycznie precyzyjne i zachowują wszystkie informacje biznesowe.

Otwarte

iModele to rozwiązanie otwarte. Dostępne są różne aplikacje, wtyczki i interfejsy do ich przeglądania, przeszukiwania i integracji.

Ułatw sobie zadanie dzięki iModelom.

Programiści

Dołącz do sieci programistów Bentley Developer Network, aby tworzyć produkty i aplikacje, które można zintegrować z oprogramowaniem Bentley.
 • Twórz
 • Jak powstają iModele

  iModele można tworzyć na komputerze w preferowanym środowisku projektowym, a także przy użyciu produktów komputerowych i serwerowych firmy Bentley, oprogramowania innego niż Bentley lub wtyczek do aplikacji innych firm. iModele mogą powstawać przy użyciu różnych aplikacji i wtyczek; w zależności od danych źródłowych. Oto kilka przykładów.

  • PDS przy użyciu ProjectWise PDx Dynamic Review Service — konwersja modeli do przeglądu w celu wykorzystania w OpenPlant Modeler
  • Smart 3D przy użyciu iModel Com
  • position Service dla S3D — konwersja modeli do przeglądu (w plikach lub na iModelHub) i wykorzystania w OpenPlant do izometrii, rzutów i modelowania
  • PDMS i E3D przy użyciu Bentley iModel Composition Service dla PDMx — konwersja modeli do przeglądu (w plikach lub na iModelHub) i wykorzystania w OpenPlant do izometrii, rzutów i modelowania
  • IFC, JT i inne neutralne formaty branżowe przy użyciu MicroStation
  • ArchiCAD przy użyciu MicroStation lub OpenBuildings Designer
  • Rhino przy użyciu MicroStation
  • AutoCAD przy użyciu MicroStation
  • Revit przy użyciu wtyczki iModel dla Revit

  Ponadto zestaw iModel SDK jest dostępny za pośrednictwem sieci Bentley Developer Network , aby umożliwić tworzenie iModeli w aplikacjach zewnętrznych i własnych.

 • Dostosuj
 • Dostosuj iModel do swoich potrzeb

  Aby zapewnić, że iModele zawierają dokładnie te informacje, które są wymagane przez każdego interesariusza i dla każdego unikalnego celu, iModele umożliwiają Ci:

  Filtrowanie
  Można filtrować dane zawarte w modelu, aby zapewnić odpowiedni zakres i poziom szczegółowości potrzebny do dalszego wykorzystania informacji, np. filtrować dane projektowe w iModelach, aby uwzględnić tylko informacje wymagane do oszacowania i zamówienia materiału na ściany osłonowe budynku.

  Poszerzanie
  Wzbogać iModele o inne dane projektowe wymagane do usprawnienia decyzji w całym projekcie i zwiększenia jego późniejszej wartości. Na przykład możesz poszerzyć model projektowy o dane dotyczące stanu uszkodzenia sprzętu, aby umożliwić wizualizację tych informacji w kontekście modelu.

  Zatwierdzanie
  Zatwierdzaj projekt i inne dane projektowe pod kątem zgodności ze standardami, aby mieć pewność, że wymagane informacje są przekazywane z jednego zespołu projektowego do drugiego. Można na przykład sprawdzić, czy linie technologiczne, urządzenia i inne komponenty w modelu zakładu są oznakowane, upewniając się, że ich wartości są niepowtarzalne i zachowano zgodność ze standardami znakowania obowiązującymi w projekcie.

  iModel Transformer
  Dodatek iModel Transformer do produktów firmy Bentley, które obsługują tę funkcję, jest dostępny dla subskrybentów SELECT w centrum oprogramowania w portalu osobistym.

 • Używaj
 • iModele mogą służyć do różnych celów

  Możesz używać iModeli, aby w prosty i niezawodny sposób uzyskać dostęp do modeli i zawartych w nich bogatych informacji na potrzeby wielu powszechnych zastosowań, takich jak mobilne procesy pracy, planowanie, przedmiar ilościowy, analiza projektu, szacowanie materiałów, rozwiązywanie kolizji, tworzenie oznaczeń i przeglądanie modeli oraz wizualizacja danych. Oto kilka przykładów zastosowań i aplikacji, które wspierają procesy pracy oparte na iModelach:

  • Przegląd i dostęp do projektu i powiązanych z nim danych projektowych zarówno na komputerze, jak i w terenie
  • Uzyskanie dostępu ODBC do informacji o modelu za pomocą sterownika iModel ODBC w programach Microsoft Excel, Microsoft Access, Visual Studio, Crystal Reports czy QlikView
  • Używanie Eksploratora Windows lub Microsoft Outlook do podglądu iModeli i wyszukiwania osadzonych w nich informacji za pomocą Bentley DGN Reader dla systemu Windows
  • Rozwiązywanie kolizji za pomocą programu Navigator

  Organizacje o wyjątkowych wymaganiach dotyczących dokumentacji, a także dostawców produktów lub aplikacji do wykorzystania w całym cyklu życia infrastrukturalnego majątku trwałego prosimy o kontakt z siecią programistów Bentley Developer Network, która pozwoli im dowiedzieć się więcej o zestawie SDK iModel, dzięki czemu będziemy mogli zapewniać większą interoperacyjność.

Jak powstają iModele

iModele można tworzyć na komputerze w preferowanym środowisku projektowym, a także przy użyciu produktów komputerowych i serwerowych firmy Bentley, oprogramowania innego niż Bentley lub wtyczek do aplikacji innych firm. iModele mogą powstawać przy użyciu różnych aplikacji i wtyczek; w zależności od danych źródłowych. Oto kilka przykładów.

 • PDS przy użyciu ProjectWise PDx Dynamic Review Service — konwersja modeli do przeglądu w celu wykorzystania w OpenPlant Modeler
 • Smart 3D przy użyciu iModel Com
 • position Service dla S3D — konwersja modeli do przeglądu (w plikach lub na iModelHub) i wykorzystania w OpenPlant do izometrii, rzutów i modelowania
 • PDMS i E3D przy użyciu Bentley iModel Composition Service dla PDMx — konwersja modeli do przeglądu (w plikach lub na iModelHub) i wykorzystania w OpenPlant do izometrii, rzutów i modelowania
 • IFC, JT i inne neutralne formaty branżowe przy użyciu MicroStation
 • ArchiCAD przy użyciu MicroStation lub OpenBuildings Designer
 • Rhino przy użyciu MicroStation
 • AutoCAD przy użyciu MicroStation
 • Revit przy użyciu wtyczki iModel dla Revit

Ponadto zestaw iModel SDK jest dostępny za pośrednictwem sieci Bentley Developer Network , aby umożliwić tworzenie iModeli w aplikacjach zewnętrznych i własnych.

Dostosuj iModel do swoich potrzeb

Aby zapewnić, że iModele zawierają dokładnie te informacje, które są wymagane przez każdego interesariusza i dla każdego unikalnego celu, iModele umożliwiają Ci:

Filtrowanie
Można filtrować dane zawarte w modelu, aby zapewnić odpowiedni zakres i poziom szczegółowości potrzebny do dalszego wykorzystania informacji, np. filtrować dane projektowe w iModelach, aby uwzględnić tylko informacje wymagane do oszacowania i zamówienia materiału na ściany osłonowe budynku.

Poszerzanie
Wzbogać iModele o inne dane projektowe wymagane do usprawnienia decyzji w całym projekcie i zwiększenia jego późniejszej wartości. Na przykład możesz poszerzyć model projektowy o dane dotyczące stanu uszkodzenia sprzętu, aby umożliwić wizualizację tych informacji w kontekście modelu.

Zatwierdzanie
Zatwierdzaj projekt i inne dane projektowe pod kątem zgodności ze standardami, aby mieć pewność, że wymagane informacje są przekazywane z jednego zespołu projektowego do drugiego. Można na przykład sprawdzić, czy linie technologiczne, urządzenia i inne komponenty w modelu zakładu są oznakowane, upewniając się, że ich wartości są niepowtarzalne i zachowano zgodność ze standardami znakowania obowiązującymi w projekcie.

iModel Transformer
Dodatek iModel Transformer do produktów firmy Bentley, które obsługują tę funkcję, jest dostępny dla subskrybentów SELECT w centrum oprogramowania w portalu osobistym.

iModele mogą służyć do różnych celów

Możesz używać iModeli, aby w prosty i niezawodny sposób uzyskać dostęp do modeli i zawartych w nich bogatych informacji na potrzeby wielu powszechnych zastosowań, takich jak mobilne procesy pracy, planowanie, przedmiar ilościowy, analiza projektu, szacowanie materiałów, rozwiązywanie kolizji, tworzenie oznaczeń i przeglądanie modeli oraz wizualizacja danych. Oto kilka przykładów zastosowań i aplikacji, które wspierają procesy pracy oparte na iModelach:

 • Przegląd i dostęp do projektu i powiązanych z nim danych projektowych zarówno na komputerze, jak i w terenie
 • Uzyskanie dostępu ODBC do informacji o modelu za pomocą sterownika iModel ODBC w programach Microsoft Excel, Microsoft Access, Visual Studio, Crystal Reports czy QlikView
 • Używanie Eksploratora Windows lub Microsoft Outlook do podglądu iModeli i wyszukiwania osadzonych w nich informacji za pomocą Bentley DGN Reader dla systemu Windows
 • Rozwiązywanie kolizji za pomocą programu Navigator

Organizacje o wyjątkowych wymaganiach dotyczących dokumentacji, a także dostawców produktów lub aplikacji do wykorzystania w całym cyklu życia infrastrukturalnego majątku trwałego prosimy o kontakt z siecią programistów Bentley Developer Network, która pozwoli im dowiedzieć się więcej o zestawie SDK iModel, dzięki czemu będziemy mogli zapewniać większą interoperacyjność.