Czarne logo Bentley Systems
Wspieramy infrastrukturę jutra już dziś

FIRMA BENTLEY NA COP28,
KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ ONZ

DO ZOBACZENIA NA COP29!

Konferencja COP28 była przełomowym wydarzeniem dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Dlatego firma Bentley była tam obecna. Wierzymy w transformacyjną moc technologii, która wspiera zrównoważone zmiany w infrastrukturze i na świecie.

Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju infrastruktury

Specjaliści ds. infrastruktury przewodzą wysiłkom na rzecz dekarbonizacji i uodpornienia naszej infrastruktury na niespotykaną dotąd skalę i w niespotykanym dotąd tempie. Napotykają jednak liczne przeszkody, od ograniczeń w zakresie zasobów technicznych po wyzwania związane z dostosowaniem informacji i zespołów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu.

Nadszedł czas, aby na nowo zdefiniować możliwości, wykorzystując dane do stworzenia lepszej i bardziej odpornej infrastruktury. Dzięki innowacjom, takim jak cyfrowe bliźniaki infrastruktury oparte na sztucznej inteligencji, możemy przyspieszyć cyfrową i zrównoważoną transformację niezbędną do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Ponieważ żadna firma ani organizacja nie może samodzielnie stawić czoła tym wyzwaniom, firma Bentley dołączyła do rządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego na COP28, aby omówić, w jaki sposób możemy zająć się kluczowymi kwestiami, takimi jak:

 • 1

  Dekarbonizacja infrastruktury

Zbudowana infrastruktura jest odpowiedzialna za ponad 75% globalnej emisji gazów cieplarnianych, a 75% infrastruktury wymaganej do 2050 r. nie zostało jeszcze zbudowane. Istniejąca i nowa infrastruktura musi być projektowana, budowana i obsługiwana z myślą o zrównoważonym rozwoju i odporności.

 • 2

  Zasilanie transformacji energetycznej

Branża energetyczna przechodzi jedną z największych transformacji przemysłowych we współczesnej historii. Zrozumienie ziemi i tego co jest pod jej powierzchnią jest niezbędne do podejmowania jasnych, pewnych decyzji w celu przyspieszenia produkcji, przesyłu i dystrybucji czystej energii oraz pomocy w przejściu na zerowy poziom emisji netto.

 • 3

  Miasta odporne na zmiany klimatu

Oczekuje się, że globalna populacja wzrośnie o 2 miliardy w ciągu najbliższych 30 lat. Cyfryzacja jest niezbędna do skutecznego planowania i dostarczania zrównoważonej infrastruktury i usług niezbędnych do zapewnienia odporności miast, adaptacji do zmian klimatu, miast sprzyjających włączeniu społecznemu i dobrobytu mieszkańców.  

 • 4

  Pokonywanie wyzwań związanych z wodą

Pod wieloma względami zmiana klimatu jest zmianą wody, ponieważ wpływa na jej ilość, jakość i dostępność. Zintegrowana gospodarka wodna w miastach i modernizacja systemów wodnych mogą pomóc społecznościom poprawić dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz zminimalizować skutki zmian klimatu, takie jak niedobór wody i powodzie.

Przegląd najważniejszych wydarzeń: Bentley na COP28

Sustainable Innovation Forum 2023: Firma Bentley była partnerem wspierającym SIF23, które zostało zorganizowane przez Climate Action w dniach 4‑5 grudnia i miało na celu nawiązanie partnerstw międzybranżowych, zwrócenie uwagi na skuteczne działania biznesowe i podkreślenie innowacyjnych rozwiązań w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ związanych z klimatem. Obejrzyj prezentację główną z udziałem Rodrigo Fernandesa: „Wykorzystywanie danych i współpracy cyfrowych bliźniaków w celu wzmocnienia zrównoważonej, odpornej i inteligentnej infrastruktury“.

Niebieska Strefa: Kierownictwo firmy Bentley i eksperci ds. zrównoważonego rozwoju spotkali się z przedstawicielami rządu i organizacjami obserwującymi w Niebieskiej Strefie, aby omówić wyzwania klimatyczne i podzielić się spostrzeżeniami na temat realizacji strategii niskoemisyjnych.

Zielona Strefa: Firma Bentley była partnerem Microsoftu w zakresie zrównoważonego rozwoju i dołączyła do firmy Microsoft w Zielonej Strefie, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób dane mogą służyć jako podstawa, a cyfrowe bliźniaki jako elementy składowe przyspieszające inteligencję infrastruktury, aby pomóc w adaptacji do zmian klimatu.

Okrągły stół na rzecz zrównoważonego rozwoju:  Okrągły stół zgromadził liderów branży, ekspertów ds. infrastruktury i wybranych użytkowników produktów firmy Bentley. Była to okazja do podzielenia się najlepszymi praktykami, omówienia rozwiązań i ustalenia planów działania na rzecz lepszej i bardziej odpornej infrastruktury. Zobacz program.

OBSERWUJ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
© 2024 Bentley Systems, Incorporated

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.