Czarne logo Bentley Systems
Wspieramy infrastrukturę jutra już dziś

Firma Bentley na COP28 — konferencji klimatycznej ONZ

długa pozioma zielona linia

30 LISTOPADA – 12 GRUDNIA 2023 r.

Dubaj

COP28: Dzień 6

Od 30 listopada do 12 grudnia 2023 r. • Dubaj

COP28 to przełomowy moment dla działań na rzecz klimatu

Dlatego firma Bentley będzie tam obecna. Wierzymy w transformacyjną moc technologii, która wspiera zrównoważone zmiany w infrastrukturze i na świecie.
zielone ręcznie rysowane podkreślenie

Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju infrastruktury

Specjaliści ds. infrastruktury przewodzą wysiłkom na rzecz dekarbonizacji i uodpornienia naszej infrastruktury na klimat w skali i tempie niespotykanym nigdy wcześniej. Napotykają jednak na wiele przeszkód, od niedoborów zasobów inżynieryjnych po wyzwania związane z dostosowaniem informacji i zespołów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.  

Nadszedł czas, aby zmienić obraz tego, co jest możliwe, wykorzystując dane do stworzenia lepszej i bardziej odpornej infrastruktury. Dzięki innowacjom, takim jak cyfrowe bliźniaki infrastruktury oparte na sztucznej inteligencji, możemy przyspieszyć cyfrową i zrównoważoną transformację niezbędną do działań na rzecz klimatu.

Ponieważ żadna firma ani organizacja nie jest w stanie samodzielnie sprostać tym wyzwaniom, Bentley dołączy do rządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego na COP28, aby omówić, w jaki sposób możemy zająć się kluczowymi kwestiami, takimi jak

 • 1

  Dekarbonizacja infrastruktury

Zbudowana infrastruktura jest odpowiedzialna za ponad 75% globalnej emisji gazów cieplarnianych, a 75% infrastruktury wymaganej przez 2050 wciąż wymaga budowy. Istniejąca i nowa infrastruktura musi być projektowana, budowana i obsługiwana z myślą o zrównoważonym rozwoju i odporności.

 • 2

  Zasilanie transformacji energetycznej

Branża energetyczna przechodzi jedną z największych transformacji przemysłowych we współczesnej historii. Zrozumienie ziemi i jej podpowierzchni jest niezbędne do podejmowania jasnych, pewnych decyzji w celu przyspieszenia produkcji, przesyłu i dystrybucji czystej energii oraz pomocy w przejściu na zerową emisję netto.

 • 3

  miasta odporne na zmiany klimatu

Oczekuje się, że globalna populacja wzrośnie o 2 miliardów w ciągu najbliższych 30 lat. Cyfryzacja jest niezbędna do skutecznego planowania i dostarczania zrównoważonej infrastruktury i usług niezbędnych do zapewnienia odporności miast, adaptacji do zmian klimatu, miast sprzyjających włączeniu społecznemu i dobrobytu mieszkańców.  

 • 4

  Pokonywanie wyzwań związanych z wodą

Pod wieloma względami zmiana klimatu jest zmianą wody, ponieważ wpływa na jej ilość, jakość i dostępność. Zintegrowana miejska gospodarka wodna i modernizacja systemu wodnego mogą pomóc społecznościom poprawić dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz zminimalizować skutki zmian klimatu, takie jak niedobór wody i powodzie.

Spotkajmy się na COP28

zielone ręcznie rysowane podkreślenie
logo forum zrównoważonej innowacji i logo bentley
Dec 5

Firma Bentley jest partnerem wspierającym inicjatywę SIF23, która ma na celu tworzenie partnerstw międzysektorowych, zwracanie uwagi na skuteczne działania biznesowe i podkreślanie innowacyjnych rozwiązań w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) związanych z klimatem.

Niebieska strefa

30 LISTOPADA – 12 GRUDNIA

Kierownictwo firmy Bentley i eksperci ds. zrównoważonego rozwoju spotkają się z przedstawicielami rządu i organizacjami obserwującymi w Niebieskiej Strefie, aby omówić wyzwania klimatyczne i podzielić się spostrzeżeniami na temat otwarcia ścieżek niskoemisyjnych. 

Zielona strefa

30 listopada – 12 grudnia

Bentley jest partnerem Microsoftu w zakresie zrównoważonego rozwoju i dołączy do Microsoftu w Zielonej Strefie, aby wyjaśnić, w jaki sposób dane mogą służyć jako podstawa, a cyfrowe bliźniaki jako elementy składowe przyspieszające inteligencję infrastruktury, aby pomóc w adaptacji do zmian klimatu.

Logo Microsoft i Bentley Systems umieszczone obok siebie

Okrągły stół na rzecz zrównoważonego rozwoju

DEC 7

Okrągły stół firmy Bentley poświęcony zrównoważonemu rozwojowi zgromadzi liderów branży, ekspertów ds. infrastruktury i wybranych użytkowników firmy Bentley w celu wymiany najlepszych praktyk, omówienia rozwiązań i opracowania planów działania na rzecz lepszej i bardziej odpornej infrastruktury. 

OBSERWUJ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
© 2023 Bentley Systems, Incorporated