Czarne logo Bentley Systems
Strona główna / Niebieska strefa

Niebieska Strefa

Niebieska Strefa to obszar na COP28, który był dostępny tylko dla przedstawicieli rządów i określonych delegatów organizacji obserwatorów. Odbywały się tam formalne negocjacje, a także dyskusje panelowe, przemówienia i wydarzenia kulturalne przez cały czas trwania konferencji.

DO ZOBACZENIA NA COP29!

Bentley w Niebieskiej Strefie na COP28

Firma Bentley umożliwia ludziom projektowanie, budowanie i obsługę lepszej i bardziej odpornej infrastruktury dzięki zastosowaniu naszych inteligentnych rozwiązań cyfrowego bliźniaka. Wspieranie światowego sektora infrastruktury w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zapewnianiu lepszej jakości życia przyszłym pokoleniom ma kluczowe znaczenie dla pracy firmy Bentley nad rozwojem bardziej odpornej infrastruktury.

Kadra kierownicza Bentley i eksperci ds. zrównoważonego rozwoju podzielili się spostrzeżeniami na temat otwierania niskoemisyjnych, odpornych na zmiany klimatu ścieżek dzięki inteligencji infrastruktury podczas COP28 w Niebieskiej Strefie.

Panel ekspertów

Przygotowania do nadchodzącej burzy:
Jak wzmocnić odporność i dobrobyt wyspiarskich krajów Pacyfiku w obliczu zmian klimatu?

3 GRUDNIA 2023 r., 13:55

Wyspy na Oceanie Spokojnym są uważane przez wielu ludzi za raj na Ziemi. Istnieje obawa, że w wyniku zmian klimatycznych podnoszący się poziom mórz pochłonie te nisko położone masy lądowe, które są domem dla około 15 milionów ludzi. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, w jaki sposób finanse i technologia klimatyczna mogą ulepszyć plany i projekty adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym i utrzymać ten raj na Ziemi jeszcze przez jakiś czas.

PAWILON NIEBIESKIEJ STREFY: Nowa Zelandia

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA: New Zealand Trade Enterprise

PRELEGENT:  

  • Thomas D. Krom, Industry Director, Environment at Seequent, The Bentley Subsurface Company

Dowiedz się więcej o Seequent na COP28: events.seequent.com/cop

Panel ekspertów

Technologia na rzecz transformacji:
Łagodzenie skutków, adaptacja i odporność

4 GRUDNIA 2023 r., 11:30

Technologia i innowacje odegrają kluczową rolę na drodze do zerowej emisji netto. Są one potężnym narzędziem łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich na całym świecie, umożliwiając przejrzystość i identyfikowalność danych, lepsze zarządzanie zasobami i planowanie infrastruktury. Bentley Systems jest jedną z wiodących firm zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych narzędzi, które umożliwiają budowanie potencjału, lepsze zarządzanie ryzykiem i realizację zerowych zobowiązań netto na całym świecie.

PAWILON NIEBIESKIEJ STREFY: Portugalia

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA: UN Global Compact – Network Portugal

PRELEGENT:  

  • Rodrigo Fernandes, Director of Empowering Sustainable Development Goals (ES(D)G), Bentley Systems

Dowiedz się więcej na: https://events.unglobalcompact.org/cop28/Schedule

OKRĄGŁY STÓŁ + PANEL

Światowe łańcuchy dostaw — cele naukowe i ich wpływ

3 GRUDNIA 2023 r., 10:30 – 12:30

Podczas tej prezentacji i dyskusji panelowej liderzy biznesu omówią najlepsze praktyki w zakresie zaangażowania łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem celów opartych na nauce.

LOKALIZACJA: Niebieska Strefa — UN Global Compact Hub

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA: UN Global Compact – Norwegia

PRELEGENT:

  • Rodrigo Fernandes, Director of Empowering Sustainable Development Goals (ES(D)G), Bentley Systems

Dowiedz się więcej na: https://events.unglobalcompact.org/cop28/Schedule

Panel ekspertów

Dekarbonizacja światowych łańcuchów wartości

8 GRUDNIA 2023 r., 11:30 – 3:30

Sesja ta gromadzi firmy z całego świata i analizuje najlepsze praktyki wdrożone przez wiodące firmy w celu dekarbonizacji ich łańcucha wartości.

LOKALIZACJA: Niebieska Strefa — UN Global Compact Hub

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA: UN Global Compact — Francja

PRELEGENT:

  • Rodrigo Fernandes, Director of Empowering Sustainable Development Goals (ES(D)G), Bentley Systems

Dowiedz się więcej na: https://events.unglobalcompact.org/cop28/Schedule

OKRĄGŁY STÓŁ

Finansowanie transformacji energetycznej na rynkach wschodzących — ryzyko i rynki regulacyjne

8 GRUDNIA 2023 r., 8:30 – 10:30

Liderzy biznesowi z firm zajmujących się energią odnawialną i instytucji finansowych spotkają się, aby omówić ryzyko i przeszkody regulacyjne na rynkach wschodzących oraz sposób, w jaki organizacje mogą zmobilizować prywatny kapitał na tych rynkach.

LOKALIZACJA: Niebieska Strefa — UN Global Compact Hub

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA: UN Global Compact – Norwegia

PRELEGENT:

  • Mark Coates, Senior International Director of Infrastructure Policy Advancement, Bentley Systems

Dowiedz się więcej na: https://events.unglobalcompact.org/cop28/Schedule

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.