Strona główna / Cyfrowe bliźniaki infrastruktury

Cyfrowe bliźniaki infrastruktury

Logo oprogramowania iTwin, białe

Cyfrowe bliźniaki infrastruktury

Połącz świat fizyczny i wirtualny

Synchronizuj pracę, uzyskaj lepszy dostęp do informacji i nadaj sens właściwym danym we właściwym czasie.

Daj ludziom więcej możliwości

Zapewnij wgląd w decyzje podjęte na podstawie danych. To one sprawiają, że infrastruktura jest zrównoważona, odporna na czynniki zewnętrzne i lepiej służy Twoim interesariuszom.

Czym jest cyfrowy bliźniak?

Realistyczna i dynamiczna reprezentacja cyfrowa fizycznego majątku trwałego, systemu lub miasta

Zyskaj wiedzę o swoim majątku trwałym — czym jest, jakie osiąga wyniki i kiedy konieczna jest zmiana. Solidna infrastruktura w chmurze i centra danych na całym świecie zapewniają dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

Pojedynczy obraz prawdy

 • Włącz różne dane inżynierskie utworzone za pomocą różnych narzędzi projektowych w połączone środowisko bez zakłócania działania obecnych narzędzi lub procesów
 • Dopasuj dane inżynieryjne do rzeczywistych danych geoprzestrzennych, Internetu rzeczy i innych danych operacyjnych
 • Twórz małe lub bardzo duże cyfrowe bliźniaki i zarządzaj nimi

Wizualizuj, symuluj i monitoruj

 • Wizualizuj i śledź zmiany, w tym zmiany zachodzące w rzeczywistych warunkach dzięki danym z urządzeń podłączonych do Internetu rzeczy
 • Połącz różne dane w jednym środowisku, które odzwierciedla aktualne warunki i przewiduje ich przyszły kształt z myślą o inspekcjach, raportowaniu i analizach
 • Wykorzystaj realistyczną wizualizację
 • Uzyskaj widoczność analiz i zdobądź informacje dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu

Podejmuj lepsze decyzje. Uzyskuj wyniki.

 • Zmniejsz koszty i skróć czas realizacji projektów i zarządzania majątkiem trwałym
 • Popraw poziom i jakość usług świadczonych wewnętrznie i zewnętrznie
 • Ogranicz ryzyko związane z majątkiem trwałym i odpowiedzialność wynikającą z awarii
 • Spełnij swoje cele zrównoważonego rozwoju

Zapewnij dostępność danych i możliwość podejmowania działań

Zobacz, jak inni użytkownicy uzyskują lepsze wsparcie przy podejmowaniu decyzji podczas projektowania, budowy i eksploatacji.

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„Metodologia BIM w projekcie mostu Italferr jest zgodna z podejściem opartym na cyfrowych bliźniakach. Dzięki zwiększonej widoczności i lepszemu zrozumieniu udało nam się zmienić sposób, w jaki podchodzimy do projektowania i zarządzania pracami infrastrukturalnymi".

— Daniela Aprea, BIM Manager, Italferr S.p.A.

Poznaj wartość cyfrowego bliźniaka w całym cyklu życia infrastruktury

ilustracja przedstawiająca ludzi pracujących razem nad projektem budowlanym

Poznaj wartość cyfrowych bliźniaków

ilustracja przedstawiająca ludzi pracujących razem nad projektem przewodów rurowych

Nowa koncepcja współpracy przy projektowaniu infrastruktury

Cyfrowe bliźniaki

Zarządzaj budową w jednym miejscu

Cyfrowe bliźniaki

Zawsze aktualna wiedza o majątku trwałym