Strona główna / Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia

Czarna ikona zbiornika zaporowego z rwącą wodą, dwie małe chmurki na niebie obok zapory

Monitorowanie zapór w najlepszym wydaniu.

Ikona rzeki i drzew
Ikona kategorii infrastruktury hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia

Planowanie, projektowanie i eksploatacja inteligentnej infrastruktury wodnej, ściekowej i deszczowej

Planowanie

Generowanie inteligentnych planów ogólnych i pewne podejmowanie decyzji dotyczących odnowy.

Projektowanie

Dokładne modelowanie i dostarczanie wysokiej jakości projektów
przy minimalnych inwestycjach kapitałowych

Eksploatacja

Poprawa monitorowania wydajności, reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz odporności infrastruktury użyteczności publicznej

Oprogramowanie do zastosowań związanych z wodą​

Od symulacji przepływu przeciwpożarowego i jakości wody, po analizę krytyczności i kosztów energii — mamy wszystko, czego potrzebujesz.

OpenFlows WaterGEMS

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows WaterGEMS

Oprogramowanie do kompleksowego wsparcia podejmowania decyzji w zakresie projektowania, planowania i obsługi systemów dystrybucji wody.

OpenFlows WaterCAD

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows WaterCAD

Łatwa w użyciu aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizy, projektowania i obsługi systemów dystrybucji wody.

OpenFlows HAMMER

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows HAMMER

Oprogramowanie do analizy uderzeń hydraulicznych, które pomaga skutecznie identyfikować i łagodzić ryzyko związane ze stanami przejściowymi oraz zarządzać nim.

OpenFlows WaterSight

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows WaterSight

Rozwiązanie cyfrowych bliźniaków, łączące różne źródła danych w celu zapewnienia inteligentniejszego, bardziej odpornego i zrównoważonego systemu wodociągowego.

Oprogramowanie do ścieków i wód opadowych

Oprogramowanie inżynierskie usprawniające proces modelowania, które da Ci więcej czasu na rozwiązywanie problemów inżynierskich dotyczących ścieków i wód opadowych.

OpenFlows SewerGEMS

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows SewerGEMS

Kompleksowe oprogramowanie inżynierskie do analizy, projektowania i eksploatacji systemów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

OpenFlows SewerCAD

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows SewerCAD

Wydajne oprogramowanie do modelowania i projektowania kanalizacji sanitarnej, które służy do projektowania, analizowania i planowania systemów odprowadzania ścieków.

OpenFlows CivilStorm

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows CivilStorm

Wszechstronne oprogramowanie do modelowania i analizy wód opadowych w celu analizowania, projektowania i obsługi systemów wód opadowych.

OpenFlows StormCAD

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows StormCAD

Oprogramowanie do analizy i projektowania kanalizacji deszczowej pozwala na efektywną realizację wysokiej jakości projektów przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

OpenFlows PondPack

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows PondPack

Oprogramowanie do analizy i projektowania zbiorników retencyjnych służące do efektywnego analizowania i projektowania obiektów, wylotów i kanałów retencyjnych.

OpenFlows FLOOD

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows FLOOD

Oprogramowanie do modelowania sytuacji powodziowych służące do oceny zagrożenia powodziowego i efektywnego projektowania środków zmniejszających to zagrożenie.

Water WorkSuite

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

Water WorkSuite

Dzięki Water WorkSuite małe i duże przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a także konsultanci, mogą planować, projektować i optymalizować systemy dystrybucji wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej.

Civil WorkSuite

Logo oprogramowania OpenRoads białe

Civil WorkSuite

Pakiet zawiera wiodące w branży rozwiązania transportowe firmy Bentley, takie jak OpenRoads Designer, OpenBridge Designer, OpenSite Designer, OpenTunnel Designer i inne. 

Narzędzia hydrauliczne

Przyjazne dla użytkownika kalkulatory oraz zestaw narzędzi hydraulicznych do potrzeb inżynierskich w zakresie projektowania i analizowania szerokiej gamy projektów.

OpenFlows FlowMaster

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows FlowMaster

Produktywny zestaw narzędzi hydraulicznych do projektowania i analizy szerokiej gamy elementów hydraulicznych.

OpenFlows CulvertMaster

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows CulvertMaster

Intuicyjny kalkulator, który zapewnia bezstresowe rozwiązywanie zagadnień dotyczących przepustów przy projektowaniu lub zagospodarowywaniu terenu.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

„[Oprogramowanie Bentley zapewniło nam] połączone środowisko danych do wymiany i aktualizacji danych przestrzennych, nieprzestrzennych danych inżynieryjnych i modeli hydraulicznych od wielu użytkowników z różnych miejsc w obszarze projektu”.

Rohit Dembi, Lead GIS, NJS Engineers India P Limited

Najlepiej sprzedający się podręcznik o zasobach wodnych

Aplikacje komputerowe w inżynierii hydraulicznej

Ta w pełni zaktualizowana 9. edycja podręcznika jest już dostępna do pobrania! Doskonały materiał dla inżynierów i studentów hydrauliki oraz hydrologii, oferujący zarówno teorię, jak i praktyczne zastosowania wraz z zestawami ćwiczeń w rozwiązywaniu problemów i modelowaniu za pomocą OpenFlows WaterGEMS, HAMMER, SewerGEMS, SewerCAD, PondPack, StormCAD, FlowMaster i CulvertMaster.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.