Strona główna / OpenFlows FLOOD

OpenFlows FLOOD

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows FLOOD

Zintegrowane oprogramowanie do modelowania sytuacji powodziowych

Ocena i obniżanie ryzyka powodziowego

Kompletne oprogramowanie do modelowania sytuacji powodziowych w celu zrozumienia i ograniczania ryzyka powodziowego na obszarach miejskich, nadrzecznych i przybrzeżnych. 

Co to jest OpenFlows FLOOD?

OpenFlows FLOOD wykorzystuje modele numeryczne z pełnym rozkładem przestrzennym do symulacji wszystkich procesów hydrologicznych i hydraulicznych zachodzących w dorzeczach, w tym opadów, przenikania, spływu powierzchniowego, rozpływu w kanałach i rozpływu wód gruntowych. Na obszarach miejskich OpenFlows FLOOD można połączyć z modelem wygenerowanym przez OpenFlows SewerGEMS w celu symulacji rozpływu powierzchniowego i burzowego. Dodatkowo model może służyć do symulacji powodzi na obszarach przybrzeżnych, spowodowanych falami sztormowymi.

 
 • Ograniczenie ryzyka powodziowego
 • Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows FLOOD

  Ograniczenie ryzyka powodziowego na obszarach miejskich, nadrzecznych i przybrzeżnych

  Modele numeryczne z rozkładem przestrzennym

  Rozwiązanie pozwala symulować wszystkie procesy hydrologiczne i hydrauliczne, które występują w dorzeczach, w tym opady, przenikanie, rozpływ powierzchniowy, przepływ w kanale i rozpływ wód gruntowych.

  Wykorzystanie cyfrowego kontekstu świata rzeczywistego i wizualizacji

  Korzystając z siatki rzeczywistości 3D ContextCapture, można ożywić symulacje, generując realistyczne wizualizacje zdarzeń powodziowych.

  Szybkie znalezienie najlepszego sposobu na ograniczenia ryzyka powodziowego

  Zarządzanie scenariuszami pozwala łatwo dokonać porównań pomiędzy różnymi wariantami.

 • Budowanie modeli i zarządzanie nimi
 • Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows FLOOD

  Szybkie rozpoczęcie procesu budowania modelu

  Import wielu znanych zewnętrznych formatów danych

  Automatyzacja generowania danych wejściowych i maksymalizacja zwrotu z inwestycji z istniejących danych przestrzennych i inżynieryjnych.

  Obliczanie przepływów rzecznych i spływu powierzchniowego

  Rozwiązanie pozwala symulować spływy powierzchniowe, wymiany wody między rzeką, terenem zalewowym i (pod)powierzchniowym przepływem przy użyciu w pełni zintegrowanej siatki 1D–2D, wykorzystując dane przestrzenne i różne podejścia modelowania.

  Symulacja powodzi na obszarach miejskich

  Dostępne funkcje pozwalają ocenić przepływy wody w sieci podpowierzchniowej, rzece i systemach przybrzeżnych, a także rozpływy powierzchniowe i wymianę wody między systemami.

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows FLOOD

Ograniczenie ryzyka powodziowego na obszarach miejskich, nadrzecznych i przybrzeżnych

Modele numeryczne z rozkładem przestrzennym

Rozwiązanie pozwala symulować wszystkie procesy hydrologiczne i hydrauliczne, które występują w dorzeczach, w tym opady, przenikanie, rozpływ powierzchniowy, przepływ w kanale i rozpływ wód gruntowych.

Wykorzystanie cyfrowego kontekstu świata rzeczywistego i wizualizacji

Korzystając z siatki rzeczywistości 3D ContextCapture, można ożywić symulacje, generując realistyczne wizualizacje zdarzeń powodziowych.

Szybkie znalezienie najlepszego sposobu na ograniczenia ryzyka powodziowego

Zarządzanie scenariuszami pozwala łatwo dokonać porównań pomiędzy różnymi wariantami.

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows FLOOD

Szybkie rozpoczęcie procesu budowania modelu

Import wielu znanych zewnętrznych formatów danych

Automatyzacja generowania danych wejściowych i maksymalizacja zwrotu z inwestycji z istniejących danych przestrzennych i inżynieryjnych.

Obliczanie przepływów rzecznych i spływu powierzchniowego

Rozwiązanie pozwala symulować spływy powierzchniowe, wymiany wody między rzeką, terenem zalewowym i (pod)powierzchniowym przepływem przy użyciu w pełni zintegrowanej siatki 1D–2D, wykorzystując dane przestrzenne i różne podejścia modelowania.

Symulacja powodzi na obszarach miejskich

Dostępne funkcje pozwalają ocenić przepływy wody w sieci podpowierzchniowej, rzece i systemach przybrzeżnych, a także rozpływy powierzchniowe i wymianę wody między systemami.

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows FLOOD

OpenFlows FLOOD

 • Analizowanie i ograniczanie ryzyka powodziowego na obszarach miejskich, nadrzecznych i przybrzeżnych
 • Symulacja procesów hydrologicznych i hydraulicznych umożliwia sprawniejsze planowanie awaryjne oraz obliczanie i analizowanie obszarów zalewowych

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„Oprogramowanie Bentley wytworzyło oparty na cyfrowym bliźniaku model miejskich systemów zaopatrzenia w wodę, ścieków, wód opadowych i kąpielisk, aby prognozować powodzie i problemy z jakością wody, a tym samym poprawić reakcje i odporność miasta”.

— Pedro Vieira, Ãguas do Porto, Portugal

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Zasoby dotyczące oprogramowania OpenFlows

Najczęściej zadawane pytania

FLOOD to oprogramowanie do modelowania sytuacji powodziowych w celu analizowania i ograniczania ryzyka powodzi na obszarach miejskich, rzecznych i przybrzeżnych. Korzystając z przestrzennie rozproszonych modeli numerycznych, użytkownicy mogą szybko symulować wszystkie procesy hydrologiczne i hydrauliczne, aby wspierać planowanie awaryjne i projektowanie zgodne z działaniami proekologicznymi. Zastosuj podejście wieloskalowe 1D/2D w celu wspierania systemów wczesnego ostrzegania przed powodziami.

Cena OpenFlows FLOOD różni się w zależności od regionu. Istnieje wiele różnych typów licencji, a popularnym wyborem jest 12-miesięczna licencja praktyka „Practitioner“, dostępna poprzez sklep internetowy Bentley. Kupując za pośrednictwem sklepu internetowego, otrzymujesz subskrypcję Virtuoso. Oznacza to, że otrzymujesz oprogramowanie i „klucze" (tokeny) do wymiany na spersonalizowane szkolenia, mentoring i usługi konsultingowe.

Wszystkie równania i metody numeryczne oraz kod źródłowy modelu powodziowego 2D (MOHID) są dostępne online. To oparty na współpracy, bezpłatny, „model" o otwartym kodzie źródłowym. HEC-RAS jest darmowy, ale nie jest otwartoźródłowy, co oznacza, że zaawansowany użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia kodu źródłowego ani jego modyfikacji.

Numeryczny solwer powodziowy FLOOD (MOHID) został poddany analizie w porównaniu z badaniem referencyjnym przeprowadzonym przez Agencję Środowiska Wielkiej Brytanii. Metodologia ta została przyjęta jako światowy punkt odniesienia do analizy porównawczej modelowania powodzi 2D. Wyniki FLOOD są zgodne z większością rozwiązań.

FLOOD może być używany jako pojedyncze narzędzie do zintegrowanego modelu powodziowego 2D, podczas gdy HEC-RAS nie obsługuje bezpośredniego uwzględniania danych o deszczu na siatce, infiltracji ani ewapotranspiracji. W przypadku innych parametrów i procesów hydrologicznych potrzebne będzie dodatkowe narzędzie o nazwie HEC-HMS.

Nie ma potrzeby określania obszaru lub czasu koncentracji dla zlewni we FLOOD. Cyfrowy model powierzchni wraz z obliczeniami 2D (równania Saint-Venanta i Manninga-Stricklera) zrobią to za Ciebie. Dodatkowo, nie musisz wprowadzać danych o obniżeniach terenu, ponieważ powierzchnia 2D zawiera dane topograficzne, które są uwzględniane w oszacowaniach spływu powierzchniowego. FLOOD posiada narzędzia do usuwania obniżeń z powierzchni terenu, jeśli jest to wymagane.

FLOOD to pełny interfejs graficzny zintegrowany z systemem informacji geograficznej (GIS). Możesz obsługiwać dane GIS wewnątrz programu (np. Bing Maps, pliki shapefiles, pliki RASTER itp.), w tym wizualizację wyników. Wizualizacja HEC-RAS musi być obsługiwana przez oddzielne narzędzia lub licencjonowane oprogramowanie innych firm (np. ArcGIS).

Jako część Bentley Systems, FLOOD ma dodatkową wartość dzięki integracji z szerokim portfolio narzędzi oraz współpracującymi technologiami i produktami w różnych branżach i na różnych płaszczyznach. Kilka wyjątkowych przykładów zalet integracji ze środowiskiem oprogramowania Bentley:

 • FLOOD może działać na podstawie numerycznego modelu pokrycia terenu wygenerowanego przez ContextCapture, który wykorzystuje techniki fotogrametryczne stosowane do pomiarów LIDAR lub obrazów z aparatów fotograficznych w celu generowania realistycznych modeli siatki terenu.
 • Możesz płynnie uzyskać wizualizację 4D wyników FLOOD w LumenRT firmy Bentley, integrując realistyczne cyfrowe środowisko z symulacjami projektów infrastruktury i tworząc efektowne wizualizacje dla interesariuszy.
 • FLOOD można zintegrować z OpenCities Planner firmy Bentley, usługą opartą na chmurze, która umożliwia wizualizację danych 2D, 3D i GIS w cyfrowym bliźniaku w skali miasta, w którym można projektować, wizualizować i komunikować projekty, od rozwoju miasta na dużą skalę po szczegółowe projekty architektoniczne.
 • Dane wyjściowe FLOOD można wykorzystać do modelowania mobilności i dostępności w oprogramowaniu Cube.
 • Możesz zaprojektować drogę za pomocą OpenRoads ConceptStation, a następnie wygenerować model siatki powierzchni i łatwo wprowadzić go do FLOOD.
 • Projekty FLOOD można wykorzystywać do wdrażania i konfigurowania systemów wczesnego ostrzegania / prognozowania powodzi poprzez zastosowanie produktu ACTION Server.
 • Integracja z projektem OpenFlows SewerGEMS pozwala na korzystanie z zaprojektowanej sieci 1D oraz przeprowadzenie podejścia modelowania 1D:2D w środowisku FLOOD. FLOOD poprawia wydajność konfigurowania modeli przepływu 2D, uruchamiania, przetwarzania końcowego i wizualizacji wyników. Jest to jedyne narzędzie zdolne do wykonania pełnego cyklu modelowania ze wszystkimi zaawansowanymi narzędziami do obsługi modeli i wyników. FLOOD może uruchamiać sprzężone modele 1D (naturalne lub sztuczne kanały, zarówno powierzchniowe, jak i podpowierzchniowe) i 2D (przepływ lądowy).
 • FLOOD można również połączyć z programem SWMM w celu uruchomienia modeli 1D i 2D, ale integracja z OpenFlows SewerGEMS zapewnia płynniejsze działanie.
 • Jako pełny system GIS, FLOOD może zaspokoić Twoje potrzeby dotyczące przetwarzania, manipulacji i generowania danych oraz wyników modelowania w wielu formatach (np. pliki shapefile, pliki GDAL RASTER, Google Earth KML/KMZ, pliki TIN, modele sieci drenażowej w formacie INP z programu SWMM). To pozwala na ustanowienie przepływów danych wejściowych/wyjściowych oraz interoperacyjności między różnymi produktami oprogramowania.

Istnieją różnice w metodologii stosowanej przez FLOOD oraz produkty do modelowania kanalizacji deszczowej, takie jak CivilStorm i SewerGEMS. Korzystając z CivilStorm lub SewerGEMS, należy wyraźnie podać dane w postaci określonych parametrów, takich jak wartości chropowatości powierzchni, czas koncentracji i dane o obniżeniach terenu (jeśli na powierzchni występują zagłębienia). Wszystkie te czynniki są automatycznie uwzględniane przy użyciu FLOOD.

Nie ma potrzeby określania obszaru lub czasu koncentracji dla zlewni we FLOOD. Cyfrowy model powierzchni wraz z obliczeniami 2D (równania Saint-Venanta i Manninga-Stricklera) zrobią to za Ciebie. Dodatkowo, nie musisz wprowadzać danych o obniżeniach terenu, ponieważ powierzchnia 2D zawiera dane topograficzne, które są uwzględniane w oszacowaniach spływu powierzchniowego. FLOOD posiada narzędzia do usuwania obniżeń z powierzchni terenu, jeśli jest to wymagane.

Generowanie spływu i inne procesy są złożone. W przypadku FLOOD jest on generowany głównie na podstawie terenu 2D i modułów wybranych do uruchomienia. Hydrogram spływu powierzchniowego ze zlewni w CivilStorm lub SewerGEMS oparty jest na bardziej uproszczonym podejściu, takim jak metoda SCS, która uwzględnia tylko obszar, współczynnik przepuszczalności (np. SCS CN) i czas koncentracji.

FLOOD zapewnia bardziej realistyczne hydrogramy spływu powierzchniowego oraz oszacowania, podczas gdy CivilStorm, SewerGEMS i StormCAD opierają się na standardowych metodach szacowania spływu, takich jak SCS CN oraz krzywe IDF, co jest przydatne dla bardziej konserwatywnego projektowania.

FLOOD może generować zaawansowane badania modelowania jakości wody i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku wodnym.

Procesor
1.8 GHz lub szybszy

Pamięć
2 GB pamięci RAM lub więcej

Głębia kolorów wyświetlacza
32 bitów

Rozdzielczość ekranu
1280 x 1024 lub wyższa

Wolne miejsce na dysku
900 MB

Oprogramowanie
Windows 8, 10, Server lub nowszy, Microsoft.NET Framework 4.7 lub nowszy

Najbardziej aktualne wymagania systemowe można znaleźć na stronie Bentley Communities.

Licencjonowanie i opcje subskrypcji

Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie

Roczna licencja ze szkoleniem

Subskrypcja Virtuoso — popularny wybór wśród małych i średnich firm

Uzyskaj dostęp do oprogramowania w pakiecie ze szkoleniem — od razu! Virtuosity, sklep internetowy firmy Bentley, oferuje wygodny sposób wykupu 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie firmy Bentley za niską opłatą z góry. Każdy zakup online za pośrednictwem sklepu Virtuosity ma postać subskrypcji Virtuoso, która obejmuje szkolenia i automatyczne odnawianie.

Bez konieczności podpisywania umowy można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Kup teraz

Jednorazowy zakup ze wsparciem

Licencja wieczysta z SELECT

Licencja wieczysta na oprogramowanie firmy Bentley to jednorazowy zakup z roczną subskrypcją serwisową o nazwie SELECT. Obejmuje ona całoroczne, całodobowe wsparcie techniczne przez 7 dni w tygodniu, materiały szkoleniowe oraz możliwość wymiany licencji na inne oprogramowanie raz w roku. SELECT daje Ci następujące korzyści:

 • Licencje pływające, dzięki którym możesz mieć dostęp do swojego oprogramowania z wielu komputerów.
 • Dostęp do dodatkowego oprogramowania firmy Bentley w ramach licencji czasowych, które umożliwiają płacenie za to, z czego korzystasz, bez ponoszenia kosztów zakupu licencji wieczystej z góry.

Oferty corocznego odnowienia są dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki, a nasi doświadczeni przedstawiciele zajmujący się odnowieniami licencji z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci dokonać wszelkich zmian, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Zrozumienie i ograniczenie ryzyka powodziowego.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.