Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Bentley

Dowiedz się więcej o zobowiązaniu firmy Bentley do ochrony prywatności.

Ostatnia aktualizacja: październik 2020 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Bentley. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Bentley („Oświadczenie o ochronie prywatności”) zawiera informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy informacje o użytkowniku, komu je udostępniamy, a także o dostępnych dla użytkownika możliwościach wyboru w odniesieniu do jego danych. Dokument ten zawiera również informacje na temat naszych praktyk marketingowych i reklamowych oraz działań offline.

INFORMACJE OGÓLNE

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Bentley odnosi się do danych przekazanych przez użytkownika firmie Bentley lub uzyskanych na podstawie informacji zebranych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  Ma ono również zastosowanie do wszelkich informacji opracowanych na podstawie korzystania przez użytkownika z witryny Bentley.com oraz innych witryn i aplikacji firmy Bentley, które zawierają łącze lub odniesienie do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, a także zastosowanie do informacji o użytkowniku gromadzonych w trybie offline. Wykorzystanie plików cookie oraz wszelkich informacji gromadzonych przez nie lub innych technologii śledzenia w Internecie podlega ujawnieniu informacji i opcjom określonym w Oświadczeniu o plikach cookie.

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE UNII EUROPEJSKIEJ O OCHRONIE DANYCH

Jeśli użytkownik jest rezydentem UE, jego relacja dotyczy firmy Bentley Systems International Limited i mają zastosowanie przepisy UE dotyczące ochrony danych.

Firma Bentley będzie przetwarzać dane osobowe udostępnione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w uzasadnionym interesie firmy Bentley lub w razie konieczności zawarcia albo realizacji umowy z użytkownikiem lub zgodnie z przepisami prawa UE.  Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika, firma Bentley uzyska zgodę użytkownika przed wysłaniem użytkownikowi materiałów marketingowych i promocyjnych na temat firmy Bentley, zgodnie z przepisami prawa i rozporządzeniami. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej o Wyborach użytkownika i kontroli nad nimi w powiązanej sekcji poniżej.

Firma Bentley przekazuje dane osobowe użytkownika do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które mogą znajdować się poza krajem zamieszkania użytkownika. Korzystamy z klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, aby zachować odpowiednie zabezpieczenia takich danych osobowych.

Dowiedz się więcej o Programie zgodności z RODO firmy Bentley i o usługach uprawnień do subskrypcji.

WIĘCEJ INFORMACJI

Głównym celem firmy Bentley jest dostarczenie użytkownikowi informacji na następujące tematy:

INFORMACJE, KTÓRE OTRZYMUJEMY I GROMADZIMY

Firma Bentley gromadzi, wykorzystuje i przekazuje informacje od użytkownika i na jego temat w celu zapewnienia najlepszych doświadczeń ze swoimi produktami i usługami; w celu ulepszenia i zabezpieczenia swoich produktów i usług; w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika i kontaktowania się z nim w sprawie swoich produktów i usług; w celu zarządzania relacjami z użytkownikiem; aby jak najlepiej służyć interesom użytkownika poprzez dostosowanie doświadczeń i interakcji z firmą Bentley, jak również w innych celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Bentley może gromadzić następujące rodzaje informacji od użytkownika lub na jego temat:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktoweInformacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i podobne dane kontaktowe podane podczas tworzenia identyfikatora użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszych stron internetowych lub aplikacji, utworzenia profilu użytkownika, zarejestrowania się na wydarzenie lub inną ofertę, dokonania zakupu lub skontaktowania się z nami w celu uzyskania usług lub pomocy technicznej albo z innych powodów.
Rejestracja na wydarzenieInformacje wymagane do rejestracji lub zapisania się na wydarzenie, webinarium lub inne wydarzenie organizowane przez firmę Bentley. Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, a także wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecydował się podać (w tym specjalne kategorie danych osobowych). Rejestracja na wydarzenie i uczestnictwo w nim podlegają Zasadom i warunkom rejestracji na wydarzenie firmy Bentley.
Identyfikator logowania i poświadczenie uwierzytelnianiaNazwa użytkownika, hasła, kod PIN w przypadku korzystania z numeru telefonu do logowania, poświadczenia bezpieczeństwa i uwierzytelniania, w tym pytania i odpowiedzi zabezpieczające oraz wszelkie unikatowe numery identyfikacyjne używane do identyfikacji użytkownika i powiązanych z nim informacji.
Dane demograficzneDane demograficzne, takie jak kod pocztowy, kraj, preferencje, zainteresowania i inne podobne informacje.
Informacje o zakupach i transakcjachInformacje związane z zakupami, takie jak dane kontaktowe, w tym adres rozliczeniowy. Firma Bentley korzysta z usług zewnętrznego agenta rozliczeniowego i nie otrzymuje informacji o kartach kredytowych ani innych informacji finansowych. Użytkownik może skontaktować się z naszym agentem rozliczeniowym Cybersource w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez niego informacji użytkownika. Wszelkie przetwarzanie dokonywane przez Cybersource w naszym imieniu w EOG podlega umowie o przetwarzaniu danych.
Informacje o witrynach internetowych, serwerach, przeglądarkachInformacje gromadzone automatycznie, kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą Bentley bądź uzyskuje dostęp do witryn internetowych i serwerów firmy Bentley za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta. Informacje te obejmują dane dotyczące odwiedzin użytkownika, w tym przeglądanych stron, klikanych linków oraz innych działań podejmowanych w związku z witrynami internetowymi i usługami firmy Bentley. Firma Bentley gromadzi również pewne standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do każdej odwiedzanej witryny internetowej, takie jak adres IP, rodzaj i język przeglądarki, czas dostępu i adresy polecających witryn internetowych. W biuletynach i promocyjnych wiadomościach e-mail od firmy Bentley firma Bentley może wykorzystywać sygnały nawigacyjne sieci Web (opisane tutaj), niestandardowe łącza lub podobne technologie w celu ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i które łącza kliknięto, aby w przyszłości zapewnić bardziej dopasowaną komunikację za pośrednictwem poczty e-mail lub inne informacje.
Dane użytkowaniaPodczas aktywacji i korzystania z naszego oprogramowania i produktów, w tym usług w chmurze, konieczne jest zalogowanie się. Firma Bentley monitoruje i gromadzi pewne informacje dotyczące użytkowania. Na przykład śledzimy urządzenie, produkty i funkcje oraz inne dane dotyczące użytkowania, takie jak data i godzina użycia aplikacji. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z warunkami korzystania z usług lub umową licencyjną na oprogramowanie, które odnoszą się do używanych produktów i aplikacji.
PartnerzyInformacje użytkownika są odbierane i gromadzone w przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem naszych partnerów lub dostawców w zakresie handlu elektronicznego.
Uzupełnianie danychW celu zapewnienia dokładności i aktualności baz danych, firma Bentley może łączyć informacje przekazywane przez użytkownika z informacjami pochodzącymi ze źródeł publicznych i od zaufanych firm. Na przykład firma Bentley może korzystać z usług innych firm w celu zapewnienia dokładności danych kontaktowych oraz uzyskania informacji o lokalizacji geograficznej użytkownika w oparciu o adres IP, aby zapewnić użytkownikowi więcej istotnych treści i ofert.
Kontakt z namiGdy użytkownik kontaktuje się z firmą Bentley w celu uzyskania usług, pomocy technicznej lub innych informacji, firma Bentley może zarejestrować taką wiadomość i dane kontaktowe użytkownika.
Informacje o lokalizacjiFirma Bentley gromadzi dane dotyczące lokalizacji użytkownika po włączeniu usług lub funkcji opartych na lokalizacji, takich jak lokalizacja na podstawie adresu IP lub danych.
Strony mediów społecznościowychFirma Bentley posiada własne strony w wielu serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Firma Bentley gromadzi informacje podczas odwiedzin i interakcji z naszymi stronami w serwisach społecznościowych. Należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności i korzystania z danych wszystkich używanych platform społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o ich zasadach ochrony prywatności.

Firma Bentley przechowuje informacje, które zbiera od użytkownika i na jego temat, w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od miejsca zamieszkania lub miejsca pochodzenia tych informacji. Dostęp do tych informacji mają podmioty powiązane, pracownicy, wykonawcy i dostawcy usług firmy Bentley z całego świata wyłącznie w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik przebywa w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub w innym regionie, w którym obowiązują przepisy regulujące gromadzenie, przekazywanie i wykorzystywanie danych, dane użytkownika będą chronione przez zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule umowne, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych opuszczających UE/EOG zgodnie z obowiązkami wynikającymi z prawa UE.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, należy zapoznać się z sekcją Dodatkowe informacje dla mieszkańców UE/EOG poniżej. 

JAK WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE INFORMACJE

Firma Bentley wykorzystuje zebrane przez siebie informacje od użytkownika i na jego temat w następujący sposób w celu prowadzenia działalności i realizowania swoich uzasadnionych interesów, w tym:

Świadczenie, usprawnienie i personalizowanie usług
 • Dostarczanie usług lub przeprowadzanie transakcji na prośbę użytkownika
 • Udostępnianie użytkownikowi witryn i aplikacji firmy Bentley, w których się zarejestrował, a także zapewnianie wszelkich innych produktów, usług, wsparcia lub informacji na prośbę użytkownika
 • Zapewnianie użytkownikowi wsparcia i usług
 • Przeprowadzanie badań i analiz mających na celu ulepszanie produktów, usług i technologii firmy Bentley
 • Lepsze zrozumienie sposobu korzystania z witryn internetowych i aplikacji firmy Bentley w celu ich ulepszania
 • Diagnozowanie problemów dotyczących witryn internetowych i aplikacji firmy Bentley
Komunikacja
 • Przesyłanie informacji handlowych, w tym listów powitalnych, przypomnień o rozliczeniach, informacji o problemach technicznych, przypomnień o upływie terminów oraz komunikatów dotyczących bezpieczeństwa
 • Przesyłanie ankiet dotyczących produktów lub wiadomości promocyjnych w celu informowania użytkownika o innych produktach lub usługach firmy Bentley i powiązanych podmiotów
 • Przesyłanie użytkownikowi najnowszych informacji o zgłoszeniach serwisowych lub nowych usługach i korzyściach
Marketing i reklama
 • Dostosowywanie witryny internetowej, aplikacji lub materiałów marketingowych firmy Bentley do prawdopodobnych zainteresowań i preferencji użytkownika
 • Wysyłanie informacji o firmie Bentley, nowych wersjach aplikacji, ofertach specjalnych i podobnych informacji
 • Przeprowadzanie badań rynku dotyczących klientów firmy Bentley i ich zainteresowań, a także skuteczności kampanii marketingowych firmy Bentley
Inne uzasadnione cele
 • Zapraszanie użytkowników do udziału w ankietach dotyczących produktów i usług firmy Bentley
 • Analizowania zaangażowania użytkowników i korzystania z produktu firmy Bentley, aby upewnić się, że wysiłki zmierzające do ulepszenia i dalszego rozwoju funkcji produktu są oparte na zapotrzebowaniu użytkowników
 • Wyposażenie i utrzymanie środowiska internetowego firmy Bentley
 • Zabezpieczanie sieci i środowiska internetowego firmy Bentley
 • Badanie lub zapobieganie popełnieniu rzeczywistych lub domniemanych przestępstw lub wyrządzaniu szkód wobec firmy Bentley lub innych stron
 • Zgodnie z wymogami prawa albo w odpowiedzi na wniosek przedstawicieli organów ścigania lub innych urzędników państwowych (w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania)

W każdej chwili użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i reklamowych, kontaktując się z firmą Bentley.

Firma Bentley może anonimizować dane osobowe udostępnione w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu utworzenia anonimizowanych zestawów danych, które zostaną wykorzystane w celu ulepszenia oferty produktów i usług firmy Bentley i jej podmiotów powiązanych.

W przypadku istniejących relacji biznesowych z użytkownikiem firma Bentley, jeśli zezwalają na to przepisy, może informować go o produktach, usługach i wydarzeniach, które są podobne lub odnoszą się do ich relacji biznesowych. 

DLACZEGO UDOSTĘPNIAMY GROMADZONE INFORMACJE

Firma Bentley nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie ujawnia gromadzonych informacji innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Bentley może udostępniać gromadzone przez siebie informacje o użytkowniku kontrolowanym przez siebie spółkom zależnym i podmiotom powiązanym.

W niektórych przypadkach firma Bentley może udostępniać informacje dostawcom lub firmom, które pomagają prowadzić jej działalność przez przetwarzanie informacji w imieniu firmy Bentley. Udostępniane informacje służą do celów hostingu lub przechowywania danych, zapewniania obsługi klienta, przetwarzania płatności kartą kredytową, obsługi mediów społecznościowych i marketingu, obsługi wydarzeń oraz wysyłania wiadomości e-mail w imieniu firmy Bentley. W takich przypadkach firmy te będą mogły uzyskać tylko te informacje, które są niezbędne do świadczenia odpowiednich usług, i nie mogą wykorzystywać informacji użytkownika w żadnym innym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo. Tacy dostawcy i przedstawiciele muszą przestrzegać wymagań firmy Bentley dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych oraz muszą zachować poufność informacji, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo. Firma Bentley może również udostępniać informacje starannie wybranym partnerom strategicznym, świadczącym usługi i sponsorującym wydarzenia, które mogą być interesujące dla użytkownika. Firmy te są zobowiązane do ochrony danych użytkownika i korzystania z nich zgodnie ze swoimi politykami prywatności i praktykami.

Niektóre strony internetowe firmy Bentley umożliwiają udostępnianie informacji wybranym partnerom firmy Bentley, aby mogli skontaktować się z użytkownikiem w sprawie ich produktów, usług lub ofert. Inne witryny nie udostępniają informacji kontaktowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingowych. Zamiast tego użytkownik może zdecydować, że chce otrzymywać informacje od firmy Bentley w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych na temat konkretnej oferty partnera (bez przesyłania informacji do strony trzeciej).

Niektóre usługi firmy Bentley mogą być oferowane pod wspólną marką i w połączeniu z inną firmą. W przypadku rejestracji lub korzystania z takich usług zarówno firma Bentley, jak i inna firma mogą otrzymywać informacje zebrane w związku z usługami pod wspólną marką. Korzystanie z informacji użytkownika przez inną firmę podlega zasadom i politykom ochrony prywatności innej firmy, a firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności stosowane przez inne firmy lub wykorzystywanie informacji użytkownika przez inne firmy.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zaufanym uczestnikom naszego łańcucha sprzedaży i marketingu, w tym między innymi autoryzowanym sprzedawcom, dystrybutorom i partnerom biznesowym („Partnerzy”) w ograniczonych celach związanych ze sprzedażą, marketingiem lub zapewnianiem wsparcia dla określonych produktów i usług. Gdy tacy Partnerzy przekazują nam informacje, traktujemy je zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które udostępniamy naszym Partnerom. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą naszych Partnerów.

Możemy uzyskać dostęp do informacji, które zbieramy, i/lub ujawnić je, jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) zachować zgodność z prawem lub procesem prawnym obsługiwanym przez firmę Bentley; (b) chronić i bronić praw lub własności firmy Bentley (w tym egzekwowania naszych umów) lub stron trzecich; lub (c) działać w pilnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników usług firmy Bentley lub osób postronnych. W przypadku połączenia się z inną firmą bądź reorganizacji części lub całości naszej działalności, aktywów lub akcji (łącznie z przypadkiem, gdy mamy zamiar złożyć wniosek o upadłość lub podobne postępowanie), możemy udostępniać zebrane przez nas informacje uzyskane od użytkownika i na jego temat w związku z fuzją lub reorganizacją. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przekazania mogą mieć miejsce i że każdy nabywca może nadal wykorzystywać informacje zgromadzone od użytkownika i na jego temat, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

WYBORY UŻYTKOWNIKA I KONTROLA NAD NIMI

Użytkownik może mieć możliwość przeglądania lub edytowania gromadzonych przez nas informacji od użytkownika i na jego temat w trybie online. Odpowiednie metody uzyskiwania dostępu do informacji zależą od używanych witryn lub usług. Niektóre witryny internetowe lub usługi firmy Bentley mogą gromadzić informacje, do których użytkownik może mieć dostęp za pomocą alternatywnych metod dostępu opisanych przez usługę. Użytkownik może także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, a my skontaktujemy się z użytkownikiem w sprawie jego wniosku.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania w przyszłości marketingowych i promocyjnych wiadomości e-mail oraz usług firmy Bentley, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail. Użytkownik ma także możliwość aktywnego podejmowania decyzji dotyczących informacji otrzymywanych od firmy Bentley, kontaktując się z nami. Jednakże firma Bentley może co pewien czas wysyłać wiadomości e-mail, informując użytkownika o kwestiach administracyjnych i problemach technicznych dotyczących produktów i usług, z których korzysta użytkownik. Te wiadomości są uznawane za niezbędne do świadczenia usługi, o którą prosił użytkownik. Użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości, ponieważ są one uważane za część wybranej usługi.

Użytkownik może także kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje na temat rodzajów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy oraz powodów ich wykorzystywania, a także na temat sposobu korzystania z opcji wyboru dostępnych dla użytkownika.

DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW UE/EOG

Firma Bentley jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika. Firma Bentley będzie przetwarzać dane osobowe, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, w uzasadnionych interesach firmy Bentley, w celu zawarcia lub wykonania zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w celu wykonania praw w postępowaniu sądowym oraz w celu ochrony życia lub bezpieczeństwa użytkownika lub osób trzecich.  Tam, gdzie wymagana jest zgoda użytkownika, uzyskamy jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, zanim będziemy przetwarzać jego dane osobowe. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji o Wyborach użytkownika i kontroli nad nimi znajduje się w sekcji powyżej. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika kategoriom odbiorców opisanym w sekcji powyżej zatytułowanej „Powody, dla których udostępniamy gromadzone przez nas informacje”.

O ile nie jest to prawnie wymagane do dłuższego przechowywania informacji, będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będziemy mieć stałą uzasadnioną potrzebę biznesową (na przykład w celu świadczenia usługi, o którą prosił użytkownik, lub w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, podatkowych lub wymogów rachunkowości).

Użytkownik może mieć pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym prawo do:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika;
 • uzyskania przenośnej kopii danych osobowych użytkownika;
 • zażądania, abyśmy poprawili lub usunęli dane osobowe użytkownika;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, której uprzednio udzielono, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika z uzasadnionych powodów związanych ze szczególną sytuacją; i/lub
 • złożenia skargi do organu nadzorczego.

Firma Bentley stosuje Standardowe klauzule umowne UE w przypadku wszystkich transferów danych osobowych pochodzących z UE/EOG do krajów spoza UE/EOG.

Ponadto zobowiązujemy się do dalszego zapewniania odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych, które są przekazywane do kraju spoza UE/EOG. Jesteśmy nadal gotowi do wdrożenia dodatkowych środków i zabezpieczeń w celu zapewnienia takiej ochrony i obecnie oczekujemy na wytyczne ze strony nowo utworzonej grupy zadaniowej Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie zalecanych dodatkowych środków i zabezpieczeń.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące transgranicznego przekazywania danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

DODATKOWE INFORMACJE DLA NIEKTÓRYCH MIESZKAŃCÓW USA

Mieszkańcy Kalifornii
Niniejsza Polityka prywatności dla mieszkańców Kalifornii opisuje praktyki firmy Bentley dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych mieszkańców Kalifornii, opisuje prawa mieszkańców Kalifornii wynikające z Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) i wyjaśnia, w jaki sposób mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z firmą Bentley w celu skorzystania z tych praw. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie danych osobowych mieszkańców Kalifornii.

Mieszkańcy Nevady
Firma Bentley nie sprzedaje danych osobowych użytkowników. Jednakże, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Nevady, może złożyć wniosek, aby firma Bentley nie sprzedawała żadnych danych osobowych, które zostały zebrane na jego temat, wysyłając wiadomość e-mail o temacie „Nevada Opt-Out Request” na adres [email protected].  

DODATKOWE INFORMACJE DLA REZYDENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH (SPOZA USA, UE/EOG)

Mieszkańcy Brazylii
Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Brazylii, jego relacja dotyczy firmy Bentley Systems International Limited i obowiązują go brazylijskie przepisy dotyczące ochrony danych, w szczególności Lei Geral de Proteção De Dados (LGPD).

Firma Bentley jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika. Firma Bentley będzie przetwarzać dane osobowe, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, w uzasadnionych interesach firmy Bentley, w celu zawarcia lub wykonania zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w celu wykonania praw w postępowaniu sądowym oraz w celu ochrony życia lub bezpieczeństwa użytkownika lub osób trzecich.  Tam, gdzie wymagana jest zgoda użytkownika, uzyskamy jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, zanim będziemy przetwarzać jego dane osobowe. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji o Wyborach użytkownika i kontroli nad nimi można znaleźć w sekcji powyżej.

Użytkownik ma określone prawa wynikające z artykułu 18 LGPD, w tym prawa do:

 • potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe użytkownika;
 • uzyskania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • poprawienia niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych;
 • anonimizowania, blokowania lub usuwania niepotrzebnych lub nadmiernych danych bądź danych, które nie są przetwarzane zgodnie z LGPD;
 • uzyskania przenośnej kopii danych osobowych użytkownika i
 • odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą naszego przetwarzania jest zgoda użytkownika.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, użytkownik może złożyć wniosek do naszego inspektora ochrony danych.

Mieszkańcy Kanady
Jeśli użytkownik mieszka w Kanadzie, wykorzystanie jego danych osobowych przez firmę Bentley podlega zapisom ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych (PIPEDA). Firma Bentley przestrzega 10 zasad uczciwej informacji PIPEDA. W ramach PIPEDA użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Bentley, a także prawo do zakwestionowania dokładności i kompletności tych danych oraz do ich odpowiednich poprawek.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub zadać pytania dotyczące praktyk marketingowych firmy Bentley, użytkownik może przesłać wniosek do naszego inspektora ochrony danych (patrz dane kontaktowe na dole strony).

INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo informacji użytkownika
Firma Bentley jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa danych, które zbiera od użytkownika. Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić te dane przed nieuprawnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Na przykład dane, które użytkownik udostępnia, są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, które znajdują się w strzeżonych obiektach. Podczas przesyłania przez Internet bardzo poufnych danych (takich jak numer karty kredytowej lub hasło) chronimy je za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół Transport Layer Security. Jeśli do ochrony kont i danych używane jest hasło, użytkownik ma obowiązek zachować jego poufność. Nie należy nikomu udostępniać tych informacji. W przypadku udostępniania komputera innym użytkownikom należy zawsze wylogować się przed opuszczeniem witryny lub usługi w celu ochrony dostępu do danych przed kolejnymi użytkownikami.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o dzieciach
Strony internetowe i usługi firmy Bentley są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci. W przypadku gdy strona internetowa firmy Bentley gromadzi informacje o wieku, a użytkownicy identyfikują się jako osoby poniżej 13. roku życia, strona albo zablokuje takim użytkownikom możliwość przekazywania danych osobowych, albo będzie dążyć do uzyskania zgody rodziców na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych ich dzieci. Nie będziemy świadomie prosić dzieci poniżej 13. roku życia o przekazanie nam danych osobowych. Firma Bentley zdecydowanie zachęca do rozmowy z dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi, ujawniania danych osobowych w Internecie oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

Stosowanie plików cookie
My i nasi zatwierdzeni partnerzy używamy plików cookie i podobnych technologii w naszych witrynach internetowych, usługach, aplikacjach, narzędziach i komunikacji elektronicznej (zwanych łącznie naszymi „witrynami i usługami”). Automatycznie odbierają one i śledzą określone dane dotyczące urządzenia użytkownika i interakcji z naszymi witrynami i usługami. Więcej informacji na temat typów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy oraz powodów ich wykorzystywania, a także na temat sposobu korzystania z opcji dostępnych dla użytkownika można uzyskać tutaj.

Korzystanie z sieci reklamowych stron trzecich
Większość banerów reklamowych online, które można zobaczyć na stronach internetowych firmy Bentley, jest wyświetlana przez firmę Bentley. Zezwalamy jednak innym firmom, zwanym serwerami reklamowymi lub sieciami reklamowymi firm zewnętrznych, na wyświetlanie reklam na stronach internetowych firmy Bentley. Niektóre z tych sieci reklamowych mogą umieszczać na komputerze trwały plik cookie w celu rozpoznawania komputera użytkownika za każdym razem, gdy zostanie wysłana mu reklama internetowa. W ten sposób sieci reklamowe mogą kompilować informacje o tym, gdzie użytkownik lub inne osoby korzystające z jego komputera zobaczyły reklamy, oraz ustalać, które reklamy zostały kliknięte. Te informacje umożliwiają sieciom reklamowym dostarczanie ukierunkowanych reklam, które według nich będą najbardziej interesujące dla użytkownika. Firma Bentley nie ma dostępu ani nie kontroluje plików cookie, które mogą być umieszczane na komputerze użytkownika przez serwery reklamowe lub sieci reklamowe innych firm. Więcej informacji na temat typów plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy oraz powodów ich wykorzystywania, a także na temat sposobu korzystania z opcji dostępnych dla użytkownika można uzyskać tutaj.

Firma Bentley utrzymuje relacje z wieloma działającymi obecnie sieciami reklamowymi innych firm. Sieci reklamowe, które korzystają z trwałych plików cookie, mogą oferować użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej danej sieci reklamowej lub na stronie Network Advertising Initiative.

Linki do innych stron
Strony internetowe firmy Bentley mogą zawierać linki do innych stron. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności ani zawartość innych serwisów internetowych. Należy zapoznać się z takimi zasadami obowiązującymi w danych serwisach.

Egzekwowanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności
W razie potrzeby będziemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić opinie klientów oraz zmiany w naszych usługach i praktykach. W przypadku wprowadzenia zmian firma Bentley zaktualizuje datę „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby poinformować użytkownika o dacie wprowadzenia zmian. W przypadku istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w sposobie wykorzystywania przez firmę Bentley zbieranych przez nas informacji od użytkownika lub na jego temat powiadomimy o tym w wyraźny sposób, zamieszczając powiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem lub wysyłając użytkownikom bezpośrednie powiadomienia. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu otrzymywania informacji o tym, w jaki sposób firma Bentley chroni dane użytkowników.

Kontakt z nami
Firma Bentley z zadowoleniem przyjmuje komentarze dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub uważa, że nie zastosowaliśmy się do niego, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych
Address:
Data Protection Officer
Bentley Systems International Ltd.
6th Floor, 1 Cumberland St, Fenian St
Dublin 2, D02 AX07
Ireland