Strona główna / Infrastruktura sieciowa

Infrastruktura sieciowa

Ikona kategorii infrastruktury infrastruktura użyteczności publicznej i sieci telekomunikacyjne

Infrastruktura sieciowa

Sprawniejsze projektowanie i obsługa sieci

Redukcja kosztów i czasu

Oszczędzisz czas i pieniądze, używając odpowiedniego oprogramowania do pracy.

Wyższa jakość usług

Podnieś jakość swoich usług dzięki projektowaniu sieci i oprogramowaniu GIS.

Zarządzanie procesem pracy

Utrzymuj projekty na właściwym torze dzięki zintegrowanemu zarządzaniu procesem pracy.

Obniż koszty i popraw jakość usług dzięki oprogramowaniu Bentley do projektowania sieci i GIS dla infrastruktury użyteczności publicznej i sieci telekomunikacyjnych. Utrzymuj swoje projekty w ruchu dzięki zintegrowanemu zarządzaniu procesami pracy, co ułatwia śledzenie, przeglądanie i zatwierdzanie zleceń.

Oprogramowanie do sieci telekomunikacyjnej

OpenComms Designer

Białe logo oprogramowania OpenComms

OpenComms Designer

OpenComms Designer to oprogramowanie do inżynierii sieciowej i telekomunikacji GIS, które pomaga inżynierom przemysłowym projektować i zarządzać sieciami telekomunikacyjnymi.

OpenComms PowerView

Białe logo oprogramowania OpenComms

OpenComms PowerView

Przyspiesz realizację zleceń i zmniejsz liczbę błędów dzięki udostępnieniu pracownikom terenowym kompleksowych map sieci, rejestrów sprzętu i narzędzi do rejestrowania danych.

Bentley Raceway and Cable Management

Ikona logo oprogramowania BRCM

Bentley Raceway and Cable Management

Oszczędzaj czas i redukuj koszty dzięki pierwszej i jedynej zintegrowanej aplikacji do planowania układu kabli, trasowania i szacowania materiałów.

OpenTower Designer

Białe logo oprogramowania OpenTower

OpenTower Designer

Usprawnij projektowanie i modelowanie wież komórkowych dzięki wydajnemu modelowaniu 3D.

OpenTower Mount Analysis

Białe logo oprogramowania OpenTower

OpenTower Mount Analysis

Dzięki łatwo dostępnym bazom danych inwentaryzacyjnych i realistycznej grafice 3D skutecznie przeanalizujesz możliwości montażu wież komórkowych.

OpenTower iQ

Białe logo oprogramowania OpenTower

OpenTower iQ

Uzyskaj dostęp do krytycznych danych i zautomatyzuj kluczowe procesy pracy dzięki pełnej cyfryzacji infrastruktury wież komórkowych.

Oprogramowanie do sieci infrastruktury publicznej

iTwin Experience

geometryczna ikona z x pośrodku otoczonym 2 okrągłymi sześciokątami

iTwin Experience

Włącz wiele formatów danych i systemów w jedno przestrzenne oprogramowanie iTwin, umożliwiające wizualizację, zapytania i analizę infrastruktury krytycznej.

OpenUtilities Designer

Białe logo oprogramowania OpenUtilities

OpenUtilities Designer

Precyzyjne narzędzia do projektowania układów opartych na MicroStation dostarczą inżynierom i pracownikom operacyjnym informacje o sieci.

OpenUtilities Analysis

Białe logo oprogramowania OpenUtilities

OpenUtilities Analysis

Usprawnij planowanie i zarządzanie siecią dla rozproszonych zasobów energii.

OpenUtilities Substation

Białe logo oprogramowania OpenUtilities

OpenUtilities Substation

Pozwala przyspieszyć tworzenie projektów typu greenfield i brownfield nawet o 40 procent dzięki jedynemu oprogramowaniu łączącemu projektowanie elektryczne i fizyczne.

Promis.e

Logo oprogramowania Promise CONNECTEdition

Promis.e

Pozwala skrócić czas tworzenia projektów instalacji elektrycznych i zmniejszyć liczbę błędów dzięki schematom krzyżowym, układom 2D, modelom wyposażenia 3D i raportom.

SPIDAcalc

Logo oprogramowania SPIDA

SPIDAcalc

Pozwala gromadzić, modelować i optymalizować napowietrzny majątek trwały wspólnego użytkowania, telekomunikacji i dystrybucji.

SPIDAsilk

Logo oprogramowania SPIDA

SPIDAsilk

Pozwala wyeliminować ręczne obliczenia i przestarzałą sprawozdawczość.

SPIDAstudio

Logo oprogramowania SPIDA

SPIDAstudio

Pozwala uzyskać krytyczne informacje dotyczące stanu słupów infrastruktury użyteczności publicznej i aktywności projektowej oraz dane o majątku trwałym SPIDAcalc.

sensemetrics

Logo oprogramowania sensemetrics

sensemetrics

Zapewnij stałą aktualność cyfrowych bliźniaków poprzez opartą na chmurze automatyzację z użyciem czujników IoT i zarządzanie danymi.

EasyPower

EasyPower, białe logo

EasyPower

Pakiet produktów EasyPower zapewnia pełną gamę intuicyjnych narzędzi oprogramowania elektrycznego do projektowania, analizy i optymalizacji systemu zasilania elektrycznego.

Power Line Systems

Ikona oprogramowania standardowa

Power Line Systems

Pozwala projektować napowietrzne linie przesyłowe, dystrybucyjne i komunikacyjne energii elektrycznej oraz ich konstrukcje.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

„Oprogramowanie OpenUtilities dało nam swobodę definiowania złożonego modelu danych, który pasuje do naszych potrzeb. Dzięki niemu każdy uczestnik zarządzania infrastrukturą może korzystać z jednego źródła informacji, co znacznie usprawnia naszą pracę”.

Petya Todorova, Senior Expert, DAVID Holding