Strona główna / Wydajność majątku trwałego

Wydajność majątku trwałego

Ikona laptopa

Wydajność majątku trwałego

Czym jest jest oprogramowanie do zarządzania wydajnością
majątku trwałego?

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku trwałego to zestaw narzędzi i aplikacji do optymalizacji operacyjnego majątku trwałego, takiego jak zakłady, urządzenia i infrastruktura transportowa, wykorzystywanego w ramach operacji i utrzymania ruchu przez inżynierów zajmujących się niezawodnością i utrzymaniem ruchu, kierowników produkcji, inżynierów dokonujących inspekcji, menedżerów majątku trwałego itp. Oprogramowanie pomaga im poprzez wykorzystanie posiadanych danych, ograniczając ryzyko, zwiększając efektywność operacyjną i zapewniając zgodność z przepisami. Jest ono stosowane w branżach, w których majątek trwały i dane są intensywnie wykorzystywane, takich jak drogowa i kolejowa, energetyczna i procesowa, wodociągi i kanalizacja, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i wiele innych.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do zarządzania wydajnością
majątku trwałego?

AssetWise pomaga poprawić programy bezpieczeństwa, ochrony i zgodności, inteligentnie planować strategie wydajności i niezawodności majątku trwałego oraz zapewnia wsparcie decyzyjne w zakresie od planowania kapitałowego po proaktywną konserwację tego majątku. Poprzez gromadzenie, analizę i zarządzanie dokładnymi informacjami o majątku trwałym, AssetWise dostarcza użytecznych informacji, które wspierają procesy biznesowe i zwiększają wydajność infrastrukturalnego majątku trwałego.

AssetWise 4D Analytics

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise 4D Analytics

Przekształcaj swoje dane na informacje w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanym możliwościom analitycznym w celu
poprawienia wydajności operacyjnej.

AssetWise ALIM

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise ALIM

Kompletny system informacyjny dotyczący cyklu życia majątku trwałego z zarządzaniem dokumentami, danymi i konfiguracją fizyczną.

AssetWise Linear Network Management

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise Linear Network Management

Zarządzaj złożonymi sieciami transportowymi za pomocą pojedynczego źródła prawdy dla informacji o majątku trwałym w całej sieci drogowej.

AssetWise Reliability

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise Reliability

Ogranicz ryzyko i zapewnij przewidywalną produkcję. Wykonuj właściwą pracę na właściwym sprzęcie we właściwym czasie.

AssetWise Inspections

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise Inspections

Kompleksowe możliwości kontroli, utrzymania i zarządzania majątkiem trwałym z zakresu infrastruktury transportowej.

AssetWise Linear Analytics

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise Linear Analytics

Zaawansowane i wysoce konfigurowalne narzędzia analityczne i wspomagające podejmowanie decyzji, które pomagają w optymalizacji strategii utrzymania infrastruktury kolejowej.

AssetWise Rail Condition Analytics

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise Rail Condition Analytics

Uwolnij potencjał danych swojej organizacji dzięki strategiom konserwacji predykcyjnej, korzystając z najnowszych innowacji w dziedzinie analizy liniowej.

SUPERLOAD

Białe logo oprogramowania SUPERLOAD

SUPERLOAD

Usprawnij proces wydawania zezwoleń i wyznaczania tras, aby zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo dzięki automatyzacji.

ComplyPro

Białe logo oprogramowania ComplyPro

ComplyPro

Uprość dostarczanie gwarancji w złożonych projektach kolejowych, aby obniżyć koszty i czasochłonność wynikające ze słabej widoczności projektu.

sensemetrics

Logo oprogramowania sensemetrics

sensemetrics

Zapewnij stałą aktualność cyfrowych bliźniaków poprzez opartą na chmurze automatyzację z użyciem czujników IoT i zarządzanie danymi.

Vista Data Vision

Ikona oprogramowania standardowa

Vista Data Vision

Uzyskaj wgląd operacyjny w czasie rzeczywistym poprzez samodzielnie hostowane rozwiązania automatyzacji czujników IoT i zarządzanie danymi.

Bentley Infrastructure Cloud

Obsługiwane przez iTwin

Zarządzanie informacjami o projekcie, budowie lub majątku trwałym w 2D, 3D i 4D oraz ich wizualizacja pozwolą usprawnić śledzenie wydajności projektu lub zachowań eksploatacyjnych i podejmować lepsze, szybsze decyzje oparte na danych.

Ten obejmujący całe przedsiębiorstwo zbiór rozwiązań (ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise) uwzględnia cały cykl życia i łańcuch wartości światowej infrastruktury, pomagając w tworzeniu, dostarczaniu i obsłudze kompletnych oraz stale aktualizowanych cyfrowych bliźniaków.

„AssetWise to centralny system, który pozwala naszym pracownikom zajmującym się dystrybucją energii pracować zgodnie z założeniami i stanowi podstawę do zarządzania majątkiem trwałym opartym na ryzyku, obsługując ponad 117 000 elementów majątku trwałego”.

Stephen Seewald, Asset Performance and Risk Management, Asset Performance, EPCOR Utilities

Jak wybrać oprogramowanie Asset Performance

Cechy, których należy szukać w oprogramowaniu Asset Performance

Zaufaj swoim informacjom

Pojedyncze źródło prawdy umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji, poprawiające bezpieczeństwo, redukujące koszty i zapewniające zgodność z przepisami

Zwiększ niezawodność

Zaawansowane narzędzia analityczne i wspomagające podejmowanie decyzji optymalizują strategie konserwacyjne pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Optymalizuj działania

Przewidywalność dzięki strategii niezawodności i analizie opartej na ryzyku, zarządzaniu danymi i wspieraniu podejmowania decyzji

Jakie zawody korzystają z oprogramowania Asset Performance?

Oprogramowanie Asset Performance firmy Bentley jest wykorzystywane na różnych stanowiskach i w wielu branżach. Zobacz, które oprogramowanie Asset Performance jest najlepsze dla Ciebie.

Realistyczny obraz na ekranie AssetWise
Kierownik/Inspektor ds. majątku trwałego

Zwiększenie niezawodności i dostępności, obniżenie kosztów operacyjnych, utrzymanie zgodności z przepisami oraz poprawa jakości produkcji.

Kierownik ds. utrzymania ruchu

Obniżenie kosztów utrzymania, zmniejszenie ryzyka, ograniczenie awarii i przestojów, uzyskanie wglądu w niezawodność, optymalizacja procesu kontroli.

Menedżer informacji

Rejestrowanie, zarządzanie, kontrola, odzyskiwanie, dystrybucja i archiwizacja wszystkich typów dokumentów oraz zapewnienie dokładności, niezawodności i wymiany informacji o projektach, majątku trwałym, torach i sieciach.

Kierownik operacyjny

Zyskuje widoczność, dokładne informacje i spostrzeżenia, aby podejmować właściwe decyzje dotyczące codziennych i długoterminowych operacji.

Inspektor/Menedżer mostów

Przeprowadzenie oceny stanu obiektów mostowych w terenie w celu identyfikacji wad i upewnienia się, że są bezpieczne do użytku.

Kierownik ds. przewozów samochodowych

Zarządzanie procesem wydawania zezwoleń i zapewnienie, że ładunki o nadmiernej masie poruszają się po trasie, która nie uszkodzi konstrukcji ani nie spowoduje zatorów.

Materiały i samouczki

Dowiedz się więcej o aplikacjach oprogramowania do zarządzania wydajnością majątku trwałego firmy Bentley, korzystając z tych materiałów, programów edukacyjnych i samouczków.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OPROGRAMOWANIA

Nauka na kursach

Dostępne są tysiące filmów i kursów, z których można dowiedzieć się wszystkiego na temat korzystania z oprogramowania firmy Bentley do zarządzania wydajnością majątku trwałego, w tym AssetWise 4D Analytics i innych.

PROGRAMY AKADEMICKIE

Dla studentów i edukatorów

Jeśli jesteś edukatorem lub studentem, dowiedz się więcej o dostępie do oprogramowania i zobacz, czego potrzebujesz, aby zdobywać wiedzę lub nauczać innych o najlepszych praktykach związanych z oprogramowaniem firmy Bentley.

FILMY DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie firmy Bentley na YouTube

Obejrzyj filmy na temat tego, co robi AssetWise i jak działa, aby dowiedzieć się, jak to oprogramowanie może pomóc Ci w realizacji następnego projektu.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW