Strona główna / AssetWise Rail Condition Analytics

AssetWise Rail Condition Analytics

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise Rail Condition Analytics

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku trwałego kolei

Szybka droga do poprawy wydajności majątku trwałego kolei

Uwolnij potencjał danych swojej organizacji dzięki strategiom konserwacji predykcyjnej, korzystając z najnowszych innowacji w dziedzinie analizy liniowej.

AssetWise Rail Condition Analytics umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom kolejowym szybkie wdrażanie narzędzi analitycznych i wspomagających podejmowanie decyzji na podstawie posiadanych danych. Rozwiązanie to ułatwia osiągnięcie szybszego zwrotu z inwestycji i zdobycie zaufania, a także utrzymanie obiektów liniowych — teraz i w przyszłości.

Skorzystasz ze zoptymalizowanych strategii konserwacji kolei, które usprawniają podejmowanie decyzji dotyczących remontów w najkrótszym czasie i o minimalnych kosztach, co pomaga w osiągnięciu większej efektywności oraz zapewnia łatwiejszą zgodność z przepisami i lepszą wydajność operacyjną. Upewnij się, że Twoja sieć kolejowa jest utrzymywana w dobrym stanie technicznym, podkreślając znaczenie działań konserwacyjnych i budżetu poprzez wykonanie właściwych prac we właściwym miejscu i czasie.

Redukcja kosztów i szybki zwrot z inwestycji

AssetWise Rail Condition Analytics wykorzystuje najlepsze praktyki branżowe, aby dostarczyć dodatkową wartość z istniejących danych dotyczących stanu nawierzchni torów. Dzięki wstępnie skonfigurowanym narzędziom do importu danych i analityce liniowej można skrócić czas i koszt wdrożenia.

Inteligentne obserwacje i raporty

Rozwijaj proaktywne strategie, korzystając z automatycznego raportowania kluczowych wyników oceny stanu i możliwości wglądu w przeszłe działania konserwacyjne. To pozwoli Ci przewidywać i potwierdzać przyszłe decyzje, które poprawią obsługę, bezpieczeństwo i długoterminową niezawodność majątku trwałego.

Podejmowanie decyzji, które wytrzymają próbę czasu

AssetWise Rail Condition Analytics wykorzystuje technologię predykcyjną, która umożliwia inteligentniejszą pracę, zapewniając wgląd i widoczność potrzebną do optymalizacji i zabezpieczenia na przyszłość kluczowych decyzji dotyczących utrzymania i odnawiania.

Zrzut ekranu z AssetWise Rail Condition Analytics

AssetWise Rail Condition Analytics

Skontaktuj się z nami

W SPRAWIE WYCENY

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

Bentley Infrastructure Cloud

Obsługiwane przez iTwin

Zarządzanie informacjami o projekcie, budowie lub majątku trwałym w 2D, 3D i 4D oraz ich wizualizacja pozwolą usprawnić śledzenie wydajności projektu lub zachowań eksploatacyjnych i podejmować lepsze, szybsze decyzje oparte na danych.

Ten obejmujący całe przedsiębiorstwo zbiór rozwiązań (ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise) uwzględnia cały cykl życia i łańcuch wartości światowej infrastruktury, pomagając w tworzeniu, dostarczaniu i obsłudze kompletnych oraz stale aktualizowanych cyfrowych bliźniaków.

Dowiedz się, jak poprawić bezpieczeństwo i niezawodność swojej sieci.