Strona główna / SYNCHRO
Logo oprogramowania SYNCHRO, białe

SYNCHRO

Oprogramowanie do zarządzania budową infrastruktury

Wygrywaj więcej przetargów. Buduj lepiej. Zarabiaj.

Mając dostęp do całego zarządzania budową infrastruktury w jednym miejscu, Twój zespół może łatwiej i bardziej ekonomicznie planować i lepiej zarządzać ludźmi, materiałami oraz sprzętem. Cyfrowe rozwiązania SYNCHRO zwiększają widoczność, przewidywalność i wydajność projektów budowlanych, zarówno w terenie, jak i w biurze, dzięki czemu można realizować zwycięskie projekty — od projektu, przez przetarg wstępny, po realizację i przekazanie projektu.

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

 • SYNCHRO Field
 • Co to jest SYNCHRO Field?

  SYNCHRO Field to rozwiązanie mobilne, które umożliwia zespołom budowlanym dostęp i rejestrowanie danych w kontekście poprzez mapy, pliki geo-pdf, 2D CAD oraz w kontekście modelu 3D/4D. Zespoły mogą z łatwością rejestrować aktualizacje projektu, obsługiwać inspekcje i RFI, tworzyć niestandardowe formularze, oznaczać problemy i wyświetlać postępy modelu — bezpośrednio z terenu w czasie rzeczywistym. SYNCHRO Field usprawnia procesy robocze, upraszcza podejmowanie decyzji i zapewnia ukończenie projektu.

  Zobacz filmy dotyczące SYNCHRO Field

  • Uprość i zautomatyzuj wirtualnie proces raportowania! Raportuj kwestie bezpieczeństwa i problemy, kiedy tylko się pojawią.
  • Upewnij się, że Twój zespół pracuje w spójny sposób i wie, co i kiedy należy zrobić. Nadzoruj prace, ustalaj priorytety dla zapytań o informację i dziennych rejestrów oraz szybko rozwiązuj problemy.
  • Zapewnij dokładne planowanie dla swojej załogi, sprzętu i harmonogramów — Pogoda i lokalizacja są automatycznie wprowadzane do danych projektu.
  • Łatwo dokumentuj notatki i zdjęcia projektowe w telefonie komórkowym, generując codzienne raporty. Nagrywaj codzienne notatki z większą ilością szczegółów, a zespół SYNCHRO zajmujący się transkrypcją przepisze notatki audio na tekst.
  • Rejestruj godziny pracy i stan osobowy, sprzęt i materiały używane w miejscu pracy. Zespoły mogą łatwo składać raporty na temat tego, kto pracował oraz jakie materiały i sprzęt zostały użyte, bezpośrednio ze swojego urządzenia mobilnego.
 • SYNCHRO Control
 • Co to jest SYNCHRO Control?

  SYNCHRO Control to internetowa platforma zarządzania budową, umożliwiająca zespołom dostęp do danych projektowych, zarządzanie nimi, ich analizę oraz współpracę przy nich w jednym miejscu. Intuicyjne funkcje śledzenia i analizy projektów w SYNCHRO Control zapewniają wgląd w postępy projektu w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepszą współpracę zespołu na każdym etapie projektu.

  Zobacz filmy dotyczące SYNCHRO Control

  SYNCHRO Control zawiera program SYNCHRO Field oraz dodatkowe funkcje usprawniające zarządzanie dokumentami, zadaniami oraz wnioskami projektowymi.

  • Dostęp i zarządzanie aktualnymi danymi projektu w jednym miejscu. Podłącz zewnętrzne oprogramowanie, takie jak repozytoria dokumentów ProjectWise i pulpity nawigacyjne Power BI.
  • Uzyskuj dostęp, zarządzaj i lokalizuj zestawy planów PDF na mapach 2D/3D. Uzyskuj dostęp do zdjęć, filmów i plików modeli w kilka sekund. Filtruj według lokalizacji georeferencyjnej, daty/godziny, kontekstu i treści.
  • Monitoruj codzienne rejestry, problemy, inspekcje i zapytania o informacje, aby wyprzedzać harmonogram — z jednego miejsca.
  • Przeglądaj wszystkie dane budowlane i modele 2D, 3D i 4D.
  • Usługi geolokalizacyjne i pogodowe są automatycznie umieszczane w danych projektu, dzięki czemu Twój zespół jest zawsze na bieżąco.
  • Funkcja przeglądania zadań oraz powiązanych dokumentów zapewnia rozszerzoną koordynację zespołu i większe możliwości współpracy.
  • Wszechstronne panele oraz niestandardowe procesy i sekwencje pracy pomagają zarządzać wydajnością projektu.
  • Niezależnie od tego, czy jesteś w terenie, czy w biurze, możesz dostarczać raporty zapewniające pełen wgląd w stan projektu, opóźnienia i potencjalne problemy.
   
 • SYNCHRO Perform
 • Co to jest SYNCHRO Perform?

  SYNCHRO Perform to cyfrowe rozwiązanie dla branży budowlanej, które zwiększa wydajność projektu dzięki możliwości udostępniania w czasie rzeczywistym danych o postępach w terenie, danych o kosztach, raportów o projekcie i wyników analiz. Zespoły operacyjne mogą skuteczniej zarządzać śledzeniem czasu, monitorować koszty dzienne i optymalizować zasoby, podejmując lepsze i szybsze decyzje, które minimalizują błędy projektowe oraz maksymalizują wydajność zespołu.

  Zobacz filmy dotyczące SYNCHRO Perform

  SYNCHRO Perform obejmuje SYNCHRO Field i Control, a także:

  • Funkcje obsługi w terenie umożliwiające wnikliwą analizę, panele z możliwością filtrowania oraz raporty dotyczące pełnej sytuacji i harmonogramu projektu
  • Monitorowanie i raportowanie dziennych kosztów i wskaźników produkcji w stosunku do celów w czasie rzeczywistym
  • Wzbogacanie danych terenowych o komentarze i zdjęcia. Łączenie postępu fizycznego z pozycjami harmonogramu budowy
  • Porównywanie rzeczywistych wersji początkowych i końcowych wersji schematu budowy ze standardowymi miarami branżowymi, SPI i CPI
  • Kompleksowe funkcje postępu, zarządzania kosztami i wartości wypracowanej zapewniające płynne sterowanie wydajnością projektu, optymalizację zasobów w terenie i ustalanie kolejności zaplanowanych prac
  • Eliminowanie przekroczenia kosztów i czasu dzięki wczesnemu ostrzeganiu o nieplanowanych zdarzeniach poprzez rejestrowanie i zarządzanie zmianami w terenie w czasie rzeczywistym
  • Izolowanie kosztów i czasu związanego z nieplanowanymi zmianami w celu uzasadnienia roszczeń handlowych i optymalizacji wyników finansowych
  • Bezproblemowe zapisywanie notatek za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu, w tym informacji o projekcie, takich jak bezpieczeństwo, pogoda, personel, goście, materiały, dostawy i opóźnienia
  • Zapewnianie szybkiego i natychmiastowego dostępu do zbiorczego widoku działań projektowych dzięki dziennikom
  • Zarządzanie zasobami i rejestrowanie grafik, kwitów, wyposażenia i wykorzystanie materiałów, a także śledzenie obecności personelu, inspekcji sprzętu i danych telematycznych
 • SYNCHRO Cost
 • Co to jest SYNCHRO Cost?

  SYNCHRO Cost to rozwiązanie z zakresu cyfrowej budowy, które umożliwia kierownikom ds. kosztów lepszą kontrolę i współpracę nad budżetami, monitorowanie aktualizacji płatności oraz obsługę zleceń zmian. Zespoły mogą zapanować nad kosztami projektu, aby zminimalizować ryzyko finansowe i zmaksymalizować zyski.

  SYNCHRO Cost obejmuje SYNCHRO Field, Control i perform. Dodatkowo:

  • Monitoruj postępy i śledź każdą zatwierdzoną płatność. Łatwo zidentyfikuj wyrażony procentami progres w zestawieniu wartości.
  • Kontroluj swój budżet poprzez monitorowanie i przeglądanie umowy, aby zidentyfikować obszary generujące dodatkowe koszty.
  • Optymalizuj zadania budowlane, dokonując przeglądów i komunikując się z interesariuszami w środowisku projektowym SYNCHRO.
  • Grupuj, sortuj i filtruj swoje siatki podsumowujące umowy, harmonogramy wartości, zlecenia zmian i wnioski o płatność.
  • Bezproblemowo łącz formularze SYNCHRO Cost z innymi formularzami w projekcie. Dowiedz się, czy potencjalne zlecenie zmiany ma źródło w RFI, czy w problemie.
  • Podziel swoją umowę na pozycje i zobacz wszystkie pozycje harmonogramu wartości (SoV) w każdej umowie.
  • Współpracuj ze swoim zespołem nad poleceniem zmiany (CO) przed negocjacjami z właścicielem lub podwykonawcą.
  • Obserwuj postępy płatności między różnymi aplikacjami płatniczymi przez cały okres trwania projektu.
  • Zobacz i obserwuj swój zestaw potencjalnych zleceń zmian (PCO) w celu łatwiejszej identyfikacji czynników ryzyka. Zarządzaj procesem negocjacji w jednym miejscu.
 • SYNCHRO 4D
 • Co to jest SYNCHRO 4D?

  SYNCHRO 4D jest czołowym w branży rozwiązaniem do modelowania, które umożliwia zespołom przekształcanie modeli projektowych w modele konstrukcyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych, opartych na modelach metod QTO, harmonogramów i symulacji budowy. Zespoły mogą planować, optymalizować i śledzić projekty w jednej wizualizacji, a także wcześnie identyfikować problemy i rozważać alternatywne scenariusze. Realistyczne środowisko 4D umożliwia zespołom zmniejszenie ryzyka związanego z projektem, opóźnień oraz uniknięcie kosztownych przeróbek. Dzięki SYNCHRO zyskasz aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym i dokładne informacje o harmonogramie.

  Arkusz danych

  SYNCHRO 4D obejmuje SYNCHRO Field, Control, Perform i Cost, a także

  • Planowanie i symulację 4D
  • Przedmiary ilościowe na podstawie modelu
  • Modelowanie budowy

Co to jest SYNCHRO Field?

SYNCHRO Field to rozwiązanie mobilne, które umożliwia zespołom budowlanym dostęp i rejestrowanie danych w kontekście poprzez mapy, pliki geo-pdf, 2D CAD oraz w kontekście modelu 3D/4D. Zespoły mogą z łatwością rejestrować aktualizacje projektu, obsługiwać inspekcje i RFI, tworzyć niestandardowe formularze, oznaczać problemy i wyświetlać postępy modelu — bezpośrednio z terenu w czasie rzeczywistym. SYNCHRO Field usprawnia procesy robocze, upraszcza podejmowanie decyzji i zapewnia ukończenie projektu.

Zobacz filmy dotyczące SYNCHRO Field

 • Uprość i zautomatyzuj wirtualnie proces raportowania! Raportuj kwestie bezpieczeństwa i problemy, kiedy tylko się pojawią.
 • Upewnij się, że Twój zespół pracuje w spójny sposób i wie, co i kiedy należy zrobić. Nadzoruj prace, ustalaj priorytety dla zapytań o informację i dziennych rejestrów oraz szybko rozwiązuj problemy.
 • Zapewnij dokładne planowanie dla swojej załogi, sprzętu i harmonogramów — Pogoda i lokalizacja są automatycznie wprowadzane do danych projektu.
 • Łatwo dokumentuj notatki i zdjęcia projektowe w telefonie komórkowym, generując codzienne raporty. Nagrywaj codzienne notatki z większą ilością szczegółów, a zespół SYNCHRO zajmujący się transkrypcją przepisze notatki audio na tekst.
 • Rejestruj godziny pracy i stan osobowy, sprzęt i materiały używane w miejscu pracy. Zespoły mogą łatwo składać raporty na temat tego, kto pracował oraz jakie materiały i sprzęt zostały użyte, bezpośrednio ze swojego urządzenia mobilnego.

Co to jest SYNCHRO Control?

SYNCHRO Control to internetowa platforma zarządzania budową, umożliwiająca zespołom dostęp do danych projektowych, zarządzanie nimi, ich analizę oraz współpracę przy nich w jednym miejscu. Intuicyjne funkcje śledzenia i analizy projektów w SYNCHRO Control zapewniają wgląd w postępy projektu w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepszą współpracę zespołu na każdym etapie projektu.

Zobacz filmy dotyczące SYNCHRO Control

SYNCHRO Control zawiera program SYNCHRO Field oraz dodatkowe funkcje usprawniające zarządzanie dokumentami, zadaniami oraz wnioskami projektowymi.

 • Dostęp i zarządzanie aktualnymi danymi projektu w jednym miejscu. Podłącz zewnętrzne oprogramowanie, takie jak repozytoria dokumentów ProjectWise i pulpity nawigacyjne Power BI.
 • Uzyskuj dostęp, zarządzaj i lokalizuj zestawy planów PDF na mapach 2D/3D. Uzyskuj dostęp do zdjęć, filmów i plików modeli w kilka sekund. Filtruj według lokalizacji georeferencyjnej, daty/godziny, kontekstu i treści.
 • Monitoruj codzienne rejestry, problemy, inspekcje i zapytania o informacje, aby wyprzedzać harmonogram — z jednego miejsca.
 • Przeglądaj wszystkie dane budowlane i modele 2D, 3D i 4D.
 • Usługi geolokalizacyjne i pogodowe są automatycznie umieszczane w danych projektu, dzięki czemu Twój zespół jest zawsze na bieżąco.
 • Funkcja przeglądania zadań oraz powiązanych dokumentów zapewnia rozszerzoną koordynację zespołu i większe możliwości współpracy.
 • Wszechstronne panele oraz niestandardowe procesy i sekwencje pracy pomagają zarządzać wydajnością projektu.
 • Niezależnie od tego, czy jesteś w terenie, czy w biurze, możesz dostarczać raporty zapewniające pełen wgląd w stan projektu, opóźnienia i potencjalne problemy.
 

Co to jest SYNCHRO Perform?

SYNCHRO Perform to cyfrowe rozwiązanie dla branży budowlanej, które zwiększa wydajność projektu dzięki możliwości udostępniania w czasie rzeczywistym danych o postępach w terenie, danych o kosztach, raportów o projekcie i wyników analiz. Zespoły operacyjne mogą skuteczniej zarządzać śledzeniem czasu, monitorować koszty dzienne i optymalizować zasoby, podejmując lepsze i szybsze decyzje, które minimalizują błędy projektowe oraz maksymalizują wydajność zespołu.

Zobacz filmy dotyczące SYNCHRO Perform

SYNCHRO Perform obejmuje SYNCHRO Field i Control, a także:

 • Funkcje obsługi w terenie umożliwiające wnikliwą analizę, panele z możliwością filtrowania oraz raporty dotyczące pełnej sytuacji i harmonogramu projektu
 • Monitorowanie i raportowanie dziennych kosztów i wskaźników produkcji w stosunku do celów w czasie rzeczywistym
 • Wzbogacanie danych terenowych o komentarze i zdjęcia. Łączenie postępu fizycznego z pozycjami harmonogramu budowy
 • Porównywanie rzeczywistych wersji początkowych i końcowych wersji schematu budowy ze standardowymi miarami branżowymi, SPI i CPI
 • Kompleksowe funkcje postępu, zarządzania kosztami i wartości wypracowanej zapewniające płynne sterowanie wydajnością projektu, optymalizację zasobów w terenie i ustalanie kolejności zaplanowanych prac
 • Eliminowanie przekroczenia kosztów i czasu dzięki wczesnemu ostrzeganiu o nieplanowanych zdarzeniach poprzez rejestrowanie i zarządzanie zmianami w terenie w czasie rzeczywistym
 • Izolowanie kosztów i czasu związanego z nieplanowanymi zmianami w celu uzasadnienia roszczeń handlowych i optymalizacji wyników finansowych
 • Bezproblemowe zapisywanie notatek za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu, w tym informacji o projekcie, takich jak bezpieczeństwo, pogoda, personel, goście, materiały, dostawy i opóźnienia
 • Zapewnianie szybkiego i natychmiastowego dostępu do zbiorczego widoku działań projektowych dzięki dziennikom
 • Zarządzanie zasobami i rejestrowanie grafik, kwitów, wyposażenia i wykorzystanie materiałów, a także śledzenie obecności personelu, inspekcji sprzętu i danych telematycznych

Co to jest SYNCHRO Cost?

SYNCHRO Cost to rozwiązanie z zakresu cyfrowej budowy, które umożliwia kierownikom ds. kosztów lepszą kontrolę i współpracę nad budżetami, monitorowanie aktualizacji płatności oraz obsługę zleceń zmian. Zespoły mogą zapanować nad kosztami projektu, aby zminimalizować ryzyko finansowe i zmaksymalizować zyski.

SYNCHRO Cost obejmuje SYNCHRO Field, Control i perform. Dodatkowo:

 • Monitoruj postępy i śledź każdą zatwierdzoną płatność. Łatwo zidentyfikuj wyrażony procentami progres w zestawieniu wartości.
 • Kontroluj swój budżet poprzez monitorowanie i przeglądanie umowy, aby zidentyfikować obszary generujące dodatkowe koszty.
 • Optymalizuj zadania budowlane, dokonując przeglądów i komunikując się z interesariuszami w środowisku projektowym SYNCHRO.
 • Grupuj, sortuj i filtruj swoje siatki podsumowujące umowy, harmonogramy wartości, zlecenia zmian i wnioski o płatność.
 • Bezproblemowo łącz formularze SYNCHRO Cost z innymi formularzami w projekcie. Dowiedz się, czy potencjalne zlecenie zmiany ma źródło w RFI, czy w problemie.
 • Podziel swoją umowę na pozycje i zobacz wszystkie pozycje harmonogramu wartości (SoV) w każdej umowie.
 • Współpracuj ze swoim zespołem nad poleceniem zmiany (CO) przed negocjacjami z właścicielem lub podwykonawcą.
 • Obserwuj postępy płatności między różnymi aplikacjami płatniczymi przez cały okres trwania projektu.
 • Zobacz i obserwuj swój zestaw potencjalnych zleceń zmian (PCO) w celu łatwiejszej identyfikacji czynników ryzyka. Zarządzaj procesem negocjacji w jednym miejscu.

Co to jest SYNCHRO 4D?

SYNCHRO 4D jest czołowym w branży rozwiązaniem do modelowania, które umożliwia zespołom przekształcanie modeli projektowych w modele konstrukcyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych, opartych na modelach metod QTO, harmonogramów i symulacji budowy. Zespoły mogą planować, optymalizować i śledzić projekty w jednej wizualizacji, a także wcześnie identyfikować problemy i rozważać alternatywne scenariusze. Realistyczne środowisko 4D umożliwia zespołom zmniejszenie ryzyka związanego z projektem, opóźnień oraz uniknięcie kosztownych przeróbek. Dzięki SYNCHRO zyskasz aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym i dokładne informacje o harmonogramie.

Arkusz danych

SYNCHRO 4D obejmuje SYNCHRO Field, Control, Perform i Cost, a także

 • Planowanie i symulację 4D
 • Przedmiary ilościowe na podstawie modelu
 • Modelowanie budowy
Odtwórz film

Bentley Infrastructure Cloud

Obsługiwane przez iTwin

Zarządzanie informacjami o projekcie, budowie lub majątku trwałym w 2D, 3D i 4D oraz ich wizualizacja pozwolą usprawnić śledzenie wydajności projektu lub zachowań eksploatacyjnych i podejmować lepsze, szybsze decyzje oparte na danych.

Ten obejmujący całe przedsiębiorstwo zbiór rozwiązań (ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise) uwzględnia cały cykl życia i łańcuch wartości światowej infrastruktury, pomagając w tworzeniu, dostarczaniu i obsłudze kompletnych oraz stale aktualizowanych cyfrowych bliźniaków.

Nagrody konkursu Constructech Top Products 2023

SYNCHRO zdobywa nagrody Constructech Top Products 2023 za SYNCHRO 4D, SYNCHRO Perform, SYNCHRO Cost i SYNCHRO Field.

SYNCHRO — jeden z najlepszych produktów w kategorii „Zarządzanie projektami, współpraca i harmonogramy” w 2022 roku, publikacja Construction Executive

Najlepsze firmy z branży technologii budowlanych
w 2022 roku

SYNCHRO plasuje się w pierwszej dwudziestce produktów w kategorii „Zarządzanie projektami, współpraca i harmonogramy” według magazynu Construction Executive w roku 2022.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Zasoby dotyczące oprogramowania SYNCHRO

Najczęściej zadawane pytania

SYNCHRO 4D to rozwiązanie w chmurze działające w czasie rzeczywistym, które współpracuje z głównymi narzędziami do modelowania 3D i harmonogramowania dostępnymi na rynku.  Możesz polegać na SYNCHRO 4D, aby obsłużyć zarówno najprostsze, jak i najbardziej złożone projekty budowlane. SYNCHRO 4D umożliwia cyfrowo ulepszone planowanie i operacje budowlane, łącząc możliwości tworzenia modeli 4D z oprogramowaniem innych producentów, które jest dedykowane dla poszczególnych ról w procesie realizacji projektu.

SYNCHRO Control to internetowe centrum zarządzania budową. Pozwala ono na dostęp, zarządzanie, współpracę i analizę danych dotyczących budowy, wszystko w jednym miejscu. Łatwo łącz pracowników terenowych i biurowych od fazy projektowej do budowy, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym, w tym zasoby i procesy pracy.

SYNCHRO Cost umożliwia zarządzanie umowami budowlanymi, zmianami w zamówieniach oraz aplikacjami płatności. SYNCHRO Cost można zintegrować z kompletnym portfolio SYNCHRO Construction dla kierowników projektów i kosztów, aby łatwiej nadzorować kontrakty i budżety projektów, aby lepiej zarządzać ryzykiem i uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w kondycję finansową swoich projektów.

SYNCHRO Field to mobilne oprogramowanie do zarządzania budową, które umożliwia dostęp, rejestrowanie i przekazywanie informacji z placu budowy, nawet w trybie offline. Dzięki przyjaznym dla urządzeń mobilnych formularzom i procesom pracy można znaleźć i uzyskać dostęp do wszystkich informacji udokumentowanych w usłudze internetowej SYNCHRO Control. Dzięki wykorzystaniu formularzy z danymi geolokalizacyjnymi oraz automatycznych danych pogodowych, łatwo znajdziesz dane projektowe i zapewnisz dokładność lokalizacji we wszystkich projektach. Bez względu na to, jak duży lub złożony jest Twój projekt, Ty i Twój zespół możecie wizualizować każde geolokalizowane działanie w terenie za pomocą mapy lub modelu 3D. Możesz szybko identyfikować problemy na wczesnym etapie, koordynować pracę z innymi ekipami, komunikować nowe procesy lub aktualne wytyczne terenowe i informować właścicieli projektów o codziennych postępach w czasie rzeczywistym za pomocą jednego interfejsu użytkownika i widoków kontekstowych projektu.

Cena SYNCHRO różni się w zależności od regionu. Istnieje wiele różnych typów licencji, a popularnym wyborem jest 12-miesięczna licencja praktyka „Practitioner“, dostępna poprzez sklep internetowy Virtuosity, należący do Bentley. Kupując za pośrednictwem Virtuosity, otrzymujesz subskrypcję Virtuoso. Oznacza to, że otrzymujesz oprogramowanie i „klucze" (tokeny) do wymiany na spersonalizowane szkolenia, mentoring i usługi konsultingowe.

Harmonogram4D łączy model 3D i harmonogram projektu. Możesz bezpośrednio połączyć paski aktywności na wykresie Gantta z odpowiadającymi elementami modelu 3D przy użyciu SYNCHRO 4D. Twórz graficzne reprezentacje, aby zrozumieć procesy związane z czasem, przewidywać konflikty i analizować potencjalne rozwiązania.

Procesor
2.8GHz Dual Core minimum; 3.33GHz Zalecany procesor dwurdzeniowy; 4,0GHz Specyfikacja dla przedsiębiorstw obejmuje procesory Quad Core, a jedynie procesory 64-bitowe (x64) są obsługiwane.

Operating System
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (wszystkie wersje); obsługiwane są tylko 64-bitowe (x64 ) systemy operacyjne.

Pamięć
16 GB minimum; 32 GB zalecane; 64 GB w specyfikacji dla przedsiębiorstw

Wolne miejsce na dysku
1.3 GB na pliki instalacyjne, 1.0 GB na każdy plik projektu (typowo); zalecany dysk półprzewodnikowy zapewniający wystarczającą ilość miejsca (500 GB+)

Karta graficzna
1 GB (kompatybilne z DirectX) minimum; 2 GB zalecane; 4 GB (NVIDIA z obsługą CUDA) dla specyfikacji dla przedsiębiorstw

Wyświetlacz
1280×1024 minimum; 1920×1080 zalecane; 2560×1600 lub 2560×1440 dla specyfikacji dla przedsiębiorstw; zalecane dwa monitory

Łączność sieciowa
Łączność sieciowa jest wymagana do aktywacji licencji i pracy w grupie roboczej z SYNCHRO Workgroup Project

Urządzenie wejściowe
Myszka z kółkiem przewijania

SYNCHRO Control to oparte na chmurze rozwiązanie SaaS. Chrome, Firefox, Edge, Safari

SYNCHRO Cost jest częścią SYNCHRO Control, opartego na chmurze rozwiązania SaaS, do którego dostęp można uzyskać za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu – nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie klienckie.

Kompatybilność z przeglądarkami: Chrome, Firefox, Edge, Safari

SYNCHRO Field to oparte na chmurze rozwiązanie SaaS. iPad – 64-bitowy procesor – iOS 11 lub nowszy iPhone – 64-bitowy procesor – iOS 11 lub nowszy

Licencjonowanie i opcje subskrypcji

Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie

Roczna licencja ze szkoleniem

Subskrypcja Virtuoso — popularny wybór wśród małych i średnich firm

Uzyskaj dostęp do oprogramowania w pakiecie ze szkoleniem — od razu! Sklep internetowy Bentley Virtuosity oferuje wygodny sposób wykupu 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie firmy Bentley za niską opłatą z góry. Każdy zakup online za pośrednictwem sklepu Virtuosity ma postać subskrypcji Virtuoso, która obejmuje szkolenia i automatyczne odnawianie.

Bez konieczności podpisywania umowy można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Kup teraz

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Na co czekasz? Zacznij korzystać z SYNCHRO już dziś.