Strona główna / PLAXIS 3D

PLAXIS 3D

Logo oprogramowania PLAXIS, białe

PLAXIS 3D

Oprogramowanie 3D do inżynierii geotechnicznej

Elastyczne oprogramowanie do analizy geotechnicznej

Przeprowadzaj zaawansowaną analizę odkształceń i stateczności gruntu i skał, a także interakcji struktury gleby, wód podziemnych i przepływu ciepła metodą elementów skończonych lub stanów granicznych.

Logo oprogramowania PLAXIS

PLAXIS 3D

PLAXIS 3D zawiera najistotniejsze funkcje do wykonywania codziennych analiz odkształceń i bezpieczeństwa gruntów i skał. To wszechstronne oprogramowanie do projektowania i analizy gruntów, skał i związanych z nimi struktur ułatwia modelowanie w pełnym 3D.

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

 • PLAXIS 3D
 • Czym jest PLAXIS 3D?

  PLAXIS 3D zawiera najistotniejsze funkcje do wykonywania codziennych analiz odkształceń i bezpieczeństwa gruntów i skał. To wszechstronne oprogramowanie do projektowania i analizy gruntów, skał i związanych z nimi struktur ułatwia modelowanie w pełnym 3D.

  Niezawodne rozwiązywanie wyzwań związanych z infrastrukturą

  Umożliwia łatwe generowanie i skalowanie etapów budowy wykopów. Ułatwia obliczenia przepływu wód podziemnych w stanie ustalonym, w tym parametrów materiałowych związanych z przepływem, warunków brzegowych, odpływów i studni. Użycie interfejsów i elementów osadzonych pali pozwala na modelowanie ruchu pomiędzy gruntem a fundamentem, w tym poślizgu i szczelin. Dzięki realistycznym modelom gleby i pełnemu portfolio możliwości wizualizacji uzyskasz wiarygodne wyniki.

  Realistyczne oceny naprężeń i przemieszczeń

  Aby sprostać unikalnym wyzwaniom geotechnicznym związanym z interakcjami w strukturze gruntu, PLAXIS 3D oferuje różne typy obliczeń, takie jak analiza plastyczna, konsolidacyjna i bezpieczeństwa. Szereg modeli materiałowych do przewidywania zachowania się różnych typów gleb i skał, w połączeniu z solidnymi obliczeniami, pomaga zapewnić wiarygodne wyniki. Siły te można wyświetlać na różne sposoby i używać aplikacji do tworzenia profili do bardziej szczegółowej inspekcji pewnych obszarów.

  Popraw wydajność dzięki wielobranżowym procesom pracy

  Skorzystaj z funkcji tworzenia geotechnicznych cyfrowych procesów pracy o logicznym porządku, które prowadzą projekty od importu podpowierzchniowego poprzez projektowanie i analizę do różnych danych wyjściowych.

  Zobacz arkusz danych

  Wykres porównawczy

 • PLAXIS 3D Advanced
 • Czym jest PLAXIS 3D Advanced?

  PLAXIS 3D Advanced zawiera wszystko, co można znaleźć w PLAXIS 3D, a dodatkowo zwiększa możliwości projektowania geotechnicznego dzięki bardziej zaawansowanym funkcjom i modelom materiałów. Poprzez analizę konsolidacji można uwzględnić pełzanie lub sprzężenie odkształcenia przepływu. Dodatkowo można rozwiązywać napotkane problemy szybciej niż w PLAXIS 3D dzięki wielordzeniowemu solwerowi.

  Zobacz arkusz danych

  Wykres porównawczy

 • PLAXIS 3D Ultimate
 • Czym jest PLAXIS 3D Ultimate?

  PLAXIS 3D Ultimate rozszerza możliwości PLAXIS 3D Advanced, dzięki czemu można analizować skutki drgań w gruncie, takich jak trzęsienia ziemi czy obciążenia od ruchu pojazdów. Można również symulować złożone warunki hydrologiczne poprzez zależne od czasu zmiany poziomów wody lub funkcje rozpływu na granicach modelu, jak również na granicach gleby.

  Geotechniczne modelowanie dynamiczne 3D

  PLAXIS 3D Ultimate to łatwe w użyciu oprogramowanie, które nadaje się do bardziej zaawansowanych analiz sejsmicznych. To odpowiedni wybór, kiedy potrzeba czegoś o możliwościach wykraczających poza wibracje o niskiej częstotliwości. Możliwości:

  • Analiza skutków wywołanych przez człowieka lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie
  • Rozwiązanie pozwala wykonać analizy wpływu drgań w gruncie pochodzących od trzęsień ziemi, wbijania pali, ruchu pojazdów, ciężkich maszyn i pociągów
  • Umożliwia dokładne obliczenie skutków drgań za pomocą analizy dynamiki, gdy częstotliwość obciążenia dynamicznego jest wyższa od częstotliwości drgań własnych ośrodka
  • Pozwala przeprowadzić analizę reakcji podłoża i analizę upłynnienia przy użyciu modelu UBCSand

  Analiza geotechniczna przepływu wód gruntowych 3D

  Wyjdź poza domyślne opcje analizy przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym w programie PLAXIS dzięki PLAXIS 3D Ultimate.

  • Umożliwia symulację zależnego od czasu i anizotropowego zachowania nienasyconej gleby
  • Jednoczesne obliczenie zmian ciśnienia porowego i deformacji poprzez wykonanie w pełni sprzężonej analizy przepływ-odkształcenie
  • Tryb samego przepływu pozwala wyłączyć przemieszczenia i naprężenia z obliczeń, jeśli istotny jest tylko przepływ wód gruntowych, co czyni narzędzie łatwiejszym w użyciu.

  Zobacz arkusz danych

  Wykres porównawczy

 • PLAXIS 3D WorkSuite
 • Czym jest PLAXIS 3D WorkSuite?

  PLAXIS 3D WorkSuite zawiera wszystko to, co otrzymujesz w PLAXIS 3D Ultimate, a do tego narzędzia PLAXIS 3D LE i PLAXIS Designer.

  PLAXIS 3D LE

  Za pomocą PLAXIS 3D LE można modelować i analizować projekty geoinżynieryjne w zakresie analizy stateczności skarp w stanie równowagi granicznej oraz przeprowadzać analizę metodą elementów skończonych przesączania wód gruntowych w gruntach nienasyconych lub nasyconych.

  PLAXIS Designer

  PLAXIS Designer doskonale nadaje się do budowania trójwymiarowych modeli koncepcyjnych, pozwalając pokonać wyzwania związane z łączeniem i analizą danych. Dzięki otwartemu środowisku modelowania firmy Bentley, PLAXIS Designer umożliwia wizualizację i manipulację danymi geotechnicznymi, w tym dotyczącymi topologii, otworów wiertniczych, piezometrów, a także innymi danymi z oprzyrządowania terenowego, a także wizualizację i manipulację etapowej budowy i projektowania.

  Zobacz arkusz danych

  Wykres porównawczy

Czym jest PLAXIS 3D?

PLAXIS 3D zawiera najistotniejsze funkcje do wykonywania codziennych analiz odkształceń i bezpieczeństwa gruntów i skał. To wszechstronne oprogramowanie do projektowania i analizy gruntów, skał i związanych z nimi struktur ułatwia modelowanie w pełnym 3D.

Niezawodne rozwiązywanie wyzwań związanych z infrastrukturą

Umożliwia łatwe generowanie i skalowanie etapów budowy wykopów. Ułatwia obliczenia przepływu wód podziemnych w stanie ustalonym, w tym parametrów materiałowych związanych z przepływem, warunków brzegowych, odpływów i studni. Użycie interfejsów i elementów osadzonych pali pozwala na modelowanie ruchu pomiędzy gruntem a fundamentem, w tym poślizgu i szczelin. Dzięki realistycznym modelom gleby i pełnemu portfolio możliwości wizualizacji uzyskasz wiarygodne wyniki.

Realistyczne oceny naprężeń i przemieszczeń

Aby sprostać unikalnym wyzwaniom geotechnicznym związanym z interakcjami w strukturze gruntu, PLAXIS 3D oferuje różne typy obliczeń, takie jak analiza plastyczna, konsolidacyjna i bezpieczeństwa. Szereg modeli materiałowych do przewidywania zachowania się różnych typów gleb i skał, w połączeniu z solidnymi obliczeniami, pomaga zapewnić wiarygodne wyniki. Siły te można wyświetlać na różne sposoby i używać aplikacji do tworzenia profili do bardziej szczegółowej inspekcji pewnych obszarów.

Popraw wydajność dzięki wielobranżowym procesom pracy

Skorzystaj z funkcji tworzenia geotechnicznych cyfrowych procesów pracy o logicznym porządku, które prowadzą projekty od importu podpowierzchniowego poprzez projektowanie i analizę do różnych danych wyjściowych.

Zobacz arkusz danych

Wykres porównawczy

Czym jest PLAXIS 3D Advanced?

PLAXIS 3D Advanced zawiera wszystko, co można znaleźć w PLAXIS 3D, a dodatkowo zwiększa możliwości projektowania geotechnicznego dzięki bardziej zaawansowanym funkcjom i modelom materiałów. Poprzez analizę konsolidacji można uwzględnić pełzanie lub sprzężenie odkształcenia przepływu. Dodatkowo można rozwiązywać napotkane problemy szybciej niż w PLAXIS 3D dzięki wielordzeniowemu solwerowi.

Zobacz arkusz danych

Wykres porównawczy

Czym jest PLAXIS 3D Ultimate?

PLAXIS 3D Ultimate rozszerza możliwości PLAXIS 3D Advanced, dzięki czemu można analizować skutki drgań w gruncie, takich jak trzęsienia ziemi czy obciążenia od ruchu pojazdów. Można również symulować złożone warunki hydrologiczne poprzez zależne od czasu zmiany poziomów wody lub funkcje rozpływu na granicach modelu, jak również na granicach gleby.

Geotechniczne modelowanie dynamiczne 3D

PLAXIS 3D Ultimate to łatwe w użyciu oprogramowanie, które nadaje się do bardziej zaawansowanych analiz sejsmicznych. To odpowiedni wybór, kiedy potrzeba czegoś o możliwościach wykraczających poza wibracje o niskiej częstotliwości. Możliwości:

 • Analiza skutków wywołanych przez człowieka lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie
 • Rozwiązanie pozwala wykonać analizy wpływu drgań w gruncie pochodzących od trzęsień ziemi, wbijania pali, ruchu pojazdów, ciężkich maszyn i pociągów
 • Umożliwia dokładne obliczenie skutków drgań za pomocą analizy dynamiki, gdy częstotliwość obciążenia dynamicznego jest wyższa od częstotliwości drgań własnych ośrodka
 • Pozwala przeprowadzić analizę reakcji podłoża i analizę upłynnienia przy użyciu modelu UBCSand

Analiza geotechniczna przepływu wód gruntowych 3D

Wyjdź poza domyślne opcje analizy przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym w programie PLAXIS dzięki PLAXIS 3D Ultimate.

 • Umożliwia symulację zależnego od czasu i anizotropowego zachowania nienasyconej gleby
 • Jednoczesne obliczenie zmian ciśnienia porowego i deformacji poprzez wykonanie w pełni sprzężonej analizy przepływ-odkształcenie
 • Tryb samego przepływu pozwala wyłączyć przemieszczenia i naprężenia z obliczeń, jeśli istotny jest tylko przepływ wód gruntowych, co czyni narzędzie łatwiejszym w użyciu.

Zobacz arkusz danych

Wykres porównawczy

Czym jest PLAXIS 3D WorkSuite?

PLAXIS 3D WorkSuite zawiera wszystko to, co otrzymujesz w PLAXIS 3D Ultimate, a do tego narzędzia PLAXIS 3D LE i PLAXIS Designer.

PLAXIS 3D LE

Za pomocą PLAXIS 3D LE można modelować i analizować projekty geoinżynieryjne w zakresie analizy stateczności skarp w stanie równowagi granicznej oraz przeprowadzać analizę metodą elementów skończonych przesączania wód gruntowych w gruntach nienasyconych lub nasyconych.

PLAXIS Designer

PLAXIS Designer doskonale nadaje się do budowania trójwymiarowych modeli koncepcyjnych, pozwalając pokonać wyzwania związane z łączeniem i analizą danych. Dzięki otwartemu środowisku modelowania firmy Bentley, PLAXIS Designer umożliwia wizualizację i manipulację danymi geotechnicznymi, w tym dotyczącymi topologii, otworów wiertniczych, piezometrów, a także innymi danymi z oprzyrządowania terenowego, a także wizualizację i manipulację etapowej budowy i projektowania.

Zobacz arkusz danych

Wykres porównawczy

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Opinie użytkowników

ikona graficzna, cudzysłów, ciemnoszary

Możliwość współpracy z zespołami ds. projektu, budowy oraz z właścicielem to funkcja, która naprawdę wyróżnia PLAXIS. Podczas spotkań mogę szybko reagować na prośby interesariuszy, dostosowując geometrię i udostępniając wiele wariantów. Sposobność modelowania na bieżąco pomaga nam uniknąć marnowania czasu na wymianę e-maili i telefonów.

Centrum zasobów

webinaria i prezentacje, ikona w kolorze czarnym, sylwetki dwóch osób oglądających ekran z trójkątnym przyciskiem odtwarzania i suwakiem osi czasu

Webinaria

Rysunek liniowy pakietu oprogramowania do zakupu

Centrum zasobów PLAXIS 3D

Liniowy rysunek artykułu

Zobacz wszystkie zasoby

FAQs

PLAXIS to łatwe w użyciu oprogramowanie oparte na elementach skończonych, które pomaga w analizie obszarów pod powierzchnią gruntu na potrzeby projektów geoinżynieryjnych.

PLAXIS to aplikacja komputerowa wykonująca analizy metodą elementów skończonych (FEA) w dziedzinie inżynierii geotechnicznej, obejmujące odkształcenia, stateczność i przepływ wody. Nazwa PLAXIS pochodzi od słów Plastic i AXISymmetry, wskazując typy geometryczne obsługiwane w pierwotnym kodzie aplikacji.

Chociaż wiele samouczków dotyczących oprogramowania PLAXIS 3D można znaleźć na stronie Bentley Communities, tutaj znajdziesz kilka BEZPŁATNYCH materiałów do nauki PLAXIS 3D dostępnych w naszym sklepie internetowym.

Przy użyciu elementów interfejsu, użytkownicy PLAXIS mogą symulować interakcję między strukturą a gruntem. Bez zastosowania elementów interfejsu nie będzie możliwe występowanie względnych przemieszczeń (poślizg/szczeliny) między strukturą a gruntem.

Po zastosowaniu interfejsu pary węzłów zostaną utworzone na styku struktury i gruntu. Każda para węzłów składa się z dwóch węzłów — jeden należy do struktury, a drugi do gruntu. Interakcja między tymi dwoma węzłami składa się z dwóch elastycznych i idealnie plastycznych sprężyn. Jedna sprężyna z tworzywa sztucznego o doskonałej sprężystości służy do modelowania przemieszczenia szczeliny i jedna sprężyna z tworzywa sztucznego o doskonałej sprężystości służy do modelowania przemieszczenia poślizgu.

Jeśli chcesz odbyć szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb lub wziąć udział w kursie z zakresu PLAXIS 3D, który jest specyficzny dla wymagań Twojego projektu, Bentley oferuje dodatkowe usługi szkoleniowe i mentorskie. Możesz wybierać spośród szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb, nauki na żądanie, usług konsultingowych, mentoringu i innych. Dowiedz się więcej o usługach specjalistów tutaj.

Ceny PLAXIS 3D, PLAXIS 3D Advanced, PLAXIS 3D Ultimate i PLAXIS 3D WorkSuite różnią się w zależności od regionu. Istnieje wiele różnych typów licencji, a popularnym wyborem jest 12-miesięczna licencja praktyka „Practitioner“, dostępna poprzez sklep internetowy Bentley. Dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, otrzymujesz subskrypcję Virtuoso, co oznacza, że otrzymujesz oprogramowanie ORAZ szkolenia, usługi ekspertów i indywidualne wsparcie, których potrzebujesz, aby szybko rozpocząć pracę.

Seequent, spółka Bentley zajmująca się strukturami podziemnymi | Seequent to spółka zajmująca się oprogramowaniem dla podziemnych struktur należąca do Bentley Systems. Razem pomagamy budować bardziej odporną przyszłość, łącząc świat zbudowany nad ziemią ze światem ukrytym pod nią. Można łatwo zakupić subskrypcję Virtuoso poprzez sklep internetowy Virtuosity, należący do Bentley i nadal skorzystać z fachowego wsparcia technicznego oferowanego przez ekspertów od podziemnych struktur w firmie Seequent.

Procesor

Wymagany: procesor dwurdzeniowy

Zalecane: procesor czterordzeniowy

System operacyjny

Windows 10, Windows 11

Pamięć

Zalecane: minimum 8 GB

Duże projekty mogą wymagać więcej

Wolne miejsce na dysku

Co najmniej 2 GB wolnego miejsca na partycji, na której znajduje się katalog WindowsTEMP, i 2 GB wolnego miejsca na partycji, na której są zapisywane projekty. Duże projekty mogą wymagać znacznie więcej miejsca na obu partycjach.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy upewnić się, że katalog TEMP i katalog projektu znajdują się na tej samej partycji.

Wyświetlacz

Karta graficzna

Wymagane: GPU z 256 MB OpenGL 3.3 Firma Bentley zdecydowanie zaleca unikanie prostych zintegrowanych układów graficznych na rzecz oddzielnego procesora graficznego z serii nVidia GeForce lub Quadro z co najmniej 128-bitową magistralą i 1 GB pamięci RAM lub równoważnego rozwiązania firmy ATI/AMD.

Wideo

Wymagane: 1024 x 768 pikseli, 32-bitowa paleta kolorów, zalecane: 1920 x 1080 pikseli, 32-bitowa paleta kolorów

Najbardziej aktualne wymagania systemowe można znaleźć na stronie Bentley Communities.

Licencjonowanie i opcje subskrypcji

Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie

Roczna licencja ze szkoleniem

Subskrypcja Virtuoso — popularny wybór wśród małych i średnich firm

Uzyskaj dostęp do oprogramowania w pakiecie ze szkoleniem — od razu! Virtuosity, sklep internetowy firmy Bentley, oferuje wygodny sposób wykupu 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie firmy Bentley za niską opłatą z góry. Każdy zakup online za pośrednictwem sklepu Virtuosity ma postać subskrypcji Virtuoso, która obejmuje szkolenia i automatyczne odnawianie.

Bez konieczności podpisywania umowy można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Kup teraz

Jednorazowy zakup ze wsparciem

Licencja wieczysta z SELECT

Licencja wieczysta na oprogramowanie firmy Bentley to jednorazowy zakup z roczną subskrypcją serwisową o nazwie SELECT. Obejmuje ona całoroczne, całodobowe wsparcie techniczne przez 7 dni w tygodniu, materiały szkoleniowe oraz możliwość wymiany licencji na inne oprogramowanie raz w roku. SELECT daje Ci następujące korzyści:

 • Licencje pływające, dzięki którym możesz mieć dostęp do swojego oprogramowania z wielu komputerów.
 • Dostęp do dodatkowego oprogramowania firmy Bentley w ramach licencji czasowych, które umożliwiają płacenie za to, z czego korzystasz, bez ponoszenia kosztów zakupu licencji wieczystej z góry.

Oferty corocznego odnowienia są dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki, a nasi doświadczeni przedstawiciele zajmujący się odnowieniami licencji z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci dokonać wszelkich zmian, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Wyeliminuj złożoność. Wybierz PLAXIS.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.