Strona główna / iTwin Capture

iTwin Capture

Ikona oprogramowania iTwin Capture, biała

iTwin Capture

Dodawanie rzeczywistych informacji do cyfrowych bliźniaków dzięki modelowaniu rzeczywistości

Rejestruj, zarządzaj, analizuj i udostępniaj dane modelowania rzeczywistości w połączonym środowisku danych modelowania rzeczywistości, aby służyć jako pojedyncze źródło prawdy i doskonalić procesy pracy infrastruktury. Przekształć dane modelowania rzeczywistości w praktyczne informacje dla swoich cyfrowych bliźniaków, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji.

ikona czarnej skrzynki do modelowania 3D

REJESTROWANIE

Wykorzystaj najwyższą wierność i najbardziej wszechstronne środki rejestrowania danych modelowania rzeczywistości, aby stanowiły cyfrowy kontekst dla projektowania, inżynierii, budowy i operacji.

ikona komputera wizualnie wyświetlająca przechowywanie informacji w chmurze, czarna

ZARZĄDZANIE I UDOSTĘPNIANIE

Zapewnij interesariuszom natychmiastowy dostęp do danych modelowania rzeczywistości. Spraw, aby dane były przydatne do działania, aby interesariusze otrzymywali właściwe informacje we właściwym czasie i mogli podejmować bardziej świadome i terminowe decyzje.

Analizowanie i dostarczanie danych, czarna ikona

ANALIZOWANIE I DOSTARCZANIE

Przekształć dane modelowania rzeczywistości w rzeczywiste informacje, aby podejmować decyzje oparte na danych przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dostarczaj dane modelowania rzeczywistości, aby zasilać swoje cyfrowe bliźniaki.

iTwin Capture demokratyzuje rejestrowanie rzeczywistości i umożliwia praktykom infrastruktury włączenie modelowania rzeczywistości do codziennej pracy.

Rejestrowanie rzeczywistości, makieta ekranu komputera

Rejestrowanie danych modelowania rzeczywistości o dowolnym rozmiarze z dowolnego systemu

 • Twórz i ulepszaj dane gotowe do wykorzystania przez inżynierów, takie jak siatki rzeczywistości, sklasyfikowane chmury punktów, zanonimizowane obrazy i ortofotomapy o dowolnym rozmiarze i rozdzielczości za pomocą dowolnego aparatu cyfrowego, skanera lub mobilnego urządzenia mapującego.
 • Skaluj produkcję i realizuj projekty na czas, wykorzystując możliwości równoległego przetwarzania w chmurze.
 • Aktualizuj swoje cyfrowe bliźniaki za pomocą globalnych lub zlokalizowanych aktualizacji, korzystając z aplikacji mobilnej do rejestrowania rzeczywistości rozszerzonej.

Zarządzanie i udostępnianie danych modelowania rzeczywistości

 • Federacja wszystkich danych modelowania rzeczywistości, bez względu na rozmiar i typ, w połączonym środowisku danych.
 • Bezpieczne zarządzanie, przechowywanie i udostępnianie dużych ilości danych modelowania rzeczywistości z możliwością przyznawania dostępu użytkownikom.
 • Usprawnienie procesów pracy poprzez natychmiastowe udostępnianie i synchronizację danych modelowania rzeczywistości między zespołami projektowymi i aplikacjami.
 • Organizowanie, katalogowanie i indeksowanie danych modelowania rzeczywistości w celu efektywnego wyszukiwania.
 • Wizualizacja w przeglądarce internetowej wszystkich danych zoptymalizowanych pod kątem przesyłania strumieniowego i publikowania w sieci.
laptop z interfejsem programu na ekranie wyświetlającym różne projekty, do których użytkownik ma dostęp
Obraz Wirginii Zachodniej

Weryfikacja, pozyskiwanie informacji i dostarczanie

 • Przekształć dane w rzeczywiste informacje, aby podejmować decyzje w oparciu o dane, wykorzystując automatyczne wyodrębnianie cech i uczenie maszynowe.
 • Łatwo wizualizuj, analizuj i dodawaj adnotacje do danych za pomocą łatwej w użyciu aplikacji internetowej.
 • Wykorzystaj interoperacyjne formaty, aby zintegrować je z dowolnym procesem pracy.
 • Wykorzystaj w pełni swoje dane i uczyń je kluczowym elementem cyfrowych bliźniaków, korzystając z platformy iTwin lub oprogramowania innych firm.
 • Szybko weryfikuj dane i dostarczaj je interesariuszom.

Rozwiązania branżowe

Rozwiązania do monitorowania mostów i monitorowania zapór wykorzystują iTwin Experience wraz z innymi produktami, tworząc specjalistyczne kombinacje dostosowane do potrzeb konkretnych branż.

renderowanie cyfrowe 2 mostów i możliwe ulepszenia, które można wdrożyć

Rozwiązanie do monitorowania mostów

Przyspiesz kontrolę mostów i uzyskaj wgląd w sytuację.

renderowanie cyfrowe miejsca, w którym można wprowadzić ulepszenia na tamie

Rozwiązanie do monitorowania zapór

Zabezpiecz swoje portfolio zapór dzięki inteligentnej kontroli i monitorowaniu.

Na co czekasz? Zacznij korzystać z iTwin Capture już dziś.