Strona główna / AssetWise ALIM

AssetWise ALIM

Logo oprogramowania AssetWise

AssetWise ALIM

Podstawa Twojego cyfrowego bliźniaka

Ufaj swoim informacjom przez cały cykl życia majątku trwałego

Otrzymuj bazujące na kontekście informacje cyfrowe podczas każdego etapu projektowania, budowy i eksploatacji do ponownego wykorzystania. Łącz dane majątku trwałego, dokumenty, organizacje, wymagania, ludzi i procesy w celu dostarczania wiarygodnych informacji zespołom inżynieryjnym, operacyjnym i konserwacyjnym.

Czym jest AssetWise ALIM?

AssetWise Asset Lifecycle Information Management (ALIM) to kompleksowy system zarządzania informacjami o majątku trwałym, który pomaga obniżyć koszty i poprawić bezpieczeństwo poprzez umożliwienie łatwego dostępu do zweryfikowanych i zaufanych danych. To połączenie zarządzania dokumentami, danymi i konfiguracją fizyczną ze sprawdzonym silnikiem procesów pracy do kontroli i zarządzania zmianami informacji w celu zapewnienia dokładności, kompletności i zaufania. Aplikacja działa w ramach połączonego środowiska danych, aby pomóc w usprawnieniu procesu podejmowania decyzji i zarządzania majątkiem trwałym oraz powiązanymi informacjami dotyczącymi operacji infrastrukturalnych w różnych branżach i typach aktywów. 

 • Rejestr majątku trwałego
 • Ekran AssetWise — zaufaj swoim danym

  Dokładny, niezawodny, aktualny

  Rejestr dokumentów

  Przejmij kontrolę nad dokumentami, zarządzaniem zmianami, informacjami i dystrybucją. Zarządzaj procesami pracy w celu dystrybucji dokumentów do przeglądu i składania uwag.

  Rejestr znaczników i fizycznego majątku trwałego

  Śledź wymagania dotyczące lokalizacji funkcjonalnych wraz z pełną historią instalacji fizycznego majątku trwałego.

  Spójność danych

  Zapewnij dokładność i aktualność danych w całym cyklu życia. Zidentyfikuj i zachowaj kontekst informacji i ich powiązań.

 • Integracja cyfrowego bliźniaka
 • Ekran integracji cyfrowego bliźniaka AssetWise ALIM

  Realistyczna wizualizacja

  Działaj w ramach cyfrowego bliźniaka

  Uzyskaj łatwy dostęp i wizualizuj informacje w celu zdalnej współpracy, szkoleń, symulacji, zapoznawania się, wprowadzania na stanowisko, uzyskiwania pozwolenia na pracę oraz procedury odłączania/znakowania.

  Realistyczna wizualizacja

  Zapewnij dostęp do informacji operacyjnych o majątku trwałym w kontekście rzeczywistości i modeli 3D oraz rysunków 2D.

  Połączone środowisko

  Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają dostęp do wspólnego, sprawdzonego i aktualnego źródła cyfrowych bliźniaków projektu oraz wydajności.

  Arkusz danych

 • Zarządzanie konfiguracją
 • Ekran konfiguracji zmian w AssetWise ALIM

  Łączenie informacji, ludzi i procesów

  Identyfikacja konfiguracji

  Zdefiniuj strukturę organizacyjną majątku trwałego i parametry numeracyjne, rejestruj relacje między obiektami informacyjnymi i twórz podstawy konfiguracji.

  Zarządzanie zmianą

  Przeprowadzaj analizę oddziaływania w celu zrozumienia efektu każdej zmiany przed jej wystąpieniem, monitoruj postęp zmian i zarządzaj współwystępującymi zmianami.

  Sprawdzanie statusu i audyt

  Uzyskaj dostęp do pełnej ścieżki audytu, aż do zmian poszczególnych atrybutów oraz aktualnych informacji o statusie każdego obiektu, w tym wszelkich zaległych wniosków o wprowadzenie zmian.

Ekran AssetWise — zaufaj swoim danym

Dokładny, niezawodny, aktualny

Rejestr dokumentów

Przejmij kontrolę nad dokumentami, zarządzaniem zmianami, informacjami i dystrybucją. Zarządzaj procesami pracy w celu dystrybucji dokumentów do przeglądu i składania uwag.

Rejestr znaczników i fizycznego majątku trwałego

Śledź wymagania dotyczące lokalizacji funkcjonalnych wraz z pełną historią instalacji fizycznego majątku trwałego.

Spójność danych

Zapewnij dokładność i aktualność danych w całym cyklu życia. Zidentyfikuj i zachowaj kontekst informacji i ich powiązań.

Ekran integracji cyfrowego bliźniaka AssetWise ALIM

Realistyczna wizualizacja

Działaj w ramach cyfrowego bliźniaka

Uzyskaj łatwy dostęp i wizualizuj informacje w celu zdalnej współpracy, szkoleń, symulacji, zapoznawania się, wprowadzania na stanowisko, uzyskiwania pozwolenia na pracę oraz procedury odłączania/znakowania.

Realistyczna wizualizacja

Zapewnij dostęp do informacji operacyjnych o majątku trwałym w kontekście rzeczywistości i modeli 3D oraz rysunków 2D.

Połączone środowisko

Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają dostęp do wspólnego, sprawdzonego i aktualnego źródła cyfrowych bliźniaków projektu oraz wydajności.

Arkusz danych

Ekran konfiguracji zmian w AssetWise ALIM

Łączenie informacji, ludzi i procesów

Identyfikacja konfiguracji

Zdefiniuj strukturę organizacyjną majątku trwałego i parametry numeracyjne, rejestruj relacje między obiektami informacyjnymi i twórz podstawy konfiguracji.

Zarządzanie zmianą

Przeprowadzaj analizę oddziaływania w celu zrozumienia efektu każdej zmiany przed jej wystąpieniem, monitoruj postęp zmian i zarządzaj współwystępującymi zmianami.

Sprawdzanie statusu i audyt

Uzyskaj dostęp do pełnej ścieżki audytu, aż do zmian poszczególnych atrybutów oraz aktualnych informacji o statusie każdego obiektu, w tym wszelkich zaległych wniosków o wprowadzenie zmian.

Bentley Infrastructure Cloud​

Obsługiwane przez iTwin​

Uwolnij potencjał GSA, powszechnie uznanego modułu do analizy i projektowania systemów naziemnych. Obejmuje on analizę gruntu, niestandardowe przewodniki i wiele elektrod. Dzięki statycznemu modelowi numerycznemu PEEC, GSA oferuje płynny proces pracy, zintegrowane narzędzia do importu, zautomatyzowane raporty, narzędzia do dzielenia usterek i wiele więcej. Zarządzaj i wizualizuj informacje o projekcie, budowie lub majątku trwałym w 2D, 3D i 4D, aby usprawnić śledzenie wydajności projektu lub zachowań operacyjnych i podejmować lepsze, szybsze decyzje oparte na danych.

Ten obejmujący całe przedsiębiorstwo zbiór rozwiązań (ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise) uwzględnia cały cykl życia i łańcuch wartości światowej infrastruktury, pomagając w tworzeniu, dostarczaniu i obsłudze kompletnych oraz stale aktualizowanych cyfrowych bliźniaków.

cyfrowe miasta frankfurt niemcy

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„Po zastosowaniu oprogramowania Bentley AssetWise rzeczą, która najbardziej nam pomogła, jest [zredukowany] czas poświęcony na gromadzenie danych. Nasze podejście zmieniło się z reaktywnego na bardziej prewencyjne, a nasi pracownicy stali się bardziej zaangażowani”.

— Utkarsh Vijayvargia, Senior Petroleum Engineer, Vedanta Limited-Cairn Oil and Gas

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Zasoby dotyczące oprogramowania AssetWise

Zacznij łączyć informacje, ludzi i procesy.

Świętuj doskonałość w zakresie dostarczania i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.