Strona główna / OpenFlows WaterSight

OpenFlows WaterSight

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows WaterSight

Aplikacja cyfrowych bliźniaków infrastruktury wodnej

Większa widoczność. Sprawniejsza współpraca. Trafniejsze decyzje.

Rozpocznij transformację w kierunku inteligentniejszego, bardziej odpornego i zrównoważonego systemu wodociągowego. Zunifikuj rozbieżne źródła danych i umożliw zespołowi bardziej efektywną współpracę.

Co to jest OpenFlows WaterSight?

OpenFlows WaterSight to rozwiązanie łączące SCADA, GIS, modelowanie hydrauliczne, dane klienta i historyczne dane o awariach w połączone środowisko danych (CDE), które pozwala wypracować opłacalne strategie działania w czasie rzeczywistym. Skalowalne środowisko zapewnia całemu przedsiębiorstwu dostęp do kluczowych danych o systemie i wydajności poszczególnych elementów majątku trwałego wraz z informacjami o ryzyku, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w zakresie działań operacyjnych, konserwacji oraz planowania kapitałowego. Aplikacja ostrzega o niedziałających elementach majątku trwałego lub pojawieniu się nietypowych warunków w sieci, a także usprawnia przeprowadzanie analizy obecnej, przeszłej i prognozowanej wydajności wszystkich zasobów w celu uzyskania lepszych szacunków spodziewanych korzyści oraz skutków czynności operacyjnych i konserwacyjnych. Dodatkowo OpenFlows WaterSight umożliwia analizę wielu alternatywnych wariantów rozwoju sytuacji dotyczących ryzyka i planowania w zakresie poprawy poziomu usług oraz wydajności przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

 • Informacje operacyjne
 • Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

  Przekształcanie danych w użyteczne wyniki i przemyślane decyzje

  Połączenie wszystkich źródeł danych

  Bezpieczne, skalowalne, udostępniane w chmurze połączone środowisko danych (CDE) pozwala w czasie rzeczywistym łączyć dane z IoT, SCADA, GIS, modeli hydraulicznych, zdalnego odczytu i systemów CRM.

  Dostęp do wartościowych informacji

  Śledzenie, udostępnianie i współpraca w zakresie danych dotyczących systemu wodociągowego może się teraz odbywać w sposób wydajny i efektywny.

  Trafniejsze decyzje

  Sprawniejsze współdzielenie pracy między działami w jednym interoperacyjnym rozwiązaniu pozwala podejmować dobre decyzje.

  Optymalizacja działań

  Ograniczenie przesyłowych strat wody, zużycia energii i przerw w świadczeniu usług.

 • Niezawodność i odporność
 • Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

  Wypełnienie luk i zabezpieczenie systemu wodociągowego przed ryzykiem dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii sztucznej inteligencji i analizy danych.

  Wykryj anomalie systemu

  Znajomość trendów i oczekiwanych zachowań. Monitorowanie danych z IoT i czujników w czasie rzeczywistym. Otrzymywanie powiadomień o nietypowych zachowaniach w systemie.

  Czujniki i symulacja

  Model hydrauliczny można stale aktualizować o warunki brzegowe z czujników, aby w czasie rzeczywistym określać ciśnienia i inne parametry, nawet w miejscach niemonitorowanych.

  Kontroluj ciśnienie

  Przewidywanie poziomu usług pozwoli na zidentyfikowanie obszarów o nadmiernie wysokim lub niskim ciśnieniu oraz ocenę sposobów dostosowania parametrów pomp i zaworów regulacyjnych w celu zrównoważenia ciśnień bez przerywania pracy.

  Obejrzyj film

 • Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne
 • Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

  Realizacja celów zrównoważonego rozwoju dzięki inteligentnym technologiom

  Ogranicz ryzyko

  Modele sieci tworzone w czasie rzeczywistym pozwalają bez ryzyka testować warianty strategii operacyjnej, taktyki oraz protokołów postępowania w sytuacjach awaryjnych.

  Szybsze reagowanie

  Rozwiązanie pozwala określać bezpieczne i skuteczne sposoby reagowania na pęknięcia rur, przerwy w dostawie prądu, pożary i inne zdarzenia operacyjne.

  Skuteczne reagowanie

  Symulacje i testy różnych sposobów działania systemu wodociągowego pozwalają usprawnić reagowanie kryzysowe, zwiększyć wydajność lub zaoszczędzić energię.

  Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

  Minimalizacja wydatku energii na pompowanie przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności systemu. Ograniczenie emisji i zmniejszenie śladu węglowego.

  Obejrzyj film

 • Planowanie kapitałowe i zarządzanie ryzykiem
 • Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

  Wdrożenie podejścia opartego na danych w celu ustalenia priorytetów wydatków kapitałowych

  Wyszukiwanie w wielu zbiorach danych

  Elastyczne i konfigurowalne reguły pomagają podejmować optymalne decyzje dotyczące planowania kapitałowego poprzez wyszukiwanie w wielu zbiorach danych.

  Tworzenie scenariuszy do oceny stopnia ryzyka

  Rozwiązanie pozwala łatwo obliczyć prawdopodobieństwo i skutki zdarzeń awaryjnych, łącząc je poprzez tworzenie i porównywanie różnych wariantów ryzyka i w ten sposób wspomagając proces decyzyjny.

  Zaangażowanie interesariuszy

  Wizualizacja i komunikowanie wyników interesariuszom oraz ustalanie priorytetów projektów ulepszeń kapitałowych.

  Obejrzyj film

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

Przekształcanie danych w użyteczne wyniki i przemyślane decyzje

Połączenie wszystkich źródeł danych

Bezpieczne, skalowalne, udostępniane w chmurze połączone środowisko danych (CDE) pozwala w czasie rzeczywistym łączyć dane z IoT, SCADA, GIS, modeli hydraulicznych, zdalnego odczytu i systemów CRM.

Dostęp do wartościowych informacji

Śledzenie, udostępnianie i współpraca w zakresie danych dotyczących systemu wodociągowego może się teraz odbywać w sposób wydajny i efektywny.

Trafniejsze decyzje

Sprawniejsze współdzielenie pracy między działami w jednym interoperacyjnym rozwiązaniu pozwala podejmować dobre decyzje.

Optymalizacja działań

Ograniczenie przesyłowych strat wody, zużycia energii i przerw w świadczeniu usług.

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

Wypełnienie luk i zabezpieczenie systemu wodociągowego przed ryzykiem dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii sztucznej inteligencji i analizy danych.

Wykryj anomalie systemu

Znajomość trendów i oczekiwanych zachowań. Monitorowanie danych z IoT i czujników w czasie rzeczywistym. Otrzymywanie powiadomień o nietypowych zachowaniach w systemie.

Czujniki i symulacja

Model hydrauliczny można stale aktualizować o warunki brzegowe z czujników, aby w czasie rzeczywistym określać ciśnienia i inne parametry, nawet w miejscach niemonitorowanych.

Kontroluj ciśnienie

Przewidywanie poziomu usług pozwoli na zidentyfikowanie obszarów o nadmiernie wysokim lub niskim ciśnieniu oraz ocenę sposobów dostosowania parametrów pomp i zaworów regulacyjnych w celu zrównoważenia ciśnień bez przerywania pracy.

Obejrzyj film

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju dzięki inteligentnym technologiom

Ogranicz ryzyko

Modele sieci tworzone w czasie rzeczywistym pozwalają bez ryzyka testować warianty strategii operacyjnej, taktyki oraz protokołów postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Szybsze reagowanie

Rozwiązanie pozwala określać bezpieczne i skuteczne sposoby reagowania na pęknięcia rur, przerwy w dostawie prądu, pożary i inne zdarzenia operacyjne.

Skuteczne reagowanie

Symulacje i testy różnych sposobów działania systemu wodociągowego pozwalają usprawnić reagowanie kryzysowe, zwiększyć wydajność lub zaoszczędzić energię.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Minimalizacja wydatku energii na pompowanie przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności systemu. Ograniczenie emisji i zmniejszenie śladu węglowego.

Obejrzyj film

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

Wdrożenie podejścia opartego na danych w celu ustalenia priorytetów wydatków kapitałowych

Wyszukiwanie w wielu zbiorach danych

Elastyczne i konfigurowalne reguły pomagają podejmować optymalne decyzje dotyczące planowania kapitałowego poprzez wyszukiwanie w wielu zbiorach danych.

Tworzenie scenariuszy do oceny stopnia ryzyka

Rozwiązanie pozwala łatwo obliczyć prawdopodobieństwo i skutki zdarzeń awaryjnych, łącząc je poprzez tworzenie i porównywanie różnych wariantów ryzyka i w ten sposób wspomagając proces decyzyjny.

Zaangażowanie interesariuszy

Wizualizacja i komunikowanie wyników interesariuszom oraz ustalanie priorytetów projektów ulepszeń kapitałowych.

Obejrzyj film

Makieta ekranu oprogramowania OpenFlows WaterSight

Korzyści:

 • wzrost dostępności sieci wodociągowej – 10%;
 • wzrost efektywności energetycznej pomp – 20%;
 • obniżenie przesyłowych strat wody – 20%;
 • redukcja kosztów operacyjnych – 20%;
 • ograniczenie przerw w dostawach usług – 25%

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„Rozwiązania cyfrowych bliźniaków OpenFlows firmy Bentley pozwalają nam ulepszyć system. Dzięki temu możemy analizować jego zachowanie na podstawie rzeczywistych danych i określać najlepszy sposób działania. Możemy sprawdzić poziom w zbiornikach i określić, czy mamy jakieś wycieki w sieci, zanim staną się one problemem”.

– Lais Regis Salvino, Digital Infrastructure Engineer, AEGEA

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Zasoby dotyczące oprogramowania OpenFlows

Wybierz to, co dla Ciebie najlepsze

Opcje licencjonowania

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Rozpocznij transformację w kierunku inteligentniejszego, bardziej odpornego i zrównoważonego systemu wodociągowego.