Czarne logo Bentley Systems
Strona główna / Zielona Strefa

Zielona Strefa

Zielona Strefa była zarządzana przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich i otwarta tylko dla tych, którzy się zarejestrowali. Obejmowała wydarzenia, wystawy i warsztaty promujące dialog, świadomość, edukację i zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

DO ZOBACZENIA NA COP29!

Bentley w Zielonej Strefie na COP28

Za każdym infrastrukturalnym majątkiem trwałym i za każdym projektem kryją się dane czekające na ujawnienie, zrozumienie i wykorzystanie. Od łączenia krytycznych informacji i procesów pracy po wykorzystywanie cyfrowych bliźniaków i postępów opartych na sztucznej inteligencji, inteligencja infrastruktury to sposób, w jaki zbudujemy bardziej zrównoważoną i odporną przyszłość.

Ponieważ nasza firma jest partnerem Microsoftu w zakresie zrównoważonego rozwoju, nasi eksperci dzielili się spostrzeżeniami na temat tego, w jaki sposób dane jako podstawa i możliwości cyfrowe jako elementy składowe, przyspieszając inteligencję infrastruktury, mogą pomóc w dostosowaniu się do zmian klimatu.

Panel ekspertów

Stoisko firmy Microsoft (obszar teatru) | Zielona Strefa  

Zasilanie transformacji energetycznej

5 grudnia 2023 r. | 16:15 – 17:00

Zielona Strefa, Stoisko firmy Microsoft, obszar teatru

Jednym z naszych największych wyzwań społecznych i celów światowych, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do połowy stulecia, jest przyspieszenie przejścia na niskoemisyjne źródła energii, zapewnienie powszechnego dostępu do zrównoważonej i przystępnej cenowo energii elektrycznej oraz znaczne zwiększenie produkcji energii odnawialnej na całym świecie. Dojrzałe technologie cyfrowego bliźniaka dla przejścia na czystą energię ze źródeł słonecznych, wiatrowych i geotermalnych są już dziś dostępne i mogą stanowić skuteczną ścieżkę do szybkiego osiągnięcia pożądanych rezultatów, zmniejszenia kosztów i ryzyka poprzez przyspieszenie innowacji w kierunku czystej energii. W tej sesji omówimy, w jaki sposób te technologie oparte na platformie Azure do produkcji energii na dużą skalę, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej pomagają w przejściu na zerową wartość netto poprzez cyfryzację.

PRELEGENT

Dekarbonizacja infrastruktury

6 grudnia 2023 r. | 14:00 – 14:45

Zielona Strefa, Stoisko firmy Microsoft, obszar teatru

Ponieważ infrastruktura odpowiada za 79% całkowitej emisji gazów cieplarnianych, świat potrzebuje szybkiej i bezprecedensowej transformacji, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i przygotować infrastrukturę na przyszłość. Omówimy, w jaki sposób cyfrowe bliźniaki oparte na platformie Azure mogą łączyć technologie, takie jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze i internet rzeczy, aby wspierać wdrażanie kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju i pomóc nam przejść w kierunku inteligencji infrastruktury, jednocześnie znacznie przyspieszając dekarbonizację i obniżając koszty, nawet w sektorach, w których redukcja emisji jest utrudniona.

PRELEGENT

Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmiany w sektorze wodnym

10 GRUDNIA 2023 r. | 11:30 – 12:30

Zielona Strefa, Stoisko firmy Microsoft, obszar teatru

Cyfrowe bliźniaki wody oparte na platformie Azure mogą być wykorzystywane jako kompleksowe, wydajne, oparte na danych rozwiązania w celu dostosowania i ograniczenia związanych z klimatem kwestii ilości wody dzięki lepszym decyzjom na etapach planowania, projektowania i eksploatacji. Podczas tej sesji zbadamy znaczenie cyfrowych bliźniaków i innych kluczowych technologii i omówimy niezbędną równowagę między rozwojem lub uzdatnianiem nowych zasobów wodnych a zmniejszaniem nieefektywności istniejącej infrastruktury.

PRELEGENT

  • Thomas D. Krom, Industry Director, Environment at Seequent, The Bentley Subsurface Company

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.