Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Transformacja energetyczna / Zastosowanie technologii cyfrowych oraz prace badawczo-rozwojowe nad systemem fotowoltaicznym z parytetem sieci w Fuxin (CTG SIDRI)  
Poznaj więcej historii na temat odnawialnych źródeł energii i wydajności

Zastosowanie technologii cyfrowych oraz prace badawczo-rozwojowe nad systemem fotowoltaicznym z parytetem sieci w Fuxin (CTG SIDRI)  

Jak instytut projektowo-badawczy zmienił krajobraz zielonej energii w Chinach dzięki projektowaniu 3D

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Transformacja energetyczna

Widok z góry na pole paneli słonecznych.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 7 czysta i dostępna energia.

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

Oprogramowanie firmy Bentley

Lokalizacja

Chiny

Organizacja/firma

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (SIDRI)

Przejście Chin na zieloną energię oznacza budowę wielu nowych obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednym z największych tego rodzaju w kraju jest 500-megawatowy system fotowoltaiczny z parytetem sieci w Fuxin. Instytut SIDRI stanął przed licznymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem układem terenu i szczegółami projektu przy użyciu uciążliwych tradycyjnych metod projektowania. Przejście na projektowanie 3D i cyfrowe zarządzanie projektem znacznie poprawiło wydajność i pomogło zakończyć projekt oraz zmniejszyć zależność regionu od paliw węglowych — sześć miesięcy przed terminem. Obecnie obiekt dostarcza 240,3 mln kilowatogodzin energii elektrycznej do sieci energetycznej Fuxin każdego roku.