Bentley Systems czarne logo
Strona główna / Odnawialne źródła energii i sieć energetyczna
Powrót do historii z 2023 roku

TREND

Odnawialne źródła energii i sieć energetyczna

Przejście na czystą energię postępowało w 2022 r. dzięki rekordowym inwestycjom i mocy odnawialnych źródeł energii. Energia słoneczna i wiatrowa przewodziły wzrostowi, tworząc miejsca pracy i korzyści ekonomiczne. Jednak aby osiągnąć zerowy poziom netto do 2050 r., potrzeba więcej energii odnawialnej, a infrastruktura sieciowa ma również kluczowe znaczenie.

W 2022 świat poczynił znaczące postępy w zakresie przejścia na czystą energię.

Pomimo trwającej pandemii i wojny na Ukrainie, inwestycje w czystą energię osiągnęły rekordowy poziom 1,7 bln USD, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 2021 r., według Międzynarodowej Agencji Energii.

Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w transformacji czystej energii w 2022 r. był szybki rozwój energii odnawialnej. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, przyrost mocy odnawialnych źródeł energii osiągnął rekordowy poziom 295 gigawatów, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu do 2021 roku. Energia słoneczna i wiatrowa stanowiły większość nowych przyrostów mocy energii odnawialnej. Na przykład Chiny osiągnęły 50% swojego celu w zakresie energii odnawialnej na 2025 r. w 2023 r., według państwowych mediów Xinhua. The Guardian zauważa, że moc energii słonecznej w Chinach jest obecnie większa niż na całym świecie.

Przejście na czystą energię ma również pozytywny wpływ na gospodarkę i tworzenie miejsc pracy. Według niedawnego raportu IRENA i Międzynarodowej Organizacji Pracy, w 2022 r. w sektorze energii odnawialnej na całym świecie zatrudnionych było ponad 12 milionów osób, a liczba ta ma wzrosnąć w nadchodzących latach.

Potrzebne są jednak znaczne dodatkowe wysiłki, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku — cel, który wyznaczyła sobie coraz większa liczba krajów. Przyspieszenie przejścia na czystą energię będzie wymagało pracy i zaangażowania rządów, przedsiębiorstw i osób prywatnych.
Podczas gdy dywersyfikacja jest kluczem do zwiększenia produkcji energii na całym świecie, potrzeba infrastruktury sieciowej, zarówno przesyłowej, jak i dystrybucyjnej, jest równie ważna.

Świętuj doskonałość w zakresie dostarczania i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.