Bentley Systems czarne logo
Strona główna / Ochrona wód i odporność na zmiany klimatu
Powrót do historii z 2023 roku

TREND

Ochrona wód i odporność na zmiany klimatu

Zmiany klimatu mogą mieć poważny wpływ na dostępność i jakość wody. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie i susze, ilustrują ten problem. Podejście „One Water" jest kluczem do rozwiązania problemu — cyfrowe bliźniaki infrastruktury wodnej są częścią rozwiązania.

Zmiana klimatu to zmiana wody.

Zmiany klimatu prowadzą do ekstremalnych zjawisk pogodowych, powodzi, nieprzewidywalnych dostaw wody, niedoboru wody i zanieczyszczonych zasobów wodnych. Skutki te mogą drastycznie wpłynąć zarówno na ilość, jak i jakość wody, której ludzie potrzebują do rozwoju i przetrwania. Oto trzy przykłady z roku 2022, które ilustrują powagę sytuacji.
  • Róg Afryki doświadczył najgorszej suszy od czterech dekad, a ponad 23 milionów ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej.
  • Pakistan doświadczył najgorszej powodzi od dziesięcioleci, która dotknęła ponad 33 milionów ludzi i spowodowała ponad 1400 ofiar śmiertelnych.
  • Zachodnie i środkowe Stany Zjednoczone doświadczyły poważnej suszy, która miała niszczycielski wpływ na rolnictwo i społeczności, które polegają na wodach powierzchniowych do picia i nawadniania.

Wyzwania te, w połączeniu ze starzejącą się infrastrukturą i wzrostem liczby ludności, stwarzają dodatkowe trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa wodnego i żywnościowego na całym świecie.

Rozwiązaniem jest wdrożenie lepszego i bardziej kompleksowego zarządzania obiegiem wody, przyjęcie zasad obiegu zamkniętego w celu ponownego wykorzystania wody i ścieków oraz inteligentne mapowanie, monitorowanie, kontrolowanie i zarządzanie całą wodą i związaną z nią infrastrukturą, od źródła do kranu. Podsumowując, koncepcja „One Water“ promuje podejmowanie decyzji przyjaznych dla wody i odpornych na zmiany klimatu. Cyfrowe bliźniaki infrastruktury wodnej stają się normą wspierającą te zasady, odgrywając kluczową rolę w zrównoważonej niebieskiej gospodarce.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.