Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym / Modelowanie 3D, projektowanie i budowa zapory Jufainah (B6) przecinającej uskok regionalny w Al Amerat, Muscat, Oman
Poznaj więcej historii na temat ochrony zasobów wodnych i odporności na zmiany klimatu

Modelowanie 3D, projektowanie i budowa zapory Jufainah (B6) przecinającej uskok regionalny w Al Amerat, Muscat, Oman

ARQ and Partners Consulting Engineers zapewnia ochronę przeciwpowodziową dzięki zaporze Jufainah (B6)

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
oraz zasoby lądowe i wodne

Renderowanie 3d dużego zbiornika wodnego.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 6 czysta woda i warunki sanitarne.

Cel 11 zrównoważone miasta i społeczności.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

PLAXIS, PLAXIS 2D, PLAXIS 2D Output Viewer, PLAXIS 3D, PLAXIS 3D Output Viewer

Lokalizacja

Oman

Organizacja/firma

ARQ and Partners Consulting Engineers

Centrum miasta Qurum, na przedmieściach Muscat, jest coraz częściej nawiedzane przez gwałtowne powodzie. Niedawno cyklon uderzył w ten obszar, pochłaniając 50 ofiar śmiertelnych i powodując szkody o wartości 3,9 mld USD. Aby chronić ten obszar, Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Zasobów Wodnych Omanu zainicjowało plan ochrony przeciwpowodziowej składający się z sześciu zapór, a firma ARQ and Partners zapewniła wsparcie techniczne dla zapory Jufainah B6. Proponowana lokalizacja znajdowała się jednak wzdłuż strefy uskoku geologicznego, co wymagało przeprowadzenia zaawansowanej analizy geotechnicznej i zminimalizowania negatywnego wpływu różnych właściwości fundamentów. 
Firma ARQ and Partners wykorzystała PLAXIS 3D do przeprowadzenia analizy odkształceń i stateczności w celu zbadania wielu projektów wstępnych i określenia ich przydatności. Analiza pomogła zespołom projektowym wybrać i udoskonalić optymalny projekt, znacznie zmniejszając obciążenie rdzenia zapory z betonu plastycznego, jednocześnie obniżając koszty o 30% i skracając czas budowy o dwa miesiące. Dzięki stabilnej konstrukcji zapora pomoże chronić 700 000 mieszkańców Qurum i 120 000 mieszkańców Al Amerat przed 500-letnimi wodami, jednocześnie poprawiając lokalną warstwę wodonośną i poprawiając lokalne rolnictwo.