Bentley Systems czarne logo
Strona główna / Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym
Wróć

KLUCZOWE WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym

Ponad 85% światowej populacji odczuwa skutki zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Budowa i eksploatacja infrastruktury, odpowiedzialne za 70% emisji gazów cieplarnianych, są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do zmian klimatu. Chociaż osiągnięcie pełnej dekarbonizacji jest trudnym, długoterminowym zadaniem, natychmiastowa adaptacja i zwiększona odporność mają kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania ciągłym skutkom zmian klimatu.

Na czym polega wyzwanie? Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatu i ich skutków.

Każda osoba, w każdym kraju, na każdym kontynencie będzie w jakiś sposób dotknięta zmianami klimatu.

Zdajemy sobie sprawę, że rosnące zagrożenie zmianami klimatycznymi wymaga szybkiej, bezprecedensowej transformacji. Tworzenie wytrzymałej infrastruktury odegra kluczową rolę w ochronie środowiska.

Na wizję firmy Bentley wpływa bezprecedensowa transformacja, która będzie musiała nastąpić w nadchodzących latach, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju i przygotować światową infrastrukturę na przyszłe wyzwania. Rozwiązania w zakresie cyfrowych bliźniaków infrastruktury będą istotnym czynnikiem umożliwiającym i przyspieszającym ten proces. Rozwiązania w zakresie cyfrowych bliźniaków infrastruktury i zrównoważony rozwój idą w parze. Będziemy nadal kształtować nasze rozwiązania ES(D)G i zwiększać nasz wpływ na środowisko, aby pomóc sprostać tym krytycznym wyzwaniom.

Świętuj doskonałość w zakresie dostarczania i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.