Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym / Zapora New Bullards Bar
Poznaj więcej historii na temat ochrony zasobów wodnych i odporności na zmiany klimatu

Zapora New Bullards Bar

Yuba Water, operator zapory, zapewnia bezpieczeństwo i odporność zapory New Bullards Bar Dam

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
oraz zasoby lądowe i wodne

Obraz zapory z zielonymi kropkami.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 7 czysta i dostępna energia.

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

ContextCapture, Platforma iTwin, sensemetrics, iTwin IoT

Lokalizacja

Stany Zjednoczone

Organizacja/firma

Yuba Water Agency

Zapora New Bullards Bar zapewnia ochronę przeciwpowodziową, 340 megawatów czystej energii i niezawodne dostawy wody dla mieszkańców i ekosystemu. W ciągu 50 lat od jej budowy, ekstremalne zjawiska pogodowe stały się częstsze i bardziej intensywne, zwiększając ryzyko dla jej integralności strukturalnej. Aby usprawnić inspekcje i uzyskać poziom szczegółowości, którego potrzebował operator zapory, firma Yuba Water Agency, połączyła badania dronem i zautomatyzowane czujniki z aplikacjami firmy Bentley.

Połączono IoT, modelowanie rzeczywistości 3D i sztuczną inteligencję, umożliwiając zespołom badawczym zdalne monitorowanie zapory, automatyczne wykrywanie drobnych, ale rosnących pęknięć oraz ustanowienie zautomatyzowanego monitorowania wytrzymałości konstrukcji zapory w czasie rzeczywistym. Nowy zautomatyzowany system zapewnia 1000 razy więcej punktów monitorowania danych niż poprzednia metoda, poprawiając dokładność danych o 50% i ocenę ryzyka o 100%. W rezultacie Yuba Water może monitorować zaporę podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych i po trzęsieniach ziemi, aby zapobiec katastrofom. Yuba Water ma teraz nową pewność, że zapora New Bullards Bar pozostanie bezpieczniejsza i bardziej odporna w obliczu zmian klimatycznych.