Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym / System stałego zaopatrzenia w wodę pitną dla gospodarek wschodzących 
Poznaj więcej historii na temat ochrony zasobów wodnych i odporności na zmiany klimatu

System stałego zaopatrzenia w wodę pitną dla gospodarek wschodzących 

Usługi Geoinfo poprawiają dostępność i jakość wody w mieście Ayodhya

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
oraz zasoby lądowe i wodne

Zdjęcie satelitarne przedstawia mapę miasta z kolorowymi liniami wskazującymi sieć wodociągową.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 6 czysta woda i warunki sanitarne.

Cel 7 czysta i dostępna energia.

Cel 11 zrównoważone miasta i społeczności.

Wykorzystane oprogramowanie

OpenFlows HAMMER, OpenFlows WaterGEMS, OpenFlows WaterSight

Lokalizacja

Indie

Organizacja/firma

Geoinfo Services

Starożytne miasto Ayodhya jest jednym z siedmiu najświętszych dla hinduistów miast w Indiach, ale nie ma regularnego dostępu do czystej wody ze względu na grawitacyjny system wodociągowy ze znacznymi przeciekami, co skutkuje przesyłowymi stratami wody sięgającymi 50%, a napełnianie rur trwa zbyt długo. Aby zmniejszyć ilość energii potrzebnej do wymiany systemu wodnego, a także odpowiadającą jej emisję 347 ton dwutlenku węgla rocznie, firma Geoinfo Services chciała zainstalować wydajne pompy z napędem o zmiennej częstotliwości, które pracują z różnymi prędkościami w zależności od zapotrzebowania i ciśnienia wody. Aby wdrożyć nową, innowacyjną technologię, wykorzystano OpenFlows do modelowania całego systemu wodnego i przeprowadzenia analizy hydraulicznej, która zoptymalizowała projekt. Cyfrowy bliźniak pomoże stworzyć system monitorowania, który zapewni informacje o stanie systemu w czasie rzeczywistym. Poprawa dostępności i jakości wody znacznie poprawi zdrowie mieszkańców i zmniejszy konflikty związane z niedoborem wody. Ponadto nowa, bardziej wydajna sieć zmniejszy koszty związane z utratą wody, a wydajny system zmniejszy ilość emisji dwutlenku węgla, które byłyby wytwarzane przez konwencjonalny system wodny.