Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym / Remediacja związków chloroorganicznych i węglowodorów przy użyciu barier adsorpcyjnych i oksydacyjnych
Poznaj więcej historii na temat ochrony zasobów wodnych i odporności na zmiany klimatu

Remediacja związków chloroorganicznych i węglowodorów przy użyciu barier adsorpcyjnych i oksydacyjnych

Geoambiente opracowuje model hydrogeologiczny dla czystszych warstw wodonośnych i bezpieczniejszej wody pitnej

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
oraz zasoby lądowe i wodne

Model 3d budynku z żółtym okręgiem pośrodku.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 6 czysta woda i warunki sanitarne.

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 15 Życie na lądzie, logo.

Wykorzystane oprogramowanie

Leapfrog Works

Lokalizacja

Brazylia

Organizacja/firma

Geoambiente S/A

Pod koniec lat 70. rozległy kompleks przemysłowy o powierzchni 116 000 metrów kwadratowych w Brazylii rozpoczął produkcję maszyn rolniczych i pojazdów. Dziesięciolecia obróbki skrawaniem, produkcji narzędzi, malowania i czyszczenia części pojazdów, a także innych procesów przemysłowych, spowodowały skażenie tego obszaru zanieczyszczeniami chloroorganicznymi i węglowodorowymi. Chociaż te smugi zanieczyszczeń wpływają na lokalne warstwy wodonośne wykorzystywane do wody pitnej, pełny zakres zanieczyszczenia nie jest jeszcze w pełni znany. Firma Geoambiente wykorzystała Leapfrog do opracowania modelu hydrogeologicznego całego obszaru, który umożliwił oszacowanie źródeł zanieczyszczeń i ich całkowitej masy z wysokim stopniem pewności oraz mapowanie stref zapobiegania i migracji. Dzięki wiedzy uzyskanej z modelu, firma umieściła bariery absorpcyjne w obszarach o najwyższym stężeniu zanieczyszczeń i znacznie obniżyła ich poziom. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy rozwiązanie Geoambiente znacznie zmniejszyło poziom zanieczyszczeń, spowodowało całkowitą eliminację dichloroetylenu i chlorku winylu, 99% redukcję benzenu i 72% redukcję trichloroetylenu. Rezultatem są czystsze warstwy wodonośne i bezpieczniejsza woda pitna.