Strona główna / Całe oprogramowanie / Branże / Drogi i mosty

Drogi i mosty

Drogi i mosty

Przekształć dane w informacje

Połącz świat fizyczny i wirtualny, aby lepiej planować, projektować, budować i obsługiwać sieci drogowe.
 

POLECANE ROZWIĄZANIA

Zmodernizuj zarządzanie mostami za pomocą cyfrowych bliźniaków, aby szybciej i bezpieczniej tworzyć dane, uzyskiwać wgląd w czasie rzeczywistym i usprawnić współpracę.

Poznaj rozwiązania do monitorowania mostów

Uprość projektowanie dróg i mostów dzięki rozwiązaniom specyficznym dla danej branży, które optymalizują wgląd w celu ograniczenia ryzyka, przeróbek i przekroczenia kosztów.

Poznaj rozwiązania do inżynierii dróg i mostów

Usprawnij planowanie projektów budowlanych dzięki cyfrowym procesom pracy 4D, wykorzystując modele oparte na danych w celu usprawnienia procesów i zapewnienia wydajnych i bezpieczniejszych projektów drogowych i mostowych.

Poznaj rozwiązania do budowy dróg i mostów

Przyspieszenie od planowania do operacji

Cyfrowa realizacja może przynieść korzyści w każdym aspekcie projektu drogowego lub mostowego, od planowania, projektowania i budowy aż po eksploatację. Podejmuj trafniejsze decyzje, zyskaj informacje, zwiększaj potencjał współpracy, poprawiaj wydajność majątku trwałego i osiągaj lepsze wyniki biznesowe.

Przyspieszenie planowania poprzez budowę

Cyfrowa realizacja zwiększa efektywność projektowania dzięki pełnemu odwzorowaniu założeń projektowych. Rozwiązanie to zapewnia optymalizację współpracy i koordynacji z interesariuszami i obywatelami, ocenę i zrozumienie istniejących warunków oraz skutków finansowych.

Zaawansowane zarządzanie budową

Łatwo planuj i zarządzaj ludźmi, materiałami i sprzętem. Wizualizuj informacje o budowie na żywo, aby śledzić wyniki projektu i podejmować decyzje oparte na danych. Zapewnij budowę prawidłowych konstrukcji za pierwszym razem, zarządzaj harmonogramem w oparciu o wyniki i zmniejsz liczbę wizyt na miejscu.

Odbudowa i konserwacja starzejącej się infrastruktury

Podjęcie się ogromnego zadania związanego z odbudową i naprawą dróg i mostów wymaga przyjęcia innowacyjnej technologii cyfrowego bliźniaka, dzięki której kontrole będą szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Dzięki temu zapewnisz zgodność z przepisami, obniżysz koszty operacyjne i zredukujesz czas przestoju zasobów.

 • Planowanie
 • Planowanie dróg i mostów

  Technologia cyfrowej realizacji pomoże Ci przekazać plany projektowe interesariuszom i obywatelom w sposób kompleksowy i atrakcyjny wizualnie, co pozwoli na szybsze uzyskanie akceptacji dla projektów. Zarządzaj i ograniczaj ryzyko związane z projektem, optymalizuj współpracę i koordynację, oceniaj istniejące warunki i zrozum konsekwencje finansowe.

  Automatyczne tworzenie kontekstu cyfrowego dla cyfrowych bliźniaków

  Wykorzystaj zdjęcia i/lub chmury punktów, aby w ekonomiczny sposób stworzyć modele 3D najbardziej wymagających istniejących warunków zabudowy dla Twojego projektu drogi lub mostu.

  Ilustracja dzięki uprzejmości PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

  Zarządzaj, wyodrębniaj i udostępniaj dane mapowania 3D

  Udostępnianie ogromnych ilości obrazów, chmur punktów i danych mapowania 3D pomoże Ci usprawnić współpracę i uzyskać najlepszą wydajność modelowania rzeczywistości i cyfrowych bliźniaków.

  Ilustracja dzięki uprzejmości WGI

  Twórz predykcyjne modele symulacyjne

  Możesz znać wpływ przed wdrożeniem i podjąć trafniejsze decyzje za pierwszym razem. Rozwiązanie pozwala współpracować z innymi działami, aby zidentyfikować i poprawić błędy na wczesnym etapie procesu planowania.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania w zakresie planowania i zalecane oprogramowanie

  Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

  Koncepcyjny projekt dróg i sieci

  Twórz projekty koncepcyjne, żeby zweryfikować więcej wariantów na etapie planowania i przed przystąpieniem do przetargu. Projektuj wydajniej, identyfikuj elementy wysokiego ryzyka i minimalizuj koszty.

  Pomiar i modelowanie rzeczywistości

  Szybko generuj szczegółowe siatki rzeczywistości 3D przy użyciu prostych zdjęć lub chmur punktów do wykorzystania w swoich projektach. Optymalizuj i zarządzaj obrazami, chmurami punktów i danymi mapowymi 3D z różnych źródeł. 

  Planowanie i symulacja ruchu

  Symuluj ruch i zobacz, jak zmiany wpływają na ruch i dostępność w całym mieście. Wykorzystaj kompletny system prognozowania transportu do planowania miejskiego, regionalnego i krajowego ruchu osób.

 • Projektowanie
 • Projektowanie dróg i mostów

  Usprawnij projektowanie i współpracę, zapewnij skuteczną realizację projektów i umożliw świadome podejmowanie decyzji. Ulepszaj projekty, poprawiaj produktywność, unikaj opóźnień i przekroczeń kosztów oraz skróć czas realizacji projektów.

  Ilustracja dzięki uprzejmości Italferr

  Modelowanie, projektowanie i analiza

  Otwarte środowisko, które wspiera modelowanie, projektowanie i analizę sieci drogowych oraz mostów od projektu koncepcyjnego do projektu szczegółowego pomoże Ci się połączyć z zespołem. Możesz przeprowadzić symulację opcji projektowych, ocenić wpływ projektu oraz zmniejszyć ryzyko, koszty projektu i opóźnienia.

  Ilustracja dzięki uprzejmości Foth

  Projektowanie wielobranżowe

  Zwiększ wydajność swoich wielobranżowych zespołów zajmujących się projektowaniem i inżynierią dróg, mostów, odwodnień i innej infrastruktury lądowej oraz wodnej. Zwiększ stopień zgodności z normami poprzez projektowanie, utrzymanie i modernizację projektów inwestycyjnych. Bezproblemowo zintegruj swój łańcuch dostaw z zespołem wewnętrznym, aby pracowały jak jeden organizm.

  Ilustracja dzięki uprzejmości PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

  Cyfrowa realizacja

  Podnieś jakość projektowania i zapewnij wykonawcom możliwość skorzystania z pełniejszej reprezentacji projektu. Ułatw sobie przegląd założeń projektowych dzięki wizualizacjom 3D o wysokiej rozdzielczości. Ogranicz przekroczenia kosztów projektu i testowanie alternatywnych scenariuszy w celu dopracowania możliwości konstrukcyjnych i optymalizacji kosztów projektu.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania projektowe i zalecane oprogramowanie

  Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

  Projektowanie i analiza dróg

  Kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja do projektowania wykonawczego w zakresie geodezji, odwodnienia, uzbrojenia podziemnego i projektowania jezdni. Twórz dokładne, georeferencyjne projekty 3D z kontekstem rzeczywistym.

  Projektowanie i analiza mostów

  W pełni zintegrowane aplikacje do modelowania, analizy i projektowania tworzą produkty pochodzące bezpośrednio z modeli. Przyspiesz czas projektowania i zwiększ wydajność w środowisku wspólnego projektowania 3D.

  Projektowanie i analiza odwadniania

  Skróć czas projektowania autostrady dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi do pomiarów, odwodnienia i uzbrojenia terenu. Tworzenie modeli z artefaktów 2D i danych zewnętrznych do modeli BIM i produkcji planów.

 • Budownictwo
 • Budowa dróg i mostów

  Wykorzystaj środowisko współpracy, które pozwala zespołowi wewnętrznemu współpracować z partnerami z łańcucha dostaw jak jednemu zintegrowanemu organizmowi. Zarządzaj wielobranżowymi pracami projektowymi i budowlanymi, w biurze i w terenie. Zarządzaj umowami i dokumentacją. Zapewnij spójność swoich danych, aby każdy projekt był projektem najlepszym.

  Usprawnienie planowania budowy

  Rozwiąż problemy związane z budową dróg, zanim zaczną kosztować Cię czas i pieniądze w terenie. Zarządzaj harmonogramem projektu w odniesieniu do wydajności, ogranicz wizyty na miejscu oraz monitoruj i śledź postępy.

  Ilustracja dzięki uprzejmości firmy WSB

  Wzmocnienie współpracy w celu uzyskania lepszych wyników

  Umocnij koordynację z łańcuchem dostaw i interesariuszami w celu zmniejszenia ryzyka opóźnień. Popraw bezpieczeństwo i zapewnij prawidłową budowę za pierwszym podejściem. Wyeliminuj luki komunikacyjne między biurem a terenem dzięki wspólnemu dostępowi do raportów, problemów i obserwacji dotyczących bezpieczeństwa celem przyspieszenia podejmowania decyzji.

  Ilustracja dzięki uprzejmości Departamentu Transportu stanu Nowy Jork

  Zarządzaj budową w jednym miejscu

  Uprość planowanie i zarządzanie ludźmi, materiałami i sprzętem, obniżając jednocześnie koszty. Dzięki wizualizacji informacji o budowie w 2D, 3D i 4D usprawnisz śledzenie realizacji projektów i podejmiesz trafniejsze, szybsze decyzje oparte na danych.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania budowlane i zalecane oprogramowanie

  Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

  Planowanie i symulacja w 4D/5D

  Przekształć modele projektowe w modele budowlane za pomocą harmonogramu opartego na modelu i symulacji budowy. Realistyczne środowisko 4D pomaga zmniejszyć ryzyko i opóźnienia projektowe oraz uniknąć kosztownych przeróbek.

  Zarządzanie projektami budowlanymi

  Dostęp i rejestrowanie danych w kontekście, w tym aktualizacje projektu, inspekcje i zapytania o informację (RFI). Twórz niestandardowe formularze, oznaczaj problemy i zobacz postępy modelu bezpośrednio z terenu.

  Zarządzanie obszarem i wydajnością budowy

  Zwiększaj wydajność projektów dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym o postępach w terenie i kosztach, raportom projektowym i innym informacjom. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje, które minimalizują błędy projektowe i maksymalizują produktywność zespołu.

 • Eksploatacja
 • Eksploatacja dróg i mostów

  Zwiększ wydajność majątku trwałego i sieci w celu zapewnienia bezpiecznych, niezawodnych, zgodnych z przepisami i opłacalnych usług.

  Ilustracja dzięki uprzejmości firmy Collins Engineers

  Usprawnij inspekcje mostów tak, żeby były szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze

  Szybko rejestruj, analizuj i zarządzaj danymi w terenie lub w biurze, aby podejmować lepsze decyzje przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących sprawozdawczości regulacyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa oraz niezawodności infrastrukturalnego majątku trwałego.

  Zarządzaj złożonymi informacjami o liniowej sieci drogowej

  Zwiększ spójność danych, zoptymalizuj materiały i obniż koszty. Wykorzystaj dane do usprawnienia procesu decyzyjnego i usprawnienia operacji. Zapewnij terminowość i dokładność zgłoszeń systemów monitorowania i funkcjonowania autostrady. 

  Analiza pojazdów ponadgabarytowych/nadwagowych w czasie rzeczywistym

  Zapewnij bezpieczny przejazd dozwolonych pojazdów przy użyciu tras sprawdzonych pod kątem ograniczeń i oceny mostów w czasie rzeczywistym. Zapewnij większą wiarygodność i dokładność informacji o trasach oraz zgodność z zasadami i przepisami transportowymi.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania operacyjne i zalecane oprogramowanie

  Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

  Monitorowanie i inspekcje mostów

  Umożliwia szybkie rejestrowanie, analizę i zarządzanie danymi dotyczącymi mostów w terenie lub w biurze, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zapewnić bezpieczny i niezawodny infrastrukturalny majątek trwały.

  Zarządzanie liniową siecią drogową

  Zarządzaj złożonymi sieciami transportowymi za pomocą pojedynczego źródła prawdy dla informacji o majątku trwałym w całej sieci drogowej.

  Zezwolenia i wyznaczanie tras

  Skróć czas, optymalizuj trasy i zwiększ wydajność dzięki walidacji tras w czasie rzeczywistym celem zapewnienia dokładnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów ponadgabarytowych.

Planowanie dróg i mostów

Technologia cyfrowej realizacji pomoże Ci przekazać plany projektowe interesariuszom i obywatelom w sposób kompleksowy i atrakcyjny wizualnie, co pozwoli na szybsze uzyskanie akceptacji dla projektów. Zarządzaj i ograniczaj ryzyko związane z projektem, optymalizuj współpracę i koordynację, oceniaj istniejące warunki i zrozum konsekwencje finansowe.

Automatyczne tworzenie kontekstu cyfrowego dla cyfrowych bliźniaków

Wykorzystaj zdjęcia i/lub chmury punktów, aby w ekonomiczny sposób stworzyć modele 3D najbardziej wymagających istniejących warunków zabudowy dla Twojego projektu drogi lub mostu.

Ilustracja dzięki uprzejmości PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Zarządzaj, wyodrębniaj i udostępniaj dane mapowania 3D

Udostępnianie ogromnych ilości obrazów, chmur punktów i danych mapowania 3D pomoże Ci usprawnić współpracę i uzyskać najlepszą wydajność modelowania rzeczywistości i cyfrowych bliźniaków.

Ilustracja dzięki uprzejmości WGI

Twórz predykcyjne modele symulacyjne

Możesz znać wpływ przed wdrożeniem i podjąć trafniejsze decyzje za pierwszym razem. Rozwiązanie pozwala współpracować z innymi działami, aby zidentyfikować i poprawić błędy na wczesnym etapie procesu planowania.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania w zakresie planowania i zalecane oprogramowanie

Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

Koncepcyjny projekt dróg i sieci

Twórz projekty koncepcyjne, żeby zweryfikować więcej wariantów na etapie planowania i przed przystąpieniem do przetargu. Projektuj wydajniej, identyfikuj elementy wysokiego ryzyka i minimalizuj koszty.

Pomiar i modelowanie rzeczywistości

Szybko generuj szczegółowe siatki rzeczywistości 3D przy użyciu prostych zdjęć lub chmur punktów do wykorzystania w swoich projektach. Optymalizuj i zarządzaj obrazami, chmurami punktów i danymi mapowymi 3D z różnych źródeł. 

Planowanie i symulacja ruchu

Symuluj ruch i zobacz, jak zmiany wpływają na ruch i dostępność w całym mieście. Wykorzystaj kompletny system prognozowania transportu do planowania miejskiego, regionalnego i krajowego ruchu osób.

Projektowanie dróg i mostów

Usprawnij projektowanie i współpracę, zapewnij skuteczną realizację projektów i umożliw świadome podejmowanie decyzji. Ulepszaj projekty, poprawiaj produktywność, unikaj opóźnień i przekroczeń kosztów oraz skróć czas realizacji projektów.

Ilustracja dzięki uprzejmości Italferr

Modelowanie, projektowanie i analiza

Otwarte środowisko, które wspiera modelowanie, projektowanie i analizę sieci drogowych oraz mostów od projektu koncepcyjnego do projektu szczegółowego pomoże Ci się połączyć z zespołem. Możesz przeprowadzić symulację opcji projektowych, ocenić wpływ projektu oraz zmniejszyć ryzyko, koszty projektu i opóźnienia.

Ilustracja dzięki uprzejmości Foth

Projektowanie wielobranżowe

Zwiększ wydajność swoich wielobranżowych zespołów zajmujących się projektowaniem i inżynierią dróg, mostów, odwodnień i innej infrastruktury lądowej oraz wodnej. Zwiększ stopień zgodności z normami poprzez projektowanie, utrzymanie i modernizację projektów inwestycyjnych. Bezproblemowo zintegruj swój łańcuch dostaw z zespołem wewnętrznym, aby pracowały jak jeden organizm.

Ilustracja dzięki uprzejmości PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Cyfrowa realizacja

Podnieś jakość projektowania i zapewnij wykonawcom możliwość skorzystania z pełniejszej reprezentacji projektu. Ułatw sobie przegląd założeń projektowych dzięki wizualizacjom 3D o wysokiej rozdzielczości. Ogranicz przekroczenia kosztów projektu i testowanie alternatywnych scenariuszy w celu dopracowania możliwości konstrukcyjnych i optymalizacji kosztów projektu.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania projektowe i zalecane oprogramowanie

Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

Projektowanie i analiza dróg

Kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja do projektowania wykonawczego w zakresie geodezji, odwodnienia, uzbrojenia podziemnego i projektowania jezdni. Twórz dokładne, georeferencyjne projekty 3D z kontekstem rzeczywistym.

Projektowanie i analiza mostów

W pełni zintegrowane aplikacje do modelowania, analizy i projektowania tworzą produkty pochodzące bezpośrednio z modeli. Przyspiesz czas projektowania i zwiększ wydajność w środowisku wspólnego projektowania 3D.

Projektowanie i analiza odwadniania

Skróć czas projektowania autostrady dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi do pomiarów, odwodnienia i uzbrojenia terenu. Tworzenie modeli z artefaktów 2D i danych zewnętrznych do modeli BIM i produkcji planów.

Budowa dróg i mostów

Wykorzystaj środowisko współpracy, które pozwala zespołowi wewnętrznemu współpracować z partnerami z łańcucha dostaw jak jednemu zintegrowanemu organizmowi. Zarządzaj wielobranżowymi pracami projektowymi i budowlanymi, w biurze i w terenie. Zarządzaj umowami i dokumentacją. Zapewnij spójność swoich danych, aby każdy projekt był projektem najlepszym.

Usprawnienie planowania budowy

Rozwiąż problemy związane z budową dróg, zanim zaczną kosztować Cię czas i pieniądze w terenie. Zarządzaj harmonogramem projektu w odniesieniu do wydajności, ogranicz wizyty na miejscu oraz monitoruj i śledź postępy.

Ilustracja dzięki uprzejmości firmy WSB

Wzmocnienie współpracy w celu uzyskania lepszych wyników

Umocnij koordynację z łańcuchem dostaw i interesariuszami w celu zmniejszenia ryzyka opóźnień. Popraw bezpieczeństwo i zapewnij prawidłową budowę za pierwszym podejściem. Wyeliminuj luki komunikacyjne między biurem a terenem dzięki wspólnemu dostępowi do raportów, problemów i obserwacji dotyczących bezpieczeństwa celem przyspieszenia podejmowania decyzji.

Ilustracja dzięki uprzejmości Departamentu Transportu stanu Nowy Jork

Zarządzaj budową w jednym miejscu

Uprość planowanie i zarządzanie ludźmi, materiałami i sprzętem, obniżając jednocześnie koszty. Dzięki wizualizacji informacji o budowie w 2D, 3D i 4D usprawnisz śledzenie realizacji projektów i podejmiesz trafniejsze, szybsze decyzje oparte na danych.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania budowlane i zalecane oprogramowanie

Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

Planowanie i symulacja w 4D/5D

Przekształć modele projektowe w modele budowlane za pomocą harmonogramu opartego na modelu i symulacji budowy. Realistyczne środowisko 4D pomaga zmniejszyć ryzyko i opóźnienia projektowe oraz uniknąć kosztownych przeróbek.

Zarządzanie projektami budowlanymi

Dostęp i rejestrowanie danych w kontekście, w tym aktualizacje projektu, inspekcje i zapytania o informację (RFI). Twórz niestandardowe formularze, oznaczaj problemy i zobacz postępy modelu bezpośrednio z terenu.

Zarządzanie obszarem i wydajnością budowy

Zwiększaj wydajność projektów dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym o postępach w terenie i kosztach, raportom projektowym i innym informacjom. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje, które minimalizują błędy projektowe i maksymalizują produktywność zespołu.

Eksploatacja dróg i mostów

Zwiększ wydajność majątku trwałego i sieci w celu zapewnienia bezpiecznych, niezawodnych, zgodnych z przepisami i opłacalnych usług.

Ilustracja dzięki uprzejmości firmy Collins Engineers

Usprawnij inspekcje mostów tak, żeby były szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze

Szybko rejestruj, analizuj i zarządzaj danymi w terenie lub w biurze, aby podejmować lepsze decyzje przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących sprawozdawczości regulacyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa oraz niezawodności infrastrukturalnego majątku trwałego.

Zarządzaj złożonymi informacjami o liniowej sieci drogowej

Zwiększ spójność danych, zoptymalizuj materiały i obniż koszty. Wykorzystaj dane do usprawnienia procesu decyzyjnego i usprawnienia operacji. Zapewnij terminowość i dokładność zgłoszeń systemów monitorowania i funkcjonowania autostrady. 

Analiza pojazdów ponadgabarytowych/nadwagowych w czasie rzeczywistym

Zapewnij bezpieczny przejazd dozwolonych pojazdów przy użyciu tras sprawdzonych pod kątem ograniczeń i oceny mostów w czasie rzeczywistym. Zapewnij większą wiarygodność i dokładność informacji o trasach oraz zgodność z zasadami i przepisami transportowymi.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania operacyjne i zalecane oprogramowanie

Firma Bentley oferuje rozwiązania w zakresie planowania dróg i mostów, które obejmują zakres od koncepcyjnego układu sieci drogowej i projektu do symulacji i planowania ruchu.

Monitorowanie i inspekcje mostów

Umożliwia szybkie rejestrowanie, analizę i zarządzanie danymi dotyczącymi mostów w terenie lub w biurze, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zapewnić bezpieczny i niezawodny infrastrukturalny majątek trwały.

Zarządzanie liniową siecią drogową

Zarządzaj złożonymi sieciami transportowymi za pomocą pojedynczego źródła prawdy dla informacji o majątku trwałym w całej sieci drogowej.

Zezwolenia i wyznaczanie tras

Skróć czas, optymalizuj trasy i zwiększ wydajność dzięki walidacji tras w czasie rzeczywistym celem zapewnienia dokładnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów ponadgabarytowych.

Opinie naszych użytkowników

Skontaktuj się z nami

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.