Strona główna / iTwin

iTwin

Logo oprogramowania iTwin, białe

iTwin

Aplikacje i rozwiązania

Obsługiwane przez iTwin

Twórz wartościowe informacje w całej organizacji i podczas całego cyklu życia majątku trwałego.

NOWOŚĆ

Produkty iTwin

Dostarczaj więcej wartości

Dostarczając właściwe informacje właściwym osobom we właściwym czasie będziesz w stanie bez opóźnień podejmować bardziej świadome decyzje. Zapewnisz tworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie cyfrowych bliźniaków w procesach inżynierskich, budowie, eksploatacji i konserwacji.

Zrzut ekranu oprogramowania z wizualizacjami lokalizacji miast i punktów infrastruktury krytycznej

iTwin Experience

Rozwiązanie umożliwia tworzenie i przygotowanie rozwiązań cyfrowych bliźniaków pod kątem określonych branży i majątku trwałego. Umożliwia wizualizację i nawigację po danych dotyczących infrastruktury krytycznej. Pozwala uzyskać pojedynczą perspektywę cyfrowego bliźniaka, eksponując istotne informacje (modele BIM, modele rzeczywistości, dane LiDAR, loT), których potrzebujesz do optymalizacji decyzji i działania.

Cyfrowa wizualizacja siatki rzeczywistości mostu

iTwin Capture

Zarejestruj rzeczywistość, aby służyła jako kontekst dla procesu projektowania, monitorowania, kontroli i pomiarów. Możesz łatwo tworzyć gotowe do pracy inżynierskiej, wysokiej rozdzielczości modele 3D elementów infrastrukturalnego majątku trwałego przy użyciu pomiarów z drona i obrazów wideo z dowolnego aparatu cyfrowego, skanera lub mobilnego urządzenia do mapowania.

Monitorowanie nowej tamy za pomocą iTwin

iTwin IoT

Rozwiązanie umożliwia pozyskiwanie i analizę danych z czujników z uwzględnieniem IoT tworzonego przez czujniki i urządzenia monitorujące stan. Możesz mierzyć i wizualizować ruchy konstrukcji lądowych, przeprowadzać oceny stanu oraz pomagać w wykrywaniu uszkodzeń i zapobieganiu im, zwiększając wartość danych inżynierskich i geotechnicznych.

42% finalistów Going Digital używa iTwin

Zastosuj zaawansowane i dojrzałe podejście do cyfrowej realizacji z użyciem iTwin. Potwierdzają to finaliści konkursu Going Digital Awards 2022.

Ewolucja w kierunku koncentracji na danych

Płynne udostępnianie i wzbogacanie danych przez cały cykl życia

Bentley Infrastructure Cloud​

Obsługiwane przez iTwin​

Zarządzanie informacjami o projekcie, budowie lub majątku trwałym w 2D, 3D i 4D oraz ich wizualizacja pozwolą usprawnić śledzenie wydajności projektu lub zachowań eksploatacyjnych i podejmować lepsze, szybsze decyzje oparte na danych.

Ten obejmujący całe przedsiębiorstwo zbiór rozwiązań (ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise) uwzględnia cały cykl życia i łańcuch wartości światowej infrastruktury, pomagając w tworzeniu, dostarczaniu i obsłudze kompletnych oraz stale aktualizowanych cyfrowych bliźniaków.

cyfrowe miasta frankfurt niemcy

Bentley Infrastructure Cloud​

Obsługiwane przez iTwin​

Zarządzanie informacjami o projekcie, budowie lub majątku trwałym w 2D, 3D i 4D oraz ich wizualizacja pozwolą usprawnić śledzenie wydajności projektu lub zachowań eksploatacyjnych i podejmować lepsze, szybsze decyzje oparte na danych.

Ten obejmujący całe przedsiębiorstwo zbiór rozwiązań (ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise) uwzględnia cały cykl życia i łańcuch wartości światowej infrastruktury, pomagając w tworzeniu, dostarczaniu i obsłudze kompletnych oraz stale aktualizowanych cyfrowych bliźniaków.

Przekształcenie tradycyjnych inspekcji i monitoringu

Nowe rozwiązania dla majątku trwałego umożliwiają monitorowanie jego stanu w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie do monitorowania mostów

Rozwiązanie firmy Bentley do monitorowania mostów przekształca tradycyjne zarządzanie mostami poprzez wykorzystanie procesów pracy opartych o cyfrowe bliźniaki. Aplikacja iTwin Capture umożliwia stworzenie cyfrowego bliźniaka 3D dowolnego mostu na podstawie fotografii wykonanej z drona lub ręcznie. Rozmieszczone w terenie czujniki należące do iTwin IoT pozwolą w czasie rzeczywistym zbierać dane i wnioskować na temat konstrukcji, aby usprawnić podejmowanie decyzji. Możesz wykorzystać siatkę rzeczywistości do rozszerzenia procesu inspekcji, oznaczać notatki dotyczące stanu bezpośrednio w środowisku 3D i zdalnie przeglądać stan konstrukcji. Wykrywanie wad z użyciem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego umożliwia automatyczną identyfikację i klasyfikację wad w terenie. Wszystkie spostrzeżenia operacyjne możesz przekazać do narzędzi projektowych i przenieść swój projekt renowacji na wyższy poziom.

Monitorowanie zapór, obsługiwane przez iTwin

Ujednolicony dostęp do danych z czujników i ich wdrażanie nie wymaga angażowania wyspecjalizowanych techników. Włączenie danych z czujników do dowolnego cyfrowego bliźniaka pozwoli na uzyskanie kontekstowego widoku danych w czasie rzeczywistym, powiązanych metryk oraz alertów w ramach iTwin Experience.

Realizm doznań w zasięgu ręki

Integracja ze środowiskiem 3D

Uzyskaj dostęp do cyfrowych bliźniaków w środowiskach 3D w czasie rzeczywistym, w formatach danych obsługiwanych przez te platformy, takich jak Universal Scene Description (USD) i GL Transmission form (glTF), w tym Unreal, Unity i NVIDIA Omniverse, umożliwiając realistyczne doświadczenia na szerokiej gamie urządzeń, obsługiwanych przez iTwin.

Cyfrowa wizualizacja środowiska 4D

Unreal

Strumieniowe przesyłanie cyfrowych bliźniaków do środowisk wizualizacji pozwoli zapewnić realistyczne wrażenia podczas przelotów i współpracy wielu użytkowników. Możliwa jest wizualizacja projektów w czasie rzeczywistym oraz wizualizacja harmonogramów 4D.

Oprogramowanie do cyfrowej wizualizacji konstrukcji budowlanych

LumenRT for NVIDIA Omniverse

Wykorzystaj NVIDIA Omniverse, otwartą platformę do współpracy projektowej i symulacji fizycznych w czasie rzeczywistym, aby dostarczyć wizualizację 4D cyfrowych bliźniaków.

Siemensstadt 2.0

to pierwszy projekt kampusu tej wielkości, który pozostaje w jednym cyfrowym wątku przez cały cykl życia projektu, budowy i konserwacji.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.