Strona główna / Monitorowanie zapór

Monitorowanie zapór

Icon

Monitorowanie zapór

Połączone rozwiązania dla redukcji ryzyka operacyjnego

zapora na środku jeziora z górami otaczającymi ją ze wszystkich stron

Inteligentne monitorowanie stanu w celu ochrony Twojego portfolio zapór

Zwiększ skuteczność swojego programu bezpieczeństwa zapór dzięki technologii cyfrowych bliźniaków. Wraz z rosnącą liczbą zapór zbliżających się do końca okresu projektowego, inżynierowie bezpieczeństwa zapór muszą ograniczać ryzyko związane z bezpieczeństwem, starzeniem się infrastruktury, niedoborami siły roboczej, rosnącymi kosztami utrzymania i zmianami klimatycznymi.

Nadszedł czas, aby zmodernizować praktyki monitorowania i konserwacji zapór, stosując cyfrowe bliźniaki, aby umożliwić podejmowanie decyzji na czas i w oparciu o ryzyko, analizę konsekwencji i zdalne systemy wczesnego ostrzegania w celu ochrony zapór i wałów przeciwpowodziowych. Wizualizuj bieżące i rozwijające się warunki, konsoliduj i analizuj dane z silosów oraz umożliwiaj podejmowanie decyzji w ułamku czasu, jaki zajmowało to wcześniej. Monitoruj i zarządzaj tamami na poziomie portfolio przy użyciu otwartego i zintegrowanego podejścia cyfrowego bliźniaka.

Kolejny skok technologiczny

„Narzędzia, jakimi dysponujemy, aby chronić społeczeństwo i środowisko przed skutkami awarii zapory, są coraz lepsze, zwłaszcza w odniesieniu do nadzoru i wczesnej identyfikacji. Cyfrowe bliźniaki stanowią kolejny skok technologiczny w zakresie możliwości wspierania odpowiedzialnego zarządzania tymi krytycznymi strukturami".

— Cory Baldwin, Vice President, Infrastructure IoT, Bentley Systems

Zapora Bullards Bar

Yuba Water Agency

Wykorzystanie aplikacji iTwin firmy Bentley do analizy sytuacyjnej znacznie poprawia ocenę ryzyka i zapewnia bezpieczeństwo publiczne

Yuba Water wdrożyła cyfrowy, zautomatyzowany system badań i monitorowania, aby lepiej zrozumieć wydajność zapory New Bullards Bar, zapewniając bezpieczne i niezawodne działanie.

Wizualizacja, ikona oka

Wizualizacja

iTwin Capture zapewnia realistyczną i intuicyjną wizualizację zapory. Umożliwia rejestrowanie w fotorealistycznej i georeferencyjnej siatce rzeczywistości 3D, która służy jako kontekst do automatycznego monitorowania stanu, inspekcji i identyfikacji wad lub zmian stanu oraz ułatwia wszelkie procesy przeprojektowywania.

Analiza, ikona wykresu i szkła powiększającego

Analiza

iTwin IoT dostarcza przydatne informacje, łącząc wszystkie źródła monitorowania zapory, aby zidentyfikować wczesne oznaki zmieniających się zachowań, które stanowią ryzyko dla wydajności i integralności struktury. Alerty i raportowanie wspierają współpracę i plany działania w sytuacjach awaryjnych.

Decyzja, ikona schowka z listą kontrolną i sylwetką osoby

Decyzja

iTwin Experience zwiększa zaangażowanie i współpracę w celu lepszego podejmowania decyzji. Podejmuj szybkie i świadome decyzje, aby skrócić czas reakcji na zdarzenia niepożądane w trudno dostępnych obszarach. Monitorowanie bezpieczeństwa zapory jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i redukcji ryzyka w portfolio zapór.

Ekran komputera iTwin IoT

„Dla Yuba Water Agency nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo publiczne. Inwestycja w zautomatyzowane rozwiązanie do monitorowania w czasie rzeczywistym na zaporze New Bullards Bar Dam z technologią iTwin znacznie poprawia nasze możliwości monitorowania i jest świadectwem naszego ciągłego zaangażowania w bezpieczeństwo publiczne i odporność infrastruktury".

— Tim Truong, Chief Dam Safety Engineer, Yuba Water Agency

Wspólnie produkty te zapewniają połączone, skalowalne środowisko cyfrowego bliźniaka zaprojektowane specjalnie do zapewnienia bezpieczeństwa zapór i redukcji ryzyka.

Dowiedz się, jak Bentley może pomóc.