Strona główna / Całe oprogramowanie / Branże / Branża energetyczna

Branża energetyczna

Branża energetyczna

Rozwiązania dla przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Wzmocnij bezpieczeństwo i integralność systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Korzystaj z wygodnej komunikacji w łańcuchu dostaw w dowolnym miejscu i czasie. Popraw kondycję swojego majątku trwałego, zwiększ wydajność systemu i zapewnij cenny wgląd w niezachwianą integralność i niezawodność.

POLECANE ROZWIĄZANIA

Przyspiesz projektowanie dzięki ujednoliconemu środowisku, obniżając koszty, upraszczając procesy pracy, automatyzując projekty, zmniejszając ryzyko i zapewniając zgodność z przepisami w celu zapewnienia bezpieczniejszej i niezawodnej sieci.

Poznaj rozwiązania dla energetyki

Wzmocnienie pozycji pracowników dzięki procesom pracy opartym na danych

Inteligentne projektowanie i inżynieria

Cyfrowa realizacja zwiększa efektywność projektowania dzięki pełnemu odwzorowaniu założeń projektowych. Oceń istniejące warunki i zrozum wpływ finansowy.

Efektywna współpraca

Popraw efektywność współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Zyskaj pewność, że prowadzone są szczegółowe zapisy wszystkich działań projektowych i inżynierskich. Podnieś jakość decyzji dzięki łatwemu dostępowi do właściwych informacji.

Maksymalizacja wydajności majątku trwałego

Popraw wydajność majątku trwałego i pracuj mądrzej dzięki cyfrowym inspekcjom i konserwacji, które pozwalają na dokładne raportowanie i zachowanie zgodności z przepisami.

 • Planowanie
 • Planowanie przesyłu i dystrybucji

  Zintegrowane planowanie i analiza mogą pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych, które wspierają ochronę przed burzami, ograniczanie ryzyka, zdecentralizowaną energetykę i inne modernizacje w celu lepszego zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania.

  Planuj modernizację, zabezpieczenia przed burzami lub działania mające na celu ograniczenie ryzyka pożarów

  Zwiększ integralność napowietrznych systemów telekomunikacji i dystrybucji energii. Zapewnij niezawodne usługi, zmniejsz obawy dotyczące bezpieczeństwa i zoptymalizuj ogólne inwestycje finansowe.

  Wizualizuj i analizuj sieci dystrybucyjne

  Zintegruj analizy systemów energetycznych z danymi systemu informacji geograficznej (GIS). Oceniaj modele wydajności sieci dystrybucyjnej, aby zapewnić dokładne prognozowanie.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

  Oprogramowanie do planowania firmy Bentley zapewnia efektywne zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi infrastruktury napowietrznej oraz umożliwia lepszą współpracę i przyspieszoną realizację projektów.

  Analiza i planowanie linii napowietrznych

  Zarządzaj wszystkimi danymi linii napowietrznych w jednym miejscu, aby zapewnić ich łatwą dystrybucję do działów i wykonawców. Zintegruj wszystkie funkcje niezbędne do wydajnego i skutecznego projektowania oraz analizy napowietrznych linii energetycznych dla nowych i istniejących projektów, w tym modelowanie terenu, inżynierię, wykrywanie, kreślenie i dokumentację budowlaną.

  Planowanie infrastruktury sieciowej

  Usprawnij proces planowania i uzyskaj zaawansowany wgląd w majątek trwały w zakresie przesyłu i dystrybucji dzięki jednej lokalizacji danych sieciowych. Z łatwością udostępniaj poszczególne zasoby lub całe portfolio projektów niezbędnym interesariuszom i komunikuj się w czasie rzeczywistym. Integracja z innymi systemami przedsiębiorstwa umożliwia uzyskanie dodatkowego kontekstu i ulepszone raportowanie.

 • Projektowanie
 • Projektowanie przesyłu i dystrybucji

  Przygotuj swoje systemy przesyłu i dystrybucji, aby sprostały wymaganiom następnej dekady i kolejnych. Stworzenie środowiska zorientowanego na dane, w którym decyzje lepiej wspierają potrzeby transformacji energetycznej i zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na energię może wymagać ewolucji wszystkich zespołów, procesów pracy i technologii.

  Zintegruj procesy projektowania napowietrznych linii przesyłowych

  Zaoszczędź na czasie związanym z udostępnianiem prostych i bardzo złożonych projektów systemów przesyłowych dzięki dostępowi do dokładnych danych dotyczących wykorzystania konstrukcji, odstępów od linii i roślinności, ocen termicznych linii, arkuszy planów i profili, raportów zwisów i naprężeń, danych tyczenia i dokumentów budowlanych, zarządzając wszystkimi danymi linii napowietrznych w jednym miejscu i tym samym ułatwiając dystrybucję do wszystkich działów i wykonawców niezależnie od ich lokalizacji.

  Zwiększ wydajność i dokładność dzięki stacjom elektroenergetycznym w 3D

  Skróć czas projektowania o 30% dzięki modelowaniu rzeczywistości i inteligentnemu projektowaniu z uwzględnieniem najnowszych przepisów i standardów technicznych. Pojedynczy widok projektu fizycznego oraz zabezpieczeń elektrycznych i elementów sterujących zapewnia większą dokładność, lepszą współpracę, krótszy czas realizacji i niższe koszty.

  Wyeliminuj zbędne elementy, zmniejsz wydatki kapitałowe i uprość projektowanie systemów dystrybucji

  Gromadź, modeluj i optymalizuj majątek trwały do dystrybucji napowietrznej, aby pomóc zwiększyć integralność systemu, zapewnić niezawodne usługi i zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem. Możesz dostosować projekty do najnowszych norm konstrukcyjnych i zapewnić zgodność z przepisami, uzyskując jednocześnie cenny wgląd w informacje na temat procesów pracy w projekcie.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

  Zintegrowana analiza i projektowanie firmy Bentley pomaga przedsiębiorstwom energetycznym w zapewnieniu zgodności z najnowszymi normami i przepisami, upraszczając złożoność systemów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami technicznymi. Integracja z systemami ERP pozwala zoptymalizować projekt techniczny i koszt systemu.

  Projektowanie systemów przesyłowych

  Zarządzaj wszystkimi danymi linii napowietrznych w jednym miejscu, aby zapewnić ich łatwą dystrybucję do działów i wykonawców.
  Zintegruj wszystkie funkcje niezbędne do wydajnego i skutecznego projektowania oraz analizy napowietrznych linii energetycznych dla nowych i istniejących projektów, w tym modelowanie terenu, inżynierię, lokalizację, kreślenie i dokumentację budowlaną.

  Projekt fizyczny stacji elektroenergetycznej oraz elektryczne systemy ochrony i kontroli

  Utwórz inteligentne modele stacji elektroenergetycznych w 3D za pomocą bazy danych inteligentnych obiektów. Model możesz wykorzystać do inicjowania, tworzenia, łączenia i utrzymywania spójności rysunków 2D, schematów elektrycznych oraz raportów. Możesz też przyśpieszyć współpracę w ramach projektu i koordynację oraz zminimalizować liczbę błędów/poprawek dzięki połączonym i wzajemnie powiązanym układom 3D i schematom elektrycznym.

  Projekt napowietrznych systemów dystrybucji

  Oceniaj słabe punkty dystrybucji i nadawaj priorytety w zakresie poprawy lub wymiany majątku trwałego systemu dystrybucji z precyzyjnym szacunkiem kosztów. Popraw inżynierię, koordynację, wydajność i przejrzystość wspólnych słupów / mocowań słupów.

  „Otto i zespół PLS utworzyli standard dla wydajności i oprogramowania niezbędnego w pracy inżynierów zaangażowanych w przesył energii. Jednak przyśpieszone tempo globalnej transformacji energetycznej stwarza potrzebę dalszego rozwoju i innowacji sieci. Jesteśmy przekonani, że firma Bentley Systems może zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju Power Line Systems w kierunku kompletnych cyfrowych bliźniaków sieci”.

  — Ashu Agrawal, a managing director at TA Associates and Power Line Systems
 • Budownictwo
 • Budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

  Większa widoczność, przewidywalność i wydajność projektów budowlanych, zarówno w terenie, jak i w biurze, dzięki czemu można realizować zwycięskie projekty — od projektu, przez przetarg wstępny, po realizację i przekazanie projektu.

  Dzięki uprzejmości Shijiazhuang

  Usprawnienie planowania budowy

  Rozwiąż problemy związane z budową stacji elektroenergetycznych, zanim spowodują straty czasowe i finansowe w terenie. Zarządzaj harmonogramem projektu w odniesieniu do wydajności, ogranicz wizyty na miejscu oraz monitoruj i śledź postępy.

  Dzięki uprzejmości National Grid

  Wzmocnienie współpracy w celu uzyskania lepszych wyników

  Umocnij koordynację z łańcuchem dostaw i interesariuszami w celu zmniejszenia ryzyka opóźnień. Popraw bezpieczeństwo i zapewnij prawidłową budowę za pierwszym podejściem. Wyeliminuj luki komunikacyjne między biurem a terenem dzięki wspólnemu dostępowi do raportów, problemów i obserwacji dotyczących bezpieczeństwa celem przyspieszenia podejmowania decyzji.

  Zarządzaj budową w jednym miejscu

  Uprość planowanie i zarządzanie ludźmi, materiałami i sprzętem, obniżając jednocześnie koszty. Dzięki wizualizacji informacji o budowie w 2D, 3D i 4D usprawnisz śledzenie realizacji projektów oraz podejmiesz trafniejsze i szybsze decyzje oparte na danych.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

  Bentley oferuje kompleksowe rozwiązanie wspierające firmy w zarządzaniu budową, które obejmuje planowanie, harmonogramowanie, zarządzanie zasobami, umowami, budżetami i realizację projektów budowlanych. Rozwiązanie umożliwia firmom budowlanym lepsze wykorzystanie danych projektowych w celu optymalizacji podejmowania decyzji, wykorzystania zasobów i osiągnięcia większej rentowności w całym cyklu życia projektu.

  Oprogramowanie budowlane

  Uzyskaj dostęp do całego zarządzania budową infrastruktury w jednym miejscu, co pozwoli Ci łatwiej i bardziej ekonomicznie planować i lepiej zarządzać ludźmi, materiałami oraz sprzętem.

  „Posiadanie kompletnego modelu 3D do oceny możliwości konstrukcyjnych pozwala nam mierzyć odstępy elektryczne i fizyczne w czasie rzeczywistym, co pomaga wyeliminować kosztowne kolizje na etapach budowy. Przy dzisiejszej rosnącej złożoności stacji elektroenergetycznych i zmniejszającym się śladzie przestrzennym modele 3D są koniecznością”.

  — Ralph Hansen, Construction Supervisor — Pacific Gas and Electric Company
 • Eksploatacja
 • Eksploatacja i konserwacja systemów przesyłowych i dystrybucyjnych

  Zapewnij niezawodność sieci poprzez proaktywne zarządzanie cyklem życia majątku trwałego. Pomóż swoim zespołom konserwacyjnym pracować inteligentniej dzięki cyfrowym inspekcjom, aby zapewnić dokładne raportowanie i zgodność, poprawić bezpieczeństwo oraz uzyskać oszczędności w zakresie inspekcji i konserwacji.

  Dzięki uprzejmości EPCOR

  Popraw wydajność majątku trwałego

  Monitorowanie stanu majątku trwałego pomaga poprawić jego wydajność i żywotność oraz pomaga zakładom energetycznym spełnić wymagania dotyczące sprawozdawczości. Monitorowanie stanu majątku trwałego pomaga zidentyfikować ryzyko i zaplanować programy konserwacji w celu zminimalizowania przestojów i awarii oraz wydłużenia żywotności majątku trwałego. Wykorzystaj to, aby ograniczyć ryzyko i zapewnić przewidywalną produkcję.

  Dzięki uprzejmości Essential Energy

  Cyfrowa kontrola majątku trwałego

  Zminimalizuj czas spędzony w terenie, popraw bezpieczeństwo pracowników i zmniejsz całkowite koszty programów kontroli. Możesz w sposób ciągły rejestrować majątek trwały infrastruktury użyteczności publicznej i łączyć te informacje z pozostałymi danymi operacyjnymi, majątku trwałego i inżynieryjnymi.

  Stałe monitorowanie majątku trwałego

  Uzyskaj odpowiednie informacje we właściwym czasie na potrzeby proaktywnego zarządzania ryzykiem, zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji predykcyjnej. Możesz obserwować zachodzące z czasem zmiany w otoczeniu, co pomoże przewidywać potencjalne przyszłe zachowania.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

  Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku trwałego firmy Bentley zapewnia zestaw aplikacji do optymalizacji majątku trwałego infrastruktury użyteczności publicznej. Nasze rozwiązania, stosowane przez inżynierów ds. utrzymania ruchu, inspektorów oraz menedżerów ds. zarządzania majątkiem trwałym, opierają się na wykorzystaniu dostępnych danych organizacji w celu zminimalizowania ryzyka, zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy wydajności oraz zapewnienia zgodności z przepisami.

  Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku trwałego

  Zapewnij przewidywalność dzięki strategii niezawodności i analizie opartej na ryzyku, zarządzaniu danymi i wspieraniu podejmowania decyzji. Zoptymalizuj także strategie zarządzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności.

  Oprogramowanie do monitorowania i inspekcji

  Uzyskaj łatwiejszy dostęp do informacji na temat trudnych do skontrolowania lub odległych lokalizacji. A dzięki wykorzystaniu innych rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, możesz zbudować cyfrowego bliźniaka, który automatycznie wykrywa problemy.

  Oprogramowanie do analityki biznesowej

  Zwizualizuj różne dane i systemy stron trzecich, w tym dane z chmur punktów, zdjęcia, teksturowane siatki 3D i tradycyjne zasoby GIS oraz dane inżynieryjne, aby na ich podstawie opracowywać kompleksowe widoki na potrzeby analizy i podejmowanych działań.

  „Nasza firma oceniła różne programy i uznała SPIDA za najlepsze oprogramowanie, które spełnia długą listę wymagań biznesowych. Rozwiązanie SPIDA można było skutecznie zintegrować z naszym głównym programem do przechowywania rekordów i danych”.

  — Starszy specjalista ds. inżynierii przesyłu, Southern California Edison

Planowanie przesyłu i dystrybucji

Zintegrowane planowanie i analiza mogą pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych, które wspierają ochronę przed burzami, ograniczanie ryzyka, zdecentralizowaną energetykę i inne modernizacje w celu lepszego zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania.

Planuj modernizację, zabezpieczenia przed burzami lub działania mające na celu ograniczenie ryzyka pożarów

Zwiększ integralność napowietrznych systemów telekomunikacji i dystrybucji energii. Zapewnij niezawodne usługi, zmniejsz obawy dotyczące bezpieczeństwa i zoptymalizuj ogólne inwestycje finansowe.

Wizualizuj i analizuj sieci dystrybucyjne

Zintegruj analizy systemów energetycznych z danymi systemu informacji geograficznej (GIS). Oceniaj modele wydajności sieci dystrybucyjnej, aby zapewnić dokładne prognozowanie.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

Oprogramowanie do planowania firmy Bentley zapewnia efektywne zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi infrastruktury napowietrznej oraz umożliwia lepszą współpracę i przyspieszoną realizację projektów.

Analiza i planowanie linii napowietrznych

Zarządzaj wszystkimi danymi linii napowietrznych w jednym miejscu, aby zapewnić ich łatwą dystrybucję do działów i wykonawców. Zintegruj wszystkie funkcje niezbędne do wydajnego i skutecznego projektowania oraz analizy napowietrznych linii energetycznych dla nowych i istniejących projektów, w tym modelowanie terenu, inżynierię, wykrywanie, kreślenie i dokumentację budowlaną.

Planowanie infrastruktury sieciowej

Usprawnij proces planowania i uzyskaj zaawansowany wgląd w majątek trwały w zakresie przesyłu i dystrybucji dzięki jednej lokalizacji danych sieciowych. Z łatwością udostępniaj poszczególne zasoby lub całe portfolio projektów niezbędnym interesariuszom i komunikuj się w czasie rzeczywistym. Integracja z innymi systemami przedsiębiorstwa umożliwia uzyskanie dodatkowego kontekstu i ulepszone raportowanie.

Projektowanie przesyłu i dystrybucji

Przygotuj swoje systemy przesyłu i dystrybucji, aby sprostały wymaganiom następnej dekady i kolejnych. Stworzenie środowiska zorientowanego na dane, w którym decyzje lepiej wspierają potrzeby transformacji energetycznej i zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na energię może wymagać ewolucji wszystkich zespołów, procesów pracy i technologii.

Zintegruj procesy projektowania napowietrznych linii przesyłowych

Zaoszczędź na czasie związanym z udostępnianiem prostych i bardzo złożonych projektów systemów przesyłowych dzięki dostępowi do dokładnych danych dotyczących wykorzystania konstrukcji, odstępów od linii i roślinności, ocen termicznych linii, arkuszy planów i profili, raportów zwisów i naprężeń, danych tyczenia i dokumentów budowlanych, zarządzając wszystkimi danymi linii napowietrznych w jednym miejscu i tym samym ułatwiając dystrybucję do wszystkich działów i wykonawców niezależnie od ich lokalizacji.

Zwiększ wydajność i dokładność dzięki stacjom elektroenergetycznym w 3D

Skróć czas projektowania o 30% dzięki modelowaniu rzeczywistości i inteligentnemu projektowaniu z uwzględnieniem najnowszych przepisów i standardów technicznych. Pojedynczy widok projektu fizycznego oraz zabezpieczeń elektrycznych i elementów sterujących zapewnia większą dokładność, lepszą współpracę, krótszy czas realizacji i niższe koszty.

Wyeliminuj zbędne elementy, zmniejsz wydatki kapitałowe i uprość projektowanie systemów dystrybucji

Gromadź, modeluj i optymalizuj majątek trwały do dystrybucji napowietrznej, aby pomóc zwiększyć integralność systemu, zapewnić niezawodne usługi i zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem. Możesz dostosować projekty do najnowszych norm konstrukcyjnych i zapewnić zgodność z przepisami, uzyskując jednocześnie cenny wgląd w informacje na temat procesów pracy w projekcie.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

Zintegrowana analiza i projektowanie firmy Bentley pomaga przedsiębiorstwom energetycznym w zapewnieniu zgodności z najnowszymi normami i przepisami, upraszczając złożoność systemów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami technicznymi. Integracja z systemami ERP pozwala zoptymalizować projekt techniczny i koszt systemu.

Projektowanie systemów przesyłowych

Zarządzaj wszystkimi danymi linii napowietrznych w jednym miejscu, aby zapewnić ich łatwą dystrybucję do działów i wykonawców.
Zintegruj wszystkie funkcje niezbędne do wydajnego i skutecznego projektowania oraz analizy napowietrznych linii energetycznych dla nowych i istniejących projektów, w tym modelowanie terenu, inżynierię, lokalizację, kreślenie i dokumentację budowlaną.

Projekt fizyczny stacji elektroenergetycznej oraz elektryczne systemy ochrony i kontroli

Utwórz inteligentne modele stacji elektroenergetycznych w 3D za pomocą bazy danych inteligentnych obiektów. Model możesz wykorzystać do inicjowania, tworzenia, łączenia i utrzymywania spójności rysunków 2D, schematów elektrycznych oraz raportów. Możesz też przyśpieszyć współpracę w ramach projektu i koordynację oraz zminimalizować liczbę błędów/poprawek dzięki połączonym i wzajemnie powiązanym układom 3D i schematom elektrycznym.

Projekt napowietrznych systemów dystrybucji

Oceniaj słabe punkty dystrybucji i nadawaj priorytety w zakresie poprawy lub wymiany majątku trwałego systemu dystrybucji z precyzyjnym szacunkiem kosztów. Popraw inżynierię, koordynację, wydajność i przejrzystość wspólnych słupów / mocowań słupów.

„Otto i zespół PLS utworzyli standard dla wydajności i oprogramowania niezbędnego w pracy inżynierów zaangażowanych w przesył energii. Jednak przyśpieszone tempo globalnej transformacji energetycznej stwarza potrzebę dalszego rozwoju i innowacji sieci. Jesteśmy przekonani, że firma Bentley Systems może zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju Power Line Systems w kierunku kompletnych cyfrowych bliźniaków sieci”.

— Ashu Agrawal, a managing director at TA Associates and Power Line Systems

Budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

Większa widoczność, przewidywalność i wydajność projektów budowlanych, zarówno w terenie, jak i w biurze, dzięki czemu można realizować zwycięskie projekty — od projektu, przez przetarg wstępny, po realizację i przekazanie projektu.

Dzięki uprzejmości Shijiazhuang

Usprawnienie planowania budowy

Rozwiąż problemy związane z budową stacji elektroenergetycznych, zanim spowodują straty czasowe i finansowe w terenie. Zarządzaj harmonogramem projektu w odniesieniu do wydajności, ogranicz wizyty na miejscu oraz monitoruj i śledź postępy.

Dzięki uprzejmości National Grid

Wzmocnienie współpracy w celu uzyskania lepszych wyników

Umocnij koordynację z łańcuchem dostaw i interesariuszami w celu zmniejszenia ryzyka opóźnień. Popraw bezpieczeństwo i zapewnij prawidłową budowę za pierwszym podejściem. Wyeliminuj luki komunikacyjne między biurem a terenem dzięki wspólnemu dostępowi do raportów, problemów i obserwacji dotyczących bezpieczeństwa celem przyspieszenia podejmowania decyzji.

Zarządzaj budową w jednym miejscu

Uprość planowanie i zarządzanie ludźmi, materiałami i sprzętem, obniżając jednocześnie koszty. Dzięki wizualizacji informacji o budowie w 2D, 3D i 4D usprawnisz śledzenie realizacji projektów oraz podejmiesz trafniejsze i szybsze decyzje oparte na danych.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

Bentley oferuje kompleksowe rozwiązanie wspierające firmy w zarządzaniu budową, które obejmuje planowanie, harmonogramowanie, zarządzanie zasobami, umowami, budżetami i realizację projektów budowlanych. Rozwiązanie umożliwia firmom budowlanym lepsze wykorzystanie danych projektowych w celu optymalizacji podejmowania decyzji, wykorzystania zasobów i osiągnięcia większej rentowności w całym cyklu życia projektu.

Oprogramowanie budowlane

Uzyskaj dostęp do całego zarządzania budową infrastruktury w jednym miejscu, co pozwoli Ci łatwiej i bardziej ekonomicznie planować i lepiej zarządzać ludźmi, materiałami oraz sprzętem.

„Posiadanie kompletnego modelu 3D do oceny możliwości konstrukcyjnych pozwala nam mierzyć odstępy elektryczne i fizyczne w czasie rzeczywistym, co pomaga wyeliminować kosztowne kolizje na etapach budowy. Przy dzisiejszej rosnącej złożoności stacji elektroenergetycznych i zmniejszającym się śladzie przestrzennym modele 3D są koniecznością”.

— Ralph Hansen, Construction Supervisor — Pacific Gas and Electric Company

Eksploatacja i konserwacja systemów przesyłowych i dystrybucyjnych

Zapewnij niezawodność sieci poprzez proaktywne zarządzanie cyklem życia majątku trwałego. Pomóż swoim zespołom konserwacyjnym pracować inteligentniej dzięki cyfrowym inspekcjom, aby zapewnić dokładne raportowanie i zgodność, poprawić bezpieczeństwo oraz uzyskać oszczędności w zakresie inspekcji i konserwacji.

Dzięki uprzejmości EPCOR

Popraw wydajność majątku trwałego

Monitorowanie stanu majątku trwałego pomaga poprawić jego wydajność i żywotność oraz pomaga zakładom energetycznym spełnić wymagania dotyczące sprawozdawczości. Monitorowanie stanu majątku trwałego pomaga zidentyfikować ryzyko i zaplanować programy konserwacji w celu zminimalizowania przestojów i awarii oraz wydłużenia żywotności majątku trwałego. Wykorzystaj to, aby ograniczyć ryzyko i zapewnić przewidywalną produkcję.

Dzięki uprzejmości Essential Energy

Cyfrowa kontrola majątku trwałego

Zminimalizuj czas spędzony w terenie, popraw bezpieczeństwo pracowników i zmniejsz całkowite koszty programów kontroli. Możesz w sposób ciągły rejestrować majątek trwały infrastruktury użyteczności publicznej i łączyć te informacje z pozostałymi danymi operacyjnymi, majątku trwałego i inżynieryjnymi.

Stałe monitorowanie majątku trwałego

Uzyskaj odpowiednie informacje we właściwym czasie na potrzeby proaktywnego zarządzania ryzykiem, zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji predykcyjnej. Możesz obserwować zachodzące z czasem zmiany w otoczeniu, co pomoże przewidywać potencjalne przyszłe zachowania.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Zalecane oprogramowanie i rozwiązania

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku trwałego firmy Bentley zapewnia zestaw aplikacji do optymalizacji majątku trwałego infrastruktury użyteczności publicznej. Nasze rozwiązania, stosowane przez inżynierów ds. utrzymania ruchu, inspektorów oraz menedżerów ds. zarządzania majątkiem trwałym, opierają się na wykorzystaniu dostępnych danych organizacji w celu zminimalizowania ryzyka, zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy wydajności oraz zapewnienia zgodności z przepisami.

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku trwałego

Zapewnij przewidywalność dzięki strategii niezawodności i analizie opartej na ryzyku, zarządzaniu danymi i wspieraniu podejmowania decyzji. Zoptymalizuj także strategie zarządzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności.

Oprogramowanie do monitorowania i inspekcji

Uzyskaj łatwiejszy dostęp do informacji na temat trudnych do skontrolowania lub odległych lokalizacji. A dzięki wykorzystaniu innych rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, możesz zbudować cyfrowego bliźniaka, który automatycznie wykrywa problemy.

Oprogramowanie do analityki biznesowej

Zwizualizuj różne dane i systemy stron trzecich, w tym dane z chmur punktów, zdjęcia, teksturowane siatki 3D i tradycyjne zasoby GIS oraz dane inżynieryjne, aby na ich podstawie opracowywać kompleksowe widoki na potrzeby analizy i podejmowanych działań.

„Nasza firma oceniła różne programy i uznała SPIDA za najlepsze oprogramowanie, które spełnia długą listę wymagań biznesowych. Rozwiązanie SPIDA można było skutecznie zintegrować z naszym głównym programem do przechowywania rekordów i danych”.

— Starszy specjalista ds. inżynierii przesyłu, Southern California Edison

Opinie naszych użytkowników

Skontaktuj się z nami

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.