Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym / Cyfrowa platforma danych i emisji dwutlenku węgla
Poznaj więcej historii na temat adaptacji do zmian klimatu

Cyfrowa platforma danych i emisji dwutlenku węgla

Cyfrowe rozwiązanie obniżające emisję dwutlenku węgla w ramach zintegrowanych programów kolejowych w Wielkiej Brytanii.

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym

Zdjęcie drogi z zielonym i czerwonym tłem.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 11 zrównoważone miasta i społeczności.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

Oprogramowanie firmy Bentley

Lokalizacja

Wielka Brytania

Organizacja/firma

Network Rail

W miarę jak projekt HS2 kontynuuje swoją podróż na północ, firma Network Rail jest silnie zaangażowana w rozwój Northern Powerhouse Rail oraz w realizację programu modernizacji linii kolejowej Transpennine Route Upgrade. Oba projekty mają kluczowe znaczenie dla Zintegrowanego Planu Kolejowego dla regionu North and Midlands. Wraz z tymi przedsięwzięciami, Network Rail również stawia czoła dyrektywie Departamentu Transportu, która nakazuje określenie, raportowanie i znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanych z całym cyklem życia projektów.

Kluczową strategią realizacji tej dyrektywy jest scalenie danych z trzech głównych programów w jedną wspólną platformę cyfrową, zapewniającą środowisko do przeglądania zarówno obecnych, jak i przyszłych zasobów w kontekście cyfrowym. Ta funkcjonalność wspiera bardziej świadome podejmowanie decyzji i umożliwia interesariuszom skuteczne ocenianie potencjalnych synergii i alternatyw między tymi projektami.

We współpracy z firmą Jacobs, Network Rail udoskonala metodę obliczania emisji dwutlenku węgla z większą dokładnością. Metoda ta kładzie nacisk na wczesne etapy projektowania, w których można osiągnąć najbardziej znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, i utrzymuje tę strategię przez cały okres eksploatacji projektu. To długoterminowe, zrównoważone podejście do redukcji emisji dwutlenku węgla, ułatwione przez technologię Bentley Systems, przewiduje skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla przez wiele lat w przyszłości.