Bentley Systems czarne logo
Strona główna / Publiczne i aktywne środki transportu
Powrót do historii z 2023 roku

TREND

Publiczne i aktywne środki transportu

Transport może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Transport publiczny i aktywny zapewniają zrównoważone i sprawiedliwe alternatywy. Oprogramowanie do symulacji mobilności wspiera planistów w tworzeniu miast przyjaznych do życia i sprzyjających włączeniu społecznemu.

Emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia atmosferyczne pochodzące z różnych środków transportu mogą przyspieszyć zmiany klimatyczne i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała, że transport spowodował 27% wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku. Sektor ten jest również odpowiedzialny za 13 zgonów na minutę z powodu zanieczyszczenia powietrza, według Światowej Organizacji Zdrowia.

Podczas gdy świat podejmuje już ważne kroki w kierunku przejścia na elektryczne, niskoemisyjne i paliwooszczędne pojazdy, pewne jest, że miasta nie mogą polegać wyłącznie na pojedynczych samochodach — nawet jeśli są one w pełni zelektryfikowane — w celu zabezpieczenia swoich systemów transportowych na przyszłość. Łańcuch dostaw do produkcji pojazdów elektrycznych (EV) i ich akumulatorów stoi przed złożonymi wyzwaniami. Sieć elektryczna nadal wymaga pełnej dekarbonizacji. Miasta stają się coraz bardziej zaludnione i zatłoczone.

W rezultacie wiele miast przekształca się, aby stworzyć zrównoważone i sprawiedliwe alternatywy dla samochodów, a także sprawne zasady 15-minutowego miasta. Miasta te inwestują w publiczne i aktywne opcje transportu. Zachęcają ludzi do chodzenia pieszo, jazdy na rowerze i korzystania z transportu publicznego, gdy tylko jest to możliwe. Zachęcają urbanistów do skupienia się na transporcie multimodalnym w celu stworzenia bardziej zrównoważonych, przyjaznych do życia i integracyjnych miast.

Aby przyspieszyć wyniki i osiągnąć te cele, planiści mobilności i departamenty transportu wykorzystują zaawansowane oprogramowanie cyfrowe, takie jak symulacja mobilności, do generowania alternatywnych scenariuszy, ułatwiania podejmowania bardziej świadomych decyzji oraz zapewniania lepszej wydajności i efektywności tych środków transportu.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.