Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Zdrowe miasta / Most South Dock Bridge
Poznaj więcej historii na temat publicznych i aktywnych środków transportu

Most South Dock Bridge

Most South Dock Bridge firmy Arcadis redukuje emisję dwutlenku węgla

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zdrowe miasta

Model 3d mostu nad zbiornikiem wodnym.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 11 zrównoważone miasta i społeczności.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

Bentley Configuration Explorer, CONNECTION Client, GeoStudio, iTwin, Leapfrog Geo, Leapfrog Works, OpenBridge Designer, OpenBridge Modeler, OpenGround, PLAXIS, ProjectWise

Lokalizacja

Wielka Brytania

Organizacja/firma

ARCADIS

South Dock Bridge — nowy most dla pieszych w słynnej londyńskiej dzielnicy Canary Wharf poprawi łączność miejską i zachęci do aktywnego, zrównoważonego transportu, a także obniży emisję dwutlenku węgla i poprawi jakość powietrza. Zaprojektowany został jako most zwodzony o całkowitej rozpiętości 75 metrów i rozpiętości podnoszenia 35 metrów. Projekt stawia wyzwania techniczne i architektoniczne, takie jak estetyka projektu, przęsła zwodzone z przeciwwagą i urządzenia operacyjne mostu w północnym przyczółku, które zmniejszą zużycie energii. Firma Arcadis wykorzystała aplikacje firmy Bentley do stworzenia połączonego środowiska danych i modelu federacyjnego, który dokładnie wizualizuje geologię podpowierzchniową. Dzięki cyfrowemu planowaniu i projektowaniu zespół zmniejszył emisję dwutlenku węgla i zapewnił podstawę do monitorowania budowy i proaktywnej konserwacji, minimalizując wpływ na środowisko, wykraczając poza zwykłe zapewnienie dostępnego, niskoemisyjnego transportu.