Bentley Systems czarne logo
Strona główna / Zdrowe miasta
Wróć

KEY SUSTAINABILITY CHALLENGE

Zdrowe miasta

Ponieważ 70% emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzanych w miastach, stanowią one największy motor napędzający kryzys klimatyczny, będąc jednocześnie jego największą ofiarą. Musimy nadal poszukiwać rozwiązań i technologii w celu odwrócenia tego trendu i umożliwienia rozwijającym się ośrodkom miejskim zrównoważenia poziomu jakości życia, zdrowia, dekarbonizacji i odporności na zmiany klimatu.

Na czym polega wyzwanie? Chodzi o to, by zacząć się ruszać.

Szybki rozwój miast zaostrzył problemy środowiskowe związane z niezrównoważonym transportem, mieszkalnictwem, odpadami, energią i zarządzaniem użytkowaniem gruntów. Narażenie na zanieczyszczenia miejskie (w powietrzu, wodzie i glebie) wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością i zachorowalnością na choroby układu krążenia i układu oddechowego oraz zachorowalnością na raka.

Zdajemy sobie sprawę, że rosnące zagrożenie powodowane przez zmianę klimatu wymaga szybkiej i bezprecedensowej transformacji. Tworzenie wytrzymałej infrastruktury będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie ochrony środowiska.

Na wizję firmy Bentley ma wpływ bezprecedensowa transformacja, która będzie musiała nastąpić w nadchodzących latach, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju i przygotować światową infrastrukturę na przyszłe wyzwania. Rozwiązania w zakresie cyfrowych bliźniaków infrastruktury będą istotnym czynnikiem umożliwiającym i przyspieszającym ten proces. Rozwiązania w zakresie cyfrowych bliźniaków infrastruktury i zrównoważony rozwój idą w parze. Będziemy nadal kształtować nasze rozwiązania ES(D)G i zwiększać nasz wpływ na środowisko, aby pomóc sprostać tym krytycznym wyzwaniom.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.