Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym / Projekt EchoWater
Poznaj więcej historii na temat ochrony zasobów wodnych i odporności na zmiany klimatu

Projekt EchoWater

Project Controls Cubed zajmuje się niedoborem wody i zrównoważonym rolnictwem w ramach projektu EchoWater.

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
oraz zasoby lądowe i wodne

Widok z góry na duży plac budowy stacji uzdatniania wody.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 6 czysta woda i warunki sanitarne.

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Wykorzystane oprogramowanie

Bentley LumenRT, iTwin, iTwin Analytical Synchronizer, iTwin Platform, iTwin Synchronizer, OpenRoads Designer, SYNCHRO Notes i SYNCHRO Crew, SYNCHRO, Omniverse, SWP, Synchro Control, Modeler, Synchro Viewer.

Lokalizacja

Stany Zjednoczone

Organizacja/firma

Project Controls Cubed LLC

Recykling wody w ramach podejścia obiegowego stał się kluczowy dla zwalczania niedoboru wody i zapewnienia zrównoważonego rolnictwa. Jako jeden z największych projektów uzdatniania wody na świecie, EchoWater zmodernizuje infrastrukturę w celu oczyszczania ok. 511 milionów litrów ścieków dziennie, zapewni niezawodne dostawy odzyskanej wody, poprawi jakość wody i złagodzi problemy ekologiczne w regionie. Przedsięwzięcie obejmuje 22 indywidualne projekty i wymaga utrzymania kosztów na niskim poziomie, aby uniknąć zwiększenia opłat dla klientów. Firma Project Controls Cubed wykorzystała aplikacje Bentley do stworzenia cyfrowego bliźniaka i szczegółowej symulacji budowy do zarządzania projektem. Pracując w połączonym środowisku wizualnym, zespół był w stanie przewidywać i łagodzić potencjalne przeszkody i wyłączenia systemu, jednocześnie kontrolując koszty i harmonogramy budowy. Firma Project Controls Cubed ukończyła projekt o wartości 400 mln USD poniżej budżetu, a stan Kalifornia wykorzystuje te pieniądze na program Harvest Water, aby pobudzić rolnictwo w Dolinie Kalifornijskiej i zwiększyć różnorodność produkowanej żywności.