Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym / Projekt zapory Semantok
Poznaj więcej historii na temat adaptacji do zmian klimatu

Projekt zapory Semantok

Zrównoważone rozwiązanie dla powodzi, zaopatrzenia w wodę i rolnictwa w Jawie Wschodniej

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym

Widok z góry na zaporę w pobliżu zbiornika wodnego.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel SDG Miska zupy z napisem 2 zero głodu.

Cel 6 czysta woda i warunki sanitarne.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

Oprogramowanie firmy Bentley

Lokalizacja

Indonesia

Organizacja/firma

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Zlokalizowana wśród terenów nizinnych i górskich Nganjuk na Jawie Wschodniej, zapora Semantok ma na celu zmniejszenie wypływu powodzi, zapewnienie dostępności wody i niemal potrojenie produktywności rolniczej w okręgu. Podczas projektowania tego przedsięwzięcia, PT Hutama Karya szybko odkryło, że warstwa piaszczystej gleby stanowi znaczącą przeszkodę w budowie tamy w tym regionie. Korzystając z modelowania rzeczywistości i symulacji budowy, ustalono jak zmienić projekt, aby zapobiec wyciekom i wyeliminować potrzebę wydobywania materiału wypełniającego poza terenem budowy. Ukończona tama chroni teraz przed powodziami, wspiera rolnictwo i rozwój gospodarczy.