Strona główna / Zarządzanie budową

Zarządzanie budową

Ikona kategorii infrastruktury budowlanej

Zarządzanie budową

Czym jest oprogramowanie do zarządzania budową?

Oprogramowanie do zarządzania budową pozwala zarządzać planowaniem, harmonogramem, zasobami, umowami, budżetem i realizacją projektów budowlanych. Umożliwia to firmom budowlanym lepsze wykorzystanie danych projektowych w celu optymalizacji procesu decyzyjnego, zasobów i rentowności w całym cyklu życia projektu — od fazy poprzedzającej przetarg, poprzez procesy pracy z cyfrowymi bliźniakami 4D, aż po realizację i przekazanie projektu.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do zarządzania budową​?

Prostszy sposób konstruowania projektów infrastrukturalnych

Dzięki rozwiązaniom firmy Bentley można usprawnić planowanie i zarządzanie projektami w celu zabezpieczenia marż i ograniczenia ryzyka przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości projektu.

Sprawdź, które z nich są najlepsze dla Twojego projektu. Oto niektóre z naszych cieszących się największym zaufaniem i najlepiej sprzedających się programów.

SYNCHRO 4D

Logo oprogramowania SYNCHRO, białe

SYNCHRO 4D

Wirtualna budowa, planowanie i procesy pracy oparte na modelach pozwalają efektywnie zarządzać projektami, od terenu do biura.

SYNCHRO Field

Logo oprogramowania SYNCHRO, białe

SYNCHRO Field

Rejestruj i przeglądaj dane z terenu. Obejmuje SYNCHRO Notes and Crew.

SYNCHRO Control

Logo oprogramowania SYNCHRO, białe

SYNCHRO Control

Zarządzaj dokumentami i zadaniami budowlanymi. Obejmuje SYNCHRO Field.

SYNCHRO Perform

Logo oprogramowania SYNCHRO, białe

SYNCHRO Perform

Zarządzaj wydajnością, postępami i zasobami projektu budowlanego. Obejmuje SYNCHRO Field i SYNCHRO Control.

Bentley Infrastructure Cloud​

Obsługiwane przez iTwin​

Zoptymalizuj zarządzanie projektami, budową i majątkiem trwałym dzięki analizie danych 2D, 3D i 4D przy użyciu narzędzi ProjectWise, SYNCHRO i AssetWise. Od koncepcji po zarządzanie — usprawnij rozwój infrastruktury dzięki cyfrowym bliźniakom, aby uzyskać lepsze wyniki.

Nie wiesz, jak wybrać najlepsze oprogramowanie?

ZWRÓĆ UWAGĘ na następujące CECHY OPROGRAMOWANIA

Planowanie i wirtualna budowa

Zarządzanie projektem i współpraca

Operacje i zarządzanie w terenie

Ponieważ każda firma i każdy projekt wymagają innego zestawu oprogramowania do zarządzania, sporządziliśmy listę oprogramowania podzielonego według zawodów, aby pomóc Ci wybrać to, czego szukasz. 

Jakie zawody korzystają z oprogramowania do zarządzania budową?

Oprogramowanie Bentley do zarządzania budową jest używane przez cały zespół projektowy — zarówno w biurze, jak i w terenie — w tym przez kierowników VDC, planistów, kierowników ds. kosztów, administratorów/kierowników projektu, kierowników budowy i pracowników terenowych.

Inżynierowie, architekci i pracownicy budowlani korzystają z oprogramowania do zarządzania budową firmy Bentley
Menedżer biznesu

Zarządzaj ryzykiem projektowym, zmianami i kondycją finansową projektów poprzez wykorzystanie uproszczonych narzędzi do zarządzania umowami i budżetem.

Kierownik ds. kosztów

Kontroluj swój budżet i bez wysiłku zarządzaj wszystkimi zmianami w umowie, minimalizując ryzyko finansowe i maksymalizując zyski z projektu dzięki oprogramowaniu do zarządzania kosztami.

Brygadzista budowlany

Rejestruj i monitoruj wszystkie godziny pracy ludzi i sprzętu, dbaj o efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów projektowych oraz spełniaj wymogi bezpieczeństwa i jakości za pomocą aplikacji i oprogramowania do zarządzania wydajnością.

Kontroler dokumentacji

Uzyskaj takie możliwości, jak dostęp, zarządzanie, analiza i współpraca w zakresie danych projektowych w jednym miejscu z użyciem wydajnych procesów pracy opartych na zadaniach i modelach, co pozwoli na osiągnięcie lepszego wglądu w przebieg i produktywność projektu.

Kosztorysant

Zdobądź więcej zleceń dzięki szybszym i dokładniejszym kosztorysom ofertowym oraz ogranicz błędy i pominięcia dzięki opartym na modelach przedmiarom ilościowym i cyfrowym procesom pracy 4D.

Inżynier terenowy

Bezproblemowo przekazuj plany projektu, w tym modele 4D, oraz raporty o stanie między placem budowy a biurem dzięki funkcjom rejestrowania danych w czasie rzeczywistym i dostępowi do nich w terenie na urządzeniu mobilnym.

Inspektor

Zyskaj dostęp w terenie do niestandardowych formularzy inspekcji, aby zapewnić jakość i bezbłędnie rejestrować ustrukturyzowane dane w czasie rzeczywistym dzięki mobilnym aplikacjom do zarządzania w terenie.

Planista

Zwiększ efektywność projektu poprzez identyfikację i optymalizację wszystkich potrzeb projektowych w środowisku 4D oraz wizualne planowanie czasu potrzebnego na wykonanie każdego etapu projektu.

Dyrektor projektu

Zoptymalizuj plany projektowe i ogranicz błędy oraz czas stracony w terenie, budując obiekty najpierw w przestrzeni wirtualnej dzięki procesom pracy opartym na zadaniach i modelach oraz oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi.

Kierownik projektu

Identyfikuj ryzyko i unikaj go w celu dostarczenia projektów na czas i w ramach budżetu przy użyciu czołowego oprogramowania do zarządzania budownictwem ciężkim oraz zaawansowanych modeli 4D i procesów pracy.

Kierownik ds. bezpieczeństwa i jakości

Zbieraj najbardziej aktualne dane o stanie projektu i spostrzeżenia, aby zapewnić zespołom codziennie jasny przekaz i maksymalnie skrócić czas cyklu informacji zwrotnej o projekcie i dzięki temu natychmiast wdrażać optymalizacje i unikać ryzyka.

Nadzorca budowy

Rejestruj, udostępniaj i przeglądaj dane o wydajności w czasie rzeczywistym dzięki mobilnym aplikacjom budowlanym działającym w terenie, co pozwala zespołom skupić się na właściwych zadaniach, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości.

Koordynator VDC

Współpracuj z interesariuszami projektu przy planowaniu, optymalizacji i monitorowaniu postępów, jak również przy montażu i wizualizacji BIM i danych projektowych przy użyciu zaawansowanych modeli budowlanych 4D i procesów pracy.

Powiązane materiały i samouczki

Z tych materiałów, programów edukacyjnych i samouczków dowiesz się więcej o SYNCHRO i innych aplikacjach firmy Bentley do zarządzania budową.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OPROGRAMOWANIA

Nauka na kursach

Dostępnych jest wiele filmów i kursów, dzięki którym można dowiedzieć się wszystkiego o korzystaniu z oprogramowania firmy Bentley, w tym SYNCHRO i nie tylko.

PROGRAMY AKADEMICKIE

Dla studentów i edukatorów

Jeśli jesteś edukatorem lub studentem, dowiedz się więcej o dostępie do oprogramowania i zobacz, czego potrzebujesz, aby zdobywać wiedzę lub nauczać innych korzystając z najlepszych praktyk oprogramowania Bentley.

FILMY DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

SYNCHRO na YouTube

Obejrzyj filmy na temat tego, CO ROBI SYNCHRO i JAK działa, aby dowiedzieć się, jak to oprogramowanie może pomóc Ci w realizacji następnego projektu.

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Dowiedz się, w jaki sposób firmy budowlane i właściciele realizują lepsze projekty budowlane dzięki rozwiązaniom firmy Bentley.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.