Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ESDG

ESDG

Historie zrównoważonego rozwoju firmy Bentley

Wzmacnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Niskoemisyjne i odporne na zmiany klimatu podejście wymaga bezprecedensowej transformacji naszej infrastruktury.

W firmie Bentley

umożliwiamy osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) poprzez rozwiązania cyfrowych bliźniaków infrastruktury, pomagając naszym użytkownikom — specjalistom ds. infrastruktury — osiągać wyniki, które są bardziej zrównoważone, przewidywalne i odporne.

Zapoznaj się z historiami z 2023 r. poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy firmy Bentley pomagają w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez projekty infrastrukturalne, nad którymi pracują. Historie te są uporządkowane według trendów zrównoważonego rozwoju, aby pomóc w poruszaniu się po wielu projektach, które pokazują, w jaki sposób nasi użytkownicy wspierają zarówno naszą gospodarkę, jak i środowisko.

Świętuj doskonałość w zakresie dostarczania i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.