Bentley Systems czarne logo
Strona główna / 2022
Wróć

Historie z 2022 r.

Zapoznaj się z historiami z 2022 r. poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy firmy Bentley pomagają w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez projekty infrastrukturalne, nad którymi pracują. Historie te są uporządkowane według trendów zrównoważonego rozwoju, aby pomóc w poruszaniu się po wielu projektach, które pokazują, w jaki sposób nasi użytkownicy wspierają zarówno naszą gospodarkę, jak i środowisko.

ikona esdg trend zmiana klimatu

 

Łagodzenie skutków i adaptacja

85% światowej populacji zostało już dotkniętych zdarzeniami bezpośrednio związanymi ze zmianami klimatu.

Uznane przez ekspertów ONZ za „największe, najbardziej wszechobecne zagrożenie, jakiego kiedykolwiek doświadczył świat“, wywołane przez człowieka zmiany klimatu w 2022 r. spowodowały ekstremalne warunki pogodowe na całym świecie, prowadząc do nasilenia susz, powodzi, pożarów, fal upałów i braku bezpieczeństwa żywnościowego. 

W scenariuszu zakładającym ocieplenie o 1,5° Celsjusza do 2030 r., prawie połowa światowej populacji może być narażona na ryzyko klimatyczne związane z upałami, suszami, powodziami lub niedoborem wody w ciągu następnej dekady — obecnie odsetek ten wynosi 43%.

Infrastrukturalny majątek trwały wymaga nadzwyczajnej adaptacji i modyfikacji, aby obniżyć emisję dwutlenku węgla, jednocześnie zwiększając odporność naszych społeczności.

W przeciwieństwie do operacyjnych emisji dwutlenku węgla, które można stopniowo redukować, węgiel wcielony jest trwale związany z danym obiektem infrastruktury już od momentu jego budowy. Węgiel wcielony stanowi 57% wszystkich emisji. Tylko te trzy materiały — beton, stal i aluminium — są odpowiedzialne za 23% światowych emisji. Istnieje niesamowity potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez lepsze projektowanie i dobór materiałów.

ikona, trend esdg, obieg zamknięty

 

Stawianie czoła światowym wyzwaniom

Zasoby Ziemi nie są nieskończone. Zmniejszenie zużycia odpadów, wody i materiałów jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych, którym musimy sprostać.

W naszej obecnej gospodarce pobieramy materiały z Ziemi, wytwarzamy z nich produkty i ostatecznie wyrzucamy je jako odpady – jest to proces liniowy. Jednak w gospodarce o obiegu zamkniętym, znanej również jako cyrkularność, przede wszystkim unikamy wytwarzania odpadów i zużywania zasobów, maksymalizujemy wydajność, wprowadzamy zasoby do obiegu i regenerujemy przyrodę.

Obieg zamknięty (cyrkularność) to rozwiązanie systemowe, które stawia czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, odpady i zanieczyszczenia. Zastosowanie tej koncepcji wydłuża żywotność produktów, materiałów, zasobów i infrastruktury.

Cyrkularność jest najbardziej pożądaną koncepcją zrównoważonej przyszłości. Wiele organizacji już uwzględnia innowacyjne zasady obiegu zamkniętego w swoich projektach infrastrukturalnych. 

ikona, trend esdg, transformacja energetyczna

 

Transformacja energetyczna

Globalny kryzys energetyczny i dotacje rządowe przyspieszyły transformację energetyczną. Niektórzy eksperci twierdzą, że czynniki te mogły skrócić harmonogram nawet o dziesięć lat.

Przejście na niskoemisyjne źródła energii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia powszechnego dostępu do zrównoważonej i przystępnej cenowo energii elektrycznej. Ponad 50% emisji dwutlenku węgla, które należy ograniczyć w ciągu następnej dekady, będzie pochodzić z dekarbonizacji systemów przemysłowych i energetycznych.

Jedna na 10 osób wciąż nie ma dostępu do energii elektrycznej. Wraz ze wzrostem popytu najskuteczniejszym sposobem na wytrzymałą infrastrukturę jest dążenie do szybkich rezultatów, wykorzystując istniejące, tanie i dojrzałe technologie.

Dywersyfikacja źródeł energii jest kluczowa. Produkcja energii odnawialnej musi przyspieszyć poprzez połączenie wszystkich źródeł odnawialnych — słonecznych, geotermalnych, wiatrowych i hydroelektrycznych — w celu wytworzenia wystarczającej ilości energii niskoemisyjnej do zasilania naszego świata.

Zwiększenie wydajności dowolnego systemu, który zużywa, produkuje lub dystrybuuje energię, powoduje natychmiastowy zwrot kosztów środowiskowych i ekonomicznych. Sama efektywność energetyczna stanowi ponad 40% redukcji emisji wymaganej do 2040 roku.

ikona, trend esdg, cyfrowe miasta

 

Miasta są odpowiedzialne za ponad 60% emisji gazów cieplarnianych.

Zaledwie 25 megamiast generuje aż 52% światowej emisji gazów cieplarnianych. Są one jednocześnie największą siłą napędową i największą ofiarą skutków zmian klimatycznych, dlatego też miasta mają ważną motywację do przeciwdziałania tym zmianom. Ponad 10 000 miast zobowiązało się już do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Miasta stoją również przed wieloma innymi krytycznymi wyzwaniami. Podczas gdy tylko 50% światowej populacji miejskiej ma wygodny dostęp do transportu publicznegoco minutę z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 17 osób. Przełomowy charakter pandemii COVID-19 oraz pojawiające się światowe niepewności stanowiły doskonałe przypomnienie, że obszary miejskie muszą być przygotowane na zmienną i nieprzewidywalną przyszłość.

Musimy nadal poszukiwać rozwiązań i technologii w celu umożliwienia rozwijającym się ośrodkom miejskim zrównoważenia poziomu jakości życia, zdrowia, dekarbonizacji i odporności na zmiany klimatu.

Miasta zawsze będą istnieć, a przyszłość ludzkości niewątpliwie leży w obszarach miejskich, nie tylko w dużych metropoliach, ale także w małych i średnich miastach.

Świętuj doskonałość w zakresie dostarczania i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.