Strona główna / Całe oprogramowanie / Branże / Branża wodociągowa

Branża wodociągowa

Branża wodociągowa

Infrastruktura wodna odporna na przyszłość

Pewne planowanie, projektowanie, budowanie, obsługa i utrzymanie inteligentnych i odpornych systemów wodociągów i kanalizacji.

POLECANE ROZWIĄZANIA

Zwiększ bezpieczeństwo zapór dzięki technologii cyfrowego bliźniaka do terminowej oceny ryzyka, zdalnego monitorowania i wydajnej analizy danych.

Poznaj rozwiązania do monitorowania zapór

Uzyskaj wartościowe informacje, które pomogą poprawić monitorowanie sieci wodociągowej, wydajność i efektywność operacyjną.

Poznaj rozwiązania dla sieci wodociągowych

Wsparcie modernizacji systemu wodnego przez cyfrowy postęp

POMÓŻ ZROBIĆ WIĘCEJ MNIEJSZYM NAKŁADEM ŚRODKÓW

Uzyskaj wgląd we właściwe dane, szybciej i z najwyższą dokładnością. Skup się na tym, co ważne i pozwól systemowi zająć się danymi. Kontekst sytuacyjny i spostrzeżenia umożliwią podejmowanie decyzji na podstawie twardych danych. Dzięki temu kluczowa infrastruktura wodna będzie działać inteligentniej i zyska większą odporność, a Ty zrobisz więcej mniejszym kosztem i będziesz pewniej służyć interesariuszom oraz pomagać w tworzeniu lepszego środowiska dla rozwoju.

Pozytywny wpływ na niedobory wody

Woda to życie. A jednak tak wiele osób boryka się z brakiem czystej i przystępnej cenowo wody, lub martwi się skutkami suszy i przerwami w jej dostawach. Dziś szybciej niż kiedykolwiek zaplanujesz i zaprojektujesz inteligentniejsze i bardziej odporne systemy wodne przy zachowaniu pełnej przejrzystości wobec wszystkich interesariuszy. Zaawansowana sztuczna inteligencja oraz funkcje analiz, modelowania i symulacji pozwalają także zoptymalizować działanie i utrzymanie, tak aby w razie potrzeby można było szybko uzyskać potrzebne odpowiedzi.

Gotowość i odporność na sytuacje awaryjne

Przygotuj się dzięki planom awaryjnym, danym w czasie rzeczywistym i modelowaniu w celu złagodzenia skutków zdarzeń klimatycznych. Oceniaj i prognozuj ryzyko powodzi, wdrażaj programy bezpieczeństwa i monitoruj zasoby wodne i infrastrukturę.

Optymalizacja działalności w branży wodnej

Poprowadź swój zespół przez transformację cyfrową — od zmniejszenia przesyłowych strat wody po zapobieganie przerwom w dostawie i optymalizację wydajności pomp w celu uzyskania zerowego bilansu netto. Konsultanci z branży komunalnej i inżynieryjnej mogą zmodernizować procesy i praktyki w zakresie planowania, projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania systemów wodnych, ściekowych i burzowych.

 • Uzdatnianie
 • Dystrybucja wody

  Ważne jest zrozumienie, jak infrastruktura wodna zachowuje się jako system. Proste w użyciu rozwiązania wpierające podejmowanie decyzji pozwalają łatwo skorzystać z dostępnej wiedzy i uwzględnić w planach zmiany klimatyczne, wzrost populacji, strategie operacyjne oraz plany awaryjne.

  Planowanie i projektowanie systemu wodnego

  Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, administracja i firmy inżynierskie z całego świata pokładają zaufanie w oprogramowaniu hydraulicznym i hydrologicznym firmy Bentley, które znajduje zastosowanie przy tworzeniu planów ogólnych, ułatwia tworzenie projektów zagospodarowania terenu, pomaga szybciej i precyzyjniej projektować sieci dystrybucyjne oraz projektować i optymalizować rozbudowę systemów wodnych. Inżynierowie zarządzający infrastrukturą o dużej złożoności w zmieniającym się środowisku wysoko cenią sobie zaawansowane funkcje interoperacyjności oraz możliwość zarządzania wariantami i modelami oraz wykonywania symulacji hydraulicznych.

  Zalecane oprogramowanie

  Planowanie kapitałowe

  Gdy ocena ryzyka wskazuje na potrzebę remontu instalacji rurowej, potrzebny jest dowód, że majątek trwały stwarza najwyższy poziom zagrożenia i wymaga priorytetowego traktowania przy układaniu planów wymiany. Potrzeba potwierdzenia, że mniej priorytetowe elementy majątku trwałego są bezpieczne i niezawodne. Analizując scenariusze do oceny stopnia ryzyka oraz obliczając prawdopodobieństwo i konsekwencje awarii, podejmiesz najlepsze decyzje dotyczące planowania kapitałowego. Swoje decyzje uzasadnisz dowodami opartymi na aktualnych danych, co pozwoli zoptymalizować plany i bez wahania przekazać wyniki interesariuszom.

  Zalecane oprogramowanie

  Monitoring operacyjny systemu wodnego

  Skorzystaj z funkcji analizy, symulacji i prognozowania aktualnych warunków i wydajności systemu. Cyfrowy bliźniak sieci dystrybucyjnej i przepompowni pomoże ograniczyć przerwy w dostawie usług, zmniejszyć przesyłowe straty wody, zapewnić zgodność z przepisami i ograniczyć ryzyko. Uzyskasz kontrolę nad swoimi danymi, aby w ramach połączonego środowiska danych (CDE) móc szybciej podejmować lepsze decyzje.

  Zalecane oprogramowanie

  HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

  Widok z góry na teren zielony i budynki mieszkalne

  Companhia Águas de Joinville (CAJ), Brazylia

  Plan awaryjny na wypadek suszy

  Model hydrauliczny pozwolił na symulację suszy na 285 kilometrach rurociągu sieciowego.

  Larsen and Toubro, Indie

  Program zaopatrzenia w wodę (uzdatnianie wód powierzchniowych)

  Firma L&T zaprojektowała system, który pozwolił zapewnić bezpieczną wodę pitną populacji wiejskiej liczącej ponad 14 milionów ludzi zamieszkałych w 388 miejscowościach.

  DC Water

  Lepszy wgląd w informacje

  Cyfrowy bliźniak pomaga zredukować nakłady operacyjne i kapitałowe oraz ograniczyć przesyłowe straty wody dzięki lepszemu dostępowi do danych i analizom.

  „DC Water poprawia odporność operacyjną i finansową poprzez wdrożenie cyfrowego bliźniaka infrastruktury wodnej”.

  — Alireza Parhami, P.E., Senior Hydraulic Modeling Lead, DC Water
 • Odprowadzanie
 • Odprowadzanie ścieków i wód opadowych

  Zdrowe społeczności, bezpieczne i wydajne urządzenia sanitarne, zmniejszone zużycie energii oraz zerowa emisja netto dwutlenku węgla. Nasze systemy odprowadzania wód opadowych są zaprojektowane tak, aby radzić sobie z intensywnymi deszczami i ciężkimi warunkami pogodowymi. Nowoczesne myślenie wspierane przez czołowe oprogramowanie.

  Inżynieria sieci kanalizacyjnej – planowanie i projektowanie

  Ogranicz ryzyko i zyskaj zgodność z przepisami. Planuj, analizuj i projektuj – w 2D lub 3D- systemy kanalizacyjne i kanalizację ogólnospławną z inżynierią hydrauliczną i hydrologiczną. Rozwiązanie zapewnia kompleksowe zarządzanie wariantami i modelami oraz zoptymalizowaną kalibrację. Poprawisz przepustowość i ograniczysz przepełnienia kanałów. Możesz analizować złożone systemy burzowe i modelować efekty opadów, spływu, grawitacji, ciśnienia, konstrukcji wpustu i obejść, zbiorników retencyjnych, struktur wylotowych, otwartych kanałów i przepustów. Wszystko, co wpływa na system kanalizacyjny, może mieć wpływ na zdrowie Twojej społeczności. Sięgaj po to, co najlepsze, bez kompromisów.

  Zalecane oprogramowanie

  Eksploatacja sieci kanalizacyjnej

  Pełny obraz sytuacji pozwoli Ci podejmować szybkie i trafne decyzje. Integracja modeli instalacji, stacji podnoszenia i modeli hydraulicznych, danych inżynieryjnych oraz geoprzestrzennych z systemem SCADA działającym w czasie rzeczywistym. Wraz ze wzrostem ilości oprzyrządowania i liczby czujników IoT pojawia się potrzeba działania w sposób bardziej inteligentny, aby możliwe było utrzymanie podstawowych usług dla społeczności w zakresie gospodarki ściekowej. Nadszedł czas, aby stworzyć cyfrowego bliźniaka infrastruktury ściekowej i deszczowej. Możemy w tym pomóc.

  Zalecane oprogramowanie

  Ocena ryzyka powodziowego i łagodzenie skutków powodzi

  Nasze rozwiązanie pozwala symulować zalanie obszarów w wyniku fali sztormowej, nadmiernych opadów, przenikania, spływów powierzchniowych, przepływu w kanale i rozpływu wód podziemnych. Umożliwia także ograniczenie ryzyka powodziowego na obszarach miejskich, nadrzecznych i nadmorskich. Obliczysz przepływ rzeki, a także stopień zalewania i szacowane zagrożenie powodzią. Z tego rozwiązania korzystają najlepsi — teraz kolej na Ciebie. 

  Zalecane oprogramowanie

  HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

  Quattrone & Associates, Inc.

  Rozwiązanie do projektowania sieci kanalizacji burzowej

  OpenFlows StormCAD pozwala zaoszczędzić 10 000 USD i uniknąć potencjalnego sześciomiesięcznego opóźnienia budowy. 

  Primove Infrastructure Development Consultants

  Plan ogólny zagospodarowania wód opadowych dla 11 wiosek, Pune, Indie

  W obliczu wyzwań związanych z koordynacją i lokalizacją, firma Primove zdała sobie sprawę, że do zarządzania pracami o szerokim zakresie i określenia optymalnego projektu sieci potrzebuje cyfrowego kontekstu.

  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej AEGEA w regionie jezior

  AEGEA

  Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

  90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

  AEGEA

  Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

  90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

  „Systemy dystrybucji wody i odprowadzania ścieków mogą nie być tym, co na co dzień zaprząta uwagę przeciętnego człowieka, ale stanowią infrastrukturę krytyczną dla rozwoju urbanizacji i poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Z obszernych badań rynku przeprowadzonych przez ARC Advisory Group wynika, że Bentley Systems jest światowym liderem w zakresie oprogramowania do projektowania inżynierskiego takich systemów”.

  — Ralph Rio, Vice President, Enterprise Software, ARC Advisory Group, czerwiec 2022 r.

 • Zakłady uzdatniania i oczyszczania
 • Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków

  Osiągnij minimalny (lub zerowy) ślad energetyczny, zerową emisję i 100% recyklingu wody (zerowe zużycie wody). Najlepsze w swojej klasie zakłady uzdatniania wody są dziś w czołówce pod względem projektowania pod kątem zmniejszania wpływu na środowisko.

  Interdyscyplinarne procesy planowania, projektowania i realizacji

  Wykorzystując wspólne projektowanie i metodologię BIM, skrócisz czas i obniżysz koszty zaprojektowania następnej oczyszczalni ścieków lub zakładu uzdatniania wody. Dzięki środowisku, które wspiera zespoły projektowe pracujące razem online lub niezależnie w trybie offline, zwiększysz szybkość i elastyczność działania. Możesz także skorzystać z funkcji projektowania 3D instalacji rurowych, systemów HVAC oraz urządzeń mechanicznych i elektrycznych z automatycznym wykrywaniem kolizji, porównywaniem wersji i rozwiązywaniem problemów.

  Zalecane oprogramowanie

  Informacje operacyjne

  Dla poprawy wydajności zakładu, efektywności energetycznej, zarządzania chemikaliami i analizy ryzyka, potrzebna jest dzisiaj inteligencja operacyjna. Połączenie fizycznych elementów majątku trwałego z wirtualnymi pozwoli wykorzystać zaawansowaną analitykę, uczenie maszynowe, symulacje i modelowanie oraz podejmować lepsze decyzje operacyjne. Uzyskasz najwyższą możliwą wydajność przy najniższych kosztach.

  Zalecane oprogramowanie

  Wizualne zarządzanie wydajnością majątku trwałego

  Dzięki cyfrowemu bliźniakowi zakładu, w połączeniu z opartymi na ryzyku strategiami zarządzania niezawodnością i integralnością, będziesz mieć pod ręką informacje o majątku trwałym, co pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji. Cyfrowy bliźniak Twojego zakładu i stacji pomp pomoże Ci działać bezpiecznie, niezawodnie, zgodnie z przepisami, bez ryzyka i opłacalnie.

  Zalecane oprogramowanie

  HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

  Cism Consulting

  Oczyszczalnia ścieków Cachoeira, Holambra, São Paulo, Brazylia

  Aby rozbudować i ulepszyć system kanalizacji sanitarnej Holambry, firma Cism wykorzystała rozwiązanie firmy Bentley działające w czasie rzeczywistym, które pozwoliło zintegrować modele 3D utworzone przez poszczególne branże i zapewnić procesy pracy BIM.

  Jacobs

  F. Wayne Hill Water Resources Center, Gwinnet County, Georgia

  Aby zwiększyć istniejący przepływ i wydajność oczyszczania, inżynierowie mieli za zadanie stworzyć skomplikowany projekt modernizacji. Stanęli przy tym przed wyzwaniami związanymi z koordynacją zdalnego zespołu, spotęgowanymi przez ograniczoną funkcjonalność istniejących, przestarzałych modeli powykonawczych.

  Brown and Caldwell

  Wdrażanie cyfrowych bliźniaków w projekcie opartym na współpracy

  Inżynierowie napotkali trudności podczas integracji wielu zróżnicowanych narzędzi do projektowania oraz w trakcie wykorzystywania danych od etapu projektowania przez budowę, eksploatację i konserwację.

  „Firma Bentley Systems stworzyła kilka rozwiązań zapewniającego niezawodność oprogramowania dla poszczególnych branż, które łączą wiedzę i możliwości firmy Bentley w zakresie inżynierii projektowej i wydajności majątku trwałego w celu usprawnienia procesów konserwacji i planowania w całym cyklu życia majątku trwałego. Skupienie uwagi na przemyśle pomogło firmie stać się czołowym dostawcą oprogramowania tego typu dla wielu głównych gałęzi przemysłu, w tym przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, górnictwa oraz gospodarki wodno-ściekowej”.

  — Interpreet Shoker, Senior Analyst, ARC Advisory Group

 • Zapory
 • Zapory

  Zapewnienie stałego bezpieczeństwa zapór oznacza ochronę społeczeństwa i środowiska. Konieczne jest rozpoznanie wczesnych oznak zmiany zachowań, które mogą zagrozić wytrzymałości konstrukcji. Potrzebne jest również monitorowanie przepływu wód podziemnych, w kanałach i na powierzchni oraz wykrywanie anomalii konstrukcji, zanim wpłyną one na wydajność. Wszystko to zmniejsza ryzyko i podnosi bezpieczeństwo.

  Monitorowanie zapór

  Starzejące się konstrukcje, ekstremalne opady deszczu i aktywność sejsmiczna mogą wprowadzić chaos w operacje związane z zasobami wodnymi i dostawami wody, narażając przedsiębiorstwa na zakłócenia w dostawie wody lub jeszcze gorsze konsekwencje. Programy zarządzania bezpieczeństwem zapór dostarczają najnowocześniejsze monitorowanie IoT i inteligencję operacyjną zapewniając w czasie rzeczywistym wgląd i minimalizację ryzyka dla Twojego portfolio zapór. Odwiedź naszą stronę Monitorowanie zapór.

  Zalecane oprogramowanie

  Planowanie i projektowanie konstrukcji zapór

  Dzisiejsza złożona infrastruktura zapór wymaga wielobranżowej współpracy zespołów inżynierskich w całym cyklu życia projektu. Taką integrację i adekwatne zarządzanie informacjami umożliwia metodologia BIM. Wizualizacja pomaga z kolei inżynierom łatwo zbadać alternatywy projektowe.

  Zalecane oprogramowanie

  Analiza metodą elementów skończonych

  Analiza rozkładu naprężeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury zapory może być wykonana dokładnie i szybko za pomocą programów do analizy metodą elementów skończonych. Dla inżynierów jest to narzędzie do przeprowadzania kompleksowych badań bezpieczeństwa i wydajności wszędzie tam, gdzie niezawodność i odporność są krytyczne. Programy pozwalają symulować wszystkie aspekty zachowania konstrukcji i dzięki temu tworzyć godne zaufania projekty, które będą znacznie bezpieczniejsze i bardziej opłacalne niż te, które przeanalizowano zaledwie pod kątem spełniania określonych norm.

  Zalecane oprogramowanie

  HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

  HDR

  Modelowanie cyfrowego bliźniaka zapory Diablo

  W wyniku przelania się wody przez zaporę w Oroville w Kalifornii w 2017 roku konieczne było ewakuowanie
  ponad 180 tys. osób.

  Podziemna stacja pomp

  Zaopatrzenie w wodę 1,5 mln mieszkańców

  Dzięki zastosowaniu aplikacji Bentley do modelowania 3D opartego na współpracy udało się zmniejszyć liczbę błędów projektowych o 95% i zaoszczędzić 10 mln CNY.

  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej AEGEA w regionie jezior

  AEGEA

  Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

  90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

  AEGEA

  Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

  90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

  „To co mnie inspiruje, to fakt że cyfrowy bliźniak zapewnia większy dostęp do obrazów i danych wysokiej wierności. Bezpieczeństwo zapory wzrosło, a dane można pozyskiwać efektywnie i bez ryzyka”.

  — Carlos Femmer, Associate Vice President/Data Acquisition Cross Sector Director, HDR

Dystrybucja wody

Ważne jest zrozumienie, jak infrastruktura wodna zachowuje się jako system. Proste w użyciu rozwiązania wpierające podejmowanie decyzji pozwalają łatwo skorzystać z dostępnej wiedzy i uwzględnić w planach zmiany klimatyczne, wzrost populacji, strategie operacyjne oraz plany awaryjne.

Planowanie i projektowanie systemu wodnego

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, administracja i firmy inżynierskie z całego świata pokładają zaufanie w oprogramowaniu hydraulicznym i hydrologicznym firmy Bentley, które znajduje zastosowanie przy tworzeniu planów ogólnych, ułatwia tworzenie projektów zagospodarowania terenu, pomaga szybciej i precyzyjniej projektować sieci dystrybucyjne oraz projektować i optymalizować rozbudowę systemów wodnych. Inżynierowie zarządzający infrastrukturą o dużej złożoności w zmieniającym się środowisku wysoko cenią sobie zaawansowane funkcje interoperacyjności oraz możliwość zarządzania wariantami i modelami oraz wykonywania symulacji hydraulicznych.

Zalecane oprogramowanie

Planowanie kapitałowe

Gdy ocena ryzyka wskazuje na potrzebę remontu instalacji rurowej, potrzebny jest dowód, że majątek trwały stwarza najwyższy poziom zagrożenia i wymaga priorytetowego traktowania przy układaniu planów wymiany. Potrzeba potwierdzenia, że mniej priorytetowe elementy majątku trwałego są bezpieczne i niezawodne. Analizując scenariusze do oceny stopnia ryzyka oraz obliczając prawdopodobieństwo i konsekwencje awarii, podejmiesz najlepsze decyzje dotyczące planowania kapitałowego. Swoje decyzje uzasadnisz dowodami opartymi na aktualnych danych, co pozwoli zoptymalizować plany i bez wahania przekazać wyniki interesariuszom.

Zalecane oprogramowanie

Monitoring operacyjny systemu wodnego

Skorzystaj z funkcji analizy, symulacji i prognozowania aktualnych warunków i wydajności systemu. Cyfrowy bliźniak sieci dystrybucyjnej i przepompowni pomoże ograniczyć przerwy w dostawie usług, zmniejszyć przesyłowe straty wody, zapewnić zgodność z przepisami i ograniczyć ryzyko. Uzyskasz kontrolę nad swoimi danymi, aby w ramach połączonego środowiska danych (CDE) móc szybciej podejmować lepsze decyzje.

Zalecane oprogramowanie

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Companhia Águas de Joinville (CAJ), Brazylia

Plan awaryjny na wypadek suszy

Model hydrauliczny pozwolił na symulację suszy na 285 kilometrach rurociągu sieciowego.

Larsen and Toubro, Indie

Program zaopatrzenia w wodę (uzdatnianie wód powierzchniowych)

Firma L&T zaprojektowała system, który pozwolił zapewnić bezpieczną wodę pitną populacji wiejskiej liczącej ponad 14 milionów ludzi zamieszkałych w 388 miejscowościach.

DC Water

Lepszy wgląd w informacje

Cyfrowy bliźniak pomaga zredukować nakłady operacyjne i kapitałowe oraz ograniczyć przesyłowe straty wody dzięki lepszemu dostępowi do danych i analizom.

„DC Water poprawia odporność operacyjną i finansową poprzez wdrożenie cyfrowego bliźniaka infrastruktury wodnej”.

— Alireza Parhami, P.E., Senior Hydraulic Modeling Lead, DC Water

Odprowadzanie ścieków i wód opadowych

Zdrowe społeczności, bezpieczne i wydajne urządzenia sanitarne, zmniejszone zużycie energii oraz zerowa emisja netto dwutlenku węgla. Nasze systemy odprowadzania wód opadowych są zaprojektowane tak, aby radzić sobie z intensywnymi deszczami i ciężkimi warunkami pogodowymi. Nowoczesne myślenie wspierane przez czołowe oprogramowanie.

Inżynieria sieci kanalizacyjnej – planowanie i projektowanie

Ogranicz ryzyko i zyskaj zgodność z przepisami. Planuj, analizuj i projektuj – w 2D lub 3D- systemy kanalizacyjne i kanalizację ogólnospławną z inżynierią hydrauliczną i hydrologiczną. Rozwiązanie zapewnia kompleksowe zarządzanie wariantami i modelami oraz zoptymalizowaną kalibrację. Poprawisz przepustowość i ograniczysz przepełnienia kanałów. Możesz analizować złożone systemy burzowe i modelować efekty opadów, spływu, grawitacji, ciśnienia, konstrukcji wpustu i obejść, zbiorników retencyjnych, struktur wylotowych, otwartych kanałów i przepustów. Wszystko, co wpływa na system kanalizacyjny, może mieć wpływ na zdrowie Twojej społeczności. Sięgaj po to, co najlepsze, bez kompromisów.

Zalecane oprogramowanie

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej

Pełny obraz sytuacji pozwoli Ci podejmować szybkie i trafne decyzje. Integracja modeli instalacji, stacji podnoszenia i modeli hydraulicznych, danych inżynieryjnych oraz geoprzestrzennych z systemem SCADA działającym w czasie rzeczywistym. Wraz ze wzrostem ilości oprzyrządowania i liczby czujników IoT pojawia się potrzeba działania w sposób bardziej inteligentny, aby możliwe było utrzymanie podstawowych usług dla społeczności w zakresie gospodarki ściekowej. Nadszedł czas, aby stworzyć cyfrowego bliźniaka infrastruktury ściekowej i deszczowej. Możemy w tym pomóc.

Zalecane oprogramowanie

Ocena ryzyka powodziowego i łagodzenie skutków powodzi

Nasze rozwiązanie pozwala symulować zalanie obszarów w wyniku fali sztormowej, nadmiernych opadów, przenikania, spływów powierzchniowych, przepływu w kanale i rozpływu wód podziemnych. Umożliwia także ograniczenie ryzyka powodziowego na obszarach miejskich, nadrzecznych i nadmorskich. Obliczysz przepływ rzeki, a także stopień zalewania i szacowane zagrożenie powodzią. Z tego rozwiązania korzystają najlepsi — teraz kolej na Ciebie. 

Zalecane oprogramowanie

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Quattrone & Associates, Inc.

Rozwiązanie do projektowania sieci kanalizacji burzowej

OpenFlows StormCAD pozwala zaoszczędzić 10 000 USD i uniknąć potencjalnego sześciomiesięcznego opóźnienia budowy. 

Primove Infrastructure Development Consultants

Plan ogólny zagospodarowania wód opadowych dla 11 wiosek, Pune, Indie

W obliczu wyzwań związanych z koordynacją i lokalizacją, firma Primove zdała sobie sprawę, że do zarządzania pracami o szerokim zakresie i określenia optymalnego projektu sieci potrzebuje cyfrowego kontekstu.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej AEGEA w regionie jezior

AEGEA

Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

AEGEA

Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

„Systemy dystrybucji wody i odprowadzania ścieków mogą nie być tym, co na co dzień zaprząta uwagę przeciętnego człowieka, ale stanowią infrastrukturę krytyczną dla rozwoju urbanizacji i poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Z obszernych badań rynku przeprowadzonych przez ARC Advisory Group wynika, że Bentley Systems jest światowym liderem w zakresie oprogramowania do projektowania inżynierskiego takich systemów”.

— Ralph Rio, Vice President, Enterprise Software, ARC Advisory Group, czerwiec 2022 r.

Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków

Osiągnij minimalny (lub zerowy) ślad energetyczny, zerową emisję i 100% recyklingu wody (zerowe zużycie wody). Najlepsze w swojej klasie zakłady uzdatniania wody są dziś w czołówce pod względem projektowania pod kątem zmniejszania wpływu na środowisko.

Interdyscyplinarne procesy planowania, projektowania i realizacji

Wykorzystując wspólne projektowanie i metodologię BIM, skrócisz czas i obniżysz koszty zaprojektowania następnej oczyszczalni ścieków lub zakładu uzdatniania wody. Dzięki środowisku, które wspiera zespoły projektowe pracujące razem online lub niezależnie w trybie offline, zwiększysz szybkość i elastyczność działania. Możesz także skorzystać z funkcji projektowania 3D instalacji rurowych, systemów HVAC oraz urządzeń mechanicznych i elektrycznych z automatycznym wykrywaniem kolizji, porównywaniem wersji i rozwiązywaniem problemów.

Zalecane oprogramowanie

Informacje operacyjne

Dla poprawy wydajności zakładu, efektywności energetycznej, zarządzania chemikaliami i analizy ryzyka, potrzebna jest dzisiaj inteligencja operacyjna. Połączenie fizycznych elementów majątku trwałego z wirtualnymi pozwoli wykorzystać zaawansowaną analitykę, uczenie maszynowe, symulacje i modelowanie oraz podejmować lepsze decyzje operacyjne. Uzyskasz najwyższą możliwą wydajność przy najniższych kosztach.

Zalecane oprogramowanie

Wizualne zarządzanie wydajnością majątku trwałego

Dzięki cyfrowemu bliźniakowi zakładu, w połączeniu z opartymi na ryzyku strategiami zarządzania niezawodnością i integralnością, będziesz mieć pod ręką informacje o majątku trwałym, co pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji. Cyfrowy bliźniak Twojego zakładu i stacji pomp pomoże Ci działać bezpiecznie, niezawodnie, zgodnie z przepisami, bez ryzyka i opłacalnie.

Zalecane oprogramowanie

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Cism Consulting

Oczyszczalnia ścieków Cachoeira, Holambra, São Paulo, Brazylia

Aby rozbudować i ulepszyć system kanalizacji sanitarnej Holambry, firma Cism wykorzystała rozwiązanie firmy Bentley działające w czasie rzeczywistym, które pozwoliło zintegrować modele 3D utworzone przez poszczególne branże i zapewnić procesy pracy BIM.

Jacobs

F. Wayne Hill Water Resources Center, Gwinnet County, Georgia

Aby zwiększyć istniejący przepływ i wydajność oczyszczania, inżynierowie mieli za zadanie stworzyć skomplikowany projekt modernizacji. Stanęli przy tym przed wyzwaniami związanymi z koordynacją zdalnego zespołu, spotęgowanymi przez ograniczoną funkcjonalność istniejących, przestarzałych modeli powykonawczych.

Brown and Caldwell

Wdrażanie cyfrowych bliźniaków w projekcie opartym na współpracy

Inżynierowie napotkali trudności podczas integracji wielu zróżnicowanych narzędzi do projektowania oraz w trakcie wykorzystywania danych od etapu projektowania przez budowę, eksploatację i konserwację.

„Firma Bentley Systems stworzyła kilka rozwiązań zapewniającego niezawodność oprogramowania dla poszczególnych branż, które łączą wiedzę i możliwości firmy Bentley w zakresie inżynierii projektowej i wydajności majątku trwałego w celu usprawnienia procesów konserwacji i planowania w całym cyklu życia majątku trwałego. Skupienie uwagi na przemyśle pomogło firmie stać się czołowym dostawcą oprogramowania tego typu dla wielu głównych gałęzi przemysłu, w tym przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, górnictwa oraz gospodarki wodno-ściekowej”.

— Interpreet Shoker, Senior Analyst, ARC Advisory Group

Zapory

Zapewnienie stałego bezpieczeństwa zapór oznacza ochronę społeczeństwa i środowiska. Konieczne jest rozpoznanie wczesnych oznak zmiany zachowań, które mogą zagrozić wytrzymałości konstrukcji. Potrzebne jest również monitorowanie przepływu wód podziemnych, w kanałach i na powierzchni oraz wykrywanie anomalii konstrukcji, zanim wpłyną one na wydajność. Wszystko to zmniejsza ryzyko i podnosi bezpieczeństwo.

Monitorowanie zapór

Starzejące się konstrukcje, ekstremalne opady deszczu i aktywność sejsmiczna mogą wprowadzić chaos w operacje związane z zasobami wodnymi i dostawami wody, narażając przedsiębiorstwa na zakłócenia w dostawie wody lub jeszcze gorsze konsekwencje. Programy zarządzania bezpieczeństwem zapór dostarczają najnowocześniejsze monitorowanie IoT i inteligencję operacyjną zapewniając w czasie rzeczywistym wgląd i minimalizację ryzyka dla Twojego portfolio zapór. Odwiedź naszą stronę Monitorowanie zapór.

Zalecane oprogramowanie

Planowanie i projektowanie konstrukcji zapór

Dzisiejsza złożona infrastruktura zapór wymaga wielobranżowej współpracy zespołów inżynierskich w całym cyklu życia projektu. Taką integrację i adekwatne zarządzanie informacjami umożliwia metodologia BIM. Wizualizacja pomaga z kolei inżynierom łatwo zbadać alternatywy projektowe.

Zalecane oprogramowanie

Analiza metodą elementów skończonych

Analiza rozkładu naprężeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury zapory może być wykonana dokładnie i szybko za pomocą programów do analizy metodą elementów skończonych. Dla inżynierów jest to narzędzie do przeprowadzania kompleksowych badań bezpieczeństwa i wydajności wszędzie tam, gdzie niezawodność i odporność są krytyczne. Programy pozwalają symulować wszystkie aspekty zachowania konstrukcji i dzięki temu tworzyć godne zaufania projekty, które będą znacznie bezpieczniejsze i bardziej opłacalne niż te, które przeanalizowano zaledwie pod kątem spełniania określonych norm.

Zalecane oprogramowanie

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

HDR

Modelowanie cyfrowego bliźniaka zapory Diablo

W wyniku przelania się wody przez zaporę w Oroville w Kalifornii w 2017 roku konieczne było ewakuowanie
ponad 180 tys. osób.

Podziemna stacja pomp

Zaopatrzenie w wodę 1,5 mln mieszkańców

Dzięki zastosowaniu aplikacji Bentley do modelowania 3D opartego na współpracy udało się zmniejszyć liczbę błędów projektowych o 95% i zaoszczędzić 10 mln CNY.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej AEGEA w regionie jezior

AEGEA

Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

AEGEA

Optymalizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej dzięki SewerGEMS

90 procent pokrycia przy kosztach niższych o 58% z planem głównym

„To co mnie inspiruje, to fakt że cyfrowy bliźniak zapewnia większy dostęp do obrazów i danych wysokiej wierności. Bezpieczeństwo zapory wzrosło, a dane można pozyskiwać efektywnie i bez ryzyka”.

— Carlos Femmer, Associate Vice President/Data Acquisition Cross Sector Director, HDR

„Oprogramowanie Bentley wytworzyło oparty na cyfrowym bliźniaku model miejskich systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz kąpielisk, aby prognozować powodzie i problemy z jakością wody, a tym samym poprawić reakcje i odporność miasta”.

Pedro Vieira, IT and Innovation Director, Águas e Energia do Porto

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.