Strona główna / Plantsight

Plantsight

Logo oprogramowania PlantSight białe

Plantsight

Cyfrowe bliźniaki dla branży procesowej

Uzyskaj cyfrową perspektywę

Pracuj w realistycznym środowisku wizualnym, w którym możesz zaufać swoim danym, aby podejmować szybkie i dokładne decyzje.

Czym jest PlantSight?

Dzięki PlantSight korzyści płynące z cyfrowego bliźniaka staną się dostępne szybciej niż myślisz. Zbuduj swojego cyfrowego bliźniaka na podstawie istniejących źródeł danych, w tym produktów firmy Bentley, oraz integracji z aplikacjami innych firm i pracuj w otwartym środowisku połączonych danych (CDE). Korzystając z platformy iTwin, można stworzyć cyfrowego bliźniaka na przestrzeni całego cyklu życia majątku trwałego, łącząc informacje pochodzące z projektu, takie jak modele 3D, siatki rzeczywistości i identyfikatory P&ID oraz dane powierzchniowe pochodzące z eksploatacji i konserwacji, aby uzyskać pełny obraz wydajności.

 • Prawda danych
 • ekran wizualizacji wydajności majątku trwałego w plantsight

  Wizualizuj i łącz dane

  Dostęp i edycja w jednym widoku przedstawiającym pojedynczy obraz prawdy – zbieraj i wizualizuj dane z wielu źródeł przy użyciu otwartych formatów.

  Zbuduj cyfrowego bliźniaka od podstaw w jeden dzień

  Przekształć proste dokumenty schematów orurowania i oprzyrządowania (P&ID) w inteligentne źródła danych. Twórz inteligentne modele 3D instalacji przemysłowych na terenach poprzemysłowych za pomocą fotografii.

  Zarządzaj na bieżąco aktualizowanym cyfrowym bliźniakiem

  Zarządzaj zmianami w całym cyklu życia projektu i majątku trwałego oraz utrzymuj rejestr wprowadzonych modyfikacji i osób za nie odpowiedzialnych.

  Obejrzyj film

 • Współpracuj
 • ekran przedstawiający realizację projektów inwestycyjnych w plantsight

  Weryfikuj i rozpatruj zmiany projektowe w szerszym kontekście

  Niezależnie od tego, z jakich narzędzi projektowych korzystasz, zobacz wprowadzone zmiany i uwierz w nie.

  Wykrywaj kolizje i rozwiązuj usterki

  Dostrzegaj potencjalne problemy i rozważaj rozwiązania ze spokojem wiedząc, że pracujesz z danymi wysokiej jakości.

  Przekazuj dane cyfrowo w celu zapewnienia gotowości operacyjnej

  Przyśpiesz produkcję o 80% dzięki cyfrowemu przekazywaniu informacji o projekcie.

  Arkusz danych

 • Informacje operacyjne
 • ekran inteligencji operacyjnej w plantsight

  Przekształć dane w przydatne informacje

  Połącz fizyczny majątek trwały z wirtualnym, aby uzyskać wgląd w informacje sytuacyjne mające wpływ na decyzje na każdym poziomie.

  Dowiedz się więcej dzięki szczegółowym informacjom

  Zaawansowana analityka, uczenie maszynowe, symulacje i modelowanie pomagają uzyskać informacje na temat eksploatacji, konserwacji oraz wytrzymałości.

  Współpracuj zdalnie — od tego zależy Twoja przyszłość

  Rozwiązuj problemy operacyjne na odległość i planuj modyfikacje w oparciu o rzeczywistą wydajność.

  Obejrzyj film

 • Inteligencja majątku trwałego
 • ekran przeglądowy w plantsight

  Opracowywanie strategii w oparciu o ryzyko

  Ogranicz ryzyko i zapewnij przewidywalną produkcję dzięki opartemu na ryzyku zarządzaniu niezawodnością i integralnością. Aktualne programy, ciągłe doskonalenie.

  Pełen obraz kondycji majątku trwałego

  Internet rzeczy bez inteligencji sytuacyjnej jest bezwartościowy. Cyfrowy bliźniak zapewnia kontekst i informacje, których potrzebujesz, aby podejmować terminowe i trafne decyzje.

  Kontekst rzeczywistości mobilnej i mieszanej

  Twoi technicy w terenie mają potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki. Połącz się z inżynierami niezależnie od ich lokalizacji celem współpracy i przeprowadzania złożonych inspekcji i konserwacji.

  Obejrzyj film

 • Zrównoważony rozwój
 • Wartość przez cały cykl życia zasobów

  Miej dostęp do aktualnych danych w kontekście wizualnym na każdym etapie cyklu życia. Począwszy od projektu poprzez cyfrowe przekazanie, aż do eksploatacji, cyfrowy bliźniak zwiększy Twoje możliwości decyzyjne.

  Pozbądź się silosów

  Umożliw współpracę między działami inżynierii, konserwacji i eksploatacji w dowolnym miejscu i czasie.

  Twoja przyszłość zaczyna się już dziś.

  Upewnij się, że Twój majątek trwały jest wdrażany, optymalizowany i stale ulepszany w celu zapewnienia bezpiecznego, przewidywalnego i zrównoważonego działania w długim czasie.

  E-book dla kadry kierowniczej​

ekran wizualizacji wydajności majątku trwałego w plantsight

Wizualizuj i łącz dane

Dostęp i edycja w jednym widoku przedstawiającym pojedynczy obraz prawdy – zbieraj i wizualizuj dane z wielu źródeł przy użyciu otwartych formatów.

Zbuduj cyfrowego bliźniaka od podstaw w jeden dzień

Przekształć proste dokumenty schematów orurowania i oprzyrządowania (P&ID) w inteligentne źródła danych. Twórz inteligentne modele 3D instalacji przemysłowych na terenach poprzemysłowych za pomocą fotografii.

Zarządzaj na bieżąco aktualizowanym cyfrowym bliźniakiem

Zarządzaj zmianami w całym cyklu życia projektu i majątku trwałego oraz utrzymuj rejestr wprowadzonych modyfikacji i osób za nie odpowiedzialnych.

Obejrzyj film

ekran przedstawiający realizację projektów inwestycyjnych w plantsight

Weryfikuj i rozpatruj zmiany projektowe w szerszym kontekście

Niezależnie od tego, z jakich narzędzi projektowych korzystasz, zobacz wprowadzone zmiany i uwierz w nie.

Wykrywaj kolizje i rozwiązuj usterki

Dostrzegaj potencjalne problemy i rozważaj rozwiązania ze spokojem wiedząc, że pracujesz z danymi wysokiej jakości.

Przekazuj dane cyfrowo w celu zapewnienia gotowości operacyjnej

Przyśpiesz produkcję o 80% dzięki cyfrowemu przekazywaniu informacji o projekcie.

Arkusz danych

ekran inteligencji operacyjnej w plantsight

Przekształć dane w przydatne informacje

Połącz fizyczny majątek trwały z wirtualnym, aby uzyskać wgląd w informacje sytuacyjne mające wpływ na decyzje na każdym poziomie.

Dowiedz się więcej dzięki szczegółowym informacjom

Zaawansowana analityka, uczenie maszynowe, symulacje i modelowanie pomagają uzyskać informacje na temat eksploatacji, konserwacji oraz wytrzymałości.

Współpracuj zdalnie — od tego zależy Twoja przyszłość

Rozwiązuj problemy operacyjne na odległość i planuj modyfikacje w oparciu o rzeczywistą wydajność.

Obejrzyj film

ekran przeglądowy w plantsight

Opracowywanie strategii w oparciu o ryzyko

Ogranicz ryzyko i zapewnij przewidywalną produkcję dzięki opartemu na ryzyku zarządzaniu niezawodnością i integralnością. Aktualne programy, ciągłe doskonalenie.

Pełen obraz kondycji majątku trwałego

Internet rzeczy bez inteligencji sytuacyjnej jest bezwartościowy. Cyfrowy bliźniak zapewnia kontekst i informacje, których potrzebujesz, aby podejmować terminowe i trafne decyzje.

Kontekst rzeczywistości mobilnej i mieszanej

Twoi technicy w terenie mają potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki. Połącz się z inżynierami niezależnie od ich lokalizacji celem współpracy i przeprowadzania złożonych inspekcji i konserwacji.

Obejrzyj film

Wartość przez cały cykl życia zasobów

Miej dostęp do aktualnych danych w kontekście wizualnym na każdym etapie cyklu życia. Począwszy od projektu poprzez cyfrowe przekazanie, aż do eksploatacji, cyfrowy bliźniak zwiększy Twoje możliwości decyzyjne.

Pozbądź się silosów

Umożliw współpracę między działami inżynierii, konserwacji i eksploatacji w dowolnym miejscu i czasie.

Twoja przyszłość zaczyna się już dziś.

Upewnij się, że Twój majątek trwały jest wdrażany, optymalizowany i stale ulepszany w celu zapewnienia bezpiecznego, przewidywalnego i zrównoważonego działania w długim czasie.

E-book dla kadry kierowniczej​

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„Wdrożenie rozwiązań firmy Bentley daje mi pewność, że dysponujemy odpowiednim narzędziem umożliwiającym łatwy dostęp oraz zarządzanie i utrzymywanie integralności naszych informacji, co pomaga nam działać bezpiecznie i niezawodnie”.

— Dave Campbell, COO i VP Operations, BP Oman

„W rafinerii skróciliśmy czas rozruchu z sześciu miesięcy do jednego tygodnia... a cyfrowy bliźniak pozwolił skrócić zaplanowane przestoje o 20 dni”.

— Randy McMeekin, Global Managing Director, Engineering, Hatch

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

PlantSight – zasoby

Na co czekasz? Przyśpiesz wdrożenie cyfrowego bliźniaka instalacji przemysłowych.