Strona główna / ADINA

ADINA

Logo oprogramowania ADINA

ADINA

Oprogramowanie do analizy metodą elementów skończonych​

Analiza elementów skończonych daje nieskończone możliwości​

Oprogramowanie ADINA, będące wiodącym programem do analizy nieliniowej metodą elementów skończonych, jest wykorzystywane do rozwiązywania najtrudniejszych problemów nieliniowych obejmujących nieliniowości geometryczne, materiałowe i obciążeniowe, duże odkształcenia i warunki styku.

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

 • ADINA
 • Co to jest ADINA?

  ADINA Structures i ADINA User Interface to wiodący program wykorzystujący elementy skończone do analizy nieliniowej, używany do rozwiązywania najtrudniejszych problemów nieliniowych, obejmujących:

  • Nieliniowości geometryczne, materiałowe i obciążenia
  • Duże odkształcenia
  • Warunki styku

  Najnowocześniejsze możliwości w zakresie rozkładu naprężeń: ADINA Structures
  W przypadku ciał stałych i konstrukcji analiza może być liniowa lub wysoce nieliniowa, statyczna lub dynamiczna. Wykorzystaj wszechstronne i ogólnie stosowane elementy skończone dla ciał stałych, powłok, belek, kratownic, rur i zastosowań specjalnych. Modele materiałowe są przewidziane dla metali, gleb i skał, tworzyw sztucznych, gumy, tkanin, drewna, ceramiki i betonu.

  Analizuj wiele typów elementów
  Przeprowadzaj liniową i nieliniową analizę elementów bryłowych (elementy bryłowe 2D i 3D), elementów konstrukcyjnych (kratownica, belka, rura, powłoka, sprężyna, optymalne elementy powłoki, MITC3+ i MITC4+), elementów płynów (2D i 3D potencjalne poddźwiękowe elementy płynów), elementów akustycznych, elementów specjalnego przeznaczenia (wyrównanie, złącze, ogólne) lub elementów zdefiniowanych przez użytkownika.

  Minimalizacja wykorzystania procesora i zapotrzebowania na pamięć
  Wdrażaj analizy strukturalne lub używaj innych modułów z pakietu produktów do zastosowań wielofizycznych, takich jak sprzężenie termomechaniczne lub analizy interakcji płyn-struktura. Wydajne solwery i wzory umożliwiają analizę bardzo dużych modeli przy minimalnych wymaganiach dotyczących pracy procesora i pamięci.

  Kompletne możliwości przetwarzania wstępnego i końcowego: ADINA User Interface
  Skorzystaj z w pełni interaktywnego graficznego interfejsu użytkownika do wszystkich zadań związanych z modelowaniem i przetwarzaniem. Geometria modelu może być tworzona bezpośrednio lub importowana z różnych systemów CAD, w tym tych, które obsługują Parasolid (NX, SolidEdge i SolidWorks). Dowiedz się więcej o dołączonych interfejsach CAD/CAE

  W pełni automatyczne tworzenie siatek
  Siatkowanie dla elementów 3D obejmuje mapowane siatkowanie, które generują elementy sześcienne, klinowe lub mieszane, swobodnie kształtowane elementy tetraedryczne oraz ogólne siatki 3D dla ciał stałych i płynów. Przeprowadzaj siatkowanie powierzchni 2D dla powłok, płaszczyzn i elementów planarnych 2D, jak również elementów 1D, takich jak kratownice, belki i rury.

  Zobacz arkusz danych

 • ADINA Advanced
 • Co to jest ADINA Advanced?

  ADINA Advanced zawiera wszystko to co ADINA, a także ADINA Thermal i ADINA Thermo-Mechanical Coupling (TMC). Program jest stosowany do rozwiązywania najtrudniejszych nieliniowych problemów strukturalnych i termicznych takich jak:

  • Wymiana ciepła, w tym przewodzenie, konwekcja i promieniowanie
  • Wytwarzanie ciepła w wyniku tarcia
  • Właściwości materiału zależne od czasu i temperatury
  • Naprężenia szczątkowe po spawaniu
  • Efekty ciepła utajonego (zamrażanie i rozmrażanie)

  Symulacja wymiany ciepła: ADINA Thermal
  Rozwiązuj problemy związanych z wymianą ciepła w ciałach stałych i strukturach. Możliwości analizy obejmują promieniowanie między powierzchniami o dowolnej geometrii w 2D lub 3D, efekty ciepła utajonego, konwekcję, promieniowanie, elektrostatykę, przesączanie oraz analizę piezoelektryczną. Oprogramowanie to zawiera opcje elementu birth-death oraz możliwości dla wysoce nieliniowego lub zależnego od temperatury zachowania materiału. 

  Rozwiązywanie w pełni sprzężonych problemów termomechanicznych: ADINA TMC
  Możesz zająć się sprzężonymi problemami termomechanicznymi zarówno w ciałach stałych, jak i strukturach. Rozwiązuj sprzężenia mechaniczne z termicznym, w tym wymianę ciepła między stykającymi się ciałami, wewnętrzne wytwarzanie ciepła w wyniku odkształcenia plastycznego lub efektów lepkościowych oraz wytwarzanie ciepła w wyniku tarcia.

  Zobacz arkusz danych

 • ADINA Ultimate
 • Co to jest ADINA Ultimate?

  ADINA Ultimate zawiera wszystkie elementy programu ADINA Advanced, a także ADINA CFD, ADINA FSI, ADINA EM, ADINA Multiphysics oraz ADINA User Interface. Wybierz ten pakiet oprogramowania, aby rozwiązać najbardziej wymagające problemy nieliniowe takie jak:

  • Nieliniowości geometryczne, materiałowe i obciążenia
  • Duże odkształcenia
  • Warunki styku
  • Wymiana ciepła
  • Sprzężenie termomechaniczne
  • Obliczeniowa dynamika płynów
  • Interakcje płyn-struktura
  • Elektromagnetyka
  • Multifizyka

  Tworzenie symulacji obliczeniowej dynamiki płynów: ADINA CFD
  Modeluj przepływy nieściśliwe i ściśliwe dla szerokiego zakresu płynów, w tym w reżimie laminarnym i turbulentnym, cienkim przepływie Reynoldsa, przepływie dwufazowym, przepływie nieizotermicznym, sprzężonej wymianie ciepła i innych. Korzystaj z modeli materiałowych do obsługi płynów nienewtonowskich i rzeczywistych gazów. Określaj ogólne warunki przepływu w dowolnych geometriach.

  Rozwiązanie wielofizyczne do złożonych analiz FSI: ADINA FSI
  Zastosuj bezpośrednie sprzężenie FSI lub iteracyjne metody sprzężenia FSI do rozwiązywania efektów sprzężenia płynów i struktur. Spełnij warunki zgodności przemieszczeń i równowagi trakcyjnej. Analiza FSI może być przeprowadzona dla przepływu nieściśliwego, lekko ściśliwego, niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych zniekształceń miękkich struktur lub wysoce ściśliwych przepływów przylegających do sztywnych struktur. Można stosować wszystkie dostępne typy elementów, w tym powłoki, bryły 2D i 3D, belki, izobelki i powierzchnie styku, a także wszystkie dostępne modele materiałowe.

  Zakres rozwiązań do analizy elektromagnetycznej: ADINA Electromagnetics
  Efekty elektromagnetyczne mogą być powiązane z układami mechanicznymi lub układami przepływu cieczy. Rozwiąż ogólne równania Maxwella z różnymi warunkami obciążenia i brzegowymi, pola elektrostatyczne i magnetostatyczne, przewodzenie AC/DC, pola czasowo-harmoniczne, prądy wirowe, pola EM z siłami Lorentza, pola EM sprzężone z temperaturą i falowód. 

  Unikalne możliwości wielofizyczne: ADINA Multiphysics
  Uzyskaj wgląd w działanie swoich konstrukcji, aby lepiej zrozumieć przyczyny i konsekwencje zjawisk naturalnych. Oprogramowanie oferuje pełną gamę funkcji wielofizycznych, w tym FSI, sprzężenie termo-mechaniczne (TMC), sprzężenie strukturalno-ciśnieniowe (media porowate), sprzężenie cieplno-przepływowe-strukturalne, sprzężenie strukturalne pola elektrycznego (piezoelektryczne), sprzężenie termiczno-elektryczne (prawo Joule'a), sprzężenie przepływowo-akustyczne, sprzężenie przepływ-przenoszenie masy oraz sprzężenie przepływ-elektromagnetyczne.

  Zobacz arkusz danych

 • ADINA Parasolid Modeler
 • Co to jest ADINA Parasolid Modeler?

  Parasolid® to wiodący system modelowania bryłowego, który stanowi serce programu ADINA Parasolid Modeler (dawniej ADINA-M/PS). Dzięki wykorzystaniu wspólnego silnika geometrii, ADINA Parasolid Modeler zapewnia naturalny interfejs do wszystkich systemów CAD opartych na Parasolid. Interfejs użytkownika ADINA może komunikować się bezpośrednio ze strukturą danych Parasolid, włączając w to wszelkie polecenia wstępnego przetwarzania, które wymagają dokładnych informacji geometrycznych, takich jak siatkowanie. Warunki brzegowe i obciążenia mogą być również stosowane bezpośrednio do krawędzi, powierzchni lub całych brył Parasolid.

  Złożenia Parasolid, które są zbiorami brył, można wczytać do ADINA Modeler. Dopasowane powierzchnie sąsiadujących brył mogą być ze sobą połączone, aby wygenerować kompatybilne siatki na powierzchniach styku.

  Ten obraz przedstawia siatkę 3D wygenerowaną na założeniu Parasolid zawierającym 114 brył.

  Parasolid® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siemens. 

Co to jest ADINA?

ADINA Structures i ADINA User Interface to wiodący program wykorzystujący elementy skończone do analizy nieliniowej, używany do rozwiązywania najtrudniejszych problemów nieliniowych, obejmujących:

 • Nieliniowości geometryczne, materiałowe i obciążenia
 • Duże odkształcenia
 • Warunki styku

Najnowocześniejsze możliwości w zakresie rozkładu naprężeń: ADINA Structures
W przypadku ciał stałych i konstrukcji analiza może być liniowa lub wysoce nieliniowa, statyczna lub dynamiczna. Wykorzystaj wszechstronne i ogólnie stosowane elementy skończone dla ciał stałych, powłok, belek, kratownic, rur i zastosowań specjalnych. Modele materiałowe są przewidziane dla metali, gleb i skał, tworzyw sztucznych, gumy, tkanin, drewna, ceramiki i betonu.

Analizuj wiele typów elementów
Przeprowadzaj liniową i nieliniową analizę elementów bryłowych (elementy bryłowe 2D i 3D), elementów konstrukcyjnych (kratownica, belka, rura, powłoka, sprężyna, optymalne elementy powłoki, MITC3+ i MITC4+), elementów płynów (2D i 3D potencjalne poddźwiękowe elementy płynów), elementów akustycznych, elementów specjalnego przeznaczenia (wyrównanie, złącze, ogólne) lub elementów zdefiniowanych przez użytkownika.

Minimalizacja wykorzystania procesora i zapotrzebowania na pamięć
Wdrażaj analizy strukturalne lub używaj innych modułów z pakietu produktów do zastosowań wielofizycznych, takich jak sprzężenie termomechaniczne lub analizy interakcji płyn-struktura. Wydajne solwery i wzory umożliwiają analizę bardzo dużych modeli przy minimalnych wymaganiach dotyczących pracy procesora i pamięci.

Kompletne możliwości przetwarzania wstępnego i końcowego: ADINA User Interface
Skorzystaj z w pełni interaktywnego graficznego interfejsu użytkownika do wszystkich zadań związanych z modelowaniem i przetwarzaniem. Geometria modelu może być tworzona bezpośrednio lub importowana z różnych systemów CAD, w tym tych, które obsługują Parasolid (NX, SolidEdge i SolidWorks). Dowiedz się więcej o dołączonych interfejsach CAD/CAE

W pełni automatyczne tworzenie siatek
Siatkowanie dla elementów 3D obejmuje mapowane siatkowanie, które generują elementy sześcienne, klinowe lub mieszane, swobodnie kształtowane elementy tetraedryczne oraz ogólne siatki 3D dla ciał stałych i płynów. Przeprowadzaj siatkowanie powierzchni 2D dla powłok, płaszczyzn i elementów planarnych 2D, jak również elementów 1D, takich jak kratownice, belki i rury.

Zobacz arkusz danych

Co to jest ADINA Advanced?

ADINA Advanced zawiera wszystko to co ADINA, a także ADINA Thermal i ADINA Thermo-Mechanical Coupling (TMC). Program jest stosowany do rozwiązywania najtrudniejszych nieliniowych problemów strukturalnych i termicznych takich jak:

 • Wymiana ciepła, w tym przewodzenie, konwekcja i promieniowanie
 • Wytwarzanie ciepła w wyniku tarcia
 • Właściwości materiału zależne od czasu i temperatury
 • Naprężenia szczątkowe po spawaniu
 • Efekty ciepła utajonego (zamrażanie i rozmrażanie)

Symulacja wymiany ciepła: ADINA Thermal
Rozwiązuj problemy związanych z wymianą ciepła w ciałach stałych i strukturach. Możliwości analizy obejmują promieniowanie między powierzchniami o dowolnej geometrii w 2D lub 3D, efekty ciepła utajonego, konwekcję, promieniowanie, elektrostatykę, przesączanie oraz analizę piezoelektryczną. Oprogramowanie to zawiera opcje elementu birth-death oraz możliwości dla wysoce nieliniowego lub zależnego od temperatury zachowania materiału. 

Rozwiązywanie w pełni sprzężonych problemów termomechanicznych: ADINA TMC
Możesz zająć się sprzężonymi problemami termomechanicznymi zarówno w ciałach stałych, jak i strukturach. Rozwiązuj sprzężenia mechaniczne z termicznym, w tym wymianę ciepła między stykającymi się ciałami, wewnętrzne wytwarzanie ciepła w wyniku odkształcenia plastycznego lub efektów lepkościowych oraz wytwarzanie ciepła w wyniku tarcia.

Zobacz arkusz danych

Co to jest ADINA Ultimate?

ADINA Ultimate zawiera wszystkie elementy programu ADINA Advanced, a także ADINA CFD, ADINA FSI, ADINA EM, ADINA Multiphysics oraz ADINA User Interface. Wybierz ten pakiet oprogramowania, aby rozwiązać najbardziej wymagające problemy nieliniowe takie jak:

 • Nieliniowości geometryczne, materiałowe i obciążenia
 • Duże odkształcenia
 • Warunki styku
 • Wymiana ciepła
 • Sprzężenie termomechaniczne
 • Obliczeniowa dynamika płynów
 • Interakcje płyn-struktura
 • Elektromagnetyka
 • Multifizyka

Tworzenie symulacji obliczeniowej dynamiki płynów: ADINA CFD
Modeluj przepływy nieściśliwe i ściśliwe dla szerokiego zakresu płynów, w tym w reżimie laminarnym i turbulentnym, cienkim przepływie Reynoldsa, przepływie dwufazowym, przepływie nieizotermicznym, sprzężonej wymianie ciepła i innych. Korzystaj z modeli materiałowych do obsługi płynów nienewtonowskich i rzeczywistych gazów. Określaj ogólne warunki przepływu w dowolnych geometriach.

Rozwiązanie wielofizyczne do złożonych analiz FSI: ADINA FSI
Zastosuj bezpośrednie sprzężenie FSI lub iteracyjne metody sprzężenia FSI do rozwiązywania efektów sprzężenia płynów i struktur. Spełnij warunki zgodności przemieszczeń i równowagi trakcyjnej. Analiza FSI może być przeprowadzona dla przepływu nieściśliwego, lekko ściśliwego, niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych zniekształceń miękkich struktur lub wysoce ściśliwych przepływów przylegających do sztywnych struktur. Można stosować wszystkie dostępne typy elementów, w tym powłoki, bryły 2D i 3D, belki, izobelki i powierzchnie styku, a także wszystkie dostępne modele materiałowe.

Zakres rozwiązań do analizy elektromagnetycznej: ADINA Electromagnetics
Efekty elektromagnetyczne mogą być powiązane z układami mechanicznymi lub układami przepływu cieczy. Rozwiąż ogólne równania Maxwella z różnymi warunkami obciążenia i brzegowymi, pola elektrostatyczne i magnetostatyczne, przewodzenie AC/DC, pola czasowo-harmoniczne, prądy wirowe, pola EM z siłami Lorentza, pola EM sprzężone z temperaturą i falowód. 

Unikalne możliwości wielofizyczne: ADINA Multiphysics
Uzyskaj wgląd w działanie swoich konstrukcji, aby lepiej zrozumieć przyczyny i konsekwencje zjawisk naturalnych. Oprogramowanie oferuje pełną gamę funkcji wielofizycznych, w tym FSI, sprzężenie termo-mechaniczne (TMC), sprzężenie strukturalno-ciśnieniowe (media porowate), sprzężenie cieplno-przepływowe-strukturalne, sprzężenie strukturalne pola elektrycznego (piezoelektryczne), sprzężenie termiczno-elektryczne (prawo Joule'a), sprzężenie przepływowo-akustyczne, sprzężenie przepływ-przenoszenie masy oraz sprzężenie przepływ-elektromagnetyczne.

Zobacz arkusz danych

Co to jest ADINA Parasolid Modeler?

Parasolid® to wiodący system modelowania bryłowego, który stanowi serce programu ADINA Parasolid Modeler (dawniej ADINA-M/PS). Dzięki wykorzystaniu wspólnego silnika geometrii, ADINA Parasolid Modeler zapewnia naturalny interfejs do wszystkich systemów CAD opartych na Parasolid. Interfejs użytkownika ADINA może komunikować się bezpośrednio ze strukturą danych Parasolid, włączając w to wszelkie polecenia wstępnego przetwarzania, które wymagają dokładnych informacji geometrycznych, takich jak siatkowanie. Warunki brzegowe i obciążenia mogą być również stosowane bezpośrednio do krawędzi, powierzchni lub całych brył Parasolid.

Złożenia Parasolid, które są zbiorami brył, można wczytać do ADINA Modeler. Dopasowane powierzchnie sąsiadujących brył mogą być ze sobą połączone, aby wygenerować kompatybilne siatki na powierzchniach styku.

Ten obraz przedstawia siatkę 3D wygenerowaną na założeniu Parasolid zawierającym 114 brył.

Parasolid® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siemens. 

Najczęściej zadawane pytania

ADINA to wiodący program do analizy nieliniowej metodą elementów skończonych, powszechnie stosowany do rozwiązywania trudnych problemów nieliniowych obejmujących nieliniowości geometryczne, materiałowe i obciążeniowe, duże odkształcenia i warunki styku.

Ceny ADINA, ADINA Advanced, ADINA Ultimate i ADINA Parasolid Interface różnią się w zależności od regionu. Istnieje wiele różnych typów licencji, a popularnym wyborem jest 12-miesięczna licencja praktyka „Practitioner“, dostępna poprzez sklep internetowy Bentley. Kupując za pośrednictwem sklepu internetowego, otrzymujesz subskrypcję Virtuoso. Oznacza to, że otrzymujesz oprogramowanie i „klucze" (tokeny) do wymiany na spersonalizowane szkolenia, mentoring i usługi konsultingowe.

ADINA Ultimate Research to oprogramowanie metody elementów skończonych dla naukowców. Wykwalifikowani badacze akademiccy i non-profit mogą korzystać z pełnych możliwości ADINA Ultimate. Aby uzyskać specjalne ceny, prosimy o kontakt.

Procesor
Procesor Intel Pentium lub AMD o częstotliwości 1.5 GHz lub wyższej.

System operacyjny
System operacyjny 64-bitowy: Windows 7 i nowsze (*Wkrótce dostępne dla jądra Linux w wersji 2.6.32 i biblioteki glibc 2.12)

Pamięć
Minimum 1 GB

Wolne miejsce na dysku
2 GB

Karta graficzna
Opcjonalnie: Karta graficzna zgodna z OpenGL 3,3 z co najmniej 1 GB pamięci do szybkiego wyświetlania w trybie graficznym

Inne

Opcjonalnie: Intel Visual Fortran14 – potrzebne tylko do dostosowania podprogramów dostarczonych przez użytkownika

Najbardziej aktualne wymagania systemowe można znaleźć na stronie Bentley Communities.

Licencjonowanie i opcje subskrypcji

Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie

Roczna licencja ze szkoleniem

Subskrypcja Virtuoso — popularny wybór wśród małych i średnich firm

Uzyskaj dostęp do oprogramowania w pakiecie ze szkoleniem — od razu! Virtuosity, sklep internetowy firmy Bentley, oferuje wygodny sposób wykupu 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie firmy Bentley za niską opłatą z góry. Każdy zakup online za pośrednictwem sklepu Virtuosity ma postać subskrypcji Virtuoso, która obejmuje szkolenia i automatyczne odnawianie.

Bez konieczności podpisywania umowy można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Kup teraz

Jednorazowy zakup ze wsparciem

Licencja wieczysta z SELECT

Licencja wieczysta na oprogramowanie firmy Bentley to jednorazowy zakup z roczną subskrypcją serwisową o nazwie SELECT. Obejmuje ona całoroczne, całodobowe wsparcie techniczne przez 7 dni w tygodniu, materiały szkoleniowe oraz możliwość wymiany licencji na inne oprogramowanie raz w roku. SELECT daje Ci następujące korzyści:

 • Licencje pływające, dzięki którym możesz mieć dostęp do swojego oprogramowania z wielu komputerów.
 • Dostęp do dodatkowego oprogramowania firmy Bentley w ramach licencji czasowych, które umożliwiają płacenie za to, z czego korzystasz, bez ponoszenia kosztów zakupu licencji wieczystej z góry.

Oferty corocznego odnowienia są dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki, a nasi doświadczeni przedstawiciele zajmujący się odnowieniami licencji z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci dokonać wszelkich zmian, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Ulepsz swoją analizę elementów skończonych za pomocą oprogramowania ADINA​.

Celebrate Infrastructure Delivery & Performance Excellence

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.