Strona główna / Całe oprogramowanie / Branże / Kolej

Kolej

Kolej

Pracuj mądrzej, nie ciężej

Połącz świat fizyczny i wirtualny, aby lepiej planować, projektować, budować i obsługiwać sieci kolejowe.

POLECANE ROZWIĄZANIA

Zmodernizuj zarządzanie mostami za pomocą cyfrowych bliźniaków, aby szybciej i bezpieczniej tworzyć dane, uzyskiwać wgląd w czasie rzeczywistym i usprawnić współpracę.

Poznaj rozwiązania do monitorowania mostów

Popraw wydajności projektowania w celu pełniejszego odwzorowania projektu w kontekście.

Poznaj rozwiązania do inżynierii kolejowej

Zoptymalizuj planowanie projektów kolejowych i tranzytowych dzięki cyfrowym procesom pracy 4D, promując współpracę i wydajność.

Poznaj rozwiązania do budowy kolei

Nowa wizja kolei dla lepszego jutra

PRAWIDŁOWE WYKONANIE ZA PIERWSZYM RAZEM, ZAWSZE

W obliczu zmieniającego się popytu, różnych warunków operacyjnych i rosnących kosztów, właściciele-operatorzy kolejowi i ich łańcuchy dostaw coraz częściej wykorzystują dane do podejmowania decyzji. Wykorzystaj widoczność i informacje uzyskane dzięki dobrze zarządzanym danym w celu zapewnienia wymaganej obsługi, bezpieczeństwa i niezawodności.

Przyspieszenie cyfrowej realizacji

Cyfrowa realizacja poprawia efektywność projektowania i umożliwia wykonawcom korzystanie z pełniejszej reprezentacji projektu. Skracając czas pozyskiwania istotnych informacji, a także umożliwiając lepsze planowanie budowy, cyfrowe realizacje pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek podczas tworzenia cyfrowej dokumentacji powykonawczej.

Zaawansowana cyfrowa budowa

Planuj i zarządzaj ludźmi, materiałami i sprzętem w bardziej skuteczny i mniej kosztowny sposób. Wizualizacja informacji o budowie w 2D, 3D i 4D pozwoli Ci śledzić i optymalizować wydajność projektu poprzez szybsze, bardziej efektywne decyzje oparte na danych.

Wdrażanie cyfrowych bliźniaków

Jako realistyczne i dynamiczne cyfrowe reprezentacje fizycznego majątku trwałego, procesów lub systemów, cyfrowe bliźniaki łączą świat fizyczny z cyfrowym, aby zapewnić informacje, umożliwić podejmowanie decyzji opartych na danych i poprawić wyniki biznesowe.

 • Planowanie
 • Plan realizacji nowych i zmodernizowanych linii kolejowych

  Zarejestruj, przeanalizuj i udostępnij istniejące warunki infrastruktury; zmierz wpływ polityki transportowej, demografii i geografii miejskiej na zapotrzebowanie na podróże; oceń wydajność systemu, niezawodność i dostępność.

  dzięki uprzejmości PT Waskita

  Wygeneruj precyzyjnego cyfrowego bliźniaka świata fizycznego

  Na podstawie prostych zdjęć i/lub chmur punktów możesz szybko tworzyć nawet najtrudniejsze modele 3D istniejących warunków dla wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych.

  dzięki uprzejmości MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn. Bhd

  Zarządzaj, wyodrębniaj i udostępniaj dane mapowania 3D

  Możliwość zarządzania, analizy i udostępniania ogromnych ilości chmur punktów, obrazów, siatek teksturowanych, GIS i danych mapowania 3D pozwoli usprawnić współpracę i uzyskać najlepszą wydajność modelowania rzeczywistości oraz cyfrowych bliźniaków.

  Oceń wydajność, niezawodność i dostępność

  Dzięki symulacjom obejmującym szeroki zakres wariantów, badającym interakcje pieszych i tłumów ze stacjami i powiązaną infrastrukturą poznasz wpływ zmian przed ich wdrożeniem.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania w zakresie planowania i zalecane oprogramowanie

  Bentley oferuje rozwiązania planistyczne dla kolei, począwszy od koncepcyjnego układu i projektu sieci, aż po symulacje ruchu pieszych w celu ulepszenia projektu i wydajności stacji.

  Koncepcyjne projektowanie kolei

  Twórz koncepcyjne projekty torów, urządzeń trakcyjnych, mostów i infrastruktury powiązanej w celu oceny możliwości podczas etapów planowania i przygotowania oferty dla nowych lub modernizowanych sieci w znacznie krótszym czasie. Projektuj wydajniej, identyfikuj elementy wysokiego ryzyka i szacuj koszty za naciśnięciem jednego przycisku.

  Pomiar i modelowanie rzeczywistości

  Szybko generuj szczegółowe siatki rzeczywistości 3D przy użyciu prostych zdjęć lub chmur punktów do wykorzystania w swoich projektach. Optymalizuj i zarządzaj obrazami, chmurami punktów i danymi mapowymi 3D z różnych źródeł.

  Planowanie i symulacja mobilności

  Symuluj ruch i zobacz, jak zmiany wpływają na ruch i dostępność w całym mieście. Wykorzystaj kompletny system prognozowania transportu do planowania miejskiego, regionalnego i krajowego ruchu osób. Generuj symulacje z możliwością przewidywania i badaj, w jaki sposób piesi i tłumy oddziałują na infrastrukturę.

 • Projektowanie
 • Większa wydajność w wielobranżowych projektach i procesach pracy inżynierskiej

  Możliwości firmy Bentley w zakresie projektowania i inżynierii kolei pozwalają specjalistom ds. infrastruktury na cyfryzację wielobranżowych procesów pracy i przekształcanie danych w informacje, począwszy od koncepcji aż do etapu budowy.

  Projektuj w kontekście

  Możesz w łatwy sposób wykorzystać dane kontekstowe w celu zrozumienia istniejących warunków w otwartym środowisku modelowania, które zapewnia wszechstronne narzędzia do projektowania, inżynierii i analizy torów, linii napowietrznych, obiektów budowlanych i odwodnień oraz innej infrastruktury towarzyszącej.

  dzięki uprzejmości Skanska, Costain, STRABAG JV

  Współpracuj cyfrowo

  Dzięki pracy w jednym modelu aktualizowanym na bieżąco, najnowsze informacje projektowe będą w zasięgu ręki, współpraca wielobranżowa będzie przebiegać sprawniej, identyfikacja potencjalnych problemów na wcześniejszym etapie procesu będzie łatwiejsza, a ryzyko opóźnień na budowie spadnie.

  dzięki uprzejmości China Railway First Survey and Design Institute Group Co, Ltd.

  Usprawnienie realizacji projektów

  Wykorzystaj istniejące inwestycje w BIM w celu przyspieszenia przeglądu projektu, optymalizacji i planowania budowy, co umożliwi dostarczenie wykonawcom bardziej kompletnych informacji i reprezentacji projektu.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania projektowe i zalecane oprogramowanie

  Firma Bentley oferuje rozwiązania projektowe i inżynieryjne dla kolei, od koncepcyjnego układu sieci po szczegółowy projekt torów, sieci trakcyjnej, mostów, tuneli, odwodnienia i powiązanej infrastruktury.

  Projektowanie kolei

  Wszechstronne i w pełni funkcjonalne aplikacje do szczegółowego projektowania w zakresie geodezji, odwadniania, uzbrojenia podziemnego i projektowania sieci kolejowych. Twórz dokładne, georeferencyjne projekty 3D z kontekstem rzeczywistym.

  Projektowanie i analiza mostów

  W pełni zintegrowane aplikacje do modelowania, analizy i projektowania tworzą produkty pochodzące bezpośrednio z modeli. Przyspiesz czas projektowania i zwiększ wydajność w środowisku wspólnego projektowania 3D.

  Projektowanie i analiza odwadniania

  Skróć czas projektowania torów i infrastruktury dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi do pomiarów, odwodnienia i uzbrojenia terenu. Twórz modele od artefaktów 2D i danych zewnętrznych do modeli BIM i produkcji planów.

 • Budownictwo
 • Budownictwo kolejowe

  Uprość planowanie i zarządzanie ludźmi, materiałami i sprzętem, obniżając jednocześnie koszty. Wykorzystaj środowisko współpracy, które pozwala zespołowi wewnętrznemu współpracować z partnerami z łańcucha dostaw jak jednemu zintegrowanemu organizmowi. Zarządzaj umowami i dokumentacją. Zapewnij prawidłową budowę za pierwszym razem dzięki lepszemu dostępowi do informacji, odpowiedzialności, przewidywalności i wydajności zaangażowanych zespołów.

  dzięki uprzejmości MRT Corporation

  Znajdź wszystko w jednym miejscu

  Na podstawie prostych zdjęć i/lub chmur punktów możesz szybko tworzyć nawet najtrudniejsze modele 3D istniejących warunków dla wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych.

  dzięki uprzejmości MRT Corporation

  Planuj lepiej, żeby ograniczyć ryzyko

  Wykorzystaj etapowanie budowy, żeby rozwiązać usterki, zanim zaczną one pochłaniać czas i pieniądze w trakcie prac w terenie. Dzięki cyfrowym próbom wszyscy działają zgodnie z planem.

  Pracuj z narzędziami stworzonymi dla budownictwa ciężkiego

  Dzięki modelowi budowlanemu/kolejowemu 2D lub 3D i współrzędnym specyficznym dla projektu uzyskasz szybszy dostęp do danych. Poprawisz dokładność przedmiarów ilościowych (QTO) i będziesz planować w oparciu o modele z komponentami, które można wykonać.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania budowlane i zalecane oprogramowanie

  Bentley oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania budową, które obejmuje planowanie, harmonogramowanie, zarządzanie zasobami, umowami, budżetami i realizację projektów budowlanych. Umożliwiamy firmom budowlanym lepsze wykorzystanie danych projektowych w celu optymalizacji podejmowania decyzji, wykorzystania zasobów i osiągnięcia większej rentowności w całym cyklu życia projektu.

  PLANOWANIE I SYMULACJA 4D/5D

  Przekształć modele projektowe w modele budowlane za pomocą harmonogramu opartego na modelu i symulacji budowy. Realistyczne środowisko 4D pomaga zmniejszyć ryzyko i opóźnienia projektowe oraz uniknąć kosztownych przeróbek.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI

  Dostęp i rejestrowanie danych w kontekście, w tym aktualizacje projektu, inspekcje i zapytania o informację (RFI). Twórz niestandardowe formularze, oznaczaj problemy i zobacz postępy modelu bezpośrednio z terenu.

  ZARZĄDZANIE OBSZAREM I WYDAJNOŚCIĄ BUDOWY

  Zwiększaj wydajność projektów dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym o postępach w terenie i kosztach, raportom projektowym i innym informacjom. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje, które minimalizują błędy projektowe i maksymalizują produktywność zespołu.

 • Eksploatacja
 • Eksploatacja i utrzymanie kolei

  Zwiększ wydajność majątku trwałego i sieci w celu zapewnienia bezpiecznych, niezawodnych, zgodnych z przepisami i opłacalnych usług. Pracuj skuteczniej, spełnij wymagania przepisów i zoptymalizuj strategie konserwacji szyn, które zapewniają większą niezawodność, odporność i wydajność.

  dzięki uprzejmości Collins Engineers.

  Usprawnij inspekcje mostów tak, żeby były szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze

  Szybkie rejestrowanie, analizy i zarządzanie danymi w terenie lub w biurze pozwoli podejmować lepsze decyzje przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących sprawozdawczości regulacyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności infrastrukturalnego majątku trwałego.

  Zachowaj zgodność z przepisami

  Upewnij się, że Twoja sieć kolejowa jest utrzymywana w dobrym stanie technicznym, zwiększając zwrot z inwestycji za każdą wydaną złotówkę na konserwację poprzez wykonywanie właściwych prac we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

  Oceń wydajność, niezawodność i dostępność

  Dzięki symulacjom obejmującym szeroki zakres wariantów, badającym interakcje pieszych i tłumów ze stacjami i powiązaną infrastrukturą poznasz wpływ zmian przed ich wdrożeniem.

  czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

  Rozwiązania operacyjne i zalecane oprogramowanie

  Oprogramowanie do zarządzania majątkiem trwałym firmy Bentley zapewnia zestaw aplikacji do optymalizacji działania sieci kolejowych oraz powiązanej infrastruktury. Nasze rozwiązania, stosowane przez inżynierów ds. utrzymania ruchu, inspektorów oraz menedżerów ds. zarządzania majątkiem trwałym, opierają się na wykorzystaniu dostępnych danych organizacji w celu zminimalizowania ryzyka, zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy wydajności oraz zapewnienia zgodności z przepisami.

  MONITOROWANIE I INSPEKCJA MOSTÓW

  Umożliwia szybkie rejestrowanie, analizę i zarządzanie danymi dotyczącymi mostów w terenie lub w biurze, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zapewnić bezpieczny i niezawodny infrastrukturalny majątek trwały.

  WYDAJNOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO KOLEI

  Dostęp i rejestrowanie danych w kontekście, w tym aktualizacje projektu, inspekcje i zapytania o informację (RFI). Twórz niestandardowe formularze, oznaczaj problemy i zobacz postępy modelu bezpośrednio z terenu.

  ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O CYKLU ŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO

  Wykorzystaj dane z wszystkich faz cyklu życia majątku trwałego w kontekście ich ponownego wykorzystania w operacjach, łącząc dane majątku trwałego, dokumenty, organizacje, wymagania, ludzi i procesy, aby dostarczać wiarygodne informacje zespołom inżynieryjnym, operacyjnym i konserwacyjnym.

Plan realizacji nowych i zmodernizowanych linii kolejowych

Zarejestruj, przeanalizuj i udostępnij istniejące warunki infrastruktury; zmierz wpływ polityki transportowej, demografii i geografii miejskiej na zapotrzebowanie na podróże; oceń wydajność systemu, niezawodność i dostępność.

dzięki uprzejmości PT Waskita

Wygeneruj precyzyjnego cyfrowego bliźniaka świata fizycznego

Na podstawie prostych zdjęć i/lub chmur punktów możesz szybko tworzyć nawet najtrudniejsze modele 3D istniejących warunków dla wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych.

dzięki uprzejmości MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn. Bhd

Zarządzaj, wyodrębniaj i udostępniaj dane mapowania 3D

Możliwość zarządzania, analizy i udostępniania ogromnych ilości chmur punktów, obrazów, siatek teksturowanych, GIS i danych mapowania 3D pozwoli usprawnić współpracę i uzyskać najlepszą wydajność modelowania rzeczywistości oraz cyfrowych bliźniaków.

Oceń wydajność, niezawodność i dostępność

Dzięki symulacjom obejmującym szeroki zakres wariantów, badającym interakcje pieszych i tłumów ze stacjami i powiązaną infrastrukturą poznasz wpływ zmian przed ich wdrożeniem.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania w zakresie planowania i zalecane oprogramowanie

Bentley oferuje rozwiązania planistyczne dla kolei, począwszy od koncepcyjnego układu i projektu sieci, aż po symulacje ruchu pieszych w celu ulepszenia projektu i wydajności stacji.

Koncepcyjne projektowanie kolei

Twórz koncepcyjne projekty torów, urządzeń trakcyjnych, mostów i infrastruktury powiązanej w celu oceny możliwości podczas etapów planowania i przygotowania oferty dla nowych lub modernizowanych sieci w znacznie krótszym czasie. Projektuj wydajniej, identyfikuj elementy wysokiego ryzyka i szacuj koszty za naciśnięciem jednego przycisku.

Pomiar i modelowanie rzeczywistości

Szybko generuj szczegółowe siatki rzeczywistości 3D przy użyciu prostych zdjęć lub chmur punktów do wykorzystania w swoich projektach. Optymalizuj i zarządzaj obrazami, chmurami punktów i danymi mapowymi 3D z różnych źródeł.

Planowanie i symulacja mobilności

Symuluj ruch i zobacz, jak zmiany wpływają na ruch i dostępność w całym mieście. Wykorzystaj kompletny system prognozowania transportu do planowania miejskiego, regionalnego i krajowego ruchu osób. Generuj symulacje z możliwością przewidywania i badaj, w jaki sposób piesi i tłumy oddziałują na infrastrukturę.

Większa wydajność w wielobranżowych projektach i procesach pracy inżynierskiej

Możliwości firmy Bentley w zakresie projektowania i inżynierii kolei pozwalają specjalistom ds. infrastruktury na cyfryzację wielobranżowych procesów pracy i przekształcanie danych w informacje, począwszy od koncepcji aż do etapu budowy.

Projektuj w kontekście

Możesz w łatwy sposób wykorzystać dane kontekstowe w celu zrozumienia istniejących warunków w otwartym środowisku modelowania, które zapewnia wszechstronne narzędzia do projektowania, inżynierii i analizy torów, linii napowietrznych, obiektów budowlanych i odwodnień oraz innej infrastruktury towarzyszącej.

dzięki uprzejmości Skanska, Costain, STRABAG JV

Współpracuj cyfrowo

Dzięki pracy w jednym modelu aktualizowanym na bieżąco, najnowsze informacje projektowe będą w zasięgu ręki, współpraca wielobranżowa będzie przebiegać sprawniej, identyfikacja potencjalnych problemów na wcześniejszym etapie procesu będzie łatwiejsza, a ryzyko opóźnień na budowie spadnie.

dzięki uprzejmości China Railway First Survey and Design Institute Group Co, Ltd.

Usprawnienie realizacji projektów

Wykorzystaj istniejące inwestycje w BIM w celu przyspieszenia przeglądu projektu, optymalizacji i planowania budowy, co umożliwi dostarczenie wykonawcom bardziej kompletnych informacji i reprezentacji projektu.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania projektowe i zalecane oprogramowanie

Firma Bentley oferuje rozwiązania projektowe i inżynieryjne dla kolei, od koncepcyjnego układu sieci po szczegółowy projekt torów, sieci trakcyjnej, mostów, tuneli, odwodnienia i powiązanej infrastruktury.

Projektowanie kolei

Wszechstronne i w pełni funkcjonalne aplikacje do szczegółowego projektowania w zakresie geodezji, odwadniania, uzbrojenia podziemnego i projektowania sieci kolejowych. Twórz dokładne, georeferencyjne projekty 3D z kontekstem rzeczywistym.

Projektowanie i analiza mostów

W pełni zintegrowane aplikacje do modelowania, analizy i projektowania tworzą produkty pochodzące bezpośrednio z modeli. Przyspiesz czas projektowania i zwiększ wydajność w środowisku wspólnego projektowania 3D.

Projektowanie i analiza odwadniania

Skróć czas projektowania torów i infrastruktury dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi do pomiarów, odwodnienia i uzbrojenia terenu. Twórz modele od artefaktów 2D i danych zewnętrznych do modeli BIM i produkcji planów.

Budownictwo kolejowe

Uprość planowanie i zarządzanie ludźmi, materiałami i sprzętem, obniżając jednocześnie koszty. Wykorzystaj środowisko współpracy, które pozwala zespołowi wewnętrznemu współpracować z partnerami z łańcucha dostaw jak jednemu zintegrowanemu organizmowi. Zarządzaj umowami i dokumentacją. Zapewnij prawidłową budowę za pierwszym razem dzięki lepszemu dostępowi do informacji, odpowiedzialności, przewidywalności i wydajności zaangażowanych zespołów.

dzięki uprzejmości MRT Corporation

Znajdź wszystko w jednym miejscu

Na podstawie prostych zdjęć i/lub chmur punktów możesz szybko tworzyć nawet najtrudniejsze modele 3D istniejących warunków dla wszelkiego rodzaju projektów infrastrukturalnych.

dzięki uprzejmości MRT Corporation

Planuj lepiej, żeby ograniczyć ryzyko

Wykorzystaj etapowanie budowy, żeby rozwiązać usterki, zanim zaczną one pochłaniać czas i pieniądze w trakcie prac w terenie. Dzięki cyfrowym próbom wszyscy działają zgodnie z planem.

Pracuj z narzędziami stworzonymi dla budownictwa ciężkiego

Dzięki modelowi budowlanemu/kolejowemu 2D lub 3D i współrzędnym specyficznym dla projektu uzyskasz szybszy dostęp do danych. Poprawisz dokładność przedmiarów ilościowych (QTO) i będziesz planować w oparciu o modele z komponentami, które można wykonać.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania budowlane i zalecane oprogramowanie

Bentley oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania budową, które obejmuje planowanie, harmonogramowanie, zarządzanie zasobami, umowami, budżetami i realizację projektów budowlanych. Umożliwiamy firmom budowlanym lepsze wykorzystanie danych projektowych w celu optymalizacji podejmowania decyzji, wykorzystania zasobów i osiągnięcia większej rentowności w całym cyklu życia projektu.

PLANOWANIE I SYMULACJA 4D/5D

Przekształć modele projektowe w modele budowlane za pomocą harmonogramu opartego na modelu i symulacji budowy. Realistyczne środowisko 4D pomaga zmniejszyć ryzyko i opóźnienia projektowe oraz uniknąć kosztownych przeróbek.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI

Dostęp i rejestrowanie danych w kontekście, w tym aktualizacje projektu, inspekcje i zapytania o informację (RFI). Twórz niestandardowe formularze, oznaczaj problemy i zobacz postępy modelu bezpośrednio z terenu.

ZARZĄDZANIE OBSZAREM I WYDAJNOŚCIĄ BUDOWY

Zwiększaj wydajność projektów dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym o postępach w terenie i kosztach, raportom projektowym i innym informacjom. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje, które minimalizują błędy projektowe i maksymalizują produktywność zespołu.

Eksploatacja i utrzymanie kolei

Zwiększ wydajność majątku trwałego i sieci w celu zapewnienia bezpiecznych, niezawodnych, zgodnych z przepisami i opłacalnych usług. Pracuj skuteczniej, spełnij wymagania przepisów i zoptymalizuj strategie konserwacji szyn, które zapewniają większą niezawodność, odporność i wydajność.

dzięki uprzejmości Collins Engineers.

Usprawnij inspekcje mostów tak, żeby były szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze

Szybkie rejestrowanie, analizy i zarządzanie danymi w terenie lub w biurze pozwoli podejmować lepsze decyzje przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących sprawozdawczości regulacyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności infrastrukturalnego majątku trwałego.

Zachowaj zgodność z przepisami

Upewnij się, że Twoja sieć kolejowa jest utrzymywana w dobrym stanie technicznym, zwiększając zwrot z inwestycji za każdą wydaną złotówkę na konserwację poprzez wykonywanie właściwych prac we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Oceń wydajność, niezawodność i dostępność

Dzięki symulacjom obejmującym szeroki zakres wariantów, badającym interakcje pieszych i tłumów ze stacjami i powiązaną infrastrukturą poznasz wpływ zmian przed ich wdrożeniem.

czarna ikona komputera ze znacznikiem wyboru na ekranie

Rozwiązania operacyjne i zalecane oprogramowanie

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem trwałym firmy Bentley zapewnia zestaw aplikacji do optymalizacji działania sieci kolejowych oraz powiązanej infrastruktury. Nasze rozwiązania, stosowane przez inżynierów ds. utrzymania ruchu, inspektorów oraz menedżerów ds. zarządzania majątkiem trwałym, opierają się na wykorzystaniu dostępnych danych organizacji w celu zminimalizowania ryzyka, zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy wydajności oraz zapewnienia zgodności z przepisami.

MONITOROWANIE I INSPEKCJA MOSTÓW

Umożliwia szybkie rejestrowanie, analizę i zarządzanie danymi dotyczącymi mostów w terenie lub w biurze, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zapewnić bezpieczny i niezawodny infrastrukturalny majątek trwały.

WYDAJNOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO KOLEI

Dostęp i rejestrowanie danych w kontekście, w tym aktualizacje projektu, inspekcje i zapytania o informację (RFI). Twórz niestandardowe formularze, oznaczaj problemy i zobacz postępy modelu bezpośrednio z terenu.

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O CYKLU ŻYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Wykorzystaj dane z wszystkich faz cyklu życia majątku trwałego w kontekście ich ponownego wykorzystania w operacjach, łącząc dane majątku trwałego, dokumenty, organizacje, wymagania, ludzi i procesy, aby dostarczać wiarygodne informacje zespołom inżynieryjnym, operacyjnym i konserwacyjnym.

Opinie naszych użytkowników

Skontaktuj się z nami

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.