Strona główna / OpenFlows SewerGEMS

OpenFlows SewerGEMS

Logo oprogramowania OpenFlows, białe

OpenFlows SewerGEMS

Oprogramowanie do modelowania miejskiej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej

Tworzenie optymalnych projektów planowania kanalizacji miejskiej i analizy zapobiegania przepełnieniom

Modelowanie z poziomu kilku platform przy jednoczesnym dostępie do jednego, wspólnego źródła danych projektu.

Co to jest OpenFlows SewerGEMS?

OpenFlows SewerGEMS umożliwia tworzenie optymalnych projektów planowania kanalizacji miejskiej i analiz zapobiegania przepełnieniom w łatwym w użyciu środowisku. Pozwala projektować i obsługiwać systemy kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, wykorzystując wbudowane funkcje hydrauliczne i hydrologiczne z różnymi metodami kalkulacji warunków deszczowych. Lepiej zrozumiesz głębokość i prędkość powodzi, zagrożenie powodziowe oraz czas zalania dzięki nowej, przyjaznej dla użytkownika funkcji analizy hydraulicznej 1D/2D.

Dostęp do jednego, wspólnego źródła danych projektu

Możliwość współpracy bez rezygnacji z indywidualnych umiejętności, z utrzymaniem jednego zestawu danych do modelowania bez ograniczeń. Modelowanie w systemie Windows, ArcGIS, AutoCAD, OpenRoads, OpenSite lub OpenRail.

Analiza hydrauliczna 1D/2D

Przyjazne dla użytkownika narzędzia łączą elementy sieci 1D z przepływami powierzchniowymi 2D. Pozwalają one na lepsze zrozumienie głębokości i prędkości wody podczas zalań powierzchniowych, a także zagrożeń powodziowych i czasu zalania oraz umożliwiają komunikację tych informacji interesariuszom za pomocą wszechstronnych narzędzi do mapowania i raportowania.

Łatwiejsze zrozumienie wyników

Możliwość identyfikacji zwężeń i potencjalnego przepełnienia dzięki animowanym wykresom i profilom 3D. Wizualizacja danych wejściowych i wyników przy użyciu kodowania kolorami, symboliki elementów i adnotacji.

Łatwe zarządzanie modelami dzięki wariantom

Konfiguracja, ocena, wizualizacja i porównywanie nieograniczonej liczby wariantów w ramach jednego pliku.

Wykorzystanie istniejących danych

Wykorzystaj swoje rysunki CAD, pliki GIS, dane SWMM, SCADA, bazy danych i arkusze kalkulacyjne, aby szybko rozpocząć proces budowania modelu.

Wprowadzanie i zapisywanie nieograniczonych wzorów przepływu

Przepływ modelu zmienia się w ciągu doby. Modele można obciążać spływami z opadów atmosferycznych przy użyciu wbudowanych rozkładów opadów lub zdarzeń opadowych zdefiniowanych przez użytkownika.

OpenFlows SewerGEMS to zestaw obejmujący funkcje OpenFlows SewerCAD, CivilStorm oraz StormCAD.

* Ceny różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Licencjonowanie i subskrypcje.

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„Nowa funkcjonalność 1D/2D w OpenFlows SewerGEMS to potężne narzędzie do modelowania powodzi i analiz hydraulicznych przepełnienia systemów wód opadowych. Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjny kreator siatki powierzchni sprawiają, że praca z rzeczywistymi powierzchniami jest łatwa i przyjemna. Zapewnia wszechstronne opcje wizualizacji, zarówno za pomocą wbudowanych, jak i zewnętrznych narzędzi. Ponieważ mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, konieczne jest, aby móc przygotować się na nowe wyzwania związane z retencją wody w środowisku miejskim”.

— Magister inż. Paweł Suchorab, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW

Zasoby dotyczące oprogramowania OpenFlows

Najczęściej zadawane pytania

Łatwe w użyciu zaawansowane oprogramowanie inżynierskie SewerGEMS umożliwia analizę, projektowanie i obsługę systemów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Zmniejsz ryzyko podejmowania decyzji, zapewniając, że model wykorzystuje najlepsze dostępne dane, wbudowane możliwości hydrauliczne i hydrologiczne oraz różnorodne metody kalibracji w warunkach wilgotnych. Twórz alternatywne scenariusze, aby lepiej zrozumieć systemy kanalizacyjne, podejmować mądrzejsze decyzje i skrócić czas reakcji. Integracja z systemem SCADA zapewnia niezawodne wyniki modelowania, poprawia przepustowość i ogranicza przepełnienia kanałów, co ostatecznie pozwala na spełnienie przepisów dotyczących kanalizacji ustalonych przez agencje regulacyjne.

Cena OpenFlows SewerGEMS różni się w zależności od regionu. Istnieje wiele różnych typów licencji, a popularnym wyborem jest 12-miesięczna licencja praktyka „Practitioner“, dostępna poprzez sklep internetowy Bentley. Kupując za pośrednictwem sklepu internetowego, otrzymujesz subskrypcję Virtuoso. Oznacza to, że otrzymujesz oprogramowanie i „klucze" (tokeny) do wymiany na spersonalizowane szkolenia, mentoring i usługi konsultingowe.

W SewerGEMS można przypisywać obciążenia kanalizacyjne na podstawie różnych źródeł opartych na GIS, takich jak dane rozliczeniowe zużycia wody przez klientów, pomiary przepływu na całym obszarze lub wielokąty o znanej populacji lub użytkowaniu gruntów. Wprowadzanie i zapisywanie nieograniczonej liczby wzorców przepływu w celu dokładnego modelowania zmian przepływu w ciągu dnia. Modele można obciążać spływami z opadów atmosferycznych przy użyciu wbudowanych rozkładów opadów lub zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń opadowych. Przepływy spływu są modelowane i kalibrowane przy użyciu wybranych metod hydrogramów, w tym RTK, SCS, zmodyfikowanej metody racjonalnej, EPA-SWMM lub zdefiniowanych przez użytkownika ogólnych hydrogramów jednostkowych. Użytkownicy mogą również załadować model na podstawie powiązań właściwości. Obciążenia mogą być stosowane jako hydrogramy zdefiniowane przez użytkownika, obciążenia oparte na wzorcach i obciążenia jednostkowe. Uzyskaj dostęp i dostosuj kompleksową bibliotekę inżynieryjną obciążeń jednostkowych (przy suchej pogodzie) z wieloma typowymi obciążeniami jednostkowymi w oparciu o populację, obszar, liczbę i zrzut.

Podczas analizy można przełączać się między wieloma solwerami, w zależności od typu używanego systemu. Aby rozwiązać równania płytkiej wody, można wybrać między jawnym solwerem EPA w SewerGEMS opartym na SWMM a niejawnym silnikiem fal dynamicznych. Te dwa dynamiczne silniki uwzględniają efekty magazynowania w strukturach i określają ilościowo przepełnienia w przypadku ich wystąpienia. Solwer GVF convex używa trasowania wypukłego do określania przepływów w kanalizacji grawitacyjnej i przepływu ze stopniowym zróżnicowaniem (analiza cofki) do określania właściwości hydraulicznych, gdy przepływ jest już znany. Dzięki solwerowi GVF-Rational przepływy szczytowe w systemie kanalizacji burzowej są obliczane przy użyciu formuły racjonalnej. Wykorzystaj ten solwer do analizy warunków przepływu szczytowego lub automatycznego projektowania kanalizacji deszczowej.

SewerGEMS to zestaw rozwiązań firmy Bentley do analizy i projektowania sieci kanalizacyjnych (SewerCAD) i deszczowych (CivilStorm i StormCAD).

  • SewerGEMS obejmuje wersję samodzielną oraz integrację z trzema platformami: MicroStation, AutoCAD i ArcGIS. Pełna interoperacyjność z systemami GIS, CAD i SCADA w SewerGEMS umożliwia efektywne kosztowo udostępnianie i przepływ informacji między działami projektowania, inżynierii, GIS i operacyjnymi oraz ich konsultantami.
  • SewerCAD posiada silnik o zmiennym przepływie do symulacji w stanie ustalonym i wydłużonym okresie do projektowania i modernizacji systemów, który analizuje sieci kanalizacji sanitarnej w warunkach przepływu szczytowego z hydrauliką trasowania wypukłego. SewerGEMS wykorzystuje w pełni dynamiczny silnik, który pomaga dokładnie modelować sieci z pętlami, podziały przepływu, przelewania i pojemność magazynową. CivilStorm analizuje, projektuje i obsługuje systemy odprowadzania wód opadowych. Jest to w pełni dynamiczne, wieloplatformowe rozwiązanie do modelowania hydraulicznego opracowane do analizy złożonych systemów odprowadzania wód opadowych. StormCAD zapewnia obliczenia spływu ze zlewni, przepustowości wlotu oraz przepływu w rynnach i sieciach przewodów rurowych z wykorzystaniem szczytowych przepływów metodą racjonalną

Nie. SewerGEMS może być używany jako samodzielny produkt. Dodatkowo, możesz cieszyć się mocą i wszechstronnością pracy w wielu aplikacjach z doskonałą interoperacyjnością. Do wyboru są samodzielne aplikacje dla systemu Windows, ArcGIS dla integracji GIS, MicroStation i AutoCAD.

W przeciwieństwie do innych platform, WaterGEMS zawiera wszystkie możliwości obliczeniowe.

SewerGEMS ma łatwiejszy w użyciu interfejs.

Zapoznaj się z sekcją „Wymagania systemowe” Arkusza danych.

Wymagania wstępne dotyczące platformy
SewerGEMS działa bez ograniczeń platformy jako samodzielna aplikacja. Może również działać z poziomu ArcGIS, AutoCAD, MicroStation, OpenRoads Designer, OpenRail Designer i OpenSite Designer.

Licencjonowanie i opcje subskrypcji

Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie

Roczna licencja ze szkoleniem

Subskrypcja Virtuoso — popularny wybór wśród małych i średnich firm

Uzyskaj dostęp do oprogramowania w pakiecie ze szkoleniem — od razu! Virtuosity, sklep internetowy firmy Bentley, oferuje wygodny sposób wykupu 12-miesięcznej licencji na oprogramowanie firmy Bentley za niską opłatą z góry. Każdy zakup online za pośrednictwem sklepu Virtuosity ma postać subskrypcji Virtuoso, która obejmuje szkolenia i automatyczne odnawianie.

Bez konieczności podpisywania umowy można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Kup teraz

Jednorazowy zakup ze wsparciem

Licencja wieczysta z SELECT

Licencja wieczysta na oprogramowanie firmy Bentley to jednorazowy zakup z roczną subskrypcją serwisową o nazwie SELECT. Obejmuje ona całoroczne, całodobowe wsparcie techniczne przez 7 dni w tygodniu, materiały szkoleniowe oraz możliwość wymiany licencji na inne oprogramowanie raz w roku. SELECT daje Ci następujące korzyści:

  • Licencje pływające, dzięki którym możesz mieć dostęp do swojego oprogramowania z wielu komputerów.
  • Dostęp do dodatkowego oprogramowania firmy Bentley w ramach licencji czasowych, które umożliwiają płacenie za to, z czego korzystasz, bez ponoszenia kosztów zakupu licencji wieczystej z góry.

Oferty corocznego odnowienia są dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki, a nasi doświadczeni przedstawiciele zajmujący się odnowieniami licencji z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci dokonać wszelkich zmian, których potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwa

Służymy pomocą

Większym organizacjom o dokładniej sprecyzowanych wymaganiach oferujemy plany zapewniające globalne ceny i dostęp do naszego wszechstronnego portfolio skutecznych rozwiązań i usług. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do oprogramowania, najlepszych globalnych praktyk, usług wdrożeniowych, szkoleń oraz wsparcia technicznego i pomóż swojej organizacji w pełni wykorzystać jej potencjał zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Skontaktuj się z nami

Najlepiej sprzedający się podręcznik o zasobach wodnych

Aplikacje komputerowe w inżynierii hydraulicznej

Ta w pełni zaktualizowana 9. edycja podręcznika jest już dostępna do pobrania! Doskonały materiał dla inżynierów i studentów hydrauliki oraz hydrologii, oferujący zarówno teorię, jak i praktyczne zastosowania wraz z zestawami ćwiczeń w rozwiązywaniu problemów i modelowaniu za pomocą OpenFlows WaterGEMS, HAMMER, SewerGEMS, SewerCAD, PondPack, StormCAD, FlowMaster i CulvertMaster.

Projektowanie i eksploatacja miejskich systemów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.