Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Transformacja energetyczna / Modelowanie geotermiczne obszaru Basenu Paryskiego
Poznaj więcej historii na temat odnawialnych źródeł energii i sieci elektrycznych

Modelowanie geotermiczne obszaru Basenu Paryskiego

Modelowanie Basenu Paryskiego przez Instytut Geotermalny zapewnia zrównoważone, bezemisyjne źródło ciepła

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Transformacja energetyczna

Mapa miasta z różnokolorowymi kropkami.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 7 czysta i dostępna energia.

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

Leapfrog Geothermal

Lokalizacja

Francja

Organizacja/firma

Geothermal Institute (Auckland)

Zbiorniki geotermalne pod Paryżem już teraz zapewniają niskoenergetyczne ogrzewanie dla ponad 250 000 domów i lotniska Paryż-Orly. Aby odpowiedzialnie zarządzać tym cennym zasobem, Instytut Geotermalny Uniwersytetu w Auckland, nawiązał współpracę z geotermalną firmą konsultingową Geofluid, w celu poprawy wiedzy geotechnicznej na temat zbiorników. Wykorzystali oni Leapfrog Geothermal do zbudowania modelu geologicznego, który zawiera numeryczną reprezentację produkcji geotermalnej na tym obszarze. Wizualizacja pozwala wszystkim zainteresowanym stronom intuicyjnie zrozumieć wykorzystanie energii geotermalnej i zapewnia zrównoważone, bezemisyjne źródło ciepła dla dużej części miasta.