Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Transformacja energetyczna / Cyfrowy bliźniak wspierający efektywność energetyczną FS Group
Poznaj więcej historii na temat odnawialnych źródeł energii i sieci elektrycznych

Cyfrowy bliźniak wspierający efektywność energetyczną FS Group

Italferr wspiera włoski projekt energii odnawialnej za pomocą technologii cyfrowego bliźniaka

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Transformacja energetyczna

Artystyczne renderowanie paneli słonecznych przy torach kolejowych.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 7 czysta i dostępna energia.

Cel 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

Bentley Descartes, Bentley LumenRT, Bentley View, CONNECTION Client, ContextCapture, ContextCapture Viewer, iTwin, iTwin Platform, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenCities Map, OpenRail Designer, OpenRoads Designer, PLAXIS 2D, ProjectWise

Lokalizacja

Włochy

Organizacja/firma

Italferr S.p.A.

W ramach szeroko zakrojonych działań mających na celu zwiększenie ilości bezemisyjnej, odnawialnej energii we Włoszech do 40% całkowitej produkcji, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane instaluje farmy słoneczne, które będą generować łącznie 2 gigawaty w 26 różnych lokalizacjach w całym kraju. Oprócz paneli słonecznych, każda elektrownia wymaga wielu innych obiektów, w tym wsparcia strukturalnego, systemów monitorowania, systemów bezpieczeństwa, dróg i ogrodzeń. Zarządzanie tak rozległym i złożonym projektem wymaga usprawnionego zarządzania danymi. Firma Italferr, partner w projekcie, wykorzystała ProjectWise do stworzenia połączonego środowiska danych. Następnie wykorzystano aplikacje projektowe firmy Bentley do stworzenia cyfrowych bliźniaków każdej lokalizacji, pomagając wszystkim zainteresowanym stronom zrozumieć założenia projektowe i komunikować się ze sobą. Proces ten poprawił produktywność, zaoszczędził godziny pracy i zmniejszył potrzebę wizyt na miejscu, pomagając zwiększyć produkcję energii słonecznej we Włoszech o 10 procent i kontynuować odejście od wysokoemisyjnej produkcji energii.

Świętuj doskonałość w zakresie dostarczania i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i gala konkursu Going Digital Awards 2024

Nominate a project for the most prestigious awards in infrastructure! Extended deadline to enter is April 29th.