Bentley Systems czarne logo
Strona główna / ES(D)G / ESDG / Transformacja energetyczna / Cyfrowy bliźniak Kowna
Poznaj więcej historii na temat odnawialnych źródeł energii i wydajności

Cyfrowy bliźniak Kowna

Jak cyfrowy bliźniak w skali miasta pomaga Uniwersytetowi Technicznemu w optymalizacji wydajności budynków i odnawialnych źródeł energii

WYZWANIE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Transformacja energetyczna

Renderowanie widoku miasta w Polsce z góry.

Najważniejsze informacje

ADEKWATNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ (SDG)

Cel 4 dobra jakość edukacji z książką i ołówkiem na czerwonym tle.

Cel 7 czysta i dostępna energia.

Cel 13 działania w dziedzinie klimatu.

Wykorzystane oprogramowanie

Oprogramowanie firmy Bentley

Lokalizacja

Litwa

Organizacja/firma

Uniwersytet Techniczny w Kownie

Aby pomóc w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu społeczności skupionej na inteligentnych miastach i infrastrukturze, Uniwersytet Techniczny w Kownie nawiązał współpracę z innymi organizacjami w celu opracowania cyfrowego bliźniaka miejskiego środowiska zbudowanego. Wykorzystano aplikacje Bentley nie tylko do opracowania precyzyjnego cyfrowego bliźniaka w skali miasta, ale także do włączenia technologii, która może analizować warunki klimatyczne w pomieszczeniach i optymalizować zużycie energii w budynku. Zespół planuje wykorzystać cyfrowego bliźniaka do określenia sposobu włączenia odnawialnych źródeł energii, w tym paneli słonecznych, w uniwersytecką sieć elektroenergetyczną.