Czarne logo Bentley Systems

WZMACNIANIE CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Niskoemisyjne i odporne na zmiany klimatu podejście wymaga bezprecedensowej transformacji naszej infrastruktury.

W Bentley umożliwiamy osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) poprzez rozwiązania cyfrowych bliźniaków infrastruktury, pomagając naszym użytkownikom – specjalistom ds. infrastruktury – osiągać wyniki, które są bardziej zrównoważone, przewidywalne i odporne.

Zapoznaj się z historiami z 2022 r. poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy firmy Bentley pomagają w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez projekty infrastrukturalne, nad którymi pracują. Historie te są uporządkowane według trendów zrównoważonego rozwoju, aby pomóc w poruszaniu się po wielu projektach, które pokazują, w jaki sposób nasi użytkownicy wspierają zarówno naszą gospodarkę, jak i środowisko.

 • Przeciwdziałanie
  zmianom klimatycznym
 • Ikona przeciwdziałania zmianom klimatycznym

  Przeciwdziałanie
  zmianom klimatycznym

  Adaptacja do zmian klimatu

  Monitorowanie / redukcja emisji dwutlenku węgla w nowym budownictwie

  85% światowej populacji zostało już dotkniętych zdarzeniami bezpośrednio związanymi ze zmianami klimatu.

  Uznawane przez ekspertów ONZ za „największe, najbardziej wszechobecne zagrożenie, jakiego kiedykolwiek doświadczył świat", wywołane przez człowieka zmiany klimatu w 2022 r nasiliły ekstremalne warunki pogodowe na całym świecie, prowadząc do zaostrzenia susz, powodzi, pożarów, fal upałów i braku bezpieczeństwa żywnościowego.

  W scenariuszu zakładającym ocieplenie o 1,5° Celsjusza do 2030 r., prawie połowa światowej populacji może być narażona na zagrożenia klimatyczne związane z upałami, suszami, powodziami lub niedoborem wody w ciągu następnej dekady – w porównaniu z 43% obecnie.

  Infrastrukturalny majątek trwały wymaga nadzwyczajnej adaptacji i modyfikacji, aby obniżyć emisję dwutlenku węgla, jednocześnie zwiększając odporność naszych społeczności.

  W przeciwieństwie do emisji dwutlenku węgla generowanych w trakcie użytkowania, które można stopniowo redukować, emisje wbudowane są trwale związane z danym obiektem infrastruktury już od momentu jego budowy. Emisje związane z zawartością węgla stanowią 57% wszystkich emisji. Tylko te trzy materiały - beton, stal i aluminium - są odpowiedzialne za 23% globalnej emisji. Istnieje niesamowita możliwość redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki lepszemu projektowaniu i doborowi materiałów.

  Projekt zapory Semantok

  PT Hutama Karya (Persero) | Indonezja

  Zlokalizowana wśród terenów nizinnych i górskich Nganjuk na Jawie Wschodniej, zapora Semantok ma na celu zmniejszenie wypływu powodzi, zapewnienie dostępności wody i niemal potrojenie produktywności rolniczej w okręgu. Podczas projektowania tego przedsięwzięcia, PT Hutama Karya szybko odkryło, że warstwa piaszczystej gleby stanowi znaczącą przeszkodę w budowie tamy w tym regionie. Korzystając z modelowania rzeczywistości i symulacji budowy, ustalono jak zmienić projekt, aby zapobiec wyciekom i wyeliminować potrzebę wydobywania materiału wypełniającego poza terenem budowy. Ukończona tama chroni teraz przed powodziami, wspiera rolnictwo i rozwój gospodarczy.

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  Miska zupy z napisem 2 zero głodu.
  Cel 2

  Zero głodu

  6 czysta woda i warunki sanitarne.
  Cel 6
  Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

  Realizacja zoptymalizowanego projektu Unity Place przez firmę WSP

  WSP | Wielka Brytania

  Unity Place to nie tylko nowa siedziba banku Santander. Jest to również ekologiczna, wydajna przestrzeń, osiągająca doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska i wywierająca pozytywny wpływ na dobrobyt społeczności. Aby proces budowy był również zrównoważony, firma WSP zwróciła się ku analizie strukturalnej i geotechnicznej. Odkryto, jak zastąpić 50% cementu w materiale budowlanym, eliminując 16 000 ton betonu z projektu, co znacznie zmniejszyło emisje dwutlenku węgla i pozwoliło przekroczyć cele redukcji emisji dwutlenku węgla na 2030 r. określone przez London Energy Transformation Initiative. Projekt stanowi wzorzec zrównoważonego projektowania nowych budynków komercyjnych i obejmuje certyfikaty ekologiczne, dachowe panele słoneczne i strategie architektury bioklimatycznej.

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  7 czysta i dostępna energia.
  Cel 7
  Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii
  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12
  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji
  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

  Dane cyfrowe i platforma Carbon

  Network Rail | Wielka Brytania

  W miarę jak projekt HS2 kontynuuje swoją podróż na północ, firma Network Rail jest silnie zaangażowana w rozwój Northern Powerhouse Rail oraz w realizację programu modernizacji linii kolejowej Transpennine Route Upgrade. Oba projekty mają kluczowe znaczenie dla Zintegrowanego Planu Kolejowego dla regionu North and Midlands. Wraz z tymi przedsięwzięciami, Network Rail również stawia czoła dyrektywie Departamentu Transportu, która nakazuje określenie, raportowanie i znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanych z całym cyklem życia projektów.

  Kluczową strategią realizacji tej dyrektywy jest scalenie danych z trzech głównych programów w jedną wspólną platformę cyfrową, zapewniającą środowisko do przeglądania zarówno obecnych, jak i przyszłych zasobów w kontekście cyfrowym. Ta funkcjonalność wspiera bardziej świadome podejmowanie decyzji i umożliwia interesariuszom skuteczne ocenianie potencjalnych synergii i alternatyw między tymi projektami.

  We współpracy z firmą Jacobs, Network Rail udoskonala metodę obliczania emisji dwutlenku węgla z większą dokładnością. Metoda ta kładzie nacisk na wczesne etapy projektowania, w których można osiągnąć najbardziej znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, i utrzymuje tę strategię przez cały okres eksploatacji projektu. To długoterminowe, zrównoważone podejście do redukcji emisji dwutlenku węgla, ułatwione przez technologię Bentley Systems, przewiduje skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla przez wiele lat w przyszłości.

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
  Cel 9

  Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

  11 zrównoważone miasta i społeczności.
  Cel 11

  Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Obieg zamknięty
 • ikona przedstawiająca Ziemię z okręgiem i strzałkami wokół niej

  Obieg zamknięty

  Redukcja odpadów, zużycia wody i materiałów

  Stawianie czoła globalnym wyzwaniom

  Zasoby Ziemi nie są nieskończone. Zmniejszenie zużycia odpadów, wody i materiałów jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych, którym musimy sprostać.

  W naszej obecnej gospodarce pobieramy materiały z Ziemi, wytwarzamy z nich produkty i ostatecznie wyrzucamy je jako odpady – jest to proces liniowy. Jednak w gospodarce o obiegu zamkniętym, znanej również jako cyrkularność, przede wszystkim unikamy wytwarzania odpadów i zużywania zasobów, maksymalizujemy wydajność, wprowadzamy zasoby do obiegu i regenerujemy przyrodę.

  Obieg zamknięty (cyrkularność) to rozwiązanie systemowe, które stawia czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, odpady i zanieczyszczenia. Zastosowanie tej koncepcji wydłuża żywotność produktów, materiałów, zasobów i infrastruktury.

  Cyrkularność jest najbardziej pożądaną koncepcją zrównoważonej przyszłości. Wiele organizacji już uwzględnia innowacyjne zasady obiegu zamkniętego w swoich projektach infrastrukturalnych.

  Oczyszczalnia ścieków rolniczych
  Al Hammam „New Delta"  

  PGESCO | Egipt

  Rozwój zrównoważonego rolnictwa jest poważnym wyzwaniem – zwłaszcza w środowisku pustynnym. PGESCO chciało zbudować oczyszczalnię ścieków rolniczych o wydajności 7,5 miliona metrów sześciennych wody dziennie, co czyniłoby ją jedną z największych na świecie. Aby zrealizować ten ogromny projekt, firma stworzyła połączone środowisko danych, pomagając członkom zespołu we współpracy i usprawniając ponowne wykorzystanie materiałów. Ukończona elektrownia nawadnia obecnie 2200 akrów na zachód od obszaru delty Nilu, pomagając w rozwoju rolnictwa i zapewniając pozytywny wpływ społeczny i gospodarczy w całym regionie Pustyni Zachodniej. 

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  Miska zupy z napisem 2 zero głodu.
  Cel 2

  Zero głodu

  6 czysta woda i warunki sanitarne.
  Cel 6
  Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12
  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

  Centralny projekt uzdatniania wody w Hebei Taihang Steel

  MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited | Chiny

  Huty stali zużywają ogromne ilości wody, a obniżenie jej zużycia może być trudne. Podczas renowacji zakładu Taihang Steel właściciele chcieli zmodernizować swój system, aby poddawać recyklingowi wszystkie ścieki przemysłowe, co skutkowałoby zerowym zrzutem wody. Firma MMC Capital Engineering & Research Incorporation stworzyła cyfrową wersję zakładu, która pomogła im szybko zrealizować ekologiczny, inteligentny zakład uzdatniania wody. Projekt zmniejsza ilość odprowadzanych ścieków o 9,85 miliona metrów sześciennych rocznie i roczną produkcję 27 milionów metrów sześciennych nowej wody, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. 

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  6 czysta woda i warunki sanitarne.
  Cel 6
  Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
  9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
  Cel 9
  Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji
  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12
  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

  Usprawnienie wydajności i realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w zakresie ponownego wykorzystania materiałów za pomocą techniki geoBIM 

  Mott MacDonald | Wielka Brytania

  Etap 1 budowy kolei High Speed 2 to ogromny projekt tranzytu masowego wymagający znacznej ilości robót ziemnych – do wykopania przeznaczono około 25 milionów metrów sześciennych materiału. Określenie sposobu ponownego wykorzystania materiału i zminimalizowania ilości odpadów mogłoby znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla wytwarzaną przez pojazdy do transportu masowego, ale tradycyjne metody oceny geotechnicznej nie były w stanie sprostać temu zadaniu. Łącząc zarządzanie danymi cyfrowymi i zaawansowane aplikacje geotechniczne, firma Mott MacDonald opracowała technikę oceny geoBIM opartą na reprezentacji 3D placu budowy. Analiza ta zapewniła krytyczny wgląd w ponowne wykorzystanie materiałów w całym projekcie, znacznie zmniejszając ilość odpadów i emisję dwutlenku węgla, wspierając zobowiązanie HS2 do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50%.

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12

  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
  15 życie na lądzie.
  Cel 15
  Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

  MARUI — Projekt instalacji przemysłowej

  Polymetrix AG | Japonia

  MARUI to zakład zajmujący się recyklingiem w obiegu zamkniętym, który przekształca plastikowe butelki poużytkowe w produkty spożywcze pochodzące z recyklingu. Firma Polymetrix wykorzystała aplikacje firmy Bentley do stworzenia połączonego środowiska cyfrowego, w którym wszystkie strony mogły jasno zrozumieć projekt w miarę jego postępów. W porównaniu do podobnych projektów, projekt MARUI został ukończony od 5% do 10% szybciej przy wzroście produktywności zasobów od 10% do 20%. Rozwiązania cyfrowe są również wykorzystywane podczas eksploatacji, zapewniając stały, wydajny recykling tworzyw sztucznych.   

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
  Cel 9

  Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12

  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

  Życie pod powierzchnią wody, logo
  Cel 14

  Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich

  Międzynarodowy port lotniczy Noida – projekt infrastrukturalny

  Ramboll India Pvt. Ltd. | Indie

  Międzynarodowy port lotniczy Noida został zaprojektowany jako pierwsze w Indiach lotnisko o zerowej emisji netto. Lotnisko posiada również sieć wodociągową, kanalizacyjną i burzową, która może zbierać wodę do ponownego wykorzystania, jednocześnie chroniąc przed poważnymi powodziami dzięki wydajnemu drenażowi. Aby sprostać wyzwaniu zaprojektowania tego złożonego obiektu, firma Ramboll India stworzyła cyfrowe modele 3D, które pomogły opracować skuteczny, zrównoważony system wodny, który płynnie łączy się ze wszystkimi elementami lotniska, jednocześnie obniżając emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia. Sieć wodociągowa będzie zapobiegać powodziom przez co najmniej 100 lat, jednocześnie zmniejszając zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła wody o 90 000 metrów sześciennych rocznie. 

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
  Cel 9

  Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12

  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Transformacja energetyczna
 • Icon

  Transformacja energetyczna

  Odnawialne źródła energii i wydajność

  Globalny kryzys energetyczny i dotacje rządowe przyspieszyły transformację energetyczną. Niektórzy eksperci twierdzą, że czynniki te mogły skrócić harmonogram nawet o dziesięć lat.

  Przejście na niskoemisyjne źródła energii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia powszechnego dostępu do zrównoważonej i przystępnej cenowo energii elektrycznej. Ponad 50% emisji dwutlenku węgla, którą należy ograniczyć w ciągu następnej dekady, będzie pochodzić z dekarbonizacji systemów przemysłowych i energetycznych.

  Jedna na 10 osób wciąż nie ma dostępu do elektryczności. Wraz ze wzrostem popytu najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie infrastruktury na przyszłość jest dążenie do szybkich korzyści poprzez wykorzystanie istniejących, tanich i dojrzałych technologii.

  Dywersyfikacja źródeł energii jest kluczowa. Produkcja energii odnawialnej musi przyspieszyć poprzez połączenie wszystkich źródeł odnawialnych — słonecznych, geotermalnych, wiatrowych i hydroelektrycznych — w celu wytworzenia wystarczającej ilości energii niskoemisyjnej do zasilania naszego świata.

  Zwiększenie wydajności dowolnego systemu, który zużywa, produkuje lub dystrybuuje energię, zapewnia natychmiastowy zwrot z inwestycji pod względem środowiskowym i ekonomicznym. Sama efektywność energetyczna stanowi ponad 40% redukcji emisji wymaganej do 2040 roku.

  Pierwsza w Chinach morska farma wiatrowa o mocy gigawata zbudowana przez Three Gorges Yangjiang   

  Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (SIDRI) | Chiny

  Morskie farmy wiatrowe generują obecnie ogromne ilości czystej energii wiatrowej, a organizacje wciąż je rozbudowują. Instytut SIDRI opracował morską farmę wiatrową Three Gorges Yangjiang Shapa, pierwszy tego rodzaju obiekt u wybrzeży Chin o łącznej mocy 1 gigawata. Instytut SIDRI musiał zmierzyć się nie tylko z rozmiarem farmy wiatrowej, ale także z trudnymi warunkami panującymi na tym obszarze, przy jednoczesnym dotrzymaniu napiętego harmonogramu budowy. Dzięki cyfrowemu projektowaniu i analizom zautomatyzowano i usprawniono proces modelowania turbin wiatrowych oraz ich fundamentów. Obiekt dostarcza obecnie energię wiatrową do 2 milionów gospodarstw domowych, jednocześnie redukując emisję dwutlenku węgla o około 4 miliony ton rocznie.  

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  Miska zupy z napisem 2 zero głodu.
  Cel 2

  Zero głodu

  7 czysta i dostępna energia.
  Cel 7

  Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

  15 życie na lądzie.
  Cel 15

  Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

  Zastosowania cyfrowe oraz badania i rozwój w Fuxin PV Grid Parity Base (CTG SIDRI)  

  Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (SIDRI) | Chiny

  Przejście Chin na zieloną energię oznacza budowę wielu nowych obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednym z największych tego rodzaju w kraju jest 500-megawatowy obiekt Fuxin PV Grid Parity Base. Instytut SIDRI stanął przed licznymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem układem terenu i szczegółami projektu przy użyciu uciążliwych tradycyjnych metod projektowania. Przejście na projektowanie 3D i cyfrowe zarządzanie projektem znacznie poprawiło wydajność i pomogło zakończyć projekt oraz zmniejszyć zależność regionu od paliw węglowych – sześć miesięcy przed terminem. Obecnie obiekt dostarcza 240,3 mln kilowatogodzin energii elektrycznej do sieci energetycznej Fuxin każdego roku.

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  7 czysta i dostępna energia.
  Cel 7

  Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

  9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
  Cel 9

  Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

  Cyfrowy bliźniak Kowna

  Uniwersytet Techniczny w Kownie | Litwa

  Aby pomóc w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu społeczności skupionej na inteligentnych miastach i infrastrukturze, Uniwersytet Techniczny w Kownie nawiązał współpracę z innymi organizacjami w celu opracowania cyfrowego bliźniaka miejskiego środowiska zbudowanego. Wykorzystano aplikacje Bentley nie tylko do opracowania precyzyjnego cyfrowego bliźniaka w skali miasta, ale także do włączenia technologii, która może analizować warunki klimatyczne w pomieszczeniach i optymalizować zużycie energii w budynku. Zespół planuje wykorzystać cyfrowego bliźniaka do określenia sposobu włączenia odnawialnych źródeł energii, w tym paneli słonecznych, w uniwersytecką sieć elektroenergetyczną. 

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  4 dobra jakość edukacji, ołówek i zeszyt na czerwonym tle
  Cel 4

  Uzyskanie wysokiej jakości wykształcenia jest podstawą do poprawy życia ludzi i zrównoważonego rozwoju.

  7 czysta i dostępna energia.
  Cel 7

  Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

  Oprogramowanie Oasis Montaj wspiera poszukiwania źródeł energii geotermalnej w Afryce  

  Międzynarodowy Uniwersytet Nauki i Technologii w Botswanie (BIUST) | Botswana

  Aby wspierać i wykorzystywać odnawialne źródła energii w celu zaspokojenia szybkiego wzrostu populacji w Botswanie, BIUST bada potencjał wykorzystania gorących źródeł w Kasane do generowania energii geotermalnej. Pełna ocena terenu wymagała zebrania, połączenia i przeanalizowania na wiele rodzajów danych geofizycznych. Tworząc intuicyjny model geofizyczny w ramach jednej platformy, zespół uzyskał głębsze zrozumienie ryzyka i korzyści związanych z tym obszarem. W rezultacie przewiduje się, że Kasane Hot Spring będzie najbardziej odpowiednią lokalizacją dla energii geotermalnej w Botswanie, pomagając w zrównoważony sposób złagodzić ograniczenia energetyczne kraju.

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  7 czysta i dostępna energia.
  Cel 7

  Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12

  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13
  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

  Silo AI Flow do optymalizacji systemu rurociągu  

  Silo AI | Finlandia

  Większość miast w Finlandii, kraju położonym w okolicach koła podbiegunowego, polega na systemach ciepłowniczych, aby zapewnić mieszkańcom ciepło podczas mroźnych zim. Systemy te przesyłają ciepło z centralnego źródła poprzez sieć izolowanych wodociągowych rur do poszczególnych budynków. Jednak w miarę starzenia się tych systemów liczba wycieków wzrosła do jednego rocznie na każde 10 kilometrów rur, co prowadzi do przerw w świadczeniu usług, nieefektywności energetycznej i braku bezpieczeństwa wody. Firma Silo AI zebrała wszystkie informacje na temat systemu ogrzewania w Helsinkach na jednej platformie cyfrowej, pomagając właścicielom-operatorom w ustalaniu priorytetów działań konserwacyjnych tam, gdzie mogą wystąpić wycieki. System w Helsinkach znacznie poprawił efektywność energetyczną i zmniejszył zużycie paliwa, obniżając temperaturę rurociągów o trzy stopnie Celsjusza przy jednoczesnym dostarczaniu mieszkańcom tego samego poziomu ciepła. 

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  7 czysta i dostępna energia.
  Cel 7

  Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

  11 zrównoważone miasta i społeczności.
  Cel 11

  Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12

  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

 • Cyfrowe miasta
 • Ikona cyfrowych miast

  Cyfrowe miasta

  Zdrowe, zrównoważone, odporne

  Tylko 25 mega-miast generuje 52% światowych emisji gazów cieplarnianych w środowisku miejskim. Są one jednocześnie największą siłą napędową i największą ofiarą skutków zmian klimatycznych, dlatego też miasta mają ważną motywację do przeciwdziałania tym zmianom. Ponad 10 000 miast zobowiązało się już do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

  Miasta stoją również przed wieloma innymi krytycznymi wyzwaniami. Podczas gdy tylko 50% światowej populacji miejskiej ma wygodny dostęp do transportu publicznego, co minutę z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 17 osób. Niszczycielski charakter pandemii COVID-19 oraz pojawiające się globalne niepewności stanowiły doskonałe przypomnienie, że obszary miejskie muszą być przygotowane na zmienną i nieprzewidywalną przyszłość.

  Musimy nadal poszukiwać rozwiązań i technologii w celu umożliwienia rozwijającym się ośrodkom miejskim zrównoważenia poziomu jakości życia, zdrowia, dekarbonizacji i odporności na zmiany klimatu.

  Miasta są tu, aby pozostać, a przyszłość ludzkości niewątpliwie jest związana z życiem miejskim, ale nie wyłącznie w dużych aglomeracjach miejskich - małe i średnie obszary miejskie będą nadal się rozwijać.

  Firma Foth stworzyła cyfrową mapę miasta

  Foth Infrastructure & Environment, LLC | Stany Zjednoczone

  Miasto Perry pierwotnie zatrudniło Foth aby ocenić stan ulic i chodników w małym mieście za pomocą mobilnego skanowania LiDAR w celu poprawy dostępu dla wszystkich mieszkańców. Urzędnicy miejscy szybko zdali sobie sprawę, że mogą przekształcić projekt w cyfrowego bliźniaka całego miasta, który mógłby wspierać dodatkowe projekty, takie jak tworzenie większej ilości terenów zielonych i zachowanie historycznej architektury. Foth przetworzyła ogromną ilość danych modelowania rzeczywistości, aby ożywić miasto w wirtualnej przestrzeni. Teraz urzędnicy miejscy mogą wykorzystać bliźniaka do świadczenia lepszych usług obywatelom, zachęcania potencjalnych inwestorów, zwiększania efektywności energetycznej i poprawy gotowości na wypadek katastrof.

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  11 zrównoważone miasta i społeczności.
  Cel 11

  Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

  Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
  Cel 13

  Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

  15 życie na lądzie.
  Cel 15

  Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

  Analiza sieci i odbudowa Marawi

  Maynilad Water Services Inc. (MWS) | Filipiny

  Oblężenie Marawi w 2017 r. - niszczycielski pięciomiesięczny atak grupy bojowników pro-ISIS, spowodował przesiedlenie ponad 300 000 osób – 98% populacji miasta - i spowodował znaczne zniszczenia ważnych części miasta, w tym miejskiego centrum dystrybucji wody. MWS musiała szybko przywrócić usługi dla mieszkańców, ale miejsce projektu było nadal uszkodzone i niebezpieczne. Zamiast narażać personel na ryzyko związane z tradycyjnymi badaniami, MWS wykorzystał modelowanie hydrauliczne do identyfikacji obszarów problemowych powodujących niskie ciśnienie i brak zasilania, umożliwiając opracowanie ukierunkowanych, optymalnych rozwiązań. W rezultacie zespół bezpiecznie opracował strategię naprawczą, która pomogła przywrócić jakość życia na dawniej rozdartym wojną obszarze. 

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  Dobre zdrowie i jakość życia.
  Cel 3

  Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku.

  6 czysta woda i warunki sanitarne.
  Cel 6
  Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
  11 zrównoważone miasta i społeczności.
  Cel 11

  Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

  Nowy tor testowy dla pojazdów autonomicznych i zelektryfikowanych

  AFRY | Szwecja

  Zelektryfikowane i autonomiczne pojazdy to przyszłość transportu, ale technologia wciąż się rozwija. Firma AFRY została wybrana przez producenta pojazdów użytkowych SCANIA do zaprojektowania toru testowego do doskonalenia tych innowacji. Projekt ten obejmuje 19 kilometrów dróg z ponad 60 skrzyżowaniami i złożonymi, pagórkowatymi warunkami gruntowymi, aby zapewnić rygorystyczne testy. AFRY wykorzystała modelowanie 3D do efektywnego zaprojektowania projektu, ponieważ zmiana dowolnego pojedynczego elementu wpłynęłaby na wiele innych czynników. AFRY zmniejszyła wpływ toru testowego na środowisko, zapewniając jednocześnie długoterminowe wsparcie w rozwoju niezbędnej, bezemisyjnej technologii pojazdów. 

  Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

  11 zrównoważone miasta i społeczności.
  Cel 11

  Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

  12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
  Cel 12

  Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

  15 życie na lądzie.
  Cel 15

  Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Ikona przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym

Adaptacja do zmian klimatu

Monitorowanie / redukcja emisji dwutlenku węgla w nowym budownictwie

85% światowej populacji zostało już dotkniętych zdarzeniami bezpośrednio związanymi ze zmianami klimatu.

Uznawane przez ekspertów ONZ za „największe, najbardziej wszechobecne zagrożenie, jakiego kiedykolwiek doświadczył świat", wywołane przez człowieka zmiany klimatu w 2022 r nasiliły ekstremalne warunki pogodowe na całym świecie, prowadząc do zaostrzenia susz, powodzi, pożarów, fal upałów i braku bezpieczeństwa żywnościowego.

W scenariuszu zakładającym ocieplenie o 1,5° Celsjusza do 2030 r., prawie połowa światowej populacji może być narażona na zagrożenia klimatyczne związane z upałami, suszami, powodziami lub niedoborem wody w ciągu następnej dekady – w porównaniu z 43% obecnie.

Infrastrukturalny majątek trwały wymaga nadzwyczajnej adaptacji i modyfikacji, aby obniżyć emisję dwutlenku węgla, jednocześnie zwiększając odporność naszych społeczności.

W przeciwieństwie do emisji dwutlenku węgla generowanych w trakcie użytkowania, które można stopniowo redukować, emisje wbudowane są trwale związane z danym obiektem infrastruktury już od momentu jego budowy. Emisje związane z zawartością węgla stanowią 57% wszystkich emisji. Tylko te trzy materiały - beton, stal i aluminium - są odpowiedzialne za 23% globalnej emisji. Istnieje niesamowita możliwość redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki lepszemu projektowaniu i doborowi materiałów.

Projekt zapory Semantok

PT Hutama Karya (Persero) | Indonezja

Zlokalizowana wśród terenów nizinnych i górskich Nganjuk na Jawie Wschodniej, zapora Semantok ma na celu zmniejszenie wypływu powodzi, zapewnienie dostępności wody i niemal potrojenie produktywności rolniczej w okręgu. Podczas projektowania tego przedsięwzięcia, PT Hutama Karya szybko odkryło, że warstwa piaszczystej gleby stanowi znaczącą przeszkodę w budowie tamy w tym regionie. Korzystając z modelowania rzeczywistości i symulacji budowy, ustalono jak zmienić projekt, aby zapobiec wyciekom i wyeliminować potrzebę wydobywania materiału wypełniającego poza terenem budowy. Ukończona tama chroni teraz przed powodziami, wspiera rolnictwo i rozwój gospodarczy.

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Miska zupy z napisem 2 zero głodu.
Cel 2

Zero głodu

6 czysta woda i warunki sanitarne.
Cel 6
Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Realizacja zoptymalizowanego projektu Unity Place przez firmę WSP

WSP | Wielka Brytania

Unity Place to nie tylko nowa siedziba banku Santander. Jest to również ekologiczna, wydajna przestrzeń, osiągająca doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska i wywierająca pozytywny wpływ na dobrobyt społeczności. Aby proces budowy był również zrównoważony, firma WSP zwróciła się ku analizie strukturalnej i geotechnicznej. Odkryto, jak zastąpić 50% cementu w materiale budowlanym, eliminując 16 000 ton betonu z projektu, co znacznie zmniejszyło emisje dwutlenku węgla i pozwoliło przekroczyć cele redukcji emisji dwutlenku węgla na 2030 r. określone przez London Energy Transformation Initiative. Projekt stanowi wzorzec zrównoważonego projektowania nowych budynków komercyjnych i obejmuje certyfikaty ekologiczne, dachowe panele słoneczne i strategie architektury bioklimatycznej.

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

7 czysta i dostępna energia.
Cel 7
Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii
12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12
Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji
Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Dane cyfrowe i platforma Carbon

Network Rail | Wielka Brytania

W miarę jak projekt HS2 kontynuuje swoją podróż na północ, firma Network Rail jest silnie zaangażowana w rozwój Northern Powerhouse Rail oraz w realizację programu modernizacji linii kolejowej Transpennine Route Upgrade. Oba projekty mają kluczowe znaczenie dla Zintegrowanego Planu Kolejowego dla regionu North and Midlands. Wraz z tymi przedsięwzięciami, Network Rail również stawia czoła dyrektywie Departamentu Transportu, która nakazuje określenie, raportowanie i znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanych z całym cyklem życia projektów.

Kluczową strategią realizacji tej dyrektywy jest scalenie danych z trzech głównych programów w jedną wspólną platformę cyfrową, zapewniającą środowisko do przeglądania zarówno obecnych, jak i przyszłych zasobów w kontekście cyfrowym. Ta funkcjonalność wspiera bardziej świadome podejmowanie decyzji i umożliwia interesariuszom skuteczne ocenianie potencjalnych synergii i alternatyw między tymi projektami.

We współpracy z firmą Jacobs, Network Rail udoskonala metodę obliczania emisji dwutlenku węgla z większą dokładnością. Metoda ta kładzie nacisk na wczesne etapy projektowania, w których można osiągnąć najbardziej znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla, i utrzymuje tę strategię przez cały okres eksploatacji projektu. To długoterminowe, zrównoważone podejście do redukcji emisji dwutlenku węgla, ułatwione przez technologię Bentley Systems, przewiduje skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla przez wiele lat w przyszłości.

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
Cel 9

Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

11 zrównoważone miasta i społeczności.
Cel 11

Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
ikona przedstawiająca Ziemię z okręgiem i strzałkami wokół niej

Obieg zamknięty

Redukcja odpadów, zużycia wody i materiałów

Stawianie czoła globalnym wyzwaniom

Zasoby Ziemi nie są nieskończone. Zmniejszenie zużycia odpadów, wody i materiałów jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych, którym musimy sprostać.

W naszej obecnej gospodarce pobieramy materiały z Ziemi, wytwarzamy z nich produkty i ostatecznie wyrzucamy je jako odpady – jest to proces liniowy. Jednak w gospodarce o obiegu zamkniętym, znanej również jako cyrkularność, przede wszystkim unikamy wytwarzania odpadów i zużywania zasobów, maksymalizujemy wydajność, wprowadzamy zasoby do obiegu i regenerujemy przyrodę.

Obieg zamknięty (cyrkularność) to rozwiązanie systemowe, które stawia czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, odpady i zanieczyszczenia. Zastosowanie tej koncepcji wydłuża żywotność produktów, materiałów, zasobów i infrastruktury.

Cyrkularność jest najbardziej pożądaną koncepcją zrównoważonej przyszłości. Wiele organizacji już uwzględnia innowacyjne zasady obiegu zamkniętego w swoich projektach infrastrukturalnych.

Oczyszczalnia ścieków rolniczych
Al Hammam „New Delta"  

PGESCO | Egipt

Rozwój zrównoważonego rolnictwa jest poważnym wyzwaniem – zwłaszcza w środowisku pustynnym. PGESCO chciało zbudować oczyszczalnię ścieków rolniczych o wydajności 7,5 miliona metrów sześciennych wody dziennie, co czyniłoby ją jedną z największych na świecie. Aby zrealizować ten ogromny projekt, firma stworzyła połączone środowisko danych, pomagając członkom zespołu we współpracy i usprawniając ponowne wykorzystanie materiałów. Ukończona elektrownia nawadnia obecnie 2200 akrów na zachód od obszaru delty Nilu, pomagając w rozwoju rolnictwa i zapewniając pozytywny wpływ społeczny i gospodarczy w całym regionie Pustyni Zachodniej. 

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Miska zupy z napisem 2 zero głodu.
Cel 2

Zero głodu

6 czysta woda i warunki sanitarne.
Cel 6
Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12
Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Centralny projekt uzdatniania wody w Hebei Taihang Steel

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited | Chiny

Huty stali zużywają ogromne ilości wody, a obniżenie jej zużycia może być trudne. Podczas renowacji zakładu Taihang Steel właściciele chcieli zmodernizować swój system, aby poddawać recyklingowi wszystkie ścieki przemysłowe, co skutkowałoby zerowym zrzutem wody. Firma MMC Capital Engineering & Research Incorporation stworzyła cyfrową wersję zakładu, która pomogła im szybko zrealizować ekologiczny, inteligentny zakład uzdatniania wody. Projekt zmniejsza ilość odprowadzanych ścieków o 9,85 miliona metrów sześciennych rocznie i roczną produkcję 27 milionów metrów sześciennych nowej wody, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. 

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

6 czysta woda i warunki sanitarne.
Cel 6
Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
Cel 9
Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji
12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12
Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Usprawnienie wydajności i realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w zakresie ponownego wykorzystania materiałów za pomocą techniki geoBIM 

Mott MacDonald | Wielka Brytania

Etap 1 budowy kolei High Speed 2 to ogromny projekt tranzytu masowego wymagający znacznej ilości robót ziemnych – do wykopania przeznaczono około 25 milionów metrów sześciennych materiału. Określenie sposobu ponownego wykorzystania materiału i zminimalizowania ilości odpadów mogłoby znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla wytwarzaną przez pojazdy do transportu masowego, ale tradycyjne metody oceny geotechnicznej nie były w stanie sprostać temu zadaniu. Łącząc zarządzanie danymi cyfrowymi i zaawansowane aplikacje geotechniczne, firma Mott MacDonald opracowała technikę oceny geoBIM opartą na reprezentacji 3D placu budowy. Analiza ta zapewniła krytyczny wgląd w ponowne wykorzystanie materiałów w całym projekcie, znacznie zmniejszając ilość odpadów i emisję dwutlenku węgla, wspierając zobowiązanie HS2 do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50%.

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
15 życie na lądzie.
Cel 15
Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

MARUI — Projekt instalacji przemysłowej

Polymetrix AG | Japonia

MARUI to zakład zajmujący się recyklingiem w obiegu zamkniętym, który przekształca plastikowe butelki poużytkowe w produkty spożywcze pochodzące z recyklingu. Firma Polymetrix wykorzystała aplikacje firmy Bentley do stworzenia połączonego środowiska cyfrowego, w którym wszystkie strony mogły jasno zrozumieć projekt w miarę jego postępów. W porównaniu do podobnych projektów, projekt MARUI został ukończony od 5% do 10% szybciej przy wzroście produktywności zasobów od 10% do 20%. Rozwiązania cyfrowe są również wykorzystywane podczas eksploatacji, zapewniając stały, wydajny recykling tworzyw sztucznych.   

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
Cel 9

Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Życie pod powierzchnią wody, logo
Cel 14

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich

Międzynarodowy port lotniczy Noida – projekt infrastrukturalny

Ramboll India Pvt. Ltd. | Indie

Międzynarodowy port lotniczy Noida został zaprojektowany jako pierwsze w Indiach lotnisko o zerowej emisji netto. Lotnisko posiada również sieć wodociągową, kanalizacyjną i burzową, która może zbierać wodę do ponownego wykorzystania, jednocześnie chroniąc przed poważnymi powodziami dzięki wydajnemu drenażowi. Aby sprostać wyzwaniu zaprojektowania tego złożonego obiektu, firma Ramboll India stworzyła cyfrowe modele 3D, które pomogły opracować skuteczny, zrównoważony system wodny, który płynnie łączy się ze wszystkimi elementami lotniska, jednocześnie obniżając emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia. Sieć wodociągowa będzie zapobiegać powodziom przez co najmniej 100 lat, jednocześnie zmniejszając zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła wody o 90 000 metrów sześciennych rocznie. 

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
Cel 9

Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Icon

Transformacja energetyczna

Odnawialne źródła energii i wydajność

Globalny kryzys energetyczny i dotacje rządowe przyspieszyły transformację energetyczną. Niektórzy eksperci twierdzą, że czynniki te mogły skrócić harmonogram nawet o dziesięć lat.

Przejście na niskoemisyjne źródła energii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia powszechnego dostępu do zrównoważonej i przystępnej cenowo energii elektrycznej. Ponad 50% emisji dwutlenku węgla, którą należy ograniczyć w ciągu następnej dekady, będzie pochodzić z dekarbonizacji systemów przemysłowych i energetycznych.

Jedna na 10 osób wciąż nie ma dostępu do elektryczności. Wraz ze wzrostem popytu najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie infrastruktury na przyszłość jest dążenie do szybkich korzyści poprzez wykorzystanie istniejących, tanich i dojrzałych technologii.

Dywersyfikacja źródeł energii jest kluczowa. Produkcja energii odnawialnej musi przyspieszyć poprzez połączenie wszystkich źródeł odnawialnych — słonecznych, geotermalnych, wiatrowych i hydroelektrycznych — w celu wytworzenia wystarczającej ilości energii niskoemisyjnej do zasilania naszego świata.

Zwiększenie wydajności dowolnego systemu, który zużywa, produkuje lub dystrybuuje energię, zapewnia natychmiastowy zwrot z inwestycji pod względem środowiskowym i ekonomicznym. Sama efektywność energetyczna stanowi ponad 40% redukcji emisji wymaganej do 2040 roku.

Pierwsza w Chinach morska farma wiatrowa o mocy gigawata zbudowana przez Three Gorges Yangjiang   

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (SIDRI) | Chiny

Morskie farmy wiatrowe generują obecnie ogromne ilości czystej energii wiatrowej, a organizacje wciąż je rozbudowują. Instytut SIDRI opracował morską farmę wiatrową Three Gorges Yangjiang Shapa, pierwszy tego rodzaju obiekt u wybrzeży Chin o łącznej mocy 1 gigawata. Instytut SIDRI musiał zmierzyć się nie tylko z rozmiarem farmy wiatrowej, ale także z trudnymi warunkami panującymi na tym obszarze, przy jednoczesnym dotrzymaniu napiętego harmonogramu budowy. Dzięki cyfrowemu projektowaniu i analizom zautomatyzowano i usprawniono proces modelowania turbin wiatrowych oraz ich fundamentów. Obiekt dostarcza obecnie energię wiatrową do 2 milionów gospodarstw domowych, jednocześnie redukując emisję dwutlenku węgla o około 4 miliony ton rocznie.  

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Miska zupy z napisem 2 zero głodu.
Cel 2

Zero głodu

7 czysta i dostępna energia.
Cel 7

Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

15 życie na lądzie.
Cel 15

Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Zastosowania cyfrowe oraz badania i rozwój w Fuxin PV Grid Parity Base (CTG SIDRI)  

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (SIDRI) | Chiny

Przejście Chin na zieloną energię oznacza budowę wielu nowych obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednym z największych tego rodzaju w kraju jest 500-megawatowy obiekt Fuxin PV Grid Parity Base. Instytut SIDRI stanął przed licznymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem układem terenu i szczegółami projektu przy użyciu uciążliwych tradycyjnych metod projektowania. Przejście na projektowanie 3D i cyfrowe zarządzanie projektem znacznie poprawiło wydajność i pomogło zakończyć projekt oraz zmniejszyć zależność regionu od paliw węglowych – sześć miesięcy przed terminem. Obecnie obiekt dostarcza 240,3 mln kilowatogodzin energii elektrycznej do sieci energetycznej Fuxin każdego roku.

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

7 czysta i dostępna energia.
Cel 7

Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
Cel 9

Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji i wspieranie innowacji

Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cyfrowy bliźniak Kowna

Uniwersytet Techniczny w Kownie | Litwa

Aby pomóc w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu społeczności skupionej na inteligentnych miastach i infrastrukturze, Uniwersytet Techniczny w Kownie nawiązał współpracę z innymi organizacjami w celu opracowania cyfrowego bliźniaka miejskiego środowiska zbudowanego. Wykorzystano aplikacje Bentley nie tylko do opracowania precyzyjnego cyfrowego bliźniaka w skali miasta, ale także do włączenia technologii, która może analizować warunki klimatyczne w pomieszczeniach i optymalizować zużycie energii w budynku. Zespół planuje wykorzystać cyfrowego bliźniaka do określenia sposobu włączenia odnawialnych źródeł energii, w tym paneli słonecznych, w uniwersytecką sieć elektroenergetyczną. 

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

4 dobra jakość edukacji, ołówek i zeszyt na czerwonym tle
Cel 4

Uzyskanie wysokiej jakości wykształcenia jest podstawą do poprawy życia ludzi i zrównoważonego rozwoju.

7 czysta i dostępna energia.
Cel 7

Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Oprogramowanie Oasis Montaj wspiera poszukiwania źródeł energii geotermalnej w Afryce  

Międzynarodowy Uniwersytet Nauki i Technologii w Botswanie (BIUST) | Botswana

Aby wspierać i wykorzystywać odnawialne źródła energii w celu zaspokojenia szybkiego wzrostu populacji w Botswanie, BIUST bada potencjał wykorzystania gorących źródeł w Kasane do generowania energii geotermalnej. Pełna ocena terenu wymagała zebrania, połączenia i przeanalizowania na wiele rodzajów danych geofizycznych. Tworząc intuicyjny model geofizyczny w ramach jednej platformy, zespół uzyskał głębsze zrozumienie ryzyka i korzyści związanych z tym obszarem. W rezultacie przewiduje się, że Kasane Hot Spring będzie najbardziej odpowiednią lokalizacją dla energii geotermalnej w Botswanie, pomagając w zrównoważony sposób złagodzić ograniczenia energetyczne kraju.

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

7 czysta i dostępna energia.
Cel 7

Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Silo AI Flow do optymalizacji systemu rurociągu  

Silo AI | Finlandia

Większość miast w Finlandii, kraju położonym w okolicach koła podbiegunowego, polega na systemach ciepłowniczych, aby zapewnić mieszkańcom ciepło podczas mroźnych zim. Systemy te przesyłają ciepło z centralnego źródła poprzez sieć izolowanych wodociągowych rur do poszczególnych budynków. Jednak w miarę starzenia się tych systemów liczba wycieków wzrosła do jednego rocznie na każde 10 kilometrów rur, co prowadzi do przerw w świadczeniu usług, nieefektywności energetycznej i braku bezpieczeństwa wody. Firma Silo AI zebrała wszystkie informacje na temat systemu ogrzewania w Helsinkach na jednej platformie cyfrowej, pomagając właścicielom-operatorom w ustalaniu priorytetów działań konserwacyjnych tam, gdzie mogą wystąpić wycieki. System w Helsinkach znacznie poprawił efektywność energetyczną i zmniejszył zużycie paliwa, obniżając temperaturę rurociągów o trzy stopnie Celsjusza przy jednoczesnym dostarczaniu mieszkańcom tego samego poziomu ciepła. 

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

7 czysta i dostępna energia.
Cel 7

Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

11 zrównoważone miasta i społeczności.
Cel 11

Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Ikona cyfrowych miast

Cyfrowe miasta

Zdrowe, zrównoważone, odporne

Tylko 25 mega-miast generuje 52% światowych emisji gazów cieplarnianych w środowisku miejskim. Są one jednocześnie największą siłą napędową i największą ofiarą skutków zmian klimatycznych, dlatego też miasta mają ważną motywację do przeciwdziałania tym zmianom. Ponad 10 000 miast zobowiązało się już do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Miasta stoją również przed wieloma innymi krytycznymi wyzwaniami. Podczas gdy tylko 50% światowej populacji miejskiej ma wygodny dostęp do transportu publicznego, co minutę z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 17 osób. Niszczycielski charakter pandemii COVID-19 oraz pojawiające się globalne niepewności stanowiły doskonałe przypomnienie, że obszary miejskie muszą być przygotowane na zmienną i nieprzewidywalną przyszłość.

Musimy nadal poszukiwać rozwiązań i technologii w celu umożliwienia rozwijającym się ośrodkom miejskim zrównoważenia poziomu jakości życia, zdrowia, dekarbonizacji i odporności na zmiany klimatu.

Miasta są tu, aby pozostać, a przyszłość ludzkości niewątpliwie jest związana z życiem miejskim, ale nie wyłącznie w dużych aglomeracjach miejskich - małe i średnie obszary miejskie będą nadal się rozwijać.

Firma Foth stworzyła cyfrową mapę miasta

Foth Infrastructure & Environment, LLC | Stany Zjednoczone

Miasto Perry pierwotnie zatrudniło Foth aby ocenić stan ulic i chodników w małym mieście za pomocą mobilnego skanowania LiDAR w celu poprawy dostępu dla wszystkich mieszkańców. Urzędnicy miejscy szybko zdali sobie sprawę, że mogą przekształcić projekt w cyfrowego bliźniaka całego miasta, który mógłby wspierać dodatkowe projekty, takie jak tworzenie większej ilości terenów zielonych i zachowanie historycznej architektury. Foth przetworzyła ogromną ilość danych modelowania rzeczywistości, aby ożywić miasto w wirtualnej przestrzeni. Teraz urzędnicy miejscy mogą wykorzystać bliźniaka do świadczenia lepszych usług obywatelom, zachęcania potencjalnych inwestorów, zwiększania efektywności energetycznej i poprawy gotowości na wypadek katastrof.

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

11 zrównoważone miasta i społeczności.
Cel 11

Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

Zielone oko z napisem 13 działania w dziedzinie klimatu.
Cel 13

Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

15 życie na lądzie.
Cel 15

Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Analiza sieci i odbudowa Marawi

Maynilad Water Services Inc. (MWS) | Filipiny

Oblężenie Marawi w 2017 r. - niszczycielski pięciomiesięczny atak grupy bojowników pro-ISIS, spowodował przesiedlenie ponad 300 000 osób – 98% populacji miasta - i spowodował znaczne zniszczenia ważnych części miasta, w tym miejskiego centrum dystrybucji wody. MWS musiała szybko przywrócić usługi dla mieszkańców, ale miejsce projektu było nadal uszkodzone i niebezpieczne. Zamiast narażać personel na ryzyko związane z tradycyjnymi badaniami, MWS wykorzystał modelowanie hydrauliczne do identyfikacji obszarów problemowych powodujących niskie ciśnienie i brak zasilania, umożliwiając opracowanie ukierunkowanych, optymalnych rozwiązań. W rezultacie zespół bezpiecznie opracował strategię naprawczą, która pomogła przywrócić jakość życia na dawniej rozdartym wojną obszarze. 

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Dobre zdrowie i jakość życia.
Cel 3

Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku.

6 czysta woda i warunki sanitarne.
Cel 6
Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
11 zrównoważone miasta i społeczności.
Cel 11

Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

Nowy tor testowy dla pojazdów autonomicznych i zelektryfikowanych

AFRY | Szwecja

Zelektryfikowane i autonomiczne pojazdy to przyszłość transportu, ale technologia wciąż się rozwija. Firma AFRY została wybrana przez producenta pojazdów użytkowych SCANIA do zaprojektowania toru testowego do doskonalenia tych innowacji. Projekt ten obejmuje 19 kilometrów dróg z ponad 60 skrzyżowaniami i złożonymi, pagórkowatymi warunkami gruntowymi, aby zapewnić rygorystyczne testy. AFRY wykorzystała modelowanie 3D do efektywnego zaprojektowania projektu, ponieważ zmiana dowolnego pojedynczego elementu wpłynęłaby na wiele innych czynników. AFRY zmniejszyła wpływ toru testowego na środowisko, zapewniając jednocześnie długoterminowe wsparcie w rozwoju niezbędnej, bezemisyjnej technologii pojazdów. 

Adekwatne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

11 zrównoważone miasta i społeczności.
Cel 11

Tworzenie miast dostępnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych.

12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

15 życie na lądzie.
Cel 15

Zrównoważona gospodarka leśna, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gruntów, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Wzmacnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Pomożemy Ci znaleźć właściwą odpowiedź lub odpowiedniego przedstawiciela.

OBSERWUJ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
© 2023 Bentley Systems, Incorporated