Strona główna / Aktualności / Firma Bentley Systems uznaje rok 2023 w infrastrukturze za przełomowy dla inteligencji infrastrukturalnej

Firma Bentley Systems uznaje rok 2023 w infrastrukturze za przełomowy dla inteligencji infrastrukturalnej

Firma Bentley Systems uznaje rok 2023 w infrastrukturze za przełomowy dla inteligencji infrastrukturalnej

Bentley Infrastructure Cloud zwiększa wartość danych inżynieryjnych; możliwości iTwin dodane do otwartych aplikacji Bentley

Komunikat prasowy

12 października 2023 r.

SINGAPUR — 12 października 2023 r. — Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury ogłosiła podczas dorocznej konferencji Year in Infrastructure, że rok 2023 jest „przełomowy“ dla inteligencji infrastrukturalnej. Powołując się na projekty użytkowników, CEO Greg Bentley wskazał, w jaki sposób organizacje infrastrukturalne przezwyciężają lukę w zasobach inżynieryjnych dzięki strategiom inteligencji infrastrukturalnej. Poproszeni o ilościowe określenie godzin inżynieryjnych zaoszczędzonych dzięki postępom cyfrowym, finaliści konkursu Going Digital Awards zgłosili znaczną medianę oszczędności wynoszącą 18%.

Dane inżynieryjne służą jako podstawa, a cyfrowe bliźniaki jako elementy składowe inteligencji infrastruktury. Dzięki platformie iTwin dane inżynieryjne w Bentley Infrastructure Cloud (ProjectWise do realizacji projektów, SYNCHRO do zarządzania budową i AssetWise do obsługi majątku trwałego) mogą być dopasowywane, przeszukiwane i zarządzane w celu zwiększenia inteligencji infrastrukturalnej w całym cyklu życia projektów i majątku trwałego. Firma Bentley Systems szacuje, że użytkownicy inżynieryjni firmy gromadzą co najmniej 100 milionów nowych unikalnych komponentów cyfrowych miesięcznie w swoich środowiskach ProjectWise, co zwiększa potencjalne korzyści związane z inteligencją infrastruktury na etapie budowy, eksploatacji i konserwacji. Jako dowód na to, że cyfrowe bliźniaki stają się coraz bardziej powszechne, odsetek finalistów konkursu Going Digital Awards, którzy przypisują sukces platformie iTwin, wzrósł do 64% w 2023 roku.

Greg Bentley uwydatnił wiele strategii inteligencji infrastruktury, które organizacje wykorzystują do dalszego zwiększania wartości swoich danych. Należą do nich ponowne wykorzystywanie komponentów cyfrowych, integracja modelowania podpowierzchniowego i włączanie do zawsze aktualnych cyfrowych bliźniaków danych operacyjnych z czujników IoT, dronów, a nawet crowdsourcingu. Wyjaśnił również, w jaki sposób finaliści konkursu Going Digital Awards oraz organizacje w Singapurze przyspieszają swoją inteligencję infrastrukturalną dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Przełomowa inteligencja infrastrukturalna w Singapurze

W Singapurze, gdzie odbyła się konferencja Year in Infrastructure 2023, cyfrowe bliźniaki są szeroko wykorzystywane do optymalizacji procesu decyzyjnego i operacji:

  • PUB, krajowa agencja wodna w Singapurze, współpracuje z firmą Bentley Systems nad projektem finansowanym przez Singapore National Research Foundation w celu opracowania nowego systemu wykrywania i lokalizowania anomalii i wycieków w systemie wodnym w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi o wysokiej wierności, modelom predykcyjnym opartym na sztucznej inteligencji oraz kalibracji i symulacji modelu sieci hydraulicznej, projekt może potencjalnie pomóc w poprawie odporności sieci i ochronie zasobów wodnych.
  • SMRT Trains, wiodący operator multimodalnego transportu publicznego w Singapurze, wykorzystuje oprogramowanie AssetWise Linear Analytics jako podstawę swojego predykcyjnego systemu wspomagania decyzji w celu ustalania priorytetów konserwacji. System cyfrowego bliźniaka umożliwił SMRT osiągnięcie celów dotyczących niezawodności usług poprzez optymalizację działań konserwacyjnych.
  • Land Transport Authority (LTA) w Singapurze w pełni wykorzystuje oprogramowanie cyfrowego bliźniaka mobilności EMME i DYNAMEQ firmy Bentley Systems do planowania długoterminowego i krótkoterminowego, w tym modeli ruchu operacyjnego do analizy wpływu ruchu i schematów. Obejmuje to również wykorzystanie opartego na agentach modelu zapotrzebowania na podróże firmy Bentley Systems.
  • Singapore Land Authority (SLA) jest liderem we wdrażaniu cyfrowego bliźniaka. Dr Victor Khoo, dyrektor ds. geodezji i geomatyki w SLA, wziął udział w konferencji Year in Infrastructure, aby przedstawić krajową inicjatywę dotyczącą cyfrowego bliźniaka Singapuru. Omówił, jak dokładna siatka terenu o dokładności 0,225 metra, pozyskana z pomiarów lotniczych, została połączona z obszernymi danymi wejściowymi z innych zbiorów danych mapowych w celu stworzenia kompletnego cyfrowego bliźniaka miasta, który jest następnie udostępniany wielu agencjom i instytutom badawczym w celu wspierania inicjatyw Singapuru w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Przyspieszenie inteligencji infrastrukturalnej dzięki Bentley Infrastructure Cloud

Po prezentacji Grega Bentleya liderzy produktów i technologii Bentley Systems wyjaśnili, w jaki sposób oferta firmy w coraz większym stopniu pomaga użytkownikom uzyskać większą inteligencję infrastruktury z ich danych.

„Bentley Infrastructure Cloud, w tym ProjectWise, wykorzystuje cyfrowe bliźniaki infrastruktury, aby odblokować dane i zastosować sztuczną inteligencję, przyspieszając tym samym rozwijanie inteligencji infrastruktury“ — powiedział Mike Campbell, Chief Product Officer.

Henry Okraglik, Global Director of Digital, WSP Australia, dołączył do konferencji Year in Infrastructure, aby wyjaśnić korzyści płynące z przyjęcia podejścia skoncentrowanego na danych za pośrednictwem Bentley Infrastructure Cloud.

„W miarę jak dojrzewaliśmy cyfrowo, byliśmy w stanie wykorzystać możliwości Bentley Infrastructure Cloud, aby usprawnić etapowanie i planowanie budowy, śledzić i eksportować dane ilościowe na różnych etapach projektu, zmniejszyć potrzebę fizycznych wizyt na miejscu i wiele więcej“ — powiedział Okraglik.

Na przykład, korzystając z produktów Bentley, takich jak ProjectWise, SYNCHRO i iTwin, firma WSP była w stanie skrócić czas modelowania o 60%, zwiększyć produktywność o 25% i zmniejszyć ślad węglowy o 30% w projekcie sieci kolejowej w Melbourne.

Rozwój otwartych aplikacji Bentley dzięki iTwin

Aby systematycznie wprowadzać korzyści cyfrowych bliźniaków na etapie projektowania, Campbell ogłosił dodanie możliwości iTwin do otwartych aplikacji firmy Bentley, służących do modelowania i symulacji, rozpoczynając od MicroStation. Dzięki natywnie zintegrowanym możliwościom i procesom pracy iTwin, otwarte aplikacje firmy Bentley będą mogły automatycznie tworzyć cyfrowe bliźniaki podczas procesu projektowania, umożliwiając użytkownikom współpracę w czasie rzeczywistym, płynniejszą ocenę wpływu zmian, redukcję przeróbek i przyspieszenie rozwijania inteligencji infrastruktury.  

„Obecnie cyfrowe bliźniaki są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi budowanie i obsługę zasobów infrastrukturalnych. Dzięki możliwościom obsługiwanym przez iTwin w otwartych aplikacjach firmy Bentley, wszyscy nasi użytkownicy będą mogli wykorzystać technologię cyfrowego bliźniaka, aby poprawić swoją wydajność i efektywność podczas projektowania“ — powiedział Campbell.

Generatywna sztuczna inteligencja obsługiwana przez iTwin

Wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji do przyspieszenia inteligencji infrastruktury, firma podkreśliła swoje istniejące możliwości analityczne w zakresie sztucznej inteligencji, zasilane przez iTwin, do monitorowania zasobów oraz wyraziła swoje wieloaspektowe podejście do generatywnej sztucznej inteligencji w projektowaniu. Poprzez to podejście firma zobowiązuje się do pomagania użytkownikom w pełnym wykorzystaniu wartości ich danych inżynieryjnych przechowywanych w Bentley Infrastructure Cloud, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję. Jednocześnie zapewnia każdemu użytkownikowi pełny dostęp i kontrolę nad swoimi danymi.

Julien Moutte, Chief Technology Officer, przedstawił przykłady wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w inżynierii infrastruktury, zaczynając od agenta sztucznej inteligencji, który pomaga inżynierom optymalizować układy terenu, korzystając z projektów i danych z wcześniejszych projektów. Pokazał również, jak generatywna sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do minimalizowania czasu poświęcanego na dokumentację projektu poprzez automatyzację produkcji rysunków z odpowiednimi etykietami dostosowanymi do celu.

„Wierzymy, że możliwości generatywnej sztucznej inteligencji zasilanej przez iTwin będą wspierać inżynierów, uzupełniając pracę, którą już wykonują. Widzimy iTwin jako współpilota, który wspiera lepsze podejmowanie decyzji, redukuje powtarzalne zadania i zwiększa jakość projektów. Może to pomóc w wypełnieniu luki w zasobach inżynieryjnych — nie tylko poprzez wzmocnienie pozycji obecnych inżynierów, aby mogli produkować więcej, ale także poprzez umożliwienie bardziej satysfakcjonującego doświadczenia zawodowego, zachęcając przyszłych inżynierów do dołączenia do społeczności rozwijającej infrastrukturę“ — powiedział Moutte.

##

O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) jest dostawcą oprogramowania do inżynierii infrastruktury. Oferujemy innowacyjne oprogramowanie, aby rozwijać światową infrastrukturę — wspierając zarówno globalną gospodarkę, jak i środowisko. Nasze wiodące w branży rozwiązania są wykorzystywane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i usług komunalnych, budynków i zespołów budynków oraz górnictwa i obiektów przemysłowych. Nasza oferta, obsługiwana przez platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury, obejmuje MicroStation i aplikacje Bentley Open do modelowania i symulacji, oprogramowanie Seequent dla geoinżynierów oraz Bentley Infrastructure Cloud obejmujące ProjectWise do realizacji projektów, SYNCHRO do zarządzania budową oraz AssetWise do zarządzania wydajnością majątku trwałego. 5 000 pracowników firmy Bentley Systems generuje roczne przychody w wysokości ponad 1 miliarda dolarów w 194 krajach.

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, EMME, DYNAMEQ, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent i SYNCHRO są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) jest dostawcą oprogramowania do inżynierii infrastruktury. Oferujemy innowacyjne oprogramowanie, które rozwija światową infrastrukturę — wspierając zarówno globalną gospodarkę, jak i środowisko. Nasze wiodące w branży rozwiązania są używane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, budynków i zespołów budynków oraz górnictwa i obiektów przemysłowych. Nasza oferta, oparta na platformie  iTwin  dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury, obejmuje aplikacje  MicroStation i Bentley Open  do modelowania i symulacji, oprogramowanie  Seequent  dla geoinżynierów oraz  Bentley Infrastructure Cloud  obejmujące  ProjectWise  do realizacji projektów,  SYNCHRO  do zarządzania budową oraz  AssetWise  do obsługi majątku trwałego. 5 000 pracowników firmy Bentley Systems generuje roczne przychody w wysokości ponad 1 miliarda USD w 194 krajach.

Kontakt z prasą: [email protected]

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, Cohesive, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent i SYNCHRO są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.