Strona główna / Sterownik iModel ODBC

Sterownik iModel ODBC

Logo oprogramowania iModel

Sterownik iModel ODBC

Sterownik iModel ODBC

iWare

Uzyskaj dostęp do danych biznesowych oraz informacji architektonicznych, inżynieryjnych, budowlanych i operacyjnych osadzonych w iModelach za pomocą programów Excel, Access, Visual Studio, PowerBI lub innych aplikacji Windows obsługujących ODBC. Dzięki możliwości dostępu do tych informacji można w prosty sposób przeglądać, analizować i raportować informacje o obiektach i właściwościach biznesowych za pomocą znanych narzędzi.

    • Zawiera standardowy sterownik Windows ODBC do łączenia z informacjami o modelu
    • Zapewnia dostęp do precyzyjnych, bogatych informacji o modelu dla interesariuszy

Sterownik iModel ODBC 64-bitowy