Wszystkie poradniki / BE-2022-0004

BE-2022-0004

BE-2022-0004: Luki w zabezpieczeniach dotyczące parsowania plików DGN poza zakresem w MicroStation i aplikacjach opartych na MicroStation

Identyfikator Bentley: BE-2022-0004
Identyfikator CVE: CVE-2021-46646, CVE-2022-28642, CVE-2022-28643, CVE-2022-28644, CVE-2022-28645
Poziom ważności: 7.8
CVSS v3.1: AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Data publikacji: 05-04-2022
Data zmiany: 05-04-2022

Podsumowanie
MicroStation i aplikacje oparte na MicroStation są dotknięte lukami w parsowaniu plików DGN poza zakresem podczas otwierania złośliwie spreparowanych plików DGN. Wykorzystanie tych luk prowadzi do wykonania dowolnego kodu.

Szczegóły
Grupa TrendMicro ZDI wykryła następujące luki w zabezpieczeniach związane z tym poradnikiem: ZDI: ZDI-CAN-15532, ZDI-CAN-16424, ZDI-CAN-16468, ZDI-CAN-16469 i ZDI-CAN-16470. Użycie zainfekowanej wersji programu MicroStation lub aplikacji opartej na MicroStation do otwarcia pliku DGN zawierającego złośliwie spreparowane dane może wymusić odczyt lub zapis poza zakresem. Wykorzystanie tych luk podczas analizowania plików DGN umożliwia atakującemu wykonanie dowolnego kodu w kontekście bieżącego procesu.

Wersje, których dotyczy problem

Aplikacje Wersje, których dotyczy problem Wersje zabezpieczone
MicroStation 10.16.02.* i wersje wcześniejsze 10.16.03.* i nowsze
Bentley View 10.16.02.* i wersje wcześniejsze 10.16.03.* i nowsze

 

Zalecane środki zaradcze
Firma Bentley zaleca aktualizację do najnowszych wersji systemu MicroStation i aplikacji opartych na MicroStation. Jako ogólną najlepszą praktykę zaleca się również otwieranie plików DGN pochodzących wyłącznie z zaufanych źródeł.

Podziękowania
Podziękowania dla Mata Powella z Trend Micro Zero Day Initiative za wykrycie tych luk.

Historia zmian

Data Opis
05-04-2022 Pierwsza wersja poradnika

Świętuj z nami wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji i wydajności infrastruktury

Konferencja Year in Infrastructure i konkurs Going Digital Awards 2024

Zgłoś projekt do najbardziej prestiżowego konkursu w dziedzinie infrastruktury! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia.